Redactie: Sietse Nagel


31-10-2008: Huizum-1 verliest van Het Noorden-1
Nationale Damcompetitie ronde 3 op zaterdag 25 oktober 2008.

Hoofdklasse A

    Huizum-1                - Het Noorden Gron.        9-11
 1. Erwin Heslinga (1261)   - Nick Hoving (987)        1-1 (4)
 2. Sietse Nagel (1151)     - Johan Sterrenburg (1355) 1-1(10)
 3. Anton Schotanus (1334)  - Jan van Meggelen (1281)  1-1 (8)
 4. Jan Adema (1232)        - Paul Wijninga (1221)     1-1 (6)
 5. Anne Kooistra (1224)    - Heike Verheul (1011)     0-2 (5)
 6. Piet Bouma (1234)       - Siep Buurke (1274)       1-1 (9)
 7. Tjalling vd Bosch (1166)- Saskia Veltman (1067)    2-0 (1)
 8. Auke Spijkstra (1134)   - Bert de Jong (1156)      1-1 (3)
 9. Rein van der Pal (1406) - Danny Staal (1284)       1-1 (7)
10. Katr. Posthumus (1196)  - Martijn de Jong (1280)   0-2 (2)

Tjalling van den Bosch gaf het goede voorbeeld. Katrinus Posthumus had zijn dag niet. Martijn de Jong wel. Sietse verving Martijn van Gortel en kwam tot remise tegen de sterker geachte Sterrenburg. Anne Kooistra werd er in geluisd door Heike Verheul en kwam een schijf achter. Als hij niet een 1-om-2-tje toeliet en anders zou hebben geslagen, dan zat er een combinatie naar dam in. 9-11 verliezen schiet niet op.

2e klasse A

   Huizum-2                 - Huizum-3                16-4
 1. Henk Jan vd Let (1156)  - Johan Bosgra             2-0 (4)
 2. Meinze Feenstra (944)   - Theo Knoppers (1086)     1-1 (9)
 3. Bart Visser (1139)      - Siep Rintjema (1068)     1-1(10)
 4. Hans Brouwer (914)      - Bernard Post (1149)      1-1 (5)
 5. Thijs Talsma (1061)     - Gauke D.Nijholt (714)    2-0 (2)
 6. Jacob de Vries (1054)   - Hidde Risselada (833)    2-0 (7)
 7. Kerst Hoekstra (1051)   - Fedde vd Laan (744)      2-0 (8)
 8. Jan de Vos (1005)       - Hidzer vd Tuin (658)     2-0 (3)
 9. Jan Terpstra (1000)     - Ton Bouwkamp             2-0 (1)
10. Marcel de Vries (935)   - Jilles v.Kesteren (615)  1-1 (6)

De teamleiders van Huizum-3 werden opgeroepen in Huizum-2 om de invallers Siep Rintjema en Bernard Post voor een hoger team te sparen. Zij speelden nu mee in Huizum-3. Dit terwijl de teamleider van Huizum-2 meespeelde in Huizum-1. Een gevaarlijke uitwisseling, maar toch won Huizum-2 de wedstrijd nog ruimschoots.
De Huizum-3-toppers werden op remise gehouden, o.a. door Meinze Feenstra en Hans Brouwer. Jilles van Kesteren hield op zijn beurt Marcel de Vries op remise.

19-10-2008: Anton Schotanus Damkampioen van Friesland
Anton Schotanus is gisteren in De Bierhalle te Grou voor de 9e keer damkampioen van Friesland geworden.
De 65 jarige oud-leraar Duits, die op 3 oktober j.l. zijn mastersbul op kon halen na een aantal jaren universitaire studie geschiedenis, deed voor de 34e keer mee aan het belangrijkste toernooi van Friesland.
In de slotrond moest hij in een spektaculaire partij (zie Toernooibase) tot het uiterste gaan om te winnen van Willem Leijenaar, die lang voor eigen kansen vocht. Na bijna zes uren spelen toverde de Harlinger onderwijzer Leijenaar een remisestand op het bord, maar hierna blunderde hij vreselijk en verspeelde dramatisch genoeg de 2e plek (vanwege het hoogste aantal weerstandspunten). En niet alleen dat, in plaats van dat de titel naar Goedemoed ging was het Schotanus, die ermee vandoor ging. Sietse Nagel, die zelf de niet te onderschatten Sipke Doller op remise hield, werd hierdoor indirect 3e.
Tjalling Goedemoed ging tot de laatste ronde met 1 punt voorsprong aan de leiding en had dus de beste papieren, ware het niet dat hij tegen Katrinus Posthumus moest spelen en geen antitankgranaten bij zich had. Posthumus speelde niet foutloos, maar op een bepaald moment kwam hij wel weer helemaal terug in de wedstrijd, verkondigde Goedemoed na afloop. Het werd remise en dat was te weinig, gezien het feit dat het aantal behaalde weerstandspunten de doorslag gaf bij een gelijk aantal wedstrijdpunten.
Zowel Schotanus als Goedemoed kwamen tot 13 punten uit 9 ronden. Sietse Nagel werd 3e met 12 punten.
Tjalling Goedemoed, Sipke Doller en Katrinus Posthumus verloren geen enkele partij. Dit zegt toch wel iets.
De meeste overwinningen, 5 stuks, kwamen op naam van kampioen Schotanus.
Klaas-Hendrik Leijenaar kreeg in de slotronde te maken met een op volle oorlogssterkte verkerende René Wijpkema en kwam niet verder dan remise, waarmee zijn rol was uitgespeeld.

