Damclub Huizum
Nieuwsarchief maart-augustus 2006
Redactie: Sietse Nagel


24-08-2006: Damclub Huizum zoekt nieuwe leden !!!
Damclub Huizum kan nog wel een aantal nieuwe leden gebruiken in de onderlinge competitie (speelsterkte maakt niet uit). Wie vinden potentiële leden het leuk in teamverband te spelen in de provincie of het land.
Het kan allemaal bij Damclub Huizum.
Op donderdag 31 augustus 2006 is de ledenvergadering.
Op donderdag  7 september 2006 begint het competitiedammen.
Op donderdag 21 september start de jeugdclub in Husma Herne (leeftijden plusminus 7 tot 16 jaar. Hier zijn drie leeftijdscategorieën: welp = t/m 10 jaar; pupil = 11 t/m 13 jaar; aspirant = 14 t/m 16 jaar).
Ook heeft de jeugdclub bij voldoende deelname een meidenklassement.

21-08-2006: Roelof J. van Dijk overleden
Op zondag 20 augustus 2006 is Roelof van Dijk van Damclub Huizum overleden. Hij werd 77 jaar. Van Dijk, geboren op 13 september 1928 in Ter Idzard, begon laat als dammer. Hij was al 45 jaar. Het dammen had hij zichzelf wat aangeleerd. Zijn schoonvader damde ook. Per 1-1-1979 werd hij door Damclub Huizum ingeschreven bij de KNDB. Hij werkte bij de NS en woonde in Huizum-west.
Het bericht van zijn overlijden was nogal onverwacht. De ziekte, die hij had, belette hem niet om de damclub te bezoeken. Op donderdag 11 mei 2006 speelde hij zijn laatste partij tegen Hidzer van der Tuin en in juni deed hij nog mee aan het Open Sneldamtoernooi in Tivoli.
We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte in deze moeilijke dagen.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 23 augustus om 14.00 uur in de Jelsumerhof, Jelsumerstraat 43 te Leeuwarden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Huizumer begraafplaats. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren.

21-08-2006: Gaatze Postma overleden
Op zaterdag 19 augustus 2006 is Gaatze Postma overleden. Hij is 79 jaar geworden. Gaatze, geboren op 29-11-1926, kwam uit de Friese Wouden (de westereen ?), moest als militair naar Indië, deed volgens welingelichte kringen aan boksen, werkte bij de CAF, damde vanaf 1969 bij damclub "De Oldehove" en tevens vanaf 1994 tot 2004 bij Damclub Huizum.
Hij bezocht veel zaterdagtoernooien, vaak met Anne Zandberg, en ook was hij regelmatig present bij het Open Damkampioenschap van Leeuwarden (jaren 80 en begin 90). In zijn spel kon hij behoorlijk taai zijn. De laatste jaren durfde hij zijn flat in de Eikenstraat niet meer uit vanwege suikerziekte. Hij ging geestelijk achteruit en uiteindelijk belandde hij in Parkhove.
De damwereld zal zijn verschijning en opmerkingen missen.
Na een Sneldamtoernooi voor clubtientallen te Hengelo ging het team van De Oldehove, waaronder Gaatze Postma, uit eten bij de pizzeria. Met volle magen liep het gezelschap vervolgens naar het station. Tijdens het wachten op de trein naar Leeuwarden keek Gaatze door het luikje van een automaat recht in een enorme frikandel. Zulken had je in Leeuwarden niet. Tot verbazing van zijn teamgenoten en ondergetekende, die als gastspeler meereisde, trok Gaatze een luikje open en duwde het hele geval, dat bijna net zo groot was als Gaatze zelf, achterelkaar naar binnen.

Op donderdag 24 augustus is er van 13.00 tot 13.30 uur gelegenheid tot condoleren in de 'Jelsumerhof", Jelsumerstraat 43 te Leeuwarden.
Aansluitend wordt hier de afscheidsdienst gehouden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Noorderbegraafplaats, Schapendijkje 4 te Leeuwarden.

