30-12-2009: Huizumer viertal 3e op FK Sneldammen Cornjum
Op maandagavond 28 december 2009 werd in dorpshuis De Bining te Cornjum het FK Sneldammen voor clubviertallen gehouden.
De organisatie was in handen van damclub BEGB i.s.m. de PFDB. Damclub Huizum deed mee met vier viertallen. Elvia Söber uit Estland, vriendin van Erwin Heslinga, deed mee als gastspeelster in Huizum-3. Gauke Dirk Nijholt regelde het toernooi met de clubcomputer van Damclub Huizum, terwijl oud-Huizumlid Sjoerd Schaaf de zaak aan elkaar praatte. Helaas waren er te weinig klokken in de zaal aanwezig, omdat er steeds minder clubs zijn, die klokken meenemen, wat altijd een soort van stille afspraak was. Na 8 speelronden volgens het Zwitsers systeem bleek het eerste viertal van De Oldehove de meeste punten bij elkaar gesprokkeld te hebben. Jan Algra had hierin een groot aandeel, want hij werd topscorer van het toernooi. Verder speelden in het kampioensteam mee: Tjalling Goedemoed, Klaas-Hendrik Leijenaar en René Wijpkema. De Leeuwarders bleven Damcombinatie Fryslân-1  2 punten voor. Huizum-1 eindigde als 3e. De snelste overwinning kwam op naam van Cor Hof, die binnen anderhalve minuut Henk Posthumus wist te verslaan. De laatste zette zelf een ruil in, die hem 4 schijven kostte. Voor alle teamtopscorers was er een droge worst te verdienen.

Eindstand (aangepast, Weerstandspunten werden eerder niet gehanteerd, maar bordsaldo)
 1. De Oldehove-1 (Leeuwarden)         A       15 -  77
 2. Damcombinatie Fryslân-1 (Wanswerd) A       13 -  82
 3. Damclub Huizum-1 (Leeuwarden)      A       12 -  84
 4. Damcombinatie Fryslân-2 (Wanswerd) A       12 -  74
 5. Ons Genoegen-1 (Drachten)          B       10 -  69
 6. Damclub Huizum-2 (Leeuwarden)      A        9 -  73
 7. Sneeker Damclub                    B        9 -  68
 8. De Oldehove-2 (Leeuwarden)         B        9 -  62
 9. Bezint Eer Gij Begint-1 (Britsum)  A        8 - -74  
10. Damclub Gorredijk                  B        8 -  73
11. De Toer-1 (Grou)                   B        8 -  70
12. Damclub Huizum-3 (Leeuwarden)      A        7 -  65
13. De Oldehove-3 (Leeuwarden)         C        7 -  58
14. Bezint Eer Gij Begint-2 (Britsum)  C        7 -  47
15. Damcombinatie Fryslân-3 (Wanswerd) B        6 -  53
16. Ons Genoegen-2 (Drachten)          C        6 -  48
17. De Toer-2 (Grou)                   B        5 -  53
18. Damclub Huizum-4 (Leeuwarden)      C        5 -  49
19. Damclub Twijzelerheide             C        4 -  51
20. Bezint Eer Gij Begint-3 (Britsum)  C        0 -  50

Huizum-1
1. Jan Adema, Rein van der Pal, Anton Schotanus en Erwin Heslinga.

Huizum-2              H4 H3 Ol1 OG2 H1 Ol2 Dcf1 Dcf2 pt
1. Piet Bouma         1  2  0   2   2  2   0    2    11
2. Tjalling vd Bosch  2  1  0   2   0  2   0    2     9
3. Sietse Nagel       1  0  0   2   0  2   0    2     7
4. Auke Spijkstra     2  1  0   2   0  2   1    2    10

Huizum-3
1. Bart T. Visser, 2. Bernard J. Post, 3. Elvia Söber, 4. Jan Bosselaar

Huizum-4
1. Marten Martens, 2. Jan T. Terpstra, 3. Hidde Risselada, 4. Johan Bosgra

