Nieuwsarchief
november 2007
Redactie: Sietse Nagel
30-11-2007: Sinterklaastoernooitje jeugddamclub
Op donderdag 29 november 2007 werd er een Sinterklaastoernooitje gehouden op de jeugdclub.
De prijzen bestonden uit chocoladeletters en speculaaspoppen. Bovendien viel er met een kleine verloting, waarbij de plek in de eindstand een lotnummer was een banketletter te winnen.
Deze kwam terecht bij Anne Sjoerd Bandstra.
Een speculaaspop werd hiermee gewonnen door Nathalie.
Groep A bestond uit 4 spelers en groep B uit 5.
Winnaar in groep A werd Jillis Tingen en winnaar in groep B Elske Bak.

Groep A                  1 2 3 4    pnt.
1. Jillis Tingen         X 2 2 2     6
2. Anne Sjoerd Bandstra  0 X 2 2     4
3. Nathalie vd Linden    0 0 X 2     2
4. Xander vd Berg        0 0 0 X     0

Groep B                  1 2 3 4 5  pnt.
1. Elske Bak             X 2 2 - -   4
2. Wieger Keulen         0 X - - 2   2
   Johan Sterzenbach     0 - X 2 0   2  
   Abe Alberts           - - 0 X 2   2
   Bram Paul Käller      - 0 2 0 X   2

Groep B kon het toernooi niet helemaal afronden.
Bram Paul Käller liet Johan Sterzenbach in een volle stand vastlopen. Knap gedaan.

30-11-2007: Huizum-1 wint van Oerterp
Op donderdagavond 29 november werden er twee wedstrijden verspeeld voor de provinciale clubteamcompetitie.

   Huizum-1                - Oerterp                11-5
1. Anton Schotanus (1337)  - Dennie van Dijk (948)   2-0 (2)
2. Rein vd Pal (1403)      - André de Jong (1009)    2-0 (4)
3. Piet Bouma (1241)       - Rein vd Wal (1129)      2-0 (1)
4. Jan Adema (1221)        - Jan van Dijk (1156)     0-2 (5)
5. Anne P. Kooistra (1208) - Henk Dijkstra (1149)    1-1 (7)
6. Auke Spijkstra (1150)   - Hendrik Veenstra (1193) 1-1 (8)
7. Kat. Posthumus (1195)   - Gerben de Wit (1198)    1-1 (3)
8. Tjalling vd Bosch (1148)- Gerrit Terpstra (1040)  2-0 (6)

   Huizum-2                - Ons Genoegen Drachten   7-9
1. Thijs Mulder (1012)     - Gerrit Klaseboer (1085) 1-1 (1)
2. Sietse Nagel (1134)     - Cor van der Brug (1033) 1-1 (8)
3. Erwin Heslinga (1251)   - Kor Dijk (991)          2-0 (2)
4. Jan Bosselaar (1097)    - Jan Hoogterp (1251)     0-2 (3)
5. Jan T. Terpstra (988)   - Richard Koot (1183)     1-1 ( )
6. Hans Brouwer (930)      - Germ Kooi (875)         1-1 ( )
7. Boele Land (1092)       - Marten Veening (686)    1-1 ( )
8. Sjoerd Schaaf (917)     - Luitzen vd Heide (894)  0-2 (4)

25-11-2007: Huizum-tientallen winnen
Gisteren werd ronde 6 verspeeld van de Nationale Clubteamcompetitie. Huizum-1 en -2 trokken naar Groningen om het in gebouw Bethel op te nemen tegen Het Noorden/Groningen-1 en -2. Huizum-3 reisde naar Het Hof van Schoterland te Mildam om tegen Heerenveen/Mildam-2 te spelen. Alle drie teams kwamen tot winst.