Het toegestroomde publiek keek niet alleen naar de bovenkant van het klassement. Het zuivere midden, de balans, de rondeteller, de nachtburgemeester van de Westereen en wat al niet meer, Leo van der Galiën, zou voor een regelrechte stunt hebben gezorgd als hij voor de 9e maal op rij een eentje had kunnen laten noteren. Helaas, helaas, in deze opzet slaagde hij niet. Tegenspeler Bart Visser weigerde als één van de weinigen mee te werken, ook al had Leo, een duidelijke cirkel getekend om de 40e zet. In tegenstelling tot de eerdere tegenstanders van Van der Galiën stond Bart op de 40e zet niet onnadelig. Visser kreeg een overmachtseindspel op het bord, die hij met vaste hand in winst omzette. Het was tenslotte zaterdag en dan wil hij beide punten nog wel eens binnenslepen, hetgeen in de avondwedstrijden een stuk moeilijker is. Met de wetenschap van nu zal Leo nog wel eens achter één van zijn oren krabben, al terugkijkende op het over het algemeen goed verlopen toernooi.

In de slotronde wonnen behalve Schotanus en Visser ook Jacob de Vries (van de dummy), Gerrit Terpstra (van Geert Rozenberg), Gaele Stoker (van Jouke de Haan) en Nick de la Fonteyne. Nick won verrassend van Piet Leijenaar.

Wedstrijdleider Rein van der Wal, die het er dit toernooi maar weer druk mee had en ongetwijfeld hier en daar een puntje heeft moeten laten zitten, memoreerde in zijn slottoespraak, dat er geen grote incidenten waren geweest en dat er mooie slagzetten waren uitgevoerd.
24 deelnemers was een prachtig aantal. Dit vond ook PFDB voorzitter Jan Bosselaar, die de prijzen uitreikte.

Anton Schotanus was vijf jaar geleden al de in leeftijd oudste kampioen van Friesland ooit. Nu heeft hij het record als 65-jarige nog iets scherper gesteld.
Pieter Bergsma nam op uitnodiging voor het laatst en voor de 40e keer deel aan de FK-finale in 1996 en toen was hij 69 jaar. Bergsma was voor het laatst kampioen van Friesland in 1984 en was toen 57 jaar.

Toeschouwer Tjalling van den Bosch liet weten het toch jammer te vinden dat de kampioenen er niet komen in dezelfde traditie als waarin Bandstra en Bergsma kampioen werden. Hij is voorstander van een andere formule, een toernooivorm, die niet veel tijd in beslag neemt, waarin veel sterke spelers van de partij zijn.

Wie er precies namens de PFDB zullen deelnemen aan de halve finale van het damkampioenschap van Nederland is nog niet helemaal duidelijk. De nummers 1 t/m 3 hebben rechten, naast de reeds geplaatste ex-NK-finalist Gerlof Kolk.
Sietse Nagel heeft bedankt voor de eer. Hij heeft al eens meegedaan in 1990. 'De halve finale van Nederland is een plaatsingstoernooi voor de NK-finale en dat is met mijn rating niet haalbaar', aldus de Huizumer jeugdleider. Het kost bovendien 5 weekenden en dat trekt hij niet. Normaal komt de eerstvolgende in de ranglijst in aanmerking voor deelname. Of Tjalling Goedemoed zal deelnemen is eveneens onzeker.
Van Schotanus verwachten we min of meer wel dat hij meedoet. Het doet hem deugt het ene na het andere record te breken. Doller kon nog niet worden gepolst gisteren. Na hem zouden de Leijenaren en Posthumus in aanmerking kunnen komen.