21-08-2006: Bart Visser ûnderweis foar ûnderwiis
Op 21 augustus is Bart T. Visser in Bolsward van start gegaan per fiets op weg naar naar Accra, de hoofdstad van Ghana, met een groep fervente fietsers die bergen willen bedwingen, woestijnen trotseren en in ruim 100 fietsdagen een unieke monstertocht van bijna 10.000 kilometers willen ‘verslinden’. Waarom? Als bijdrage aan beter onderwijs in Ghana en andere West-Afrikaanse landen. Minimaal € 100.000 was het doel en dat lukt! Door uw bijdrage en door legio prachtige acties van allerlei scholen hebben West-Afrikaanse kinderen kans op een betere toekomst.
Ons rekeningnummer is: 29 27 58 693 t.n.v. Stichting Fietsen voor Onderwijs te Willemsoord

Tussen zes en zeven uur huilde Fryslan nog dikke tranen met tuiten maar een uur later kon - op het plein bij het Bolswarder Marne College - de truck droog ingeladen worden: o.a. zo´n 90 Schwalbe banden, 20 tenten en slaapzakken, 20 tassen met bagage, potten, pannen etc. Bij het stadhuis was het een feest! Veel, heel veel uitzwaaiers, een pittig stuk Ghanese djembemuziek en een bemoedigend woord van burgemeester mevr. Vroegindeweij. De kilometerstanden werden opgenomen en Henk Kroes toonde zich onder de indruk van alles wat er - schijnbaar zonder moeite - tot nu toe ingezameld is: € 130.000. Een feestelijke start voor de titanentocht, begeleid door heel veel media. De achterblijvers dronken samen nog even koffie. De laatste tranen werden weggepinkt, meer dan drie maanden is niet niks! Gelukkig verschijnt er dagelijks een verslag op de website.......
Zie ook www.fietsenvooronderwijs.nl

19-08-2006: Volgend jaar bestaat Damclub Huizum 75 jaar
Op 6 april 2007 bestaat Damclub Huizum 75 jaar.
Een jubileumjaar kost altijd geld.Damclub Huizum kan de broek jaarlijks nauwelijks ophouden, doordat het aantal leden lager is dan vroeger en doordat de vaste lasten hoger worden. Gelukkig is de club in het verleden zuinig geweest, maar het interen gaat thans hard. De reserves zijn eigenlijk bestemd voor het jeugdwerk.
Wie wat geld over heeft voor Damclub Huizum, mag dit storten op Postbank 34.82.516 .
Het zou mooi zijn wanneer we een boekwerkje zouden kunnen maken met feiten, foto's, fragmenten e.d.

19-08-2006: Erwin Heslinga wint Open Zomercompetitie Gorredijk
Na een middagje bij het WK te Hijken en een pizza, kwam toernooiwinnaar Erwin Heslinga samen met Tjalling van den Bosch kijken bij de laatste ronde van de Open Zomercompetitie van Gorredijk. Hij had al uitgerekend dat hij door niet te spelen kampioen zou zijn.
Voor Heslinga is dit een hoogtepunt in zijn carrière. Een mooie prestatie.
Om de 2e plaats werd nog wel degelijk geknokt door Anton Schotanus en Oege Dijkstra. Aangezien Oege Dijkstra won van Henk Jonker en de dekselse Reinout Sloot uit zijn slof schoot met winst op Anton Schotanus, werd Oege Dijkstra 2e en Anton Schotanus 3e.
De prijs voor de mooiste combinatie ging eveneens naar Erwin Heslinga. Hij won er eerder in het toernooi mee van Sipke Doller.
Henk Jonker werd met de 10e/11e plaats winnaar in de B-categorie op grond van een hoger tegengemiddelde. Zijn eindgemiddelde was even hoog als dat van Hans Brouwer.
Het programma plaatste Hans boven Henk in de ranglijst, waardoor hij waarschijnlijk iets verder achter de komma een paar 10.000ste punten meer had.
Het verschil is mede ontstaan, doordat Gauke Dirk Nijholt op één avond twee maal verloor van Jelle Jongsma. Het gemiddelde van Gauke zakte hierdoor dusdanig, dat Hans Brouwer, die in de 2e ronde tegen Gauke heeft gespeeld, zijn tegengemiddelde zag kelderen. Hans heeft, als we dit even in ogenschouw nemen, een uitstekende prestatie neergezet.
We kunnen wat van hem verwachten het komende seizoen in Huizum-3. Menko van Dijk werd 3e in de B-categorie.
Jan van Dijk verknalde zijn kansen door zelf te verliezen van Hans Zondervan, terwijl zijn clubgenoot Hendrik Veenstra in een alles of niets-poging verloor van Hans Brouwer. Ook zat het voor hem niet mee, dat Boele Land niet won van Sipke Wagenaar en Sietse Nagel niet van Gerrit Terpstra.
In de C-categorie won Jelle Jongsma (26e).
Vorige week speelde hij dus twee partijen tegen Gauke Dirk Nijholt, waardoor hij op tien partijen kon komen. Hij won beide spellen. En omdat de 'coming man' Jeroen Cremers gisteren zelf verloor van pupillendoder Pieter Dijkstra, greep hij naast het goud. Dit staat in zijn geheugen gegrift. Let op wat hij komend jaar doet. Op 1/1000ste punt van Jeroen eindigde Fokke van de West op de 3e plaats.
Aspirant Iskander Al Sarayfi zat hier niet ver achter. Zie verder de toernooisite (morgen) en Toernooibase (nu).

