06-01-2012: Jan van Dijk winnaar Nieuwjaars Sneldamgala
Op donderdagavond 5 januari 2012 organiseerde Damclub Huizum in Zalen Tivoli het traditionele Nieuwjaars Sneldamgala. Er waren na wat afzeggingen 52 dammers van de partij. Jan van Dijk won met 12 punten. Daarmee had hij 1 punt meer dan Gerlof Kolk en Tjalling Goedemoed, die op hun beurt Michiel Kroesbergen voor wisten te blijven. In categorie B was Piet Leijenaar de beste, voor Marcel de Vries en Anne Dekker. Jilles van Kesteren greep de hoofdprijs in categorie C. Anne Langhout eindigde als tweede en Heddy Andringa als derde. De Nagel-kaas kwam terecht bij Rika van Leeuwen.
Bepalend hierbij was het lotnummer, die overeenkwam met de plaats in de eindstand. Nieuw was de door organisator Gauke Dirk Nijholt, voor de gelegenheid in galakostuum, beschikbaar gestelde fles beerenburg. Deze werd gewonnen door Iskander Al Sarayfi.

Eindstand
                          Plaats        Cat AW Pt  WP  
--------------------------------------------------------
 1  Jan van Dijk          Ureterp       A    7 12  62  
 2  Gerlof Kolk           Leeuwarden    A    7 11  61  
 3  Tjalling Goedemoed    Leeuwarden    A    7 11  59  
 4  Michiel Kroesbergen   Groningen     A    7 10  62  
 5  Katrinus Posthumus    Oosterwolde   A    7 10  56  
 6  Jan Adema             Leeuwarden    A    7 10  51  
 7  Johan Teake Dekker    Gorredijk     A    7  9  60  
 8  Martijn de Jong       Groningen     A    7  9  56  
    Piet Bouma            Harlingen     A    7  9  56  
10  Anton F. Schotanus    Leek          A    7  9  55  
11  Piet Leijenaar        Leeuwarden    B    7  9  55  
12  Hans Zondervan        Britsum       A    7  9  54  
13  Bernard Post          Leeuwarden    A    7  9  51  
14  Erwin Heslinga        Leeuwarden    A    7  9  51  
15  Marcel de Vries       Sneek         B    7  9  50  
16  Sjoerd Koopman        Rotsterhaulwe A    7  8  60  
17  Anne Dekker           Gorredijk     B    7  8  57  
18  Kerst Hoekstra        Sneek         B    7  8  53  
19  Geoffrey dl Fonteyne  Leeuwarden    B    7  8  51  
20  Nick de la Fonteyne   Leeuwarden    B    7  8  46  
21  Tjalling v.d. Bosch   Achlum        A    7  8  44  
22  Bart Visser           Veenwouden    A    7  8  43  
23  Pieter Dijkstra       Britsum       B    7  7  60  
24  Reinout Sloot         Leeuwarden    A    7  7  58  
25  Iskander Al Sarayfi   Drachten      B    7  7  54  
26  Jilles van Kesteren   Leeuwarden    C    7  7  53  
27  Sietse A. Nagel       Leeuwarden    A    7  7  51  
28  Anne Langhout         Leeuwarden    C    7  7  48  
29  Jan Bosselaar         Marrum        B    7  7  47  
30  Dennie van Dijk       Ureterp       B    7  6  55  
31  Jacob de Vries        Sneek         A    7  6  54  
32  Heddy Andringa        Offingawier   C    7  6  53  
33  Ben Stenekers         Leeuwarden    A    7  6  49  
34  Henk Veldhorst        Leeuwarden    C    7  6  46  
35  Leo van der Galien    De Westereen  B    7  6  43  
36  Marten Martens        Leeuwarden    B    7  6  42  
37  Jan T. Terpstra       Leeuwarden    B    7  6  41  
38  Wim Riddersma         Drachten      C    7  6  41  
39  Hans van Dijk         Veenwouden    B    7  6  40  
40  Willem Lep            Stiens        C    7  6  37  
41  Rika van Leeuwen      Drachten      C    7  6  34  
42  Henk Stapert          De Westereen  B    7  5  49  
43  Douwe Douma           Twijzelerheid C    7  5  48  
44  Wijnand Ankersmit     Leeuwarden    B    7  5  46  
45  Hidde Risselada       Leeuwarden    C    7  5  43  
46  Arend Dijkstra        Feanwaldsterw B    7  5  42  
47  Gepke Koopman         Rotsterhaulwe C    7  4  44  
48  Jan Dantuma           Veenwouden    B    7  4  39  
49  Johan Bosgra          Leeuwarden    C    7  3  34  
50  Piet Wiersma          De Triemen    C    7  3  33  
51  Ton Bouwkamp          Leeuwarden    C    7  2  39  
52  Freerk Douma          Veenwouden    C    7  1  32