Voor de complete ranglijst, de uitslagen en wellicht partijen en foto's zie zowel Toernooibase als de FK-toernooi-site, als de fotolinken.

Kampioen Anton Schotanus:
Huizumers, Op de website van de PFDB hebben jullie ongetwijfeld het verslag over het FK van Sietse Nagel gelezen. Ik voeg hier nog enkele persoonlijke indrukken aan toe. Vanuit de 34-29 opening stuurde ik aan op een Roozenburgformatie. Mijn tegenstander voorzag problemen in de Drostvariant en koos voor de omsingeling die hem zeker kansen bood, aangezien ik overtollige schijven op 35,40 en 45 had. Op de 37e zet van een partij die volgens vaste patronen verliep, kon Willem niet meer aan schijfverlies ontkomen. Het verzilveren van de winst baarde nog genoeg problemen, vooral omdat ik de doorloop naar een tweede dam niet kon verhinderen. Ik heb me zeker een halfuur blindgestaard op een actie die achteraf helemaal niet kon. Het eindspel van 2 dammen + vier schijven tegen 2 dammen + 3 schijven was waarschijnlijk in remise geëindigd, als Willem zijn ene dam niet los had gezet. In hevige tijdnood zette hij zijn dam echter nietsvermoedend op 14 en terwijl ik alvast van de triomf begon te genieten, speelde ik het winnende 33-29.
Sinds mijn eerste FK-finale in 1962 heb ik nu 34 keer meegespeeld. Ik heb door allerlei omstandigheden 13 keer gemist. In het klimklassement kan iedereen lezen dat ik Pieter en Menno steeds dichter nader. Misschien kan ik Menno met 10 titels nummer 2 nog achterhalen. Pieter zal wel altijd nummer 1 blijven, want ik zie mij niet zomaar nog 5 titels binnenhalen.
Een journalist van het Friesch Dagblad vroeg mij gisteren of ik sterker speelde dan vroeger. In absolute zin speel ik sterker, maar in vergelijking met andere Nederlandse en Friese toppers speel ik zwakker. Er zijn zeker tien Friese spelers die gemiddeld beter scoren dan ik. Hun liefde voor het spel is echter kleiner. Ze kunnen het niet opbrengen om naast hun werk nog fanatiek te dammen. Daarom kan een oudere speler die eigenlijk al afgedankt had moeten worden nog kampioen worden. Ik speel nu al 5 decennia in het FK en ik heb me nog nooit zo vaak geplaatst voor de HF van Nederland als in het laatste decennium, namelijk 7 keer en wel in 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 en 2009. Ik begin zowaar te geloven dat ik in de Friese top nog aardig kan meedraaien.
De meesten van jullie weten vermoedelijk dat ik pas in 1985, ik was toen 42, mijn eerste Friese titel beaalde. Daarvoor had ik concurrentie van Pieter Bergsma, Harm Wiersma, Auke Scholma en Bauke Bies, allemaal spelers die het veel verder geschopt hebben dan ik. Maar spelers als Menno Bandstra, Oebele Hoekstra, Auke Steensma, Johan Capelle, Oege Dijkstra, Johannes Lemstra, Cor Koene werden voor mij al Fries kampioen, terwijl slechts een enkeling tot het NK doordrong of een titel behaalde. In de afgelopen 20 jaar hebben na mij slechts 3 spelers de finale van het NK bereikt, te weten Rein van der Pal, Hendrik van der Zee en Gerlof Kolk. De kloof ten opzichte van de rest van Nederland is nog veel groter geworden.
Ik hoop eigenlijk dat mijn prestatie de jongere spelers zal inspireren om er wat harder aan te trekken. Als alle spelers die in de Friese ratinglijst boven mij staan, zouden meespelen in 2009 dan krijgen we een fantastisch kampioenschap en is de kans dat ik voor de 10e keer kampioen word wel erg klein.
Anton Schotanus
PS Met dank aan Katrinus die mij tot een uiterste krachtsinspanning heeft gemotiveerd

17-10-2008: Provinciale Huizum-teams winnen

Hoofdklasse PFDB

   Huizum-1                - Urk aan Zet                13-3
1. Jan Adema (1232)        - Jan Marten vd Reest (1227)  0-2
2. Rein vd Pal (1406)      - Jacob Post (1114)           2-0
3. Anton Schotanus (1334)  - Teunis Snoek (1054)         2-0
4. Erwin Heslinga (1261)   - Jurriaan Romkes (1024)      2-0
5. Piet Bouma (1234)       - Kees Post (971)             1-1
6. Anne P.Kooistra (1224)  - Jan van der Reest (838)     2-0
7. Katr. Posthumus (1196)  - Jan Snijder (1018)          2-0
8. Tjalling vd Bosch (1166)- Tonnie Post (889)           2-0

De Urkers hebben weinig vat op de wedstrijden tegen Huizum. Jan Marten van der Reest vormt de uitzondering.