De Huizum-spelers eindigden als volgt:
 1. Erwin Heslinga
 3. Anton Schotanus
 6. Sipke Doller
11. Hans Brouwer !
14. Sietse Nagel
15. Boele Land
21. Sjoerd D. Schaaf
23. Thijs Mulder
32. Jan T. de Vos
41. Gauke Dirk Nijholt

19-07-2006: Ratinglijst Huizum
Op kndb.nl staan de nieuwe ratinglijsten, die per 1 juli 2006 zijn vastgesteld. Sommige Huizum-spelers zijn terug in de lijst, anderen hebben voor het eerst een rating. Kerst Hoekstra komt binnen met een rating van 1005. Hier en daar is een lichte verandering te constateren. Fedde Piet Huitema heeft een winst geboekt van 66 ratingpunten en Anton Schotanus ging er 49 op vooruit.

 Pl Naam           Titel Plaats      Rating Oud  Part.
 1    H. Wiersma     GMN  Goutum       1507 1502  312
 2    R. van der Pal MN   Heerenveen   1415 1402  747
 3    A.F. Schotanus MN   Leek         1369 1320  725
 4    E. Heslinga         Leeuwarden   1251 1262  408
 5    P. Bouma            Harlingen    1216 1204  239
 6    A.P. Kooistra       Franeker     1214 1229  317
 7    J.G. Adema          Leeuwarden   1209 1217  219
 8    J.D. Postma         Alph.ad Rijn 1200 1203  212
 9    T. van den Bosch    Achlum       1194 1190   61
10    K. Posthumus        Oosterwolde  1190 1182  236
11    S.A. Nagel          Leeuwarden   1181 1162  534
12    B.T. Visser         Veenwouden   1164 1189  165
13    B.J. Post           Leeuwarden   1161 1165  215
14    H.J. van der Let    Burgum       1154 1158  166
15    A. Spijkstra        St.Annapar.  1154 1156  211
16    J. Beuker           Tzum         1136 1127   79
17    T. Knoppers         Leeuwarden   1108 1123  206
18    J. Bosselaar        Marrum       1107 1135  164
19    B. Land             Jelsum       1105 1118  292
20    F.P. Huitema        Jutrijp      1087 1021   75
21    T. Talsma           Deinum       1073 1078  177
22    S. Rintjema         Roodkerk     1058 1058   95
23    T. Mulder           Leeuwarden   1047 1068  228
24    J.T. de Vos         Akkrum       1030 1028  174
25    J.T. Terpstra       Leeuwarden   1019  977  891
26    Ed.van den Bosch    Leeuwarden   1017 1017  105
27    K. Hoekstra         Sneek        1005    0   33
28    M. Martens          Leeuwarden    971  981  162
29    J.F. Brouwer        Grou          893    0   51
30    S.D. Schaaf         Beetgumermol. 879  899  103
31    H. Risselada        Leeuwarden    874  844  135
32    J. van Leeuwen      Leeuwarden    783  787   32
33    G.D. Nijholt        Stiens        696    0   35
34    Ee. van der Bosch   Leeuwarden    769    0   20
35    M. de Vries         Sneek         719    0   11
36    H. van der Tuin     Groningen     680    0   11

