Redactie: Sietse Nagel


30-11-2008: Eindelijk winst Huizum-1 op Harderwijk
Sommige fans zijn wellicht voor niets naar Tivoli gekomen, omdat onvoldoende bekend is gemaakt dat er gespeeld werd in de uitwijklocatie PriYas (Pricilla + Yasmijn) aan het Kalverdijkje. Gosse Harkema en Bobby Baarda wisten de speelzaal wel te vinden.

Hoofdklasse A:

    Huizum-1                - Harderwijk              12-8
 1. Piet Bouma (1234)       - Gerwin vd Meer (1142)    1-1 (1)
 2. Anne Kooistra (1224)    - Patrick Wielemout (1000) 2-0 (2)
 3. Jan Adema (1232)        - Kees de Jong (1181)      1-1(10)
 4. Katr. Posthumus (1196)  - Ruurd Wuestman (1193)    2-0 (5)
 5. Tjalling vd Bosch (1166)- Jan Hendrik Kok (1242)   0-2 (4)
 6. Erwin Heslinga (1261)   - Niek Kuijvenhoven (1361) 1-1 (6)
 7. Sietse Nagel (1151)     - Jaap van Hierden (1130)  0-2 (9)
 8. Rein van der Pal (1406) - Fred Elgersma (1196)     1-1 (7)
 9. Martijn v.Gortel (1151) - Cor Koene (1146)         2-0 (3)
10. Anton Schotanus (1334)  - Ton Eekelschot (1115)    2-0 (8)

Wilde Huizum-1 zich handhaven in de hoofdklasse A dan moest er worden gewonnen van Harderwijk. Dit slaagde in tegenstelling tot eerdere edities.
Na winst van Anne Piet Kooistra kwam Martijn van Gortel tot winst tegen oud-kampioen van Friesland Cor Koene.
Hierna ging het mis bij Tjalling van den Bosch, die zijn meerdere vond in Jan Hendrik Kok. Op het bord van Katrinus Posthumus zagen we op een bepaald moment een dam staan, die even later weer was verdwenen. Dam of geen dam, Katrinus won van Ruurd Wuestman. Een belangrijke overwinning. Erwin Heslinga bereikte hierna al een even belangrijke remise tegen Niek Kuijvenhoven.
Gelukkig scoorde Anton Schotanus het 11e punt tegen Ton Eekelschot, net voordat Sietse Nagel verloor van Jaap van Hierden. Anton won op een mooie manier volgens Bernard Post. Wat er precies mis ging bij Sietse is hemzelf nog niet duidelijk, maar bepaalde opbouwplannen konden geforceerd geen doorgang vinden. Van Hierden kwam op dam en de overblijvende stand was ondanks 2 schijven meer nauwelijks tot remise te voeren.
Jan Adema had een 5-tegen-5-eindspel op het bord staan en bracht met remise de eindstand op 12-8 voor Huizum-1.

2e klasse A:

    Huizum-2                - Warffum                 16-4
 1. Henk Jan vd Let (1156)  - Eddy Groenhagen (688)    2-0 (6)
 2. Jacob de Vries (1054)   - Geert Ploegman (803)     1-1(10)
 3. Jan Terpstra (1000)     - Wim Dirks (962)          2-0 (7)
 4. Kerst Hoekstra (1051)   - Gezinus Bottema (928)    2-0 (4)
 5. Bart Visser (1139)      - Nico Werkman (1209)      0-2 (5)
 6. Jan Bosselaar (1100)    - Peter Hoeksema (1122)    1-1 (9)
 7. Marcel de Vries (935)   - Herman Mulder (1138)     2-0 (8)
 8. Jan de Vos (1005)       - Guy Loulendo             2-0 (1)
 9. Thijs Talsma (1061)     - Joop vd Heide (789)      2-0 (2)
10. Gauke Dirk Nijholt (714)- Veikko Schepel           2-0 (3)

De onderste drie borden waren als eerste uit. Jan de Vos had de ons onbekende Guy Loulendo snel te pakken.
Thijs Talsma herstelde zich van zijn snelle verlies van afgelopen donderdagavond tegen Sjoerd Schaaf. Hij haalde een dam en won. Gauke Dirk Nijholt mocht invallen voor teamleider Sietse Nagel, die het weer eens in Huizum-1 mocht proberen.
Gauke Dirk kon zijn jonge tegenspeler Veikko Schepel op beide vleugels opsluiten. Even verloor hij de greep, maar uiteindelijk bleek zijn stand goed genoeg voor de overwinning. Dat zelfs de invallers winnen in Huizum-2  maakt Huizum-2 de koploper die het is. Bij de 6-0 tussenstand verloor Bart Visser van Nico Werkman. Het was een bijna geplande paring, want Visser wist dat er een fles Beerenburg viel te winnen bij winst. Wel had hij laten weten dat een fles wijn bij hem de voorkeur verdiende. Werkman kwam als overwinnaar uit de strijd. Misschien moeten we in de toekomst maar zo sportief zijn dat we Werkman een fles geven als hij van ons wint.
Kerst Hoekstra blijft meedoen in de strijd om de hoogste score van het team door te winnen van Gesinus Bottema. Henk-Jan van der Let nam de tijd voor zijn overwinning op Eddy Groenhagen en Jan Terpstra blijft verbazen met zijn 5e overwinning op rij ! Tegenspeler Dirks overzag iets, waarna Terpstra door kon breken.
Hij is nu van plan het seizoen te beëindigen met 20 uit 10. Een mooi streven.
Marcel de Vries staat achter Jan de Vos in het topscorersklassement. Hij won van Herman Mulder, die normaal gesproken één van de steunpilaren is van Warffum. Jan Bosselaar liet zich niet verrassen door Peter Hoekseman. Jacob de Vries besloot de wedstrijd met remise tegen Ploegman. Een goede prestatie van Ploegman.