1e klasse Noord PFDB

   Huizum-2                - Rinsumageest               11-5
1. Sietse Nagel (1151)     - Durk Douma (1072)           0-2 7
2. Bernard Post (1149)     - Tjalling Oegema (1070)      1-1 3
3. Jan Bosselaar (1100)    - Bouwe Ringnalda (958)       2-0 6
4. Thijs Talsma (1061)     - Jaring vd Leeuw (960)       2-0 4
5. Jan de Vos (1005)       - Henk Elgersma (968)         1-1 8
6. Jan T. Terpstra (1000)  - Eeltje Terpstra (961)       2-0 5
7. Meinze Feenstra (944)   - Hendrik Zwaagstra (858)     2-0 1
8. Hidde Risselada (833)   - Marten Posthumus (819)      1-1 2

Marten Posthumus vertelde dat hij en Durk Douma al 56 jaar lid zijn van Rinsumageest en dat ze allebei 77 jaar zijn. Nadat dorpshuis 'De Beier' vorig jaar in Rinsumageest is afgebrand, speelt de club in units, totdat het dorpshuis er weer staat. In het tijdelijke onderkomen staan prachtige tafels, waarop de spelers alle ruimte hebben. Posthumus had gelukkig het fotomateriaal thuis en het materiaal was goed verzekerd. 'Hierdoor zijn we er goed uitgesprongen en spelen we nu met mooi nieuw materiaal', aldus Posthumus.

2e klasse C PFDB

   Damcombinatie Fryslân-3 - Huizum-3                    3-9
1. Sietze de Haan (1015)   - Sjoerd Schaaf (861)         0-2 4
2. Koop de Vries (908)     - Fedde vd Laan (744)         0-2 3
3. Tjeerd Jaasma (869)     - Minse Dijkstra (574)        1-1 6
4. Sjoerd Korf             - Ton Bouwkamp                0-2 5
5. Jan Sloot (649)         - Johan Bosgra                2-0 2
6. Daniël Huizing          - Gauke Dirk Nijholt (714)    0-2 1

Een denderende overwinning van Huizum-3. Ton Bouwkamp weet intussen ook wat winnen is. Minse Dijkstra haalde een knap puntje en ook de winst van Gauke Dirk, Fedde en Sjoerd mochten er zijn.

10-10-2008: Onderlinge Competitie wordt goed bezocht
Gisteravond zat de tuinzaal van Tivoli weer aardig vol.
De voorzitter is reeds aan het sparen voor het geval het aantal deelnemers dertig bereikt, want dan zal hij trakteren. Opvallende resultaten werden geboekt door Ton Bouwkamp met remise tegen Boele Land en door Jilles van Kesteren, die won van Hidde Risselada.
Anton Schotanus gaat als vanouds aan de leiding, gevolgd door het 'nieuwe' lid Piet Leijenaar.
Voor de overige uitslagen en de stand > zie Toernooibase (de rechtstreekse link aanklikken in de rechter kolom kan ook).

10-10-2008: Huizum-3 verliest van Oefening Kweekt Kunst
Op donderdag 2 oktober speelde Huizum-3 thuis tegen Oefening Kweekt Kunst uit Gerkesklooster. Er werd een 4-8 nederlaag geleden. Alleen Fedde van der Laan wist te winnen. Remise werd behaald door Ton Bouwkamp en Johan Bosgra.

   Huizum-3                 - OKK Gerkesklooster    4-8
1. Sjoerd Schaaf (861)      - Steven Veenstra sr.(1035) 0-2
2. Gauke Dirk Nijholt (714) - Jan Veenstra (960)        0-2
3. Fedde van der Laan (744) - Rinze Luimstra (893)      2-0
4. Jilles van Kesteren (615)- Kees Brandsma (814)       0-2
5. Ton Bouwkamp             - C. la Roy                 1-1
6. Johan Bosgra             - Rindert Triemstra (659)   1-1

30-09-2008: Provinciaal Huizum-1 wint in Britsum
Op maandagavond 29 september 2008 speelde het eerste provinciale team van Damclub Huizum in de Britsenburgh te Britsum tegen Bezint Eer Gij Begint. Pieter Dijkstra hield knap stand tegen Anton Schotanus.