    Het Noorden/Gron.-1     - Huizum-1                 7-13
 1. Danny Staal (1291)      - Erwin Heslinga (1251)    1-1 (7)
 2. Mei-Jhi Wu (1028)       - Kat. Posthumus (1195)    0-2 (2)
 3. Johan Sterrenburg (1357)- Martijn v.Gortel (1160)  1-1 (4)
 4. Nick Hoving (977)       - Jan Adema (1221)         0-2 (1)
 5. Siep Buurke (1287)      - Piet Bouma (1241)        1-1 (3)
 6. Martijn de Jong (1258)  - Anne Kooistra (1208)     1-1 (9)
 7. Bert de Jong (1157)     - Tjalling vd Bosch (1148) 1-1 (8)
 8. Jan van Meggelen (1282) - Rein van der Pal (1403)  1-1 (5)
 9. Edwin v.Hofwegen (1207) - Henk Jan vd Let (1161)   1-1(10)
10. Heike Verheul (934)     - Anton Schotanus (1337)   0-2 (6)

Al na 16 zetten werd er aan bord 5 een remisevoorstel gedaan. Een personeelsfeestje had Piet Bouma laat op bed doen belanden. Tegenspeler Siep Buurke zat ook niet zo lekker in de partij. Het reglement schrijft echter voor dat er 40 zetten moeten zijn gedaan aleer er remise overeen mag worden gekomen. Anders wordt als uitslag 0-0 genoteerd. Het was nog een zware klus voor beide heren om de 40 zetten vol te maken. Best spannend ook, want wat kan er allemaal niet gebeuren intussen. Het team kan wel op achterstand komen te staan, waarna alle ogen worden gericht op bord 5. Wat doe je dan ?
Maar goed, dit was niet aan de orde, want Adema en Posthumus rekenden af met Hoving en Wu, terwijl in een later stadium van de wedstrijd Schotanus de 3e jeugdspeler Verheul overmeesterde.

    Het Noorden/Gron.-3     - Huizum-2                 9-11
 1. Patrick Helmes (886)    - Sietse Nagel (1134)      0-2 (4)
 2. Tonny Koopman (1221)    - Bart Visser (1170)       2-0(10)
 3. Marinus Damkat (898)    - Jan Bosselaar (1097)     0-2 (2)
 4. Geert Greven (905)      - Jacob de Vries (1029)    0-2 (8)
 5. Henk Stroetinga (1146)  - Fedde P.Huitema (1107)   2-0 (7)
 6. Roelf Suk (753)         - Jan Terpstra (988)       0-2 (6)
 7. Jacob Ganzevoort (913)  - Willem Meijer (936)      2-0 (5)
 8. Henk van de Berg (682)  - Hans Brouwer (930)       0-2 (9)
 9. Tom Huizinga (748)      - Marcel de Vries (921)    1-1 (3)
10. Lodewijk de Hei (670)   - Sjoerd Schaaf (917)      2-0 (1)

Een 'op en neer'-wedstrijd. Het Noorden/Groningen-3 was ietwat versterkt met Ton Koopman en Henk Stroetinga.
Sjoerd Schaaf liet zich beetnemen door Lodewijk de Hei.
Een krappe overwinning.

    Heerenveen-2           - Huizum-3               3-17    
 1. G. Alberts             - Fedde vd Laan (770)       0-2 (2)
 2. Ulbe Koopman (1006)    - Henk Veldhorst (990)      1-1 (4)
 3. Hessel Postma (962)    - Thijs Talsma (1047)       0-2 (1)
 4. Bauke vd Werff (914)   - Theo Knoppers (1101)      1-1(10)
 5. Tabe de Vries (847)    - Meinze Feenstra (972)     0-2 (9)
 6. Geert Rozenberg (897)  - Hidde Risselada (845)     0-2 (6)
 7. R. Sarton (840)        - Andreas vd Meer (1008)    0-2 (7)
 8. Andries Oord (801)     - Leo Meloni (786)          1-1 (3)
 9. Piet de Vries          - Arnoud Kokke (820)        0-2 (5)
10. Jan van de Vegt (573)  - Hidzer vd Tuin (669)      0-2 (8)

Deze overwinning van Huizum-3 is zeer dik.
Hidzer van der Tuin vond ook dat het team goed achter het bord zat en als ze zo doorgaan het team nog wel tot 6 punten kan komen. Het gemis van de drie broers Veltman en Tjipke Smedinga in het eerste tiental van Heerenveen/Mildam had geen doorwerking op de sterkte van het tweede tiental, want dat kwam sterker uit dan tegen Huizum-2 14 dagen terug. Leo Meloni kwam goed weg, aldus ooggetuige Hidde Risselada.