    Huizum-3                - Prov.Gronings Tiental    6-14
 1. Hans Brouwer (914)      - Peter Helwerda (939)     1-1(10)
 2. Henk Veldhorst (940)    - Jacques Galliard (881)   0-2 (8)
 3. Siep Rintjema (1068)    - Kor Sikkema (1013)       0-2 (3)
 4. Meinze Feenstra (944)   - J. van der Veen (933)    1-1 (9)
 5. Bernard Post (1149)     - Johan Zijlstra (1124)    2-0 (7)
 6. Fedde vd Laan (744)     - Geert Greven (892)       0-2 (6)
 7. Hidde Risselada (833)   - Joop de Vries (1097)     0-2 (5)
 8. Jilles v.Kesteren (615) - Sietze Rozema (1058)     1-1 (4)
 9. Theo Knoppers (1086)    - Eise Schulting (975)     1-1 (2)
10. Hidzer vd Tuin (658)    - Henk de Vries (941)      0-2 (1)

Huizum-3 kon wederom gebruik maken van de sterke invallers Siep Rintjema en Bernard Post. Een overwinning zou wel eens leuk zijn, maar het verlies van Hidzer van der Tuin werd langzaamaan uitgebouwd naar een grotere achterstand. Alleen Bernard Post kwam tot winst tegen kopman Johan Zijlstra. Remises konden worden genoteerd voor Theo Knoppers, Jilles van Kesteren (!), Meinze Feenstra en Hans Brouwer.
Het Provinciaal Gronings Tiental heeft een wisselende selectie en is in alle gevallen een tegenstander om rekening mee te houden.
Bernard Post is met 6 uit 4 de topscorer in Huizum-3.
Huizum-3 staat met 0 uit 5 onderaan in het klassement.
Het moreel lijdt er niet onder.

Behalve dammers zitten er in restaurants ook normale mensen. Van die normale mensen, die denken normaal hun
verjaardag te kunnen vieren in het restaurant. Als de serveerster dan met een zacht 'lang zal ze leven'  ijs met vuurwerk komt brengen dan is de tafel met dammers
niet te beroerd om luidkeels mee te zingen, op de tafel te dreunen en met lepeltjes tegen kopjes te klingelen. Op een bepaald moment deed het hele restaurant afgelopen zaterdag mee.
Er waren vier spelers van Huizum-3, twee van Huizum-2 en twee van Huizum-1 in het Turkse restaurant Saray aan de Tweebaksmarkt aanwezig. Huizum-3 blinkt hierin dus duidelijk uit. Het zijn lang niet altijd de toppers waar een club het van moet hebben.

22-11-2008: Huizum-2 gemakkelijk langs Oudega Sm.
Buiten hagelde het, binnen in 'De Smidterij' te Oudega (Smallingerland) brandde het vuur. De speelzaal van Oudega is niet meer in het multifunctionele dorpscentrum It Miensker. Hier is een projectontwikkelaar mee in de weer, aldus Hofman. De club vond een plek in het plaatselijke café. Gedamd wordt er op een verhoging. De muziek in het café, Borsato, blijft gewoon aan staan. Het mocht de pret niet drukken. Sterker nog, Huizum-2 kwam snel op voorsprong door overwinningen van Sjoerd Schaaf, Bernard Post, Sietse Nagel en Gauke Dirk Nijholt. Hidde Risselada won ook nog als laatstspelende. De topborden hielden knap stand. Sjoerd had zijn tegenstander snel te pakken, Bernard won van jeugdspeler Harmen Jonker met een verrassende combinatie, Gauke Dirk maakte zijn reeks van '8x niet verloren' ietsje groter met winst op Cees de Jong en Sietse Nagel liet Uilke Tjeerdsma met een volle linker vleugel zitten. Uilke Tjeerdsma vertelde dat hij het dammen leerde van zijn moeder. Het hele gezin zat thuis te dammen. Zij was een Wiersma (geen familie van). Hij is lid geweest in Donkerbroek en Makkinga. Hij is medeoprichter van de club in Oudega.
Er waren op een bepaald moment vijf Tjeerdsma's lid van de damclub in Oudega. Nu is hij de enige nog. Zoon Menno Tjeerdsma is onlangs met dammen gestopt. Gisteravond kon Leenze Houwink de wedstrijd nog wel in gang zetten, maar hij speelde zelf niet mee. Hij had last van 'kalverij'. Later op de avond was hij er weer. Op de vraag wat het was geworden, een jongen of een meisje, antwoordde hij dat het een bollekeal (stierkalf) was geworden. Oudega kan hierdoor nog maar op weinig spelers een beroep doen en is op dit moment een kwetsbare club, zoals er meerdere clubs zijn in Friesland. Het is te hopen dat de jeugdspelers hun club binnenkort versterken.