   BEGB Britsum     - Huizum-1                3-13
1. Sjoerd Schaaf    - Rein van der Pal        0-2 (2)
2. Pieter Dijkstra  - Anton Schotanus         1-1 (8)
3. Lubbert vd Berg  - Erwin Heslinga          0-2 (1)
4. Boele Land       - Jan Adema               0-2 (7)
5. Reinout Sloot    - Anne Kooistra           1-1 (5)
6. Oege Dijkstra    - Katrinus Posthumus      1-1 (4)
7. Ruurd Winkel     - Auke Spijkstra          0-2 (6)
8. Sietse Bronger   - Tjalling van den Bosch  0-2 (3)

27-09-2008: Huizum-1 onderuit in Lunteren
Nationale Damcompetitie - hoofdklasse A - ronde 2:
Het ging vandaag niet goed met Huizum-1. Tegen DES in Lunteren werd een 14-6 nederlaag geleden.
Van de beide Erwinnen won Erwin van H. Hierna kreeg ook Kat een tik op de neus. Kopman Rein van der Pal kon de wedstrijd niet in een andere richting buigen en moest genoegen nemen met remise tegen Marcel Monteba. Door verliespartijen van Tjalling van den Bosch en Jan Adema kwam de tussenstand op 9-1 voor de DES-dammers. De hoogste tijd om wat tegengas te geven. Anton Schotanus won van Evert van der Pol en Martijn van Gortel hield Hermen Kroesbergen op remise. Er mocht geen punt meer worden verspeeld, maar nadat Anne Kooistra remise had gespeeld, was het leed geleden. Invaller Marcel de Vries kon zich niet langer staande houden en tot slot sleepte Piet Bouma nog een punt binnen.
Een sms-je van teamleider Erwin Heslinga naar de tealeider van Huizum-2: 'Hoe is het bij jullie ? Wij worden hier afgeslacht'.

    DES Lunteren             - Huizum-1                 14-6
 1. Henk Klarenbeek (1369)   - Jan Adema (1232)         2-0  5
 2. Erwin van Hierden (1389) - Erwin Heslinga (1261)    2-0  1
 3. Marcel Monteba (1328)    - Rein van der Pal (1406)  1-1  3
 4. Daniël Merkus (1278)     - Anne Kooistra (1224)     1-1  8
 5. Arjen Timmer (1256)      - Kat. Posthumus (1196)    2-0  2
 6. Hermen Kroesbergen (1235)- Martijn v. Gortel (1151) 1-1  7
 7. Ronald van de Beek (1233)- Piet Bouma (1234)        1-1 10
 8. Evert van de Pol (1079)  - Anton Schotanus (1334)   0-2  6
 9. Richard Cousijnsen (1247)- Jacob de Vries (1054)    2-0  9
10. Aldert van Eck (1156)    - Tjalling vd Bosch (1166) 2-0  4

27-09-2008: Huizum-2 wint van Ons Genoegen Drachten
Nationale Damcompetitie - 2e klasse A KNDB - ronde 2:
Na de fikse 17-3 overwinning verleden week op Fortuin Dokkum mocht Huizum-2 het zonder Henk-Jan van der Let proberen tegen het jeugdige team van Ons Genoegen uit Drachten dat toen met 19-1 won van Huizum-3.
Iedereen wist de school aan De Hoge Bomen te vinden.
Nadat de opstellingen waren ingeleverd bij Kor Dijk bleek dat de paring zodanig was dat dit kon leiden tot een spannende wedstrijd. Helaas voor zijn tegenstander  doorbrak Jan Terpstra deze spanning al vrij vlot door een schijf te winnen. Als eerste was echter Jacob de Vries uit. Listig lokte hij Germ Kooi in de ..eh.. kooi door een zetje toe te laten en deze te beantwoorden met een doorbraakzetje. Bernard Post was als tweede uit tegen Harmen Jonker. Beide spelers misten een direct winnende ruil op klaarlichte dag. De stand was sowieso winnend voor Post. Daar had het waarschijnlijk mee te maken. 'Een jaar rust heeft mij goed gedaan', aldus de tevreden winnaar. Thijs Talsma kreeg een aanvallende Iskander Al Sarayfi tegenover zich. Hoewel Talsma de aanval wist af te slaan, werd hij toch van het bord gemept. Hierna won ook Terpstra zijn overmachtseinspel.
Kerst Hoekstra zette 2-8 op het scorebord nadat Jeroen Cremers iets niet helemaal goed zag. Het 9e punt werd binnengebracht door Jan de Vos, die een moeizaam duel uitvocht met pupil Wopke de Vries. Jan Bosselaar zorgde met winst op Kor Dijk voor het winnende 11e punt.
Bart Visser en Richard Koot hielden elkaar in evenwicht. Jan Hoogterp bleek sterker dan Siep Rintjema en ook Gabriël Heerema was de betere in zijn partij tegen Sietse Nagel. Laatstgenoemde had even ervoor Gabriëlla Cilmi nog op TV gezien met 'There is nothing sweet about me'. Ze had een leuk jurkje aan met een dambordmotief. OG hield de schade hiermee beperkt. Het werd 8-12 voor Huizum-2.