17-11-2007: Oud-Oost Schooldamkampioen van Leeuwarden
Basisschool Oud-oost-1 (Menno van Coehoornschool) is op zaterdag 17 november 2007 met 16 punten verrassend Schooldamkampioen van Leeuwarden geworden. Als 2e eindigde de Johan Willem Friso-school uit Huizum-west met 15 punten en als 3e De Oldenije-1 uit de Binnenstad met eveneens 15 punten, maar met enige bordpunten minder.
Na 5 ronden met alle teams in één groep werd de groep gesplitst en gingen de A- en de B-groep afzonderlijk verder met behoud van verworven punten.
Winnaar in de B-groep werd De Wielen-1 (Camminghaburen) met 11 punten, voor De Oldenije-2 (Binnenstad) 10 pnt. en De Wester-1  9 pnt.. De Wester-1 had evenveel wedstrijdpunten als De Wielen-3, maar 1 bordpunt meer.

Locatie: Scholengemeenschap Piter Jelles Aldlân.
Sponsor prijzen: Aad Sportprijzen.
Organisatie: Schooldamcommissie Leeuwarden, bestaande
uit Jappy Valk (onderwijs), Jan Terpstra en Sietse Nagel (Damclub Huizum) en Harry Steenstra (De Oldehove)
en Gerda Jorritsma (BV Sport).
Aantal teams: 24 viertallen.
Aantal deelnemers: ca. 100.

17-11-2007: Henk Hornstra (59) overleden
Geboren 30-10-1948  -  Overleden 16 november 2007.
Henk Hornstra werd geboren in Sondel, maar woonde daarna jarenlang in Sint Annaparochie. Hier zat hij in de politiek voor de Werkgroep Het Bildt. Van 1994 tot 2006 was hij wethouder. Na de Gemeenteraadsverkiezingen in 2006 werd hij ziek. Hij kwam in deze streek terecht als leraar Biologie op scholengemeenschap Ulbe van Houten. Zijn interesse voor de natuur bleek uit zijn jarenlange bestuurs-lidmaatschap van It Fryske Gea, waarvan hij sinds 1992 voorzitter was. Onder zijn voorzitterschap werd een stuk buitendijks land, het Noarderleech, verworven. Twee weken geleden ontving hij voor zijn
werk uit handen van het bestuur van It Fryske Gea, waarvan dammer Ultsje Hosper directeur is, de Sulveren Swanneblom.

Henk Hornstra deed in 1965 en in 1966 mee in de jeugdgroep van de Turkstra-toernooien in Zalen Tivoli te Huizum-Leeuwarden. In 1965 eindigde hij in jeugdgroep 2 op de 2e plaats achter Dick Dibbets en voor Jelte W. Veld. In 1966 eindigde hij in de jeugdgroep op de 3e plaats achter IJsbrand Haven en Cor Westerveld en voor wederom Jelte W. Veld.
Voor Huizum kwam hij, in ieder geval tussen 1971-1973 uit voor het 2e tiental. Hierna richtte hij samen met anderen de Werkgroep Het Bildt op en speelde hij nog een aantal jaren bij Oudebildtzijl.

17-11-2007: Provinciale Clubteamcompetitie

Hoofdklas
   Wanswerd-1              - Huizum-1                 10-4  
1. Teake Kooistra (1289)   - Katrinus Posthumus (1195) 1-1
2. Hans Zondervan (1233)   - Anton Schotanus (1337)    1-1
3. Douwe Edelenbos (1330)  - Piet Bouma (1241)         2-0
4. Martin Dolfing (1482)   - Jan Adema (1221)          2-0
5. Gerlof Kolk (1345)      - Auke Spijkstra (1150)     2-0
6. Gabriël Heerema (1377)  - Anne P. Kooistra (1208)   1-1
7. Foeke Tiemensma (1301)  - Tjalling vd Bosch (1148)  1-1    
8. Bast. Hollander (1335)  - Rein van der Pal (1403)   0-2    