   Oudega Sm.            - Huizum-2               3-13
1. Henk Jonker (1059)    - Thijs Talsma (1061)    1-1 5
2. Sietse Jonker (931)   - Meinze Feenstra (944)  1-1 6
3. Fokke vd West (863)   - Jan T. Terpstra (1000) 1-1 7
4. Uilke Tjeerdsma (823) - Sietse Nagel (1151)    0-2 3  
5. Harmen Jonker (785)   - Bernard Post (1149)    0-2 2  
6. Joop de Graaf (706)   - Hidde Risselada (833)  0-2 8  
7. Cees de Jong (809)    - Gauke D.Nijholt (714)  0-2 4
8. M. Hofman             - Sjoerd Schaaf (861)    0-2 1

21-11-2008: Damcombinatie Fryslân provinciaal koploper
Gisteravond won Damcombinatie Fryslân in Zalen Tivoli van het eerste Huizumer provinciale achttal.
Het was een wedstrijd waarin Damcombinatie F. het voortouw nam en niet meer afstond. Erwin Heslinga en Hans Zondervan besloten in een vrij vroeg stadium tot remise. Damcombinatie F. kwam hierna op voorsprong toen Gerlof Kolk, die deze dag wederom Chili Concarne had klaargestoomd en dus flink op stoom lag, Katrinus Posthumus versloeg. 'Zie ginds komt de stoomboot', werd iets te laat onderkent.
Later op de avond verloor Tjalling van den Bosch van Douwe Edelenbos en Auke Spijkstra van Gabriël Heerema.
Een periode van herstel brak aan met remises van Anne Kooistra tegen Teake Kooistra en van Piet Bouma tegen Foeke Tiemensma. Echter Tiemensma scoorde hiermee het winnende 9e punt. Het slotoffensief van Jan Adema en Anton Schotanus kwam te laat. Beide spelers wonnen wel.
De overwinning van Adema op Bastiaan Hollander noemen we nu even speciaal, gezien de ratingverhouding.

   Huizum-1                 - Damcombinatie Fryslân-1   7-9
1. Erwin Heslinga (1261)    - Hans Zondervan (1251)     1-1 1
2. Anton Schotanus (1334)   - Tjalling Oegema (1070)    2-0 8
3. Tjalling vd Bosch (1166) - Douwe Edelenbos (1294)    0-2 3
4. Piet Bouma (1234)        - Foeke Tiemensma (1307)    1-1 6
5. Auke Spijkstra (1134)    - Gabriël Heerema (1378)    0-2 4
6. Katrinus Posthumus (1196)- Gerlof Kolk (1400)        0-2 2
7. Jan Adema (1232)         - Bastiaan Hollander (1329) 2-0 7
8. Anne Piet Kooistra (1224)- Teake Kooistra (1291)     1-1 5

21-11-2008: Het gaat redelijk goed met Pieter Bergsma
Anton Schotanus is op bezoek geweest bij Anne en Pieter Bergsma. Volgens Schotanus praat Pieter niet zoveel meer, maar houdt hij het dammen nog wel bij uit de krant e.d. Wedstrijden spelen is niet meer aan de orde.

16-11-2008: Huizum-1 speelt 10-10 tegen MTB Hoogeveen
Het ging helemaal niet zo slecht voor de Huizumer tientallen tijdens ronde 5 van de Nationale Damcompetitie.

Hoofdklasse A KNDB


    MTB Hoogeveen          - Huizum-1                 10-10
 1. Bé Eggens (1210)       - Martijn v. Gortel (1151)  0-2 (6)
 2. Gert Bosker (1202)     - Jan Adema (1232)          1-1 (5)
 3. Marcel Corba (1237)    - Anne Kooistra (1224)      1-1 (7)
 4. Jan van Loenen (1213)  - Katr. Posthumus (1196)    1-1 (1)
 5. Zainal Palmans (1269)  - Jacob de Vries (1054)     2-0 (3)
 6. Hans Thio (1296)       - Rein v.d. Pal (1406)      1-1 (4)
 7. Chris Thio (1190)      - Anton Schotanus (1334)    1-1 (9)
 8. Peter Boonstra (1197)  - Erwin Heslinga (1261)     1-1 (8)
 9. Joël Palmans (1170)    - Piet Bouma (1234)         2-0(10)
10. Maarten Wichgers (1207)- Tjalling vd Bosch (1166)  0-2 (2)