    Ons Genoegen Drachten     - Huizum-2           8-12
 1. Kor Dijk                 - Jan Bosselaar       0-2  7
 2. Jeroen Cremers           - Kerst Hoekstra      0-2  5
 3. Jan G. Hoogterp          - Siep Rintjema       2-0  9
 4. Gabriël Heerema          - Sietse Nagel        2-0 10
 5. Iskander Al Sarayfi      - Thijs Talsma        2-0  3
 6. Richard Koot             - Bart T. Visser      1-1  8
 7. Germ Kooi                - Jacob de Vries      0-2  1
 8. Harmen Jonker            - Bernard Post        0-2  2
 9. Wopke de Vries           - Jan de Vos          1-1  6
10. Luitzen van der Heide    - Jan T. Terpstra     0-2  4      

Huizum-3 was deze ronde vrij.

27-09-2008: Provinciaal Huizum-1 wint in Gorredijk

  Gorredijk                 - Huizum-1                  1-15
1. Johan Teake Dekker (1349)- Rein van der Pal (1406)   1-1 4
2. Bram Klijnstra (944)     - Anton Schotanus (1334)    0-2 7
3. niet opgekomen           - Erwin Heslinga (1261)     0-2 1R
4. Riekele Veldstra (995)   - Jan Adema (1232)          0-2 8
5. Johnny Voskuilen (842)   - Piet Bouma (1234)         0-2 6
6. Arend Wester             - Anne Piet Kooistra (1224) 0-2 2
7. Sipke Wagenaar (1000)    - Katrinus Posthumus (1196) 0-2 5
8. Willem vd Velde (903)    - Tjalling vd Bosch (1166)  0-2 3

21-09-2008: Huizum-1 laat winst liggen tegen DIOS Achterhoek
Op zaterdag 20 september 2008 speelden de drie landelijke tientallen van Damclub Huizum thuis in Zalen Tivoli. Huizum-1 liet het 10-10 lopen tegen DIOS Achterhoek Eibergen, Huizum-2 won met de dikke cijfers 17-3 van de naaste concurrent Fortuin Dokkum en Huizum-3 verloor met de indrukwekkende cijfers 1-19 van Ons Genoegen uit Drachten. OG Drachten gaf hiermee een visitekaartje af, waarop staat 'toekomstig kampioen'.

Hoofdklasse A

    Huizum-1                - DIOS Achterhoek         10-10
 1. Katr.Posthumus (1196)   - Jan Dallinga (1211)      1-1 (1)
 2. Jan Adema (1232)        - Chris Jurriëns (1180)    0-2 (5)
 3. Rein van der Pal (1406) - Jaap Knipper (1149)      2-0 (3)
 4. Anton Schotanus (1334)  - Arnoud de Greef (1144)   0-2 (8)
 5. Erwin Heslinga (1261)   - Sander Neutel (1140)     2-0 (2)
 6. Anne Kooistra (1224)    - Han Seinhorst (1210)     0-2(10)
 7. Martijn v.Gortel (1151) - Theo Stoverinck (1112)   1-1 (4)
 8. Auke Spijkstra (1134)   - Harry Vos (1118)         2-0 (9)
 9. Tjalling vd Bosch (1166)- Ko Besuijen (1195)       2-0 (7)
10. Jacob de Vries (1054)   - Bert van Oosterom (1139) 0-2 (6)