29-12-2011: Huizum-1 sneldamksampioen Fryslân
Er deden dinsdagavond 27 december 2011 19 clubviertallen mee in dorpshuis De Bining te Koarnjum aan het FK Sneldammen voor clubviertallen. De leiding was in handen van o.a. Sjoerd D. Schaaf en Nick de la Fonteyne en nog een aantal leden van B.E.G.B.
Na 8 ronden kwam Huizum-1, bestaande uit Rein van der Pal, Jan Adema, Anton Schotanus en Johan Teake Dekker, als winnaar uit de strijd met 15 punten. De Oldehove-1 kwam tot 13 punten en eindigde als tweede. De derde plaats was voor Damcombinatie Fryslân-2 (12 pnt.).
Beste ploeg uit de C-categorie werd DC Fryslân-3 door op de 5e plaats te eindigen met 10 punten. Huizum-3 was de beste ploeg in de B-categorie met de 7e plaats en 9 punten. Er was ook nog een D-categorie en daarin manifesteerde Rinsumageest zich met plaats 15 en 6 punten.

Pl  Naam                     We  Pu   Wp   SB  
 1. Huizum-1                 8   15   79   147
 2. De Oldehove-1            8   13   83   124
 3. Damcombinatie Fryslân-2  8   12   75   141
 4. Damcombinatie Fryslân-1  8   11   80   160
 5. Damcombinatie Fryslân-3  8   10   57    71
 6. Huizum-2                 8    9   85   126
 7. Huizum-3                 8    9   73    68
 8. De Oldehove-2            8    9   66    90
 9. De Toer                  8    9   61    76
10. Excelsior Harlingen      8    9   58    90
11. Bezint Eer Gij Begint    8    8   61    64
12. Bezint Eer Gij Begint-2  8    7   66    75
13. De Toer-2                8    7   66    73
14. Huizum-4                 8    7   63    97
15. Rinsumageest             8    6   56    64
16. TOG Eastermar            8    6   50    57
17. DCT Twijzelerheide       8    5   56    88
18. Bezint Eer Gij Begint    8    4   49    48
19. Excelsior Harlingen-2    8    4   47    47
20. Dummy                    8    0   49    42

Huizum-1
                    Toe-2 Ol-2 Toe-1 Fr-1 Ol-1 Fr-2 Hu2 Hu3
1. Johan T. Dekker  2     2    2     1    1    2    1   2
2. Rein v.d. Pal    2     1    1     1    2    2    0   2
3. Anton Schotanus  2     2    1     0    2    0    2   1
4. Jan Adema        1     0    2     2    1    2    2   2

Topscorer Johan Teake Dekker met 13 pnt. uit 8 partijen.

Huizum-2
                    Ex-1  Toe-1 Ol-1 Fr-3 Hu-3 BEGB Hu-1 Fr-2
1. Erwin Heslinga   2     1     0    2    2    2    1    2
2. Katr. Posthumus  2     1     0    1    2    2    2    1
3. Sietse Nagel     1     1     0    1    0    0    0    0
4. Reinout Sloot    2     1     1    2    0    2    0    1

Topscorer Erwin Heslinga met 12 pnt.

Huizum-3
                    Tw    Fr-1  Ex-2 Ol-2 Hu-2 Ol1  Toe-1 Hu-1
1. Jan Bosselaar    2     1     1    2    0    0    2     0
2. Bernard Post     2     0     2    2    0    0    0     0
3. Bart Visser      1     1     2    1    2    0    2     1
4. Anne Dekker      2     0     2    1    2    0    1     0

Topscorer Bart Visser met 10 pnt.

Huizum-4
                    Ri    TOG   Fr-1 Toe-1 Fr-3 Ex-2 Ex-1
1. Gauke D. Nijholt 0     1     0    0     X    2    0   0
2. Marten Martens   1     X     0    0     1    0    X   0
3. Jan Terpstra     2     2     0    X     1    1    2   X
4. Jill. v.Kesteren X     0     0    2     0    X    2   1
   Johan Bosgra     2     2     X    0     0    1    2   1  

Topscorer Jan Terpstra met 8 pnt. uit 6 partijen.