Laten we de tabel eens even goed bekijken. De wedstrijd ging mooi gelijk op. Katrinus moet zijn min-score nog wegwerken, maar hij mag er niet dieper inzakken. Een dilemma. Remise dus. Tjalling wint van Maartuhh!!! Het is net touwtrekken zo'n wedstrijd. Zet de gewichtigste man achteraan. Jacob heeft weer wat geleerd. Martijn heeft knap gewonnen van Bé Eggens. Piet Bouma verloor tegen de verwachting in. Voor de rest blijkt dat rating niet alles zegt. Huizum-1 is weer een puntje geklommen. Nog een paar erbij en het ziet er allemaal weer wat veiliger uit.

2e klasse A KNDB

    Roden/Leek-2           - Huizum-2                  2-18
 1. Harrie Gerding (956)   - Jan de Vos (1005)         1-1 (3)
 2. Rob Helwerda (1061)    - Jan Terpstra (1000)       0-2 (1)
 3. Evert Faber (997)      - Kerst Hoekstra (1051)     1-1 (9)
 4. Bert Honderd (1058)    - Marcel de Vries (935)     0-2 (4)
 5. Bonne ten Hoor (867)   - Bart Visser (1139)        0-2(10)
 6. Jannes de Vries (965)  - Sietse Nagel (1151)       0-2 (8)
 7. Feiko Stoppels (880)   - Thijs Talsma (1061)       0-2 (2)
 8. Arie Hoogterp (792)    - Jan Bosselaar (1100)      0-2 (6)
 9. Jan Kuijer (903)       - Siep Rintjema (1068)      0-2 (7)
10. Pieter Dijkstra (819)  - Hidzer vd Tuin (658)      0-2 (5)

De wedstrijd tegen Roden/Leek-2 liep van meet af aan goed. Als teamleider kon ik als snel plusjes zetten bij de partijen van Jan Terpstra, Siep Rintjema en Hidzer van der Tuin. Jan en Siep kwamen een schijf voor en Hidzer zelfs twee. Jan versloeg de op papier sterkste speler, Rob Helwerda. Hidzer kon de vuisten weer eens in de lucht steken. Tegenspeler Dijkstra haalde nog wel een dam, maar Hidzer wist zijn overmacht hierna goed te benutten. Jan de Vos kreeg de gelegenheid om met een zetje door te breken, maar dit was net niet voldoende. Het grappige van de partij tussen Marcel de Vries en Bert Honderd was niet dat Marcel won, maar dat ze 's morgens nog op internet tegen elkaar hadden gedamd.
Bart Visser was als laatste klaar, waarna Jan Bosselaar zijn kans schoon zag om zijn auto te starten.
Jammer voor hem dat het niet net als in 1976 0-20 is geworden, maar 2-18. Maar ja, je kunt niet alles hebben.

    Warffum                - Huizum-3                 11-9
 1. Eddy Groenhagen (688)  - Henk Veldhorst (940)      0-2 (6)
 2. Joop vd Heide (789)    - Fedde vd Laan (744)       2-0 (5)
 3. Herman Mulder (1138)   - Bernard Post (1149)       0-2 (8)
 4. Nico Sikkema (510)     - Meinze Feenstra (944)     0-2 (7)
 5. Geert Ploegman (803)   - Johan Bosgra              1-1 (2)
 6. Nico Werkman (1209)    - Hans Brouwer (914)        2-0 (4)
 7. Peter Hoeksema (1122)  - Theo Knoppers (1086)      2-0(10)
 8. Gezinus Bottema (928)  - Ton Bouwkamp              2-0 (1)
 9. Rudolf Schwab (656)    - Jilles v.Kesteren (615)   0-2 (3)
10. Wim Dirks (962)        - Hidde Risselada (833)     2-0 (9)

Huizum-3 kwam ver tegen Warffum in dorpscafé Het Wapen van Warffum. Een 7-3 achterstand werd omgebogen naar een 7-9 voorsprong. Helaas gingen de partijen van de laatstspelenden, Hidde en Theo, verloren. Invaller Bernard Post gokte drie borden naast Nico Werkman. Voor Hans Brouwer stond er veel op het spel. Bij winst op Werkman kon hij de inmiddels bijna 25 jaar oude fles Beerenburg winnen. Hij had hier blijkbaar geen zin in, want hij verloor. Aspirant Jilles van Kesteren trof dit keer een tegenstander van zijn eigen formaat en won. Ga zo door jongen. Vier keer winst en dan nog geen gelijkspel. Dat is natuurlijk wel even balen. Maar het moet een spannende wedstrijd zijn geweest.
Johan Bosgra behaalde zijn eerste punt tegen Geert Ploegman en was daar terecht zeer verguld over.

