Nieuwtjes

 
                      

 

                                                          

                                                          

                                   

Nieuwsarchief

 

31-08-2002: Sytze de Visser bij afscheid bestuur Lid van Verdienste

In 1974 werd Huizum-1 kampioen van Nederland en in dat jaar kwam

Sytze de Visser in het bestuur terecht, weet hij nog.

Het zijn dus ongeveer 28 bestuursjaren geweest, aldus de ex-materiaal-

commissaris. Het bestuur van Damclub Huizum verleende hem, na

goedkeuring van de leden, een oorkonde en benoemde hem tot

Lid van verdienste.

De Visser heeft zich verdienstelijk gemaakt als materiaalcommissaris,

als prijzeninkoper van de sneldamtoernooien en niet in de laatste plaats

was hij één van de donatiegeldophalers. Velen vinden dit niet prettig werk.

De Visser moet, als we de jaren optellen, duizenden guldens hebben

opgehaald en dat waren mooie aanvullingen voor de penningmeester,

die op seizoenbasis altijd net weer iets tekort komt.

 

31-08-2002: Samenstelling Huizum-1 provinciaal

 1. Jan Terpstra, 2. Theo Knoppers, 3. Boele Land, 4. Thijs Mulder,

 5. Sjoerd Schaaf, 6. Thijs Talsma, 7. Marten Martens, 8. Jan Bosselaar,

 9. Piet Bouma, 10. Jan Adema.

 

De overige leden komen in aanmerking om het zestal van Huizum-2 provinciaal

te bemannen of –vrouwen. Hieruit moeten dan ook de reserves komen van

Huizum-1 provinciaal, omdat iedereen, die in Huizum-1 en –2 landelijk speelt,

niet als invaller in Huizum-1 provinciaal mag worden opgesteld.

 

31-08-2002: Huizum vindt regeltje in FK voor clubteams niet deugen

De competitie voor clubteams in Friesland staat het komende seizoen op

zichzelf. De promotie en degradatie tussen de landelijke competitie en de

provinciale competitie bestaat niet meer.

Clubs kunnen nu gewoon al hun spelers opstellen en er kan nu echt

worden vastgesteld, welke clubs het sterkste team heeft in Friesland.

Niet dat dit altijd een sportieve verdienste is van een club. De clubs,

waar veel sterke spelers samenballen, zullen altijd meer kans op

het kampioenschap van Friesland hebben, dan clubs, die het moeten

doen met spelers uit eigen kweek en eigen omgeving.

Een competitie van teams, bestaande uit spelers, die allemaal uit dezelfde streek,

dorp, stad of gemeente komen, zou natuurlijk veel interessanter zijn, maar dat

lijkt moeilijk realiseerbaar. Een bond heeft te maken met aangesloten clubs en

schrijft derhalve daarvoor wedstrijden uit. Wedstrijden voor andersoortige teams

zullen door andere organisaties moeten worden uitgeschreven.

 

In Friesland is door de PFDB een regeltje bedacht, dat het volgende aangeeft.

Een club mag alleen landelijke spelers in een team opstellen, die van tevoren

zijn opgegeven. Zij moeten minstens de helft plus één van het aantal wedstrijden

meespelen. Als er een invaller nodig is, mag dit niet een landelijk spelend lid zijn.

In andere provincies zou deze regel niet bestaan.

Huizum zal een voorstel indienen voor de PFDB-vergadering om de onterechte

koppeling met de landelijke competitie ongedaan te maken.

Als dit niet gebeurt, dan is het heel moeilijk om invallers te vinden.

De Oldehove heeft net als Huizum een tweede team ingeschreven voor de landelijke

competitie en zal daardoor voor het provinciale team niet kunnen beschikken over

reserves. Dit geeft aan, dat er iets niet klopt.

Dat de landelijk spelende leden van een club aangeven liever niet door de week provinciaal

te willen spelen vanwege werk of anderszins, is geen reden om deze spelers uit te sluiten.

Dat het concurrentievervalsend kan werken is juist, bijvoorbeeld wanneer spelers ineens

wel worden opgesteld in wedstrijden waarin het erom gaat.

Maar dit is inherent aan ‘clubwedstrijden’. Een club heeft leden en die moet je kunnen

opstellen.

 

De PFDB zou de vrijheid van lidmaatschap kunnen laten bestaan, maar wel

kunnen stellen, gelijk de kaatsbond, dat er in het geval van teamwedstrijden alleen

gebruik kan worden gemaakt van leden, die

a. alleen bij die club lid zijn, of

b. voor wie de club de dichtstbijzijnde club is in de omgeving.

Hiermee sluit je al te gekke krachtsverschillen uit en help je de minder kansrijke clubs om

de plaatselijke vedetten terug te krijgen. Nou weet ik niet in welke mate dit laatste voor kan komen.

Spelers als Anton Schotanus en Piet Bouma blijven inzetbaar in Huizum-1 provinciaal, omdat

zij alleen Huizum hebben als club. Henk Jan van der Let zal moeten kiezen voor Houdt Stand Burgum

en Anne Kooistra voor Achlum. In beide gevallen gebeurt dit al.

 

Een club als Eensgezindheid Woudsend zag in het versterken van een clubteam met een sterke

landelijke speler bij andere clubs een belemmering van de eigen kampioens- of promotiewensen.

Op dit moment gelden dit soort van gedachten niet meer, want

a. kampioen van Friesland worden kan je als club zonder vijf of meer landelijke spelers toch niet, en

b. een club met drang naar hoger kan zich rechtstreeks inschrijven in de landelijke 2e klasse.

 

31-08-2002: Clubkampioen Henk Jan van der Let speelde simultaan

Na afloop van de vergadering op donderdag 29 augustus 2002 speelde clubkampioen

Henk Jan van der Let simultaan tegen 10 spelers.

Vanuit stilstand (de hele zomer geen bord aangeraakt) kwam hij tot een plusscore

van 12-8. Hij won van Jan G. Adema, (die direct blunderde nadat hij wat te drinken had

gehaald) Bernard J. Post, Minse Dijkstra en Auke Spijkstra.

Gelijkspel werd behaald tegen de nieuwe kracht van Huizum-2 (landelijk) Fedde Piet

Huitema uit Jutryp, tegen de nieuwe pake Sjoerd D. Schaaf, tegen de man, die

dam ….. herstel dansles gaat nemen Anne Piet Kooistra en tegen de onttroonde kampioen

Anton F. Schotanus.

Verloren werd van secretaris Jan T. Terpstra en van clubstrateeg Erwin Heslinga.

 

31-08-2002: Open Nieuwjaars Sneldammen Huizum donderdag 2 januari 2003

- Het Open Sneldamtoernooi volgens Zwitsers systeem, het eerste toernooi in het

nieuwe jaar, vindt plaats op donderdagavond 2 januari 2003 in Zalen Tivoli.

We hopen weer op deelnemers uit heel Friesland en wijde omtrek.

- Het Schooldamkampioenschap van Leeuwarden voor basisschoolleerlingen zal

weer net als vroeger eerder in het seizoen worden georganiseerd.

Waarschijnlijk is dit de maand november.

Het Schooldamkampioenschap, gehouden in de maand januari 2002, is

eigenlijk het Schooldamkampioenschap 2001-2002. Dit om verwarring te

voorkomen als er straks twee scholen beweren kampioen te zijn geweest in

het jaar 2002 !

 

25-08-2002: Piet Bouma heeft handige agenda op secretariaatspagina

De handige Internettert ken niet zonder de secretariaatspagina van Piet Bouma.

Hierop vindt u nuttige informatie over o.a. de aanvang van het nieuwe seizoen.

Het bestuur vergaderde op 22 augustus j.l. en de ledenvergadering is op

donderdag 29 augustus a.s.

De eerste speelavond is op donderdag 5 september 2002.

De eerste jeugdclubavond is op donderdag 26 september 2002.

De eerste teamwedstrijden kunt u eveneens vinden op deze pagina.

Zoek de link en klik.

Nieuwe leden kunnen zich direct of gedurende het seizoen aanmelden.

Het minimum aantal partijen voor de onderlinge competitie is gesteld op 18,

terwijl het aantal clubavonden al gauw zo’n 36 is.

Er is geen man overboord als de 18 partijen niet gehaald worden.

Betrokkene komt dan niet in de normale eindstand, maar zijn partijen

tellen verder wel mee.

De computer bepaalt de loting en gaat iedere clubavond uit van de spelers,

die aanwezig zijn. Iedere donderdag komen is dus geen verplichting.

 

25-08-2002: Laatste nieuws Zomertoernooien

Het Zomertoernooi in Gorredijk is gewonnen door Tjalling Goedemoed.

Anton Schotanus stond de laatste ronden als eerste in de ranglijst,

maar had op het eind te weinig partijen.