25-12-2011: Nieuwjaarssneldamgala op donderdag 5 januari
Op donderdagavond 5 januari 2012 wordt het Nieuwjaars Sneldamgala georganiseerd door Damclub Huizum in Zalen Tivoli, Huizumerlaan 59 te Leeuwarden. Aanvang: 20.00 uur. Anders dan in andere jaren is de organisatie niet in handen van Sietse Nagel, maar van Gauke Dirk Nijholt. Liefhebbers kunnen zich bij hem aanmelden. Voor foutjes in de deelnemerslijst op internet kunt u nog steeds terecht bij Sietse Nagel. Verdwaalde aanmeldingen zullen ook door hem worden doorgegeven.
Er zijn prijzen in drie categorieën. De plaats in de eindstand is tevens een lotnummer, waarmee de 'Nagel-kaas' kan worden gewonnen, een Edammer-kaas. Het toernooi is afgelopen om ongeveer 23.20 uur, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt. Inleg: 3 euro. Jeugdspelers t/m aspirant mogen gratis meedoen.
Tel.nr. Gauke Dirk Nijholt 06-16857035.
E-mail-adres: gaukedirk2150@hotmail.com

23-12-2011: Huizum-teams winnen in provinciale competitie
Op donderdag 22 december 2011 speelden drie teams van Damclub Huizum voor de provinciale competitie voor clubteams. Huizum-1 won van Bolsward/Workum-combinatie, Huizum-2 van BEGB Britsum en Huizum-3 van TOG Eastermar.

Hoofdklas - PFDB

    Huizum-1                - Bolsward/Workum-combinatie  13-3
 1. Rein vd Pal (1379)      - Durk de Vries (1098)         1-1 7
 2. Piet Bouma (1221)       - Danny Ruiter (966)           2-0 4
 3. Jacob de Vries (1144)   - Sjoerd Huitema (1277)        0-2 3
 4. Jan Adema (1247)        - Fedde Piet Huitema (1045)    2-0 5
 5. Anton Schotanus (1322)  - Douwe Kunst (1050)           2-0 2
 6. Anne P. Kooistra (1199) - Auke Koopmans (883)          2-0 8
 7. Erwin Heslinga (1261)   - Domien Mulder (1016)         2-0 6
 8. Tjalling vd Bosch (1181)- Klaas Herder (916)           2-0 1

Even sloeg de schrik toe bij het bord van Tjalling van den Bosch. Klaas Herder combineerde naar dam. Maar wie verder had gekeken, zou damafname hebben ontdekt met voordeel voor Tjalling.

    Huizum-2                - BEGB Britsum                11-5
1. Meinze Feenstra (973)    - Reinout Sloot (1147)         1-1 1
2. Thijs Talsma (1054)      - Oege Dijkstra (1300)         1-1 8
3. Bart Visser (1128)       - Sietse Bronger (971)         1-1 7
4. Gauke Dirk Nijholt (800) - Pieter Dijkstra (967)        1-1 6
5. Ben Stenekes (1121)      - Jeppe Bronger (894)          2-0 4
6. Jan Bosselaar (1085)     - Roel Toering (954)           1-1 5
7. Bernard Post (1123)      - Sjoerd Schaaf (867)          2-0 3
8. Sietse Nagel (1193)      - Ruurd Winkel (885)           2-0 2

De partij tussen Meinze en Reinout is vooruit gespeeld, omdat Meinze in Nieuw Zeeland verkeert. Sietse Nagel won dankzij een niet kloppende combinatie van Ruurd Winkel. Bernard Post won, omdat Sjoerd Schaaf net even de verkeerde schijf opspeelde. Thijs Talsma was de held van de avond door de iets beter staande Oege Dijkstra in tijdnood te drijven en vervolgens de remise af te dwingen.

2e klas - PFDB

   Huizum-3                 - TOG Eastermar                9-3
1. Katrinus Posthumus (1201)- Anton van der Ploeg  (1004)  1-1 4
2. Jan T. Terpstra (1003)   - Henk Westerhof (1002)        1-1 5
3. Reinout Sloot (1147)     - Ate Oosterhof (987)          2-0 3
4. Henk Jan vd Let (1137)   - Tamme Oosterhof (833)        1-1 6
5. Anne Langhout            - Sipke van der Meer (684)     2-0 2
6. Jilles van Kesteren (831)- Symen Atsma (680)            2-0 1

Een knappe remise van Anton van der Ploeg tegen Katrinus Posthumus. Jilles van Kesteren won middels een kaatsingsslag, een combinatie die de ervaren Symen Atsma natuurlijk ook wel kent.