12-11-2008: Provinciaal Huizum-2 wint van TTS Surhuisterveen
Soms reken je iets teveel op Toernooibase en noteer jezelf niets. Dit weekend was Toernooibase uit de lucht en konden de details van de provinciale wedstrijd Huizum - Troch Tinken Sterk uit Surhuisterveen niet worden vermeld. Maar gelukkig woont er aan de oostkant van Friesland een nijver volkje, dat de gegevens wel had bijgehouden. Hierbij het verslag door de ogen van TTS:

TTS VLAGGENSCHIP KAPSEIST IN TIVOLI (GJT)
Wisten de toppers van TTS vorig jaar van Huizum-2 te winnen, dit jaar was het een regelrecht rampscenario.
In een uiterst rumoerige damzaal, die je niet bij zo'n topclub zou verwachten gebeurde er van alles. Bondsvoorzitter Jan Bosselaar had waarschijnlijk het zogenaamde Gerben de Wit-zetje goed bestudeerd en invaller Harrie Mennema had hier als Oerterper ook van op de hoogte moeten zijn. In een variant van dit zetje kon Harrie na 8 minuten spelen zijn biezen pakken.
Cees Dijkstra schrok hier dermate van dat hij in zijn partij tegen de slimme Bernard Post volledig de weg kwijtraakte en eveneens in een relatief simpel zetje trapte en na tien minuten onderweg stond Huizum 4 punten voor. (Red.: Anne Kooistra was de zaterdag ervoor nog slachtoffer van hetzelfde zetje tegen Heike Verheul).
Tjidsger Veenstra deed het beter tegen oude rot in het vak Jan de Vos die voor Huizum in de competitie uitkomt. In een regelmatige partij werd tot remise besloten. Haye Wittermans sloot Thijs Talsma volledig op maar verzuimde in het middenspel de juiste centrumpositie in te nemen en door een twee om twee dreiging met doorbraak werd hij onverwacht verplicht 1 schijf te offeren. De partij kantelde hiermee volledig en Talsma kon de punten bijschrijven.
Jan Terpstra die ongeveer anderhalve tafel in beslag had genomen met zijn befaamde linkerhand notaties kreeg geen grip op het spel van Jan Hoogsteen.
Positioneel had Hoogsteen het gehele centrum veroverd. Toen Jan Terpstra op meerslag ging staan nam Hoogsteen geen risico en nam een plakker met schijfwinst. Wat na de slagzetten overbleef was een remise-uitkomst.
Karel de Bruin en Siep Rintjema probeerden beurteling een voorpost in te nemen en deze strijd ging eigenlijk de gehele partij door. Rintjema veroverde echter hierbij tevens een sterk centrum en op het eind was er voor Karel geen doorkomen meer aan. Een interessante partij met wisselende kansen.
Sietse Nagel en Rein van der Wal kwamen in de herkamp van de partij van vorig jaar en van het Fries kampioenschap. Terwijl het rumoer van de analyses de resterende spelers om de oren vlogen en niet te stoppen was, moesten nog twee partijen ten einde worden gebracht. Of dit reden geweest is voor het verlies van Rein zal altijd een vraag blijven. De stand gaf in ieder geval voldoende remisekansen. (Red.: Van der Wal liet een ruil toe, die hem 3 stukken kostte. Hij had gedacht dat Nagel deze niet zou nemen. De remise was misschien niet ver weg, maar Nagel won het afspel).
Ditzelfde was het geval in de laatste partij tussen Meinze Feenstra en Gerrit Terpstra. Beide spelers
hadden wisselende kansen. Zelfs de thuisspeler kon zijn collega's niet zover krijgen om de analyses
buiten de speelzaal te houden. Uiteindelijk besloten de kemphanen maar tot remise en was de ondergang van TTS met een 13 tegen 3 uitslag een feit. Detailuitslagen:

   Huizum-2             - TTS Surhuisterveen     13-3
1. Jan Bosselaar (1100) - Harry Mennema (769)     2-0 1
2. Sietse Nagel (1151)  - Rein van der Wal (1136) 2-0 7
3. Bernard Post (1149)  - Cees Dijkstra (911)     2-0 2
4. Jan de Vos (1005)    - Tsjidsger Veenstra(900) 1-1 3
5. Thijs Talsma (1061)  - Haye Wittermans (984)   2-0 4
6. Meinze Feenstra (944)- Gerrit Terpstra (1010)  1-1 8
7. Siep Rintjema (1068) - Karel de Bruin (902)    2-0 6
8. Jan T. Terpstra(1000)- Jan Hoogsteen (865)     1-1 5

08-11-2008: Joh.Will.Friso-school Huizum kampioen Leeuwarden
Het Schooldamkampioenschap van Leeuwarden 2008 is gewonnen door de Johan Willem Frisoschool-1 uit Huizum-west. Behalve Nathalie, die onlangs is gestopt, waren alle spelers van dit team (Johan Sterzenbach, Wieger Keulen, Abe Alberts en Xander van den Berg) lid van de Jeugddamclub Huizum. Een mooi succes.
In totaal zijn er door 24 teams 9 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Echter na 5 ronden werd de grote groep gesplitst in een A- en een B-groep met behoud van behaalde punten tot dan toe. Hierna werden nog 4 ronden gespeeld. In elke groep konden drie bekers worden verdiend.
De sponsor van de bekers is: Aad Sportprijzen Leeuwarden.