21-12-2009: Oud-penningmeester Tjitte van der Meer overleden
Via Harm Wiersma ontvingen we een 'In Memoriam' naar aanleiding van het overlijden van Tjitte van der Meer.
Deze 'In Memoriam' is ook te lezen op de site van Damvereniging Soest-Baarn (DVSB).
Bakker Tjitte van der Meer was penningmeester van Damclub Huizum in het seizoen 1959-1960, waarin Jan Gerlofsma voor het eerst de voorzittershamer oppakte, Theo Annyas secretaris was, Jan Bleijendaal competitieleider/jeugdleider was en Lútzen Popma 2e voorzitter. Tjitte van der Meer verhuisde naar het midden van het land (Wolfheze, Lunteren, Amersfoort en Soest) om daar het bakkersvak uit te oefenen. Met zijn hoofd en hart bleef hij aan de goede oude tijd terugdenken. De namen van Gerlofsma, Hoekstra enz. vielen regelmatig. De laatste jaren verliep het contact via Anton Schotanus. Ondergetekende (SAN) werd op zaterdag 18 april 2009 door hem gebeld. Tijdens dat gesprek bleek dat hij zijn interesses aan het verliezen was. Hij had geen auto meer, kon slecht lopen en zegde allerlei dingen op. Ik moest alle leden van Damclub Huizum de groeten doen. Tot dan toe had hij steeds binding gehouden met Damclub Huizum door in clubblad 'De Huizumer' te adverteren en door aanwezig te zijn bij toernooi-openingen in Tivoli. Hij kwam ook mee toen zijn club DVSB het opnam in 'De Bining' te Cornjum tegen het 'thuisspelende' tiental van Damclub Huizum een paar jaar geleden. Hij was daar samen met Evert Davelaar. In het in memoriam lezen we hoezeer hij een clubman was. Stel dat hij nooit zou zijn verhuisd, dan zou Damclub Huizum misschien wel .....

In Memoriam Tjitte van der Meer
(30-3-1925 20-12-2009)

Onderscheiden met de Orde van Oranje Nassau
lid van verdienste en erelid van DVSB
lid van verdienste KNDB