15-06-2006: Samenstelling Huizum-teams; nieuwkomers kunnen zich nog melden
Op donderdag 8 juni zijn de samenstellingen van de landelijke Huizum-teams bekend geworden.
Huizum is sinds 1946 een wijk van Leeuwarden.
De damclub draagt nog steeds de naam van het ooit zelfstandige dorp Huizum. Lange tijd vormden spelers uit Huizum en Leeuwarden de basis van de club, maar intussen komen de spelers van de landelijk opererende teams uit de hele provincie en zelfs een aantal van buiten de provincie.

Dammers, die landelijk op zaterdag willen spelen voor vast of als invaller in Huizum-1, Huizum-2 of Huizum-3, kunnen nog altijd contact opnemen. Wie biedt zich aan ? Het is een prima manier voor jonge talenten of herintredende dammers om ervaring op te doen of om ervaring in te brengen. Dammers, die zich willen ontwikkelen zullen eens de stap moeten maken, hoe eerder hoe beter. Laat je talent niet verloren gaan.

Samenstellingen Huizum-1,-2 en -3 Nationale Competitie:

Huizum-1
 1. Rein van der Pal (Heerenveen)
 2. Anton F. Schotanus (Leek, opgegroeid in Huizum)
 3. Anne Piet Kooistra (Franeker)
 4. Tjalling van den Bosch (Achlum)
 5. Erwin Heslinga (Leeuwarden)
 6. Bernard J. Post (Huizum-Aldlân)
 7. Jan G. Adema (Leeuwarden, opgegroeid in Huizum)
 8. Katrinus Posthumus (Oosterwolde)
 9. Auke Spijkstra (St. Annaparochie)
10. Joh.Postma (Alph.ad Rijn, opgegroeid Huizum-Aldlân)

Huizum-2
 1. Jan T. de Vos (Akkrum)
 2. Sietse Nagel (geb. Huizum, thans Huizum-Aldlân)
 3. Jan T. Terpstra (geb. Huizum, thans Huizum-Nijlân)
 4. Jan Bosselaar (Marrum)
 5. Hidde Risselada (Huizum-Aldlân)
 6. Sjoerd D. Schaaf (Beetgumermolen)
 7. Fedde Piet Huitema (Jutryp)
 8. Thijs Talsma (Deinum)
 9. Henk Jan van der Let (Hurdegaryp)
10. Theo Knoppers (Huizum-Aldlân)

Huizum-3

 1. Gauke Dirk Nijholt (Stiens)
 2. Hidzer van der Tuin (Groningen)
 3. Henk Veldhorst (Huizum-Nijlân)
 4. Arnoud Kokke (Oosterwolde)
 5. Hans Brouwer (Grou)
 6. Kerst Hoekstra (Sneek)
 7. Marcel de Vries (Sneek)
 8. Jacob de Vries (Sneek)
 9. Jenny van Leeuwen (Leeuwarden)
10. Leo Meloni (Assen)

Op de reservebank zit o.a.: Jilles van Kesteren (13 jaar). Hij valt in zodra Huizum-3 spelers moet missen.

Op 16 september 2006 is het al zover met:
Huizum-1 - Lent
Huizum-2 - Hijken/Drents Tiental Combinatie-2
Huizum-3 - Hijken/Drents Tiental Combinatie-3

Het kan weer een gezellig seizoen worden met iedere wedstrijddag 60 dammers en nog wat toeschouwers in Zalen Tivoli. Daar wil je bij zijn.