Erwin Heslinga en Rein van der Pal zetten Huizum-1 op een voorsprong, die niet meer uit handen moest worden gegeven. Toch gebeurde dit. Jan Adema mocht een stuk of vier, vijf schijven oprapen van Chris Jurriëns, maar was zo aardig om hiervan één op het bord te laten staan. Een wedstrijd kan spelers dingen laten doen, die anders nooit gebeuren. Nadat invaller Jacob de Vries had verloren van Bert van Oosterom
was de tussenstand weer in evenwicht. Tjalling van den Bosch, die tegenwoordig ook verstand van aardappelen heeft, de nieuwe Jan Gerlofsma dus eigenlijk, gaf zichzelf twee klappen voor de kop en vervolgens stootte hij Ko Besuijen van het bord. Huizum weer op voorsprong. Anton Schotanus was intussen vrolijk aan het omsingelen. Hiermee ging hij één zet te lang door en verloor. Had hij even beter uitgekeken dan klopte zijn stand wel en was de overwinning voor Huizum bijna in de knip. Gelukkig stond Auke Spijkstra er goed voor en zat niemand in over Anne Piet Kooistra. Er was nog niets aan de hand. Auke won. Op het scorebord prijkte 10-8 voor Huizum. Wat er hierna precies gebeurde, is niet bekend. Anne Piet moet een verkeerde schijf beetgepakt hebben, want tegenstander Seinhorst won.
10-10 dus.
Volgende week wacht alweer de strijd tegen DES in Lunteren.
De data van de clubteamcompetitie zijn afwijkend van andere seizoenen in verband met de Denksportspelen in China, die plaatsvinden vanaf 3 oktober 2008.

    Huizum-2                - Fortuin Dokkum          17-3
 1. Thijs Talsma (1061)     - Henk Bosgraaf (1051)     1-1 (2)
 2. Henk Jan vd Let (1156)  - Jappie de Vries (1150)   2-0 (3)
 3. Bart Visser (1139)      - Willem Nuveld (1096)     1-1 (7)
 4. Kerst Hoekstra (1051)   - Jetze Hoogterp (1107)    2-0 (5)
 5. Sietse Nagel (1151)     - Gjalt de Boer (1079)     2-0 (6)
 6. Siep Rintjema (1068)    - Binne Brouwer (1110)     2-0 (1)
 7. Jan de Vos (1005)       - Minze Osinga (1054)      2-0 (9)
 8. Jan Terpstra (1000)     - Sjoerd Bloem (977)       2-0(10)
 9. Theo Knoppers (1086)    - Arend Dijkstra (989)     1-1 (8)
10. Marcel de Vries (935)   - Durk Douma (1072)        2-0 (4)

De wedstrijd liep veel beter dan verwacht. Invaller Siep Rintjema kreeg ineens de hand van Binne Brouwer, die er met zijn hoofd nog niet helemaal bij was. Bij nadere bestudering van de overgebleven stand bleek inderdaad dat Siep het hele spel dusdanig vast kon zetten dat Binne zou moeten offeren. Thijs Talsma hield die andere toernooirot uit de jaren 80, Henk Bosgraaf, in bedwang. Aan bord 2 trof Henk-Jan van der Let herintreder Jappy de Vries, voorheen Rinsumageest-speler. Henk-Jan won, Marcel de Vries (schijf voor) won, Kerst Hoekstra won en Sietse Nagel won.
Sietse speelde tegen Gjalt de Boer, die aan het experimenteren sloeg. In de slotfase dacht Gjalt in tijdnood na een paar offers een doorbraak te kunnen nemen, maar dit was een fata morgana. Eigenlijk stond hij er in deze fase helemaal niet zo slecht meer voor.
De nog spelende spelers konden vrijuit hun gang gaan.
Bart Visser en invaller Theo Knoppers brachten een punt binnen en Jan Terpstra won tot slot nog van Sjoerd Bloem. Ons Genoegen uit Drachten wordt nu als grote concurrent gezien. Komende week al is deze ontmoeting aan de orde in Drachten.

    Huizum-3                - OG Drachten              1-19
 1. Meinze Feenstra (944)   - Gabriël Heerema (1378)   0-2 (9)
 2. Henk Veldhorst (940)    - Richard Koot (1197)      0-2 (2)
 3. Hidde Risselada (833)   - Jan Hoogterp (1237)      0-2(10)
 4. Fedde vd Laan (744)     - Iskand.Al Sarayfi(900)   1-1 (7)
 5. Gauke Dirk Nijholt (714)- Jeroen Cremers (897)     0-2 (1)
 6. Hidzer vd Tuin (658)    - Kor Dijk (989)           0-2 (6)
 7. Johan Bosgra            - Luitzen vd Heide (899)   0-2 (3)
 8. Minse Dijkstra (574)    - Marten Veening (916)     0-2 (8)
 9. Jilles v.Kesteren (615) - Wopke de Vries (774)     0-2 (5)
10. Jillis Tingen           - Harmen Jonker (785)      0-2 (4)