23-12-2011: Huizum-4 wint provinciaal in Wolvega
Op maandag 19 december 2011 speelde Huizum-4 uit in Wolvega tegen TOG-2.

3e klas - PFDB

   TOG-2 Wolvega            - Huizum-4                     5-3
1. Jan Bosch (626)          - Hidde Risselada (827)        2-0 4
2. Miep Rops (668)          - Fedde van der Laan (764)     0-2 1
3. Berend Ruiter (551)      - Johan Bosgra (703)           0-2 2
4. Riekele Snijder (525)    - Ton Bouwkamp (604)           1-1 3

Na het krachtdadige optreden van Fedde en Johan pakte Ton kordaat een punt, waarna Hidde met een gerust hart kon verliezen. De winst was binnen.

23-12-2011: Huizum-1b verliest Huizum-2a wint van De Oldehove

PFDB-beker - ronde 3

   De Oldehove-1a            - Huizum-1b                 6-2
1. Klaas H. Leijenaar (1317) - Piet Bouma (1221)         1-1 3
2. Jan van Dijk (1287)       - Sietse Nagel (1193)       2-0 2
3. Piet Tuik (1200)          - Jan Bosselaar (1085)      2-0 1
4. Hylke Dykstra (1018)      - Jan T. Terpstra (1003)    1-1 4

   De Oldehove-1b            - Huizum-2a                 2-6
1. Douwe Kootstra (1165)     - Henk Jan vd Let (1137)    1-1 3
2. Nick de la Fonteyne (1045)- Katrinus Posthumus (1201) 0-2 1
3. Geoff.de la Fonteyne (995)- Bart Visser (1128)        0-2 2
4. Wijnand Ankersmit (1016)  - Bernard Post (1123)       1-1 4

   Huizum-1a                 - Emmeloord-1a              8-0 (R)

11-12-2011: Geen OCH in wedstrijd tegen OG; Huizum-1 wint

1e klasse A - KNDB

    Huizum-1                - OG Drachten               12-8
 1. Anne Kooistra (1199)    - Jeroen Cremers (1117)      2-0(10)
 2. Katr.Posthumus (1201)   - Wopke de Vries (1051)      1-1 (4)
 3. Rein vd Pal (1379)      - Henk Jonker (1005)         2-0 (5)
 4. Piet Bouma (1221)       - Sipke Doller (1240)        1-1 (1)
 5. Jan Adema (1247)        - Gabriël Heerema (1399)     1-1 (9)
 6. Sietse Nagel (1193)     - Marcel de Vries (1026)     1-1 (8)
 7. Johan T.Dekker (1351)   - Jan Hoogterp (1222)        1-1 (6)
 8. Tjalling vd Bosch (1181)- Iskander Al Sarayfi (1078) 1-1 (3)
 9. Anton Schotanus (1322)  - Rudolf Smedinga (1191)     1-1 (7)
10. Jacob de Vries (1144)   - Harmen Jonker (970)        1-1 (2)

    Huizum-2                - EDC Enschede               9-11
 1. Bernard Post (1123)     - Gino Schirinzi (1183)      1-1 (9)
 2. Jan Bosselaar (1085)    - Igor Tchartoriski (1304)   0-2 (7)
 3. Bart Visser (1128)      - Piet Karregat (1215)       0-2 (1)
 4. Elvia Söber             - Luit Haan (995)            1-1 (8)
 5. Theo Knoppers (1083)    - Han Borgman (1202)         1-1 (2)
 6. Anne Dekker (1090)      - Raphail Zdoroviak (1218)   1-1 (5)
 7. Marten Martens (1027)   - Yuri Geisenblass (1176)    1-1 (6)
 8. Thijs Talsma (1054)     - Paul van de Veen (1038)    1-1 (4)
 9. Erwin Heslinga (1261)   - Ronald Keijzer             1-1 (3)
10. Henk Jan vd Let (1137)  - Jon Schoo (898)            2-0(10)