Groep A
De Johan Willem Frisoschool-1 uit Huizum-west drong vorig jaar al aan met een tweede plaats, maar greep nu met 17 wedstrijdpunten de titel voor de Dr. Algraschool-1 uit de wijk Camminghaburen. De Prins Mauritsschool-1 uit Bilgaard werd 3e en de Prins Mauritsschool-2 werd 4e. De Prins Mauritsschool is in voorgaande jaren al vele malen kampioen geweest en
laat ook nu weer zien te beschikken over een brede basis van niveau. Zowel de Johan Willem Frisoschool als de Prins Mauritsschool had spelers in de opstelling,
die wekelijks op een jeugdclub dammen. De JWF-school bij de Jeugddamclub Huizum in Wijkcentrum Husma Herne op de donderdagavond om 18.30 uur tot 19.30 uur, waar
Sietse Nagel instructies geeft en waar een onderlinge competitie is. Op de PM-school wordt op de dinsdagmiddag in een eigen damlokaal les gegeven door
Nick de la Fonteyne van damclub De Oldehove.
De Dr. Algraschool -1 heeft het op eigen kracht moeten doen, maar het kan ook gelegen hebben aan de altijd enthousiaste coach van dit team.

Groep B
De Potmarge-1 uit de Vegelinbuurt zegevierde in groep B met 12 wedstrijdpunten. De Wielen uit Camminghaburen, onder leiding van jeugddammer Jillis Tingen, werd
met 1 punt minder 2e en de Wiardaskoalle uit Goutum ging er met de 3e prijs vandoor.
De Goutumers hadden evenveel wedstrijdpunten en evenveel weerstandspunten als De Weide uit Aldlân, maar zij hadden 3 bordpunten meer, 37 tegen 34.
De bordpunten zijn alle punten die door de spelers zelf zijn behaald opgeteld. De Plataanschool speelde mee met maar liefst vier teams. Een pluim waard !
Ook prachtig met 3 teams namen deel de Dr. Algraschool en De Wester. De organisatie is uiteraard blij met elk deelnemend team en hoopt dat er volgend jaar nog meer scholen deelnemen aan deze fantastische damstrijd voor basisscholen. Alle kinderen konden informatie meenemen over de damclubs in Leeuwarden, het jeugddammen
en bovendien ontving men dit jaar een DamZ-CD-rom van de Koninklijke Nederlandse Dambond, de KNDB, met daarop voor de computer een damspel, een aantal lesjes, achtergronden voor op het computerscherm enz.

Alle teams waren mooi op tijd (9.00 uur) aanwezig in de kantine van Scholengemeenschap Piter Jelles aan de Jacob Botkeweg in het Aldlân in Leeuwarden. Inclusief wisselspelers kwamen er ongeveer 100 kinderen achter de borden om een gooi te doen naar het Schooldamkampioenschap van Leeuwarden. De oorsprong van dit toernooi stamt al uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Steeds waren de Leeuwarder damclubs Huizum en De Oldehove (voorheen Damclub Leeuwarden en Gezellig Samenzijn) erbij betrokken de laatste 25 jaar bestaat de Schooldamcommissie uit leden van beide damclubs, het onderwijs en de BV Sport. Dit jaar bestond de commissie uit Jan Terpstra (Damclub Huizum), Jappie Valk (Onderwijs), Sietse Nagel (Damclub Huizum), Gerda Jorritsma (BV Sport) en Harry Steenstra (namens
damclub De Oldehove). Assistentie was er van Marten Martens (lid van beide damclubs), die meehielp met het tillen van tafels en stoelen. Hij was tevens actief als scheidsrechter. Zonder de medewerking van alle leerkrachten, begeleiders en familieleden zou dit toernooi uiteraard niet kunnen.

05-11-2008: Katrinus krijgt provinciaal pak slaag in Mildam
Op dinsdag 4 november 2008 speelde het provinciale achttal Huizum-1 in Mildam tegen Heerenveen.
Verrassend werd Katrinus Posthumus verslagen door Marten Zijlstra, die daarmee Heerenveen op voorsprong zette. Rein van der Pal, die wegens werk in de plaatselijke bibliotheek waarschijnlijk iets later binnenkwam, versloeg daarop Waylon Poot, Tjalling van den Bosch versloeg Bauke van der Werff en Erwin Heslinga gaf Wim van der Molen nul punten. Fries Kampioen Anton Schotanus kwam niet langs Tjipke Smedinga, terwijl Jan Adema moeite had met Oscar Veltman. Huizum-1 won met 5-11, maar heeft waarschijnlijk een paar bordpunten gemorst. Damcombinatie Fryslân en De Oldehove hebben net als Huizum-1 8 wedstrijdpunten uit 4 wedstrijden.