10-06-2006: Voorlopige data Nationale Competitie
Het kan zijn dat bepaalde uit of thuiswedstrijden veranderen i.v.m. de beschikbaarheid van het speellokaal.

16 sept. thuis
30 sept. uit
14 okt. thuis
28 okt. uit
11 nov. thuis
25 nov. uit
9 dec. thuis
13 jan. uit
27 jan. thuis
10 feb. uit
3 mrt. uit

10-06-2006: Ledenvergadering op 8 juni 2006
Op donderdag 8 juni 2006 was de ledenvergadering in Tivoli van Damclub Huizum. De prijzen van de onderlinge, de individuele beker en van de individuele prestaties in de teams werden uitgereikt. De meeste winnaars gaven de voorkeur aan een kadobon in plaats van een standaard. Veel prijswinnaars lieten weten, dat de club het geld in kas mocht houden, vanwege de zware tijden, die de penningmeester (en de club) tegemoet gaat. De penningmeester heeft een fors tekort voorspelt, waardoor aan een contributieverhoging niet ontkomen kan worden. Donaties en andersoortige giften zijn welkom. Een ander belangrijk punt was de samenstelling van de teams voor het volgende seizoen. Enkele leden gaven aan niet voor vast in een team te kunnen spelen. Dit schept de nodige problemen, ondanks het feit, dat diverse nieuwe spelers zijn aangetrokken. Nu alvast is een verzoek gedaan aan de 'veteranen' om zich beschikbaar te houden voor een invalbeurt, terwijl de vaste spelers zoveel mogelijk moeten spelen.
In april 2007 viert Huizum het 75 jarig bestaan.
Daar zal de komende tijd aandacht aan besteed worden.

02-06-2006: Gerlof Kolk wint Einde Seizoendammen
In een rechtstreeks duel in de laatste ronde met koploper Anton Schotanus kwam Gerlof Kolk na een foutje van Schotanus als grote overwinnaar uit de bus. Hij won gisteravond in Zalen Tivoli het Open Einde Seizoen Sneldamtoernooi in zijn eigen woonplaats Huizum met 12 punten uit 7 ronden. Anton Schotanus bleef ternauwernood 2e met 11 punten doordat hij 2 weerstandspunten meer had dan nummer 3 Tjalling Goedemoed. Kanshebber Rein van der Pal bleef steken op de 4e plaats. Hij haalde net als Bastiaan Hollander en Katrinus Posthumus 10 punten.
De beste B-speler werd Thijs Mulder. Hij eindigde met 9 punten op de 7e plaats. Rein van der Wal werd in deze categorie 2e en Tjalling Oegema 3e.
Pupil Geoffrey de la Fonteyne werd met de 23e plaats en 8 punten de beste speler in de C-categorie. Hij bleef nummer 2 Arnoud Kokke (31e) ver voor. Broer Nick de la Fonteyne werd met de 32e plaats 3e.
Sipke de Boer uit Cornjum won met zijn plaats in de eindrangschikking als lotnummer de Nagel-kaas, een E-dammer. De laatste plaats (50e) was voor Minse Dijkstra (Teerns).
Er werden 7 ronden verspeeld volgens het Zwitsers systeem. Het krachtige deelnemersveld maakte er een mooi damfeest van.

27-05-2006: Belangrijke data

- do. 1 juni 2006 > Open Sneldamtoernooi Einde Seizoen
  (geef je op bij Sietse Nagel)
- do. 8 juni 2006 > Ledenvergadering in Zalen Tivoli
  (komt allen)

20-05-2006: Rein van der Pal kampioen van Huizum
Na enkele spannende weken in het slot van de onderlinge competitie heeft Rein van der Pal de concurrentiestrijd om de eerste plaats in de onderlinge competitie van Damclub Huizum in zijn voordeel beslist.
Anton Schotanus werd 2e en Anne Piet Kooistra 3e.
Tjalling van den Bosch begon in topvorm te komen net nu de competitie op donderdag 18 mei de laatste ronde beleefde. Hij werd keurig 4e voor o.a. Erwin Heslinga.
Jan de Vos eindigde hoog met een 7e plaats.
De complete eindstand is te bekijken via de link Toernooibase.
Op donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag en wordt er niet gedamd. Op 1 juni wordt in Zalen Tivoli het Open Einde Seizoen Sneldamtoernooi verspeeld. Deelnemers kunnen zich hiervoor opgeven bij Sietse Nagel. (Zie link).