2e klasse A - KNDB

    Huizum-3                - Fortuin Dokkum             5-15
 1. Meinze Feenstra (973)   - Henk Bosgraaf (1036)       0-2 (1)
 2. Saskia Veltman (1095)   - Jetze Hoogterp (1055)      0-2 (6)
 3. Hidde Risselada (827)   - Arend Dijkstra (988)       1-1 (8)
 4. Jan Terpstra (1003)     - Bouwe Ringnalda (972)      1-1(10)
 5. Fedde vd Laan (764)     - Sjoerd Bloem (941)         0-2 (5)
 6. Henk Veldhorst (888)    - Minze Osinga (1036)        0-2 (9)
 7. Hidzer vd Tuin (656)    - Durk Douma (1032)          0-2 (2)
 8. Gerrit Reitsma (972)    - Binne Brouwer (1074)       1-1 (4)
 9. Bart Adema              - Durk Zijlstra (1015)       0-2 (3)
10. Hans van Dijk (945)     - Alex Hoekstra (889)        2-0 (7)

27-11-2011: Huizum-1 en Huizum-3 winnen
Op zaterdag 26 november 2011 was ronde 6 van de Nationale Damcompetitie voor clubtientallen. Huizum-1 toog naar Hijken om het op te nemen tegen Hijken/DCT-2, terwijl Huizum-2 en -3 het opnamen tegen Ons Genoegen Drachten-1 en -2.

1e klasse A - KNDB

    Hijken/DTC-2             - Huizum-1                  6-14
 1. Rik Smit (1043)          - Tjalling vd Bosch  (1181) 1-1 (2)
 2. Harry de Groot (1142)    - Jacob de Vries (1144)     0-2 (4)
 3. Berend Plijter (1071)    - Katrinus Posthumus (1201) 1-1 (5)
 4. Benjo Verberkt (1176)    - Sietse Nagel (1193)       0-2 (1)
 5. Hans van der Laan (1118) - Piet Bouma (1221)         1-1(10)
 6. Herm Jan Brascamp (1066) - Jan Adema (1247)          2-0 (6)
 7. Jos Plijter (1032)       - Rein van der Pal (1379)   0-2 (8)
 8. Kor de Groot (1102)      - Johan T.Dekker (1351)     1-1 (9)
 9. Rob Knevel (1042)        - Anne Kooistra (1199)      0-2 (7)
10. Jaap Knipper (1128)      - Anton Schotanus (1322)    0-2 (3)

    OG Drachten              - Huizum-2                 13-7
 1. Harmen Jonker (970)      - Henk Jan vd Let (1137)    0-2 (4)
 2. Wopke de Vries (1051)    - Anne Dekker (1090)        2-0(10)
 3. Sipke Doller (1240)      - Thijs Talsma (1054)       1-1 (3)
 4. Gabriël Heerema (1399)   - Elvia Sober               2-0 (2)
 5. Richard Koot (1179)      - Marten Martens (1027)     2-0 (7)
 6. Jan G. Hoogterp (1222)   - Erwin Heslinga (1261)     1-1 (1)
 7. Iskan. Al Sarayfi (1078) - Bart Visser (1128)        1-1 (9)
 8. Rudolf Smedinga (1191)   - Theo Knoppers (1083)      2-0 (6)
 9. Marcel de Vries (1026)   - Bernard Post (1123)       2-0 (5)
10. Henk Jonker (1005)       - Jan Bosselaar (1085)      0-2 (8)


    OG Drachten-2            - Huizum-3                  8-12
 1. Willem vd Velde (908)    - Jan Terpstra (1003)       1-1 (9)
 2. Kor Dijk (957)           - Meinze Feenstra (973)     1-1(10)
 3. Jaap Tuinenga (840)      - Gerrit Reitsma (972)      0-2 (1)
 4. Robin Hoekstra (677)     - Jilles v.Kesteren (831)   0-2 (2)
 5. Marten Veening (855)     - Hans van Dijk (945)       0-2 (5)
 6. Germ Kooi (875)          - Henk Veldhorst (888)      0-2 (8)
 7. Jesse de Boer (782)      - Gauke D. Nijholt (800)    2-0 (6)
 8. Kerst Hoekstra (1032)    - Hidde Risselada (827)     1-1 (7)
 9. Jorn Kruit               - Fedde vd Laan (764)       1-1 (3)
10. Jacob Hoekema (760)      - Hidzer vd Tuin (656)      2-0 (4)

27-11-2011: Twee bekerteams Huizum door
Het eerste en het tweede bekerviertal van Damclub Huizum zijn door naar de volgende ronde in de strijd om de PFDB-beker. Huizum-1a won van De Harste te Sumar en Huizum-2a van Bezint Eer Gij Begint uit Britsum.
Huizum-4a kreeg een pak slaag van het 2e viertal van Damclub Heerenveen. Huizum-3a redde het niet op tegen het viertal van de Sneeker Damclub.