   Heerenveen             - Huizum-1                 5-11
1. Waylon Poot (1215)     - Rein vd Pal (1406)       0-2  2
2. Peter Veltman (1160)   - Anne P. Kooistra (1224)  1-1  7
3. Tjipke Smedinga (1156) - Anton Schotanus (1334)   1-1  6
4. Oscar Veltman (1096)   - Jan Adema (1232)         1-1  8
5. Johnny Modderman (1125)- Piet Bouma (1234)        0-2  4
6. Wim vd Molen (1012)    - Erwin Heslinga (1261)    0-2  5  
7. Marten Zijlstra (949)  - Katr. Posthumus (1196)   2-0  1
8. Bauke vd Werff (902)   - Tjalling vd Bosch (1166) 0-2  3  

04-11-2008: Huizum-3 onderuit in Buitenpost
(door Gauke Dirk Nijholt)

Gisteravond zijn we met Huizum-3 naar Buitenpost gegaan. Buitenpost zelf heeft geen slecht team, maar wij eigenlijk ook niet. Nu Theo Knoppers mee ging, dachten we al aan de overwinning. Maar het liep allemaal anders....
Gauke was als eerste uit. Na 40 zetten kon zijn tegenstander de winst forceren maar deed dat niet.
Zes zetten later bood Gauke remise aan. Dat bleek voor Gauke iets te vroeg, want hij stond op dat moment veel beter. Vervolgens was het Theo die het tweede punt binnenkopte. Theo had de hele partij beter gestaan maar toen het dunner werd, was de winst niet te vinden. Vervolgens haalde Sjoerd een gelijkwaardige remise. Hans was nummer vier, die uit was. Remise was het resultaat. Volgens Hans deed zijn tegenstander alles goed wat hij goed kon doen. Toen zaten Ton en Fedde nog. Ton verloor als vijfde. Ton kreeg iets te veel druk op zijn linker kant. Toen zijn tegenstander een doorbraak nam was het eigenlijk direct uit. Met de 6-4 achterstand zat Fedde nog. Fedde kon in een dunne stand de winst niet vinden, waardoor het remise werd.
Een 7-5 nederlaag. Geen gehaktballen aanwezig. Tsja de volgende keer maar beter.

   Buitenpost            - Huizum-3               9-7
1. Harry de Vries (1018) - Theo Knoppers (1086)   1-1 2
2. Sytze Metzlar (899)   - Sjoerd Schaaf (861)    1-1 3
3. Ype Kroodsma (860)    - Fedde vd Laan (744)    1-1 6
4. Anne Posthumus        - Hans Brouwer (914)     1-1 4
5. Douwe de Bruin (830)  - Gauke D. Nijholt (714) 1-1 1
6. Bote de Haan (725)    - Ton Bouwkamp           2-0 5

04-11-2008: Huizum verzilverd
Loco-burgemeester Gerrit Krol van Leeuwarden zal op vrijdag 14 november om 17.00 uur in de Huizumer Dorpskerk het eerste exemplaar van een serie exclusieve theelepeltjes met de afbeelding van deze kerk in ontvangst nemen. Publiek is van harte uitgenodigd deze gebeurtenis bij te wonen.
Huizum-kenner Syb Grijpstra vertelt tijdens deze bijeenkomst over de unieke historische bijzonderheden van het interieur en over de geschiedenis van de kerk.
De uitgave van de serie mooie verzilverde theelepeltjes is een initiatief van bewoners van Huizum Dorp.
Na afloop van de bijeenkomst zijn de lepeltjes te koop voor de aktieprijs van 6 euro.
Daarna zijn ze te koop bij de Friesche Schrijfkamer (Schrans), SRV Jan de Vries (ma. + do. in Huizum-Oost), in de winkel van Historisch Centrum Leeuwarden (Groeneweg), V.V.V. (Achmeatoren) en de Bruna (Miro Centre aan de Tijnjedijk) voor € 7,50 .
De lepeltjes zijn een leuk bezit voor Huzumers en Huzumers om utens. De uitgave is éénmalig. Op is op !