15-05-2006: Johannes Folkert Schootstra overleden
Op vrijdag 12 mei 2006 is Johannes Folkert Schootstra, voor bekenden "Hans", overleden.
In de afgelopen jaren zagen we zijn gezondheid langzaam veranderen. Het lopen werd ineens minder gemakkelijk. 'Een virus in de knieën', luidde het verhaal.
Het dammen ging hem geleidelijk aan minder goed af.
Op een bepaald moment ging het niet meer en moest hij worden opgenomen in 'Nieuw Mellens'.

Schootstra werd geboren te Huizum op 25 januari 1931.
Hij trouwde met een dochter van de kweker Klaver.
De kwekerij van Klaver werd later Intratuin aan de Tynjedyk. Zij kregen twee zonen, Alex en Rients.
En verder zes kleinkinderen.

Uit de rouwadvertenties in de krant blijkt hoe de mensen hem hebben ervaren:
'Vrolijk, fleurig, betrokken, zorgzaam, goedlachs, optimisisch, humoristisch, gedreven'.
Die humor kennen we. We voegen hieraan toe 'gul'.
Hij had iets over voor zijn club.
We noemen de advertentie in het clubblad, de beschikbaar gestelde vismanden voor toernooien en feestavonden en de extra donaties.
Hij overleefde de 'oude garde' als zijnde iets jonger dan mensen als Kuypers, Nicolai, Gerlofsma, Hoekstra en Brouwer, maar toch hoorde hij bij dit groepje, zeker als iets na 22.00 uur bijna standaard een lach tot in de speelzaal doorklonk na een mooie opmerking aan de stamtafel.
Hun partijen waren altijd rond 22.00 uur klaar.
Johannes Schootstra zorgde ervoor dat diverse oudere spelers mee naar de club kwamen door hen op te halen en thuis te brengen.
Klaas Brouwer werd regelmatig van huis gehaald en teruggebracht. Uitspraken als: 'Kom op Brouwer,
je mutte naar bed' of 'Brouwer komt niet, syn vader is jarig', zorgden altijd voor enige hilariteit.

Brouwer kwam tot op hoge leeftijd naar de club, totdat hij begon te dementeren.
Schootstra vertelde dat hij op een bepaald moment bij Brouwer voor het raam stond met een armgebaar van 'kom op, met naar de club' en dat Brouwer in zijn stoel bleef zitten en terugzwaaide met een houding van 'ik weet niet wat je mutte'.

De vader van Johannes is wel 90 jaar geworden.
Hij woonde op de hoek van de Huizumerlaan en de Sportlaan en op het laatst in Parkhove. De broer van Johannes, Folly, had de viszaak aan de Schrans. Hij overleed veel eerder. Zijn zoon Johan nam de zaak over.

Naast het dammen was watersport een hobby van Johannes.
Hij had een zeiljachtje in Grou liggen.

Johannes Schootstra is ongeveer 50 jaar lid geweest van Damclub Huizum. Ik zie hem nog met borden sjouwen, aan een slukje in de voorzaal van Tivoli en als chauffeur van het 5e of 4e team.

In zijn ziekteperiode wilde de familie hem afmelden als lid. Voor ons was dit onbestaanbaar. Hij was ons langst lidzijnde lid. Zo'n man moest lid blijven.
Er werden plannen gemaakt om hem erelid te maken.
Dit werd in de vergadering gebracht en goedgekeurd.
De familie vond dit gebaar te laat, omdat hij er zelf geen weet meer van zou hebben en wees dit van de hand.

Op woensdagmiddag om 16.00 uur is de crematie te Goutum met aansluitend gelegenheid tot condoleren.