1e klasse Noord
   Troch Tinken Sterk S'v. - Huizum-2                 12-4
1. Karel de Bruin (899)    - Thijs Mulder (1012)       1-1
2. Tsjidsger Veenstra (894)- Thijs Talsma (1047)       1-1    
3. Cees Dijkstra (892)     - Jan Bosselaar (1097)      1-1
4. Haye Wittermans (972)   - Jan T. Terpstra (988)     2-0    
5. Rein van der Wal (1129) - Sietse Nagel (1134)       2-0
6. Jan Zandberg (1085)     - Sjoerd Schaaf (917)       2-0
7. Gerrit Terpstra (1040)  - Hans Brouwer (930)        1-1
8. Berend Bakker (896)     - Fedde vd Laan (770)       2-0


16-11-2007: Schitterende onderleggers
Drukkerij Van der Let heeft Huizum voorzien van uniforme onderleggers. Ze zijn werkelijk schitterend.
Ze zijn uitgevoerd in de kleuren van de Huizumer vlag: blauw-wit. Ook het clublogo staat erop.

11-11-2007: Jubileumboek gepresenteerd
Voorafgaand aan de wedstrijden van de nationale clubteamcompetitie werd het jubileumboek van Damclub Huizum gepresenteerd. Wethouder van Sport, Marco Florijn, nam het eerste exemplaar in ontvangst
om kwart voor 12. Hij noemde de bijzondere positie, die het voormalige dorp Huizum in Leeuwarden inneemt en was benieuwd naar de inhoud van het boek.
Diverse belangstellenden waren van de partij.
Inmiddels zij er al zo'n 150 boeken aan de man gebracht. Aandacht in de damrubriek van Harm Wiersma in de Telegraaf, welke ook op het forum staat, leverde verschillende reacties op uit heel het land.

11-11-2007: Klein foutje voor Huizum-1 fataal

Huizum-1 verloor gisteren met 9-11 van Door Eendracht Sterk uit Lunteren. Erwin Heslinga baalde nadat hij bij de stand 3-3 iets over het hoofd zag tegen Alderd van Eck. Een duur foutje zou later blijken, aangezien Piet Bouma later ook zou bezwijken tegen Richard Cousijnsen.

Huizum-2 verwachtte wel te winnen van Heerenveen-2, maar met welke cijfers was een verrassing. Jacob de Vries kreeg om 13.00 uur de punten kado, omdat zijn tegenspeler niet kwam opdagen. Niet ingecalculeerd was het verlies van Jan Bosselaar tegen Tabe de Vries en ook niet het verlies van Jan Terpstra tegen R. Sarton.

Huizum-3 deed het knap tegen het sterke Roden/Leek-1.
Er werd slechts met 7-13 verloren. Henk Veldhorst won als enige. De remises van Andreas van der Meer, Leo Meloni en Meinze Feenstra mochten er zijn.
De langste partij kwam op naam van Hidzer van der Tuin. Helaas voor hem hield hij er niet meer dan een nul aan over.

Na afloop werd er gechineesd in de Schrans met een ongeveer 18 personen en tafelgast Gerard de Heij,
die Huizum als oud-lid de hele dag heeft gevolgd.

Hoofdklasse A

    Huizum-1                 - DES Lunteren             9-11
 1. Rein van der Pal (1403)  - Erwin van Hierden (1384) 1-1 (3)
 2. Katr.Posthumus (1195)    - Arjen Timmer (1230)      0-2 (1)
 3. Erwin Heslinga (1251)    - Aldert van Eck (1097)    0-2 (4)
 4. Jan Adema (1221)         - Ronald vd Beek (1223)    1-1 (8)
 5. Anne Kooistra (1208)     - Marcel Monteba (1332)    1-1(10)
 6. Henk Jan vd Let (1161)   - Evert van de Pol (1140)  1-1 (9)
 7. Tjalling vd Bosch (1148) - Sander Neutel (1121)     2-0 (6)
 8. Martijn van Gortel (1160)- Daniël Merkus (1287)     1-1 (5)
 9. Piet Bouma (1241)        - Rich. Cousijnsen (1235)  0-2 (7)
10. Anton Schotanus (1337)   - Herm. Kroesbergen (1248) 2-0 (2)