De geboren Fries Tjitte van der Meer (Workum 30-03-1926) werd na zijn pensioen nog steeds elke nacht wakker rond 03:00 uur en stond dan even op om op de bank in zijn woonkamer wat te zitten lezen of zo. Dat had te maken met zijn voormalige beroep van bakker, dat hij jarenlang heeft uitgeoefend. Ook na een avond dammen was dat het tijdstip dat Tjitte naar de bakkerij moest om brood te gaan bakken. Zijn personeelsleden hielden hem dan wakker.
Vanaf 1950 leerde Tjitte de fijne kneepjes van het bakkersvak bij het Station voor Maalderij en Bakkerij in Wageningen en nadat hij het middenstandsdiploma had behaald, begon hij een eigen bakkersbedrijf. Zijn werk bracht veel verhuizingen met zich mee en in al die plaatsen wordt hij ook lid van de plaatselijke damclubs: Koudum, DCH Huizum, Leeuwarden, Wolfheze, Lunteren, Amersfoort en Soest. Bij al deze verenigingen werd Tjitte ook bestuurslid.
De liefde voor de damsport werd hem met de paplepel ingegoten, want zijn vader was in Koudum penningmeester van de plaatselijke damclub.
In Lunteren waren eigenlijk teveel bakkers en Tjitte ging liever naar een grote stad. In 1968 zetten Tjitte en zijn vrouw hun zinnen op de bakkerij aan de Utrechtseweg in Amersfoort. Daar ontmoetten ze later Evert Davelaar, die ook een zaak had aan de Utrechtseweg. Het klikte direct tussen dit paar apart en net zo als de eerste ontmoeting tussen John Lennon en Paul Mc. Cartney de basis vormde voor het ontstaan van the Beatles, zou het goede contact tussen Tjitte en Evert uiteindelijk leiden tot de oprichting van DVS.
Allebei bestuursleden van ADG, waar Evert ook jarenlang de scepter zwaaide, zagen zij in Soest een markt voor een nieuwe damclub. Met Arie van Breukel en Willem van Egdom, waren Tjitte en Evert de DVS'ers van het eerste uurin Soest. Het befaamde MNP (Van der Meer Neoprint) toernooi, dat 4 jaar achtereen zou worden gehouden en waaraan vele damprominenten deelnamen, was ook een geesteskind van beide damfanaten. Tjitte is al die jaren een verenigingsman in hart en nieren gebleven.
Zowel als bestuurslid, maar ook als barbeheerder, materiaalcommissaris, hoofdwedstrijdleider, sponsor en bovenal regelaar om de clubavonden in goede banen te leiden, heeft Tjitte met name de eerste 15 jaar van het bestaan van DVSB (sinds 30 mei 1983) samen met Evert en wijlen Jan van Dasselaar DVSB groot gehouden. Na het wegvallen van Jan van Dasselaar zijn er gelukkig ook anderen opgestaan om DVSB draaiende te houden en bleef Tjitte zich met Evert en hen onverwoestbaar inzetten voor onze damclub.
In 2002 viel hem de grote eer te beurt van een Koninklijke onderscheiding, voor al zijn verdiensten voor de damsport en voor met name DVSB, nadat hij al eerder tot lid van verdienste en erelid van onze vereniging was benoemd.
De laatste jaren ging Tjitte tobben met zijn gezondheid en moest hij langzaamaan zijn geliefde clubavond laten lopen.
Zondagochtend 20 december 2009 om 10:10 uur is hij in het bijzijn van zijn geliefde vrouw vredig van ons heengegaan. Hij laat voor haar, zijn kinderen, vrienden, kennissen en voor onze leden maar ook voor andere dammers een grote leegte achter.

Moge hij rusten in vrede,
20 december 2009,
namens Het bestuur van DVSB, Herman Peters, secretaris.

Gek genoeg is van dezelfde club op 19 december 2009 jeugdleider Jan Nuijten overleden, op bijna 62-jarige leeftijd.

13-12-2009: Huizum-1 komt met 9-11 winst terug uit Huissen
Op zaterdag 12 december 2009 won Huizum-1 met 9-11 van VBI-2 (Huissen). Huizum-2 speelde 10-10 tegen Orfam Telecom Twente-2 en Huizum-3 kwam ook tot 10-10 ondanks dat er geen 10e speler meer was te vinden door ziekte en andere omstandigheden.

Door omstandigheden en ziekte waren er spelers te weinig. Gelukkig wilde Sijtze de Visser meedoen met Huizum-3 tegen Warffum. Peter Hoeksema was net even te zwaar. Als Huizum volgend jaar weer met drie tientallen wil meedoen aan de nationale damcompetitie, dan mogen er nog wel een paar spelers bijkomen.
Jan Adema, Anne Kooistra en Rein van der Pal waren de winnaars in Huizum-1.
In Huizum-2 redde Meinze Feenstra de eer met zijn overmachtswinst op Ulbe Koster. Henk-Jan van der Let was de andere winnaar. Bart Visser verloor niet helemaal nodig. André Nijmeijer gaf eerst een dam en zette deze toen op slag, waarna het Nijmeijer was, die de winst binnensleepte. Anne Dekker kon zijn schijf voorsprong niet verzilveren. Hidde Risselada kwam een schijf achter en verloor. Jan Terpstra stond tegen Marloes Sanders een schijf voor, maar Marloes kon binnen een drietal zetten doorbreken, waarna het remise werd. Een dag later kwam Hidde Risselada erachter dat hij met de verkeerde jas naar huis was gegaan. Deze bleek bij navraag te zijn van Henk de Lange. Nu de winter is ingetreden zijn beide heren in onderhandeling over hoe beide jassen weer in juiste handen terecht kunnen komen. Hidde zit er nu met een jas en twee zwarte petten warmpjes bij.
De winstpartijen voor Huizum-3 kwamen op naam van Bernard Post, Hans Brouwer en Gauke Dirk Nijholt.
Tien spelers van Huizum-1 en zeven van Huizum-2 troffen elkaar na afloop in het Chinees restaurant van Staphorst. Enkele Huizum-3-spelers zaten intussen bij de Chinees op de Schrans, Sin Jah.