06-05-2006: Oerterp en Wanswerd bekeren door
Vandaag speelden de drie Friese bekerteams Oerterp, Wanswerd en Huizum in Het Koelhuis te Huissen de eerste bekerronde om de KNDB-cup.
Vooraf troffen de teams elkaar bij het AC-restaurant nabij Apeldoorn.
Oerterp en Wanswerd slaagden erin om een ronde verder te komen door respectievelijk Houdt Stand Beilen en Het Noorden te verslaan.
Oerterp kwam tot winst via een 0-6 voorsprong, terwijl Wanswerd 4-4 speelde en met sneldammen nog eens 4-4 met als gunstige bijkomstigheid, dat Gerlof Kolk aan bord 1 won van Maikel Palmans, wat de beslissing bracht.
Huizum kwam er niet aan te pas tegen Hijken. Tjalling van den Bosch en Piet Bouma zorgden voor de enige twee bordpunten. Van den Bosch kwam niet goed in de partij, zag geen kansen en bood remise aan. Piet Bouma volgde dit voorbeeld een uurtje later tegen leeftijdgenoot Jacob Okken. Erwin Heslinga stond toen al behoorlijk slecht op zijn rechter vleugel. Schuitema ging er vliegensvlug doorheen. Rein van der Pal wist wat hem te doen stond, namelijk dat hij moest winnen. Hij zat evenwel tegen Martin Dolfing en stond bovendien niet goed genoeg voor de zware opdracht. Sterker nog, Van der Pal moest opgeven. Hijken bleek een te zware dobber.

   Houdt Stand Beilen - Oerterp             2-6

1. Hans van der Laan  - Hendrik Veenstra    2-0
2. Meint de Vries     - Rudolf Smedinga     0-2
3. Peter Boonstra     - Rein van der Wal    0-2
4. Wim Koopman        - Gerrit Terpstra     0-2

   Hijken             - Huizum              6-2
1. Martin Dolfing     - Rein van der Pal    2-0 (4)
2. Peter Schuitema    - Erwin Heslinga      2-0 (3)
3. Jacob Okken        - Piet Bouma          1-1 (2)
4. Jan van Loenen jr. - Tjalling vd Bosch   1-1 (1)

   Wanswerd           - Het Noorden         4-4
1. Gerlof Kolk        - Maikel Palmans      1-1
2. Gabrïël Heerema    - Michiel Kroesbergen 1-1
3. Bastiaan Hollander - Johan Sterrenburg   1-1
4. Teake Kooistra     - Rik Keurentjes      1-1

De sneldamwedstrijd eindigde in 4-4.

29-04-2006: "Roel Bergsma"-propagandaprijs voor Sietse Nagel
Tijdens de PFDB-voorjaarsvergadering ontving Sietse Nagel de "Roel Bergsma"-propagandaprijs voor zijn diverse werkzaamheden voor de damsport, waaronder het bijhouden van de PFDB-site, waarop alle activiteiten worden vertaald in teksten en foto's.

29-04-2006: Huizum loot Hijken/DCT in 1e ronde KNDB-beker
De Friese bekerteams, Wanswerd, Huizum en Oerterp, spelen hun 1e landelijke bekerronde op zaterdag 6 mei 2006 in Huissen.

Groep B
1 Houdt Stand (Beilen) - Oerterp
2 Wanswerd - Het Noorden 1
3 Lent - Witte van Moort 2
4 Heijting Huissen - Het Noorden 3
5 VADAC - Raes
6 Hijken - Huizum
7 Eureka - Witte van Moort 1
8 Borne - Troesoe

Aanvang 12.00 uur. Deze wedstrijden worden gespeeld in 't Koelhuis, Koelhuisstraat 3, 6851 NB Huissen, tel. 026-3252628
In geval van een gelijkspel wordt een barrage gespeeld bestaande uit één aansluitende sneldamwedstrijd met verwisselde kleuren (cf. art. 54a.7.2.).
De sneldamwedstrijd wordt bij voorkeur met digitale klokken gespeeld. Hierbij geldt een bedenktijd van 5 minuten + 5 seconden per gespeelde zet en is er geen arbitragemogelijkheid.
Als de barrage met gewone klokken wordt gespeeld is de bedenktijd 10 minuten per speler. Indien in de sneldamwedstrijd cf. artikel 20.3 arbitrage wordt toegekend, wordt aan beide spelers 2 minuten extra bedenktijd geboden.
De volgende ronden zijn alle in Huissen. Ze worden gespeeld op 20 en 27 mei, 3 en 24 juni (finale).