Een 'walk over' noemen ze dit soort uitslagen. Maar er zijn altijd lichtpuntjes te noemen. Het was een strijd om het team compleet te krijgen. Op het laatst werden jeugdclubspeler Jillis Tingen en Hidzer van der Tuin opgeroepen. Van der Tuin stond stijf van de antibiotica of probiotica, maar hij was er. Heel goed. Jillis kon zo mooi wat ervaring opdoen voor de jeugdwedstrijden later in het seizoen. Jillis Tingen en Jilles van Kesteren namen het op tegen twee jeugdspelers van Ons Genoegen, Harmen Jonker en Fries jeugdkampioen Wopke de Vries. Wopke nam tegen Jilles een combinatie, die best moeilijk te zien was. Hij kon ook nog eens twee kanten om, afhankelijk van hoe Jilles zou slaan.
Johan Bosgra maakte zijn debuut. Hij gaf volgens tegenspeler Luitsen van der Heide zomaar 2 schijven weg. En zo zal iedere partij zijn eigen verhaal hebben.
Ons Genoegen heeft dit seizoen Gabriël Heerema als kopman.
Hij won aan bord 1 van de teamleider van Huizum-3, Meinze Feenstra. Meinze kon het verlies accepteren. In de aanloop naar de wedstrijd belandde de andere teamleider van Huizum-3, Hans Brouwer in het ziekenhuis met een longontsteking en raakte het team nog meer spelers kwijt. Dat er een team zat was al mooi. Met Ons Genoegen moet rekening worden gehouden, dat is wel duidelijk. Volgende week mag Huizum-3 tot rust komen, want dan is het team vrij.

21-09-2008: Laatste nieuwtjes

- Het Damspel, bondsblad van de KNDB, is zaterdag bij alle, via de damclub bij de bond aangesloten, leden bezorgd. Een mooi kleurig blad met een diversiteit aan onderwerpen. Piet Bouma krijgt in het nummer landelijke erkenning voor de door hem ontwikkelde internetsite Toernooibase, waarop allerlei informatie is te vinden over toernooien en spelers. Wie zich registreert kan zelf toernooien of uitslagen opvoeren. Ook kunnen er partijen worden ingevoerd, foto's en wat al niet meer.
Piet heeft een virtuele ratingberekening ingebouwd, die laat zien hoe je het doet gedurende het seizoen.
Inmiddels zijn er ook contacten met Jan Masselink van het programma Toernooimanager. Voor de invoering van partijen heeft Danny Staal een 'tooltje' beschikbaar gesteld en Klaas Bor van het programma Turbo Dambase heeft toestemming gegeven voor het gebruik van een 'beelddambord', zodat iedereen op een mooie en gemakkelijke manier partijen kan invoeren. Bij de partijen kan ook nog een stukje commentaar of analyse worden gezet. De spelers of derden kunnen zich dan nog even uitspreken. Al met al is het een enorm bouwwerk geworden. Voor een hobbyprogrammeur niet mis. Eens te meer zien we dat het persoonlijk initiatief heel belangrijk is. Commentaar hebben op een bond is gemakkelijk. Zelf iets doen, kan helpen.

- Jan Terpstra en Erwin Heslinga zijn terug uit Varna Bulgarije, alwaar zij hebben meegedaan aan een damtoernooi. Ze eindigden keurig in de middenmoot.

- Op het persoonlijk damkampioenschap van Friesland voert Anton Schotanus na 4 ronden het deelnemersveld aan met 7 punten. Sietse Nagel staat op de 2e plaats met evenveel wedstrijdpunten als Klaas-Hendrik Leijenaar. Dit in de wetenschap dat er door Tjalling Goedemoed en Bart Visser nog een partij moet worden ingehaald. De winnaar hiervan nestelt zich naast Schotanus op kop.

14-09-2008: Damclub Huizum is weer begonnen
De onderlinge competities van 28 augustus en 11 september werden goed bezocht en ook tijdens de ledenvergadering op 4 september j.l. lieten de leden zich manmachtig zien. Een goed teken.

Op zaterdag 20 september spelen de 3 tientallen van Damclub Huizum thuis in Zalen Tivoli tegen respectievelijk DIOS Achterhoek, Fortuin Dokkum en Ons Genoegen uit Drachten. Aanvang 12.00 uur.

Op donderdag 25 september gaat de jeugddamclub in wijkgebouw Husma Herne, Huizumerlaan 146-a te Leeuwarden, weer van start.
Jongens en meisjes kunnen zich melden via het email-adres. Neem eventueel een vriend of vriendin mee.
Nieuwtjesarchief
september - oktober 2008