01-11-2008: Ook nipt verlies voor Huizum-1 in Apeldoorn

Hoofdklasse A

   Apeldoorn                - Huizum-1                11-9
 1. Dimitri Druzinin (1307) - Martijn v.Gortel (1151)  1-1 (5)
 2. Gep Leeflang (1291)     - Jan Adema (1232)         1-1 (2)
 3. Cees Groen (1019)       - Johan Postma (1205)      0-2 (1)
 4. Hein Meijer (1448)      - Katr. Posthumus (1196)   1-1 (7)
 5. Dick Beking (1146)      - Rein vd Pal (1406)       1-1 (9)
 6. Gerrit Boom (1359)      - Sietse Nagel (1151)      2-0 (4)
 7. Alexander Presman (1506)- Anton Schotanus (1334)   1-1 (6)
 8. Kees Thijssen (1512)    - Erwin Heslinga (1261)    1-1(10)
 9. Hendrik vd Zee (1444)   - Piet Bouma (1234)        2-0 (8)
10. René Schaafsma (1172)   - Tjalling vd Bosch (1166) 1-1 (3)

'Jammer, jammer, maar we huilen niet', opent opstellingmaker Tjalling van den Bosch in zijn eerste reactiemail op zondag om 7.50 uur in den morgen over de nipte nederlaag tegen Apeldoorn in de kantine van het bronbemalingsbedrijf van Van Tongeren, waar ook gedaan wordt in drainage en pompen. Hij richt het visier alweer op de volgende wedstrijd tegen MTB Hoogeveen.

Eigenlijk liep de wedstrijd tegen het tiental van Apeldoorn, waarin diverse grootmeesters meespelen, veel beter dan verwacht. Huizum kwam op een 2-4 voorsprong. Als Huizum even naar zichzelf toerekent, dan had er een gelijkspel in gezeten. Johannes Postma speelde zijn eerste partij van dit jaar en won van Cees Groen. Het was een echte wedstrijd. Veel partijen oogden goed, maar invaller Sietse Nagel werd meteen in de houdgreep genomen door Gerrit Boom en kon zich hieruit niet bevrijden. Boom bracht de stand onder spanning en liet toen ineens los, waardoor Nagel met twee schijven naar voren knalde, waarvan er eentje vervolgens niet te verdedigen was. Maar goed, dit was slechts een smetje op het geheel. Martijn van Gortel speelde en puike partij tegen Druzinin en werd beloond met remise. Anton Schotanus stond op winst tegen Alexander Presman. Door een kleinigheid in het afspel, waarin Schotanus zijn dam af liet pakken, liep de partij remise. Katrinus Posthumus wikkelde bekwaam af naar een iets minder eindspel met als doel de remise binnen te halen tegen Hein Meijer. Dit lukte tot frustratie van Meijer. Piet Bouma speelde voor de 2e of 3e keer in zijn leven tegen Hendrik van der Zee. De vorige keer moet zo'n 33 jaar terug zijn geweest tijdens een toernooi, waarbij Hendrik nog maar net boven de tafel uitkwam. Oud-Leeuwarder Van der Zee is alweer enige jaren grootmeester en doet het dammen er naast zijn notariswerk bij. Bouma kwam ver en leek een vluchtplan naar remise klaar te hebben liggen. Echter, Van der Zee investeerde enige minuten en vond een weerlegging. Hij boog de tussenstand 7-7 om naar 9-7. Voor Apeldoorn was het pompen en voor Huizum verzuipen. Het bier in de koelkast was gratis. Rein van der Pal probeerde het nog wel met een doorbraakoffer tegen Beking, maar had te maken met een gemankeerde rechter vleugel.
Als slagroom op het toetje boekte Erwin Heslinga een punt tegen Kees Thijssen in de langste partij van de dag, waarbij Heslinga zelfs tot nadenken kwam. De heren hadden extra bedenktijd, omdat de klok van Thijssen een drie kwartier, zo leek het, stil had gestaan.
Apeldoorn won zo met 11-9. Huizum-1 zal er nog harder aan moeten trekken om uit het ondereind van de hoofdklasse te komen.

2e klasse A

   Huizum-3                 - Roden/Leek-2             7-13
 1. Meinze Feenstra (944)   - Rob Helwerda (1061)      2-0 (4)
 2. Fedde vd Laan (744)     - Evert Faber (997)        0-2 (3)
 3. Hidde Risselada (833)   - Bert Honderd (1058)      0-2 (7)
 4. Henk Veldhorst (940)    - Harrie Gerding (956)     0-2 (1)
 5. Theo Knoppers (1086)    - Lieuwe Riddersma (1043)  2-0 (8)
 6. Bernard Post (1149)     - Jan Hofman (838)         1-1(10)
 7. Hans Brouwer (914)      - Wim ten Damme (849)      1-1 (9)
 8. Gauke D.Nijholt (714)   - Bonne ten Hoor (867)     1-1 (2)
 9. Siep Rintjema (1068)    - Arie Hoogterp (792)      0-2 (5)
10. Jilles v.Kesteren (615) - Jan Kuijer (903)         0-2 (6)

Huizum-2 had een vrije ronde. Meinze Feenstra en Theo Knoppers waren de helden in Huizum-3 tegen Roden/Leek-2. Bernard Post, Gauke Dirk Nijholt en Hans Brouwer speelden remise. Te weinig thermiek in de lucht voor Bernard. Siep zal geblunderd hebben.
Op 15 november speelt Huizum-2 tegen Roden/Leek-2 en reist Huizum-3 af naar Warffum.
Huizum-1 speelt dan tegen MTB Hoogeveen.

Nieuwtjes-archief
november 2008