   De Harste Sumar-1a       - Huizum-1a                2-6
1. Jan Algra (1301)        - Johan T.Dekker (1351)    1-1 4
2. Henk Stapert (1026)     - Anton Schotanus (1322)   0-2 1
3. Arend Dijkstra (988)    - Jan Adema (1247)         0-2 2
4. Jan Dantuma (981)       - Anne P.Kooistra (1199)   1-1 3

   Heerenveen-2a           - Huizum-4a                7-1
1. Oscar Veltman (1094)    - Hidde Risselada (827)    2-0    
2. Martin Boersbroek (1002)- Fedde vd Laan (764)      2-0    
3. Marten Zijlstra (1048)  - Johan Bosgra (703)       1-1    
4. Wim Riddersma (824)     - Ton Bouwkamp (604)       2-0

   Sneeker Damclub-1a      - Huizum-3a                5-3
1. Jacob de Vries (1144)   - Anne Dekker (1090)       1-1 4
2. Theo Diemeer (941)      - Jan T. Terpstra (1003)   1-1 1
3. Kerst Hoekstra (1032)   - Jilles v.Kesteren (831)  2-0 2
4. Marcel de Vries (1026)  - Henk Veldhorst (888)     1-1 3

   Huizum-2a               - BEGB-1a                  6-2
1. Sietse Nagel (1193)     - Boele Land (1028)        2-0 4
2. Bernard Post (1123)     - Jeppe Bronger (894)      2-0 2
3. Bart Visser (1128)      - Roel Toering (954)       2-0 3
4. Ben Stenekes (1121)     - Ruurd Winkel (885)       0-2 1

14-11-2011: Hans (Johannes Franciscus) Brouwer overleden
* 11-12-1975  -  † 11-11-2011

In de ochtend van de 11e van de 11e is Hans Brouwer (35 j.) uit Grou overleden. Hans had een hartprobleem en daardoor was hij een regelmatige bezoeker van het UMCG te Groningen, waar men het zuurstofgehalte in zijn bloed zo goed mogelijk probeerde te bevorderen. Dit lukte doorgaans redelijk goed, zodat Hans er weer een poos tegenaan kon. Hans bracht zijn clubgenoten van Damclub Huizum regelmatig op de hoogte van de details. Hans, die eerder lid was van De Toer in Grou en contactpersoon was van de Zuidwesthoekbondclub Idskenhuizen, droeg zijn steentje bij in de organisatie van Damclub Huizum door diverse jaren het teamleiderschap op zich te nemen van het landelijk spelende derde tiental. Vaak werd hij hierin bijgestaan door o.a. Meinze Feenstra en Gauke Dirk Nijholt, omdat zijn kwaal ervoor zorgde dat hij erg moest oppassen voor griepgolven e.d. Het ging steeds goed tot het moment waarop Meinze voor het weekend constateerde dat er niet meer werd gereageerd op sms, email, msn en telefoon. Zo was Hans niet. Na de nationale competitieronde van zaterdag 12 november wilde teamgenoot Gauke Dirk Nijholt Hans op de hoogte stellen van de overwinning van Huizum-3 tegen het team van Warffum. De vader van Hans nam de telefoon aan en moest tot ieders verdriet meedelen dat Hans in op vrijdagochtend rond 9.00 uur was overleden. De overwinningsvreugde maakte plaats voor rouw.
Hans speelde zijn laatste wedstrijd voor Huizum-3 op 15 oktober 2011. Hij won toen van Jacques Galliard.
Naast het dammen was Hans geïnteresseerd in voetbal. Hij was fan van Cambuur, waarvoor hij diverse statistieken bijhield. Ondanks zijn gezondheid mocht Hans autorijden. Wat je bijblijft zijn zijn verhalen hierover. Hij reed een keer op de smalle weg tussen Grou en Wartena toen een tegemoetkomende vrachtwagen nogal aan de linker kant van de weg reed. Hans besloot toen om de vrachtwagen links te passeren, waarna hij in een sloot belandde. Ook zocht hij een keer een sloot op langs de A32 tussen Akkrum en Heerenveen. Uit eigen ervaring weten we dat Hans enige jaren geleden zijn auto deels boven de vaart in Gorredijk (uit-)parkeerde en de nog aanwezige spelers van de Zomercompetitie van Gorredijk vroeg of zij zijn auto weer even op verharde ondergrond wilden duwen.
Damclub Huizum zal meelevend lid Hans missen in de onderlinge competitie en aan de stamtafel. De PFDB zal Hans missen als lid en als toernooispeler. Wij wensen zijn familie sterkte toe met het verlies van een zoon, een broer, een zwager en een oom.