2e klasse A

    Huizum-2                 - Heerenveen-2            13-7
 1. Jacob de Vries (1029)    - Henry de Vries           2-0 (1)
 2. Sietse Nagel (1134)      - A. Koops (562)           2-0 (2)
 3. Bart Visser (1170)       - G. Alberts               2-0 (4)
 4. Fedde Piet Huitema (1107)- Klaas Mondria (946)      1-1(10)
 5. Jan Bosselaar (1097)     - Tabe de Vries (847)      0-2 (5)
 6. Marcel de Vries (921)    - Bauke vd Werff (914)     1-1 (9)
 7. Jan Terpstra (988)       - R. Sarton (840)          0-2 (7)
 8. Jan de Vos (1021)        - J. van de Vegt (573)     2-0 (3)
 9. Hans Brouwer (930)       - Pieter de Vries          2-0 (8)
10. Hidde Risselada (845)    - Geert Rozenberg (897)    1-1 (6)

    Huizum-3                 - Roden/Leek-1             7-13
 1. Thijs Talsma (1047)      - Jan Kaper (1019)         1-1 (3)
 2. Henk Veldhorst (990)     - Fokke Smid (927)         2-0 (5)
 3. Theo Knoppers (1101)     - Albert Schuur (1020)     1-1 (4)
 4. Hidzer vd Tuin (669)     - Jaap Huizinga (1084)     0-2(10)
 5. Fedde vd Laan (770)      - Eric v.Sonderen (1245)   0-2 (8)
 6. Leo Meloni (786)         - Harrie Gerding (966)     1-1 (6)
 7. Arnoud Kokke (820)       - Jan Harm Alkema (1166)   0-2 (1)
 8. Meinze Feenstra (972)    - Rob Helwerda (1055)      1-1 (7)
 9. Andreas vd Meer (1008)   - Roel de Vries (1174)     1-1 (9)
10. Jilles van Kesteren (713)- Dick Holtman (897)       0-2 (2)

06-11-2007: Van der Pal en Nagel in Omnius Omrop Fryslân
Vrijdag aanstaande mogen de samenstellers van het jubileumboek hierover iets vertellen in het programma Omnius van Omrop Fryslân Radio tussen ca. 11.15 en 11.45 uur.
De Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad zullen eveneens aandacht aan het boek schenken.
Wethouder Marco Florijn komt zaterdag om 11.40 uur het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

06-11-2007: Huizum-spelers in de FK-finale
Afgelopen zaterdag was in De Bierhalle te Grou de slotronde van de finale van het persoonlijk damkampioenschap van Friesland. Bastiaan Hollander en Gerlof Kolk stonden met zijn tweetjes bovenaan en doordat ze allebei remise speelden tegen respectieveljk Douwe Edelenbos en Rein van der Wal, bleef dit ook zo.
Alleen Anton Schotanus had hen nog in kunnen halen als hij had gewonnen van Foeke Tiemensma. Maar ook deze partij, die bijna zes uur duurde liep met een sisser af. In deze slotronde won Teake Kooistra van Sipke Doller. Tjalling Goedemoed werd gekoppeld aan de dummy en kreeg zodoende ook 2 punten. Terwijl Kolk en Hollander mogen barrageren om de 1e plaats op woensdag 7 november in gebouw Pro Rege in Birdaard, mogen vijf spelers (Edelenbos, Tiemensma, Kooistra, Schotanus en Goedemoed) barrageren om de 3e plaats, die recht geeft op deelname aan de halve finale van het NK.
Inmiddels is bekend geworden dat Douwe Edelenbos zich heeft teruggetrokken, terwijl Tjalling Goedemoed overweegt zich terug te trekken.
In  de voorlopige eindranglijst is Anton Schotanus als 6e geëindigd met 10 punten, Sietse Nagel als 10e met 8 punten en Katrinus Posthumus als 11e met 7 punten.
Voor de complete lijst verwijzen wij u naar www.pfdb.nl