KNDB - Hoofdklasse B

    VBI-2 Huissen          - Huizum-1                 9-11
 1. Emiel Leijser (1183)   - Jan Adema (1251)         0-2 (8)
 2. Geert Berends (1319)   - Piet Bouma (1217)        1-1 (5)
 3. Dirk Joosten (1117)    - Anne Kooistra (1215)     0-2 (3)
 4. Henny van Aalten (1269)- Erwin Heslinga (1269)    1-1 (1)
 5. Marcel Janssen (1306)  - Johan T. Dekker (1357)   1-1 (2)
 6. Arno Arends (1150)     - Anton Schotanus (1321)   1-1(10)
 7. Willem Hoek (1061)     - Marcel de Vries (1088)   2-0 (7)
 8. Rob Schrooten (1196)   - Tjalling vd Bosch (1200) 1-1 (9)
 9. Jo Weijman (1142)      - Rein van der Pal (1403)  0-2 (4)
10. Theo Berends (1246)    - Jacob de Vries (1080)    2-0 (6)

KNDB - 1e klasse A

    Huizum-2               - Orfam Telecom Twente-2  10-10
 1. Jan Bosch (1042)       - Sietse Nagel (1196)      1-1 (8)
 2. Han Borgman (1207)     - Thijs Talsma (1077)      1-1 (7)
 3. André Nijmeijer (1093) - Bart T. Visser (1144)    2-0 (1)
 4. Niels Meijer (1068)    - Henk Jan vd Let (1152)   0-2 (3)
 5. Henk de Lange (1066)   - Kerst Hoekstra (1043)    1-1 (9)
 6. Gerrit Draaisma (1147) - Marten Martens (1009)    1-1 (2)
 7. Marloes Sanders (920)  - Jan Terpstra (962)       1-1 (4)
 8. Michiel Hagreis (1023) - Anne Dekker (1051)       1-1 (5)
 9. Ulbe Koster (925)      - Meinze Feenstra (951)    0-2(10)
10. Walther Broekate (1032)- Hidde Risselada (829)    2-0 (6)

KNDB - 2e klasse A

    Warffum                - Huizum-3                10-10
 1. Nico Sikkema (520)     - Hans Brouwer (920)       0-2 (7)
 2. Nico Werkman (1198)    - Theo Knoppers (1074)     1-1 (8)
 3. Joop vd Heide (788)    - Henk Veldhorst (919)     1-1 (6)
 4. Herman Mulder (1113)   - niet opgekomen           2-0 (1)
 5. Rudolf Schwab (637)    - Bernard Post (1157)      0-2 (4)
 6. Peter Hoeksema (1122)  - Sijtze de Visser         2-0 (2)
 7. Eddy Groenhagen (692)  - Gauke Dirk Nijholt (762) 0-2(10)
 8. Wim Dirks (939)        - Jilles v.Kesteren (684)  1-1 (3)
 9. Gezinus Bottema (891)  - Johan Bosgra (700)       2-0 (5)
10. Geert Ploegman (813)   - Fedde van der Laan (735) 1-1 (9)