29-04-2006: Huizum-spelers in toernooien
Jan T. Terpstra werd in het Paasweekend 19e in het Paastoernooi van Amsterdam.
Van 24 t/m 28 april deden Jan Terpstra, Jan de Vos en Hidde Risselada mee in het Open NK voor Veteranen in Wageningen.
Herman van Westerloo uit Amsterdam won het toernooi met 14 punten uit 8 partijen.
Jan de Vos werd 18e met 9 punten , Iepie Poepjes-Koopman 26e met 8 punten, Jan Terpstra 38e met 8 punten en Hidde Risselada 50e met 5 punten.
Oud Huizum-lid Wiebren de Vries werd met 9 punten 12e.
De komende week staat het Barnsteentoernooi op het programma in Bunschoten. Ook daar zal Jan T. Terpstra van de partij zijn, evenals Gauke Dirk Nijholt.

29-04-2006: Kijk eens op de secretariaatspagina
Wie nog eens wat wil sneupen, kan op de secretariaats-pagina, opgezet en bijgehouden door Piet Bouma, overzichten vinden met gegevens.

29-04-2006: Anton Schotanus opnieuw bekerkampioen
Op donderdag 27 april werd de finalepartij van de Individuele bekercompetitie verspeeld.
Anton Schotanus en Piet Bouma speelden een gedurfde partij, waarin beiden op winst uit waren en geen afbraakzetten speelden. Schotanus trok aan het langste eind en kan voor de 5e maal zijn naam in de beker laten graveren.

16-04-2006: Jilles van Kesteren 11e in Half NK Pupillen
Gisteren werd bekend wie zich hebben geplaatst voor de finale van het NK Pupillen (1 t/m 5 mei te Huissen). Yael Samanter, Geoffrey de la Fonteyne en Jilles van Kesteren verdedigden de Friese vlag in de mooie locatie 'De Drommedaris' te Enkhuizen.
Harmen Jonker trok ten strijde in Heino.
Het lukte Yael Samanter en Geoffrey de la Fonteyne (beiden lid van damclub De Oldehove) om zich te plaatsen voor de finale. Yael werd 3e en Geoffrey 4e. Jilles van Kesteren (Damclub Huizum) werd 11e
Harmen Jonker werd 11e met 6 punten in Heino. Op de jeugdpagina DamZ en op de homepage van de 100 jarige Enkhuizer damclub zijn behalve uitslagen en standen ook veel foto's te zien.

Eindstand Half NK Pup                  Pt WP SB
 1 Michiel Torn, Vlaardingen           12 51 83
 2 Rik Verboon, Noordeloos             10 57 75
 3 Yael Samanter, Leeuwarden            9 59 71
 4 Geoff.dl Fonteyne, Leeuwarden        9 58 72
 5 Rosa Vermeulen, Den Ilp              9 55 67
 6 Joris Ketelaars, Soest               8 55 55
 7 Remco Krijgsman, Hazerswoude         8 53 47
 8 Ben Jansen Verplanke, Enkhuizen      8 51 42
 9 Berry Hofmans, Heerhugowaard         7 43 28
10 Ritchie Wijnker, Den Helder          6 49 37
11 Jilles v.Kesteren, Leeuwarden        6 40 28
12 Kaspar Heijnen, Wageningen           6 39 18
13 Mathijs Ravensbergen, Rijnsburg      5 41 15
14 Machteld Jansen Verplanke, Enkhuizen 4 48 19
15 Niels Verboon, Noordeloos            3 46  9
16 Jelmer Bakker, Heerhugowaard         2 39 12

14-04-2006: Jilles van Kesteren Jeugdkampioen Huizum
Gisteravond was de slotbijeenkomst