06-11-2007: Provinciale competitie - ronde 4

Hoofdklasse

   Huizum-1                 - Heerenveen/Mildam      11-5
1. Jan Adema (1221)         - Frederik Veltman (1115) 1-1 7
2. Anton Schotanus (1337)   - Oscar Veltman (1097)    2-0 8
3. Rein van der Pal (1403)  - Wim vd Molen (1018)     2-0 3
4. Piet Bouma (1241)        - Tabe de Vries (847)     2-0 4
5. Thijs Talsma (1047)      - Waylon Poot (1216)      0-2 6
6. Auke Spijkstra (1150)    - Ulbe Koopman (1006)     0-2 5
7. Katrinus Posthumus (1195)- Bauke vd Werff (914)    2-0 1
8. Tjalling vd Bosch (1148) - Marten Zijlstra (951)   2-0 2

1e klasse Noord

   Huizum-2                 - De Harste, Sumar       10-6
1. Erwin Heslinga (1251)    - Jan Algra (1260)        1-1 8
2. Jan T. Terpstra (988)    - Jan Dantuma (1021)      2-0 2
3. Siep Rintjema (1064)     - Henk Stapert (999)      0-2 1
4. Jan Bosselaar (1097)     - Gerben Tjeerdsma (778)  2-0 6
5. Sietse Nagel (1134)      - Sjoerd Algra (940)      2-0 4
6. Sjoerd Schaaf (917)      - Arend Dijkstra (994)    1-1 5
7. Boele Land (1092)        - Jitze Schievink (791)   2-0 3
8. Hans Brouwer (930)       - Jaap Bruinenberg (871)  0-2 7

2e klasse C

   Houdt Stand Bergum       - Huizum-3                7-5
1. Wolter vd Let (1002)     - Erwin Heslinga (1251)   1-1 6
2. Harm Terpstra (949)      - Hidde Risselada (845)   2-0 4
3. Haaije Zijlstra (939)    - Fedde vd Laan (770)     1-1 5
4. Wiebe vd Veen (916)      - Meinze Feenstra (972)   0-2 3
5. Kees Bies (1003)         - Hidzer vd Tuin (669)    2-0 1
6. Johannes Politiek (696)  - Johan Bosgra            1-1 2

02-11-2007: Jubileumboek Damclub Huizum oogt goed

Om 11.40 uur op zaterdag 10 november wordt het jubileumboek 'Damclub Huizum 1932-2007 - 75 jaar Feiten, Foto's en Fragmenten' gepresenteerd.
Dit gebeurt voorafgaande aan de tientallencompetitie op de uitwijklocatie 'Priyas' aan het Kalverdijkje.
Het boek, dat is samengesteld door Sietse Nagel en Rein van der Pal, is inmiddels gedrukt en ziet er wat betreft de vormgeving, diagrammen, foto's, omslag en teksten goed uit. Het boek geeft een breed beeld van de club. Er komen zaken aan de orde, die ook heel herkenbaar zullen zijn voor dammers, die niet lid zijn van Huizum. De spelfragmenten zijn sowieso leuk voor iedere liefhebber. De humor en de kwesties zijn voor eens en altijd prachtig gebundeld. Een mooie aanwinst voor uw boekenkast. Tot en met 10 november is het boek te koop voor 10 euro, daarna gaat de prijs omhoog. Zo lang de voorraad strekt. Informatie bij Sietse Nagel. Wie zich meldt komt op volgorde van datum op de lijst te staan. Het is niet mogelijk de hele voorraad ineens op te kopen.
Postbank 34 82 516 t.n.v. Damclub Huizum (te Groningen, want hier woont de huidige penningmeester).
Informatie boek: Sietse Nagel, sanagel@planet.nl
Het boek kon tot stand komen door financiële steun van de Gemeente Leeuwarden, de Provincie Friesland, DAMAS,  een gulle gift van Johan Krajenbrink en diverse andere particuliere schenkers.
Nieuws-archief