11-12-2009: Kwartet Huizum-3 uit PFDB-beker dankzij Heereveen
Op donderdagavond 10 december 2009 bleek Sinterklaas nog niet helemaal uit het land, althans niet uit Tivoli, want de surprises en kadootjes vlogen over de borden. En dit terwijl speellokaal Tivoli inmiddels volhangt met ballen en kersttakken.
Het bekerviertal Huizum-3 ontving Heerenveen/Mildam-1b en verloor met de cijfers 1-7. Alleen Jilles van Kesteren haalde een punt en wel aan bord 1 tegen Oscar Veltman. Laatstgenoemde is een goede speler. Hij kwam ook een schijf voor, maar dit was tijdelijk. Aan de stamtafel werd gesproken over voordeel voor Jilles.
Of dit zo is, kunnen we hier niet hard maken.
Over de hele linie bleek Heerenveen/Mildam te sterk en dat was ook volgens de verwachting. Gauke Dirk Nijholt ging eraf tegen Marten Zijlstra. In Huizum-3 was Hidde Risselada de ervaren man. Zijn tegenspeler Tjipke Smedinga heeft verstand van problemen en is bovendien een goede partijspeler. Dit samen woog net iets zwaarder. Ton Bouwkamp hield het lang vol. Johnny Modderman was net een tandje te veel.

   Huizum-3a            - Heerenveen/Mildam-1b    1-7
1. Jilles van Kesteren  - Oscar Veltman           1-1 (4)
2. Gauke-Dirk Nijholt   - Marten Zijlstra         0-2 (1)
3. Hidde Risselada      - Tjipke Smedinga         0-2 (2)
4. Ton Bouwkamp         - Johnny Modderman        0-2 (3)

07-12-2009: Huizum-1 weet op Urk de weg naar winst

PFDB - Hoofdklasse - 3-12-2009

   Urk aan Zet            - Huizum-1                   5-11
1. Jurriaan Romkes (1021) - Marcel de Vries (1088)     0-2 8
2. IJsbrand Haven (1273)  - Jan Adema (1251)           2-0
3. Alex Boxum (1154)      - Rein van der Pal (1403)    0-2
4. Jan Snijder (1023)     - Anton Schotanus (1321)     0-2 1
5. Wiebe vd Wijk (1340)   - Piet Bouma (1217)          1-1
6. Jacob Post (1121)      - Erwin Heslinga (1269)      0-2
7. Jan M. vd Reest (1248) - Jacob de Vries (1080)      1-1
8. Teunis Snoek (1043)    - Tjalling vd Bosch (1200)   1-1

PFDB - 1e klasse noord - 3-12-2009

   Huizum-2               - De Harste (Sumar)         13-3
1. Bart T. Visser (1144)  - Jan Algra (1270)           0-2 8
2. Jan Bosselaar (1102)   - Jan Dantuma (990)          2-0
3. Theo Knoppers (1074)   - Henk Stapert (1054)        1-1 7
4. Bernard Post (1157)    - Sjoerd Algra (900)         2-0
5. Meinze Feenstra (951)  - Jitze Schievink (813)      2-0
6. Marten Martens (1009)  - Germ Tjeerdsma (799)       2-0
7. Jan T. Terpstra (962)  - Thijs Bron (809)           2-0
8. Thijs Talsma (1077)    - Arend Dijkstra (1012)      2-0

PFDB - 2e klasse C - 30-11-2009

   Huizum-3               - Houdt Stand Bergum         6-6
1. Gerrit Douma (680)     - Gauke D. Nijholt (762)     0-2 2
2. Harm Terpstra (952)    - Ton Bouwkamp (631)         2-0 6
3. Kees Bies (997)        - Fedde van der Laan (735)   1-1 5
4. Eise Feenstra (763)    - Jilles van Kesteren (684)  0-2 4
5. Johannes Politiek (687)- Hidde Risselada (829)      1-1 3
6. Gerrit de Vries (698)  - niet opgekomen             2-0 1
Redactie: Sietse Nagel.
Nieuwsarchief
december 2009