Rein van der Pal werd 2e en Hans Zondervan 3e.

Beste Huizum-speler was Erwin Heslinga met een 6e plaats.

 

In Brunssum ging de hoofdprijs naar Mark Podolski.

Op een gedeelde 2e plaats (samen met N’Diaga Samb)

eindigde oud-Huizumer Johan Capelle.

Naar eigen zeggen was dit zijn beste toernooi sinds lange tijd.

Anton Schotanus deed het met de 9e plaats niet slecht.

Jan Terpstra werd 94e.

 

Het SNS-Zeeland-toernooi in Goes kende een Zwitserse groep en

twee aparte groepen met genodigden. Hierin werd uiteindelijk

Samb winnaar na een duel met Kees Thijssen.

De Zwitserse groep werd gewonnen door oud-Huizum-lid Francis

Tholel. Jan van de Weteringh werd 2e en Erwin Heslinga 3e.

Oud-Huizum-speler Johan Lemstra werd 4e.

 

11-08-2002: Top-10 ratinglijst Huizum per 1 juli 2002

  1        H.  Wiersma     GMN    Goutum            1545     1554     255       -

  2        A.F.  Schotanus MN      Leek                 1335     1359     527       -

  3        E.  Heslinga                  Leeuwarden      1231     1179     180       +

  4        J.G.  Adema                 Leeuwarden      1227     1237     156       -

  5        T. van den Bosch          Achlum             1200     1199     50        +

  6        P.  Bouma                    Harlingen          1199     1200     166       -

  7        H.J. van der Let             Bergum            1192     1180     120       +

  8        S.  Doller                      Haulerwijk         1177     1083     122       +

  9        A.P.  Kooistra               Franeker           1173     1199     204       -

10        B.J.  Post                     Leeuwarden      1172     1165     141       +

11        S.A.  Nagel                   Leeuwarden      1151     1168     331       -

12        B.  Land                       Jelsum             1141     1136     190       +

13        A.  Spijkstra                 St.Annapar.      1137     1138     189       -

14        B.  Stenekes                Vlieland            1135     1141     48        -

15        J.  Bosselaar                Marrum             1129     1129     97        =

16        T.  Mulder                     Leeuwarden      1086     1084     144       +

17        K.  Posthumus              Oosterwolde      1061     0          32        +

18        Q.J.B. v. Hazendonk      Joure                1038     1045     97        -

19        M.  Martens                  Leeuwarden      1019     1011     95        +

20        J.T.  Terpstra                Leeuwarden      988       1004     540       -

21        G.  Postma                   Leeuwarden      962       960       43        +

 

B-lijst:

22        Johannes Postma         Alphen a/d Rijn  1222     1215                 +

23        Theo Knoppers              Leeuwarden      1140     1145                 -

24        Thijs Talsma                 Deinum             1116     1115                 +

25        Tjisse van Ek                Oosterwolde      1073     0

26        Johan Beuker                Harlingen          1033     0

27        Ed. v.d. Bosch              Leeuwarden      1016     0

28        Jan de Vos                 Akkrum           993      0

29        Johannes Talsma          Deinum             960       960                  =

30        Eelze v.d. Bosch           Leeuwarden      788       0

 

11-08-2002: Oud-Huizumer Johan Capelle gedeeld 2e in Open NK Brunssum

Gisteren werd de 9e en laatste ronde gespeeld van het zomertoernooi in Brunssum.

Johan Capelle speelde een fantastisch toernooi. In de laatste drie ronden won hij

keer op keer. M. Podolski werd met 15 punten kampioen. Capelle haalde net als

N’Diaga Samb 14 punten. Tjalling Goedemoed uit Leeuwarden werd 5e met 13 punten.

Anton Schotanus haalde evenveel wedstrijdpunten, maar zijn weerstandspunten

waren minder. Voor hem een 9e plaats. Ook een voortreffelijke prestatie.

Iepie Poepjes-Koopman deed het met haar 27e stek en 11 punten prima de luxe.

Martijn de Jong iets minder met zijn 40e plaats. Jan Terpstra is wars van spelen

op resultaat, waardoor er wel eens een punt de mist in gaat. Met 7 punten

eindigde hij op plaats 94.

 

08-08-2002: Teampresentatie Huizum-1 en –2 (landelijk)

Om alvast een beetje in de stemming te komen, kunt u alvast iets lezen over de

spelers van Huizum-1 en het nieuwe Huizum-2.

Zie de link naar Huizum-1-info.

Ook kunt u al van alles lezen over de deelnemers aan de FK-finale 2002, die

op 4 september aanvangt. Hiervoor dient u door te schakelen naar de pfdb-site.

 

08-08-2002: Huizum-spelers in de zomertoernooien

Het zomertoernooi in Gorredijk begint al halverwege de maand mei en eindigt dit jaar op

dinsdag 13 augustus. Anton Schotanus staat fier bovenaan, voor spelers als Goedemoed

en Van der Pal, maar lang zal dit niet duren, want hij haalt zijn verplichte 10 partijen niet.

Ditzelfde geldt een beetje voor Sipke Doller, die de vierde plaats bezet in het tussen-

klassement. Voor het eindklassement staat Erwin Heslinga er met zijn 8e plaats nog

het beste voor, gevolgd door Sietse Nagel 12e, Boele Land14e, Katrinus Posthumus 15e

Jan de Vos 16e, Tjisse van Ek 17e, Bernard Post 23e en Gaatse Postma 32e.

 

In Scheveningen werd het ORAP Open toernooi gehouden. Namens Huizum namen

deel Erwin Heslinga en Jan Terpstra. Erwin werd 40e met 10 punten.

Jan Terpstra eindigde een stukje lager met 8 punten.

 

In Nijmegen heet het toernooi Ordina Open. Jan Terpstra haalde ook hierin 8 punten.

Goed voor de 119e plaats.

 

Het Open NK te Brunssum heeft nog 2 ronden te gaan.

Hierin doen wat oud-Huizumleden mee (Johan Capelle, Iepie Poepjes-Koopman en Martijn

de Jong), maar ook nog wat normale clubleden, n.l. Anton Schotanus en Jan Terpstra.

Terwijl Tjalling Goedemoed op plaats 3 staat, achter Podolski en Prosman, en Johan Capelle

op plaats 14 (10 pnt.), doet Anton Schotanus het nog redelijk met zijn 21e plaats en 9 punten.

Jan Terpstra laat het wat afweten met 5 punten uit 7. Hij staat 98e.

 

10-07-2002: Johannes Postma vader van dochter

Op 8 juli 2002 zijn Liesbeth Langeveld & Johannes Postma ouders geworden van Iris :

‘Dankbaar en dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter’.

‘Groot is het wonder

jij bent zo klein

wat zijn wij blij

jouw papa en mama te mogen zijn.’

 

Van harte gefeliciteerd Liesbeth en Johannes !

 

02-07-2002: Nieuwe suikeroom voor Damclub Huizum, wie volgt ?

Er zijn altijd wel leden bij een vereniging, die iets extra’s willen doen. Clubliefde heet zoiets.

Dit kan zijn in natura of door het storten van wat geld. Vooral dit laatste gebeurt vaak anoniem.

Onlangs gaf de oude Mister X te kennen te willen stoppen met zijn jaarlijkse steunbedrag.

Het laatste decennium kon met deze steun het financieringstekort in toom worden gehouden.

Inmiddels is er een nieuwe mysterieuze Mister X opgestaan.

Misschien moeten we voor het onderscheid spreken van Mister Y.

Met een paar honderd gulden …herstel …. honderd euro of meer is een club al snel blij te maken.

Een beetje meer armslag is gewoon prettig om alle dingen te kunnen doen, die wenselijk zijn.

Een club van 100, is misschien wel wat. Door storting van € 100,-- op Postbankrek. 3482516

komt de naam van de storter op een op Internet gepubliceerde lijst. Nicknamen mogen ook.

Je hoort wel eens dat een overledene zijn club, waar hij/zij bij leven veel plezier aan heeft beleefd,

een bepaald bedrag heeft nagelaten. Niet vreemd, alleen denkt niet iedereen aan deze mogelijkheid.

Het liefst denk je hier helemaal niet aan.

We hopen ook dat alle leden van Damclub Huizum en ieder ander, die de club een goed hart toedraagt,

lang blijft leven. Het is stil genoeg in de damzaal. Doodstil soms.

 

01-07-2002: Gemeente Leeuwarden wil NK-Dammen

Bij de afsluiting van het NK-Schaken in Leeuwarden heeft wethouder Hetty Hafkamp gezegd,

dat ze Leeuwarden op de kaart wil hebben als denksportstad.

Het NK-Dammen zou ook in Leeuwarden moeten worden gehouden.

In 2002 wordt het NK gehouden van 19/8 - 1/9 in Het Bilderberghotel te Velp.