Tjalling, een broer van Hans, deelde Gauke Dirk het volgende mee: Hans is op vrijdag 11 november rond 9 uur 's ochtends overleden in het UMCG te Groningen. Tijdens het ontbijt voelde Hans zich best nog wel goed. Hij heeft samen met zijn moeder (die de hele nacht bij Hans heeft geslapen) een broodje gegeten en mooie gesprekken gevoerd. Toen Hans en zijn moeder weer bij zijn bed aankwamen, ging het echter snel slechter met Hans. Hans is rustig in de armen van zijn moeder weggevallen. Zijn hart kon het niet meer aan. Hans heeft niet lang geleden en er was een glimlach op zijn gezicht achtergebleven. Hij had nu rust na een lange strijd... Kort daarop was zijn vader ook aanwezig en hebben ze samen Hans zijn laatste verzorging gegeven.

13-11-2011: Huizum-3 na overwinning in rouw
Op zaterdag 12 november 2011 werd in Zalen Tivoli door drie tientallen van  Damclub Huizum ronde 5 gespeeld van de Nationale Damcompetitie.
Huizum-1 won vrij gemakkelijk na een 10-0 voorsprong, Huizum-2 moest er hard aan trekken tegen Hijken/DCT-2 om een gelijkspel te bereiken. Pas als nummer 9 kon Theo Knoppers de eerste uitslag op het scorebord van Jan Bosselaar herstellen. Erwin Heslinga probeerde als laatste nog te winnen in een 3-tegen-1-stand, maar Rik Smit liet zich niet verrassen.

Huizum-3 boekte een mooie overwinning.
De vreugde hierom maakte snel plaats voor droevenis, want toen Gauke Dirk Nijholt de uitslagen telefonisch wilde doorgeven aan zijn zieke niet meespelende maar altijd meelevende teammaat Hans Brouwer, kreeg hij de vader van Hans aan de lijn, die hem meedeelde dat Hans in de nacht van vrijdag op zaterdag was overleden.
In de dagen ervoor heeft Meinze nog contact met hem gehad, maar op een bepaald moment werd er door Hans niet meer op email, sms'jes e.d. gereageerd.
Hans was door zijn hartprobleem een regelmatige bezoeker van het ziekenhuis, zo ook in de afgelopen week. Dat het ditmaal zo zou aflopen is voor iedereen een schok. Hans zou in december 36 jaar zijn geworden.

1e klasse A - KNDB

    Huizum-1                - Almelo                     16-4
 1. Anne Kooistra (1199)    - Ronny Kamp (997)           2-0 (2)
 2. Katr. Posthumus (1201)  - Danny Crompvoets (1050)    2-0 (3)
 3. Johan T. Dekker (1351)  - Gertjan Kolsté (1187)      0-2 (8)
 4. Piet Bouma (1221)       - Gerald Krol (768)          2-0 (7)
 5. Jan Adema (1247)        - Gerrit Bosch (1048)        2-0 (9)
 6. Sietse Nagel (1193)     - Linda Eektimmerman (951)   2-0 (5)
 7. Anne Dekker (1090)      - Frank Eektimmerman (1080)  1-1(10)
 8. Anton Schotanus (1322)  - Roelof-Jan de Haan (926)   2-0 (1)
 9. Jacob de Vries (1144)   - Anton Jurg (1239)          1-1 (6)
10. Tjalling vd Bosch (1181)- Jan Wienk (889)            2-0 (4)

1e klasse A - KNDB

    Huizum-2                - Hijken/DTC-2              10-10
 1. Henk Jan vd Let (1137)  - Harry de Groot (1142)      1-1 (6)
 2. Marten Martens (1027)   - Hans van der Laan (1118)   1-1 (3)
 3. Bernard Post (1123)     - Rob Knevel (1042)          2-0 (9)
 4. Theo Knoppers (1083)    - Benjo Verberkt (1176)      1-1 (2)
 5. Jan Bosselaar (1085)    - Kor de Groot (1102)        0-2 (1)
 6. Erwin Heslinga (1261)   - Rik Smit (1043)            1-1(10)
 7. Thijs Talsma (1054)     - Jaap Knipper (1128)        1-1 (5)
 8. Ben Stenekes (1121)     - Jos Plijter (1032)         1-1 (7)
 9. Bart Visser (1128)      - Berend Plijter (1071)      1-1 (8)
10. Meinze Feenstra (973)   - Herm Jan Brascamp (1066)   1-1 (4)

2e klasse A - KNDB

    Huizum-3                - Warffum                   12-8
 1. Gauke D. Nijholt (800)  - Berend Keizer (1139)       0-2 (9)
 2. Jan Terpstra (1003)     - Herman Mulder (1107)       2-0 (8)
 3. Henk Veldhorst (888)    - Nico Werkman (1193)        0-2 (5)
 4. Gerrit Reitsma (972)    - Rudolf Schwab (684)        2-0 (3)
 5.  Elvia Söber            - Gezinus Bottema (888)      1-1(10)
 6. Fedde van der Laan (764)- Peter Hoeksema (1155)      0-2 (6)
 7. Hidzer vd Tuin (656)    - Wim Dirks (926)            1-1 (7)
 8. Hans van Dijk (945)     - Garmt Nijburg (742)        2-0 (4)
 9. Hidde Risselada (827)   - Eddy Groenhagen (678)      2-0 (2)
10. Jilles v. Kesteren (831)- Lotte Meijer               2-0 (1)

10-11-2011: Piet Bouma 50 jaar
Op woensdag 9 november 2011 werd ons lid Piet Bouma in het zonnetje gezet met een grote pop in de tuin. Inderdaad een Abraham. Wij feliciteren Piet met zijn 50e verjaardag en wensen hem nog vele jaren toe in gezondheid. Vanavond kan hij nog gefeliciteerd worden.

07-11-2011: Sjoerd Visser overleden
* 10 augustus 1945  -  † 5 november 2011

Op zaterdagochtend 3.30 uur is Sjoerd Visser uit Damwoude overleden. De boomlange onderwijzer werd ziek in oktober 2010, leek na behandeling aan de beterende hand, maar drie weken geleden kreeg hij opnieuw tegenslag, kon dorpsgenoot Jaring van der Leeuw vertellen.
Sjoerd Visser was één van Friesland's topspelers in de jaren 70. Hij debuteerde in de finale van het persoonlijk damkampioenschap van Friesland in 1965 met de 5e plaats en zou 14 keer deelnemen. In 1981 was zijn laatste deelname. Hij werd 3e achter twee spelers van een jongere generatie, Auke Scholma en Bauke Bies. Met vijf 2e plaatsen en één 3e plaats neemt hij de 10e plaats in in het FK-klimklassement. Als je 2e werd in de jaren 70 in het kampioenschap van Friesland, dan behoorde je tot de top. Dit bewees Visser ook door diverse keren de finale van het damkampioenschap van Nederland te halen. In 1977 werd hij 8e (van de 12) met een score van 10 uit 11. Kampioen Harm Wiersma werd op remise gehouden en ook spelers als Hermelink, Clerc en Van der Wal. Gewonnen werd van de mindere goden Geert van Aalten, Jan de Ruiter en Ton van de Meerendonk. In 1974 was hij één van de spelers van het eerste tiental van Damclub Huizum dat kampioen van Nederland werd in de Ereklasse. Hij maakte de gouden tijd mee in Friesland met spelers als Menno Bandstra, Pieter Bergsma, Harm Wiersma, Frank Drost, Jannes van der Wal, Anton Schotanus en Dopuwe de Jong. Behalve voor Damclub Huizum heeft Sjoerd Visser ook nog een paar jaar voor Damclub Gorningen gespeeld, bij Douwe de Jong en c.s. In de jaren 80 trok Sjoerd Visser zich terug uit de damwereld. Op donderdagmiddag 14.00 uur is de begrafenis vanuit de christelijk-gereformeerde kerk te Damwoude.

Redactie: Sietse Nagel.
Damclub Huizum Nieuwsarchief
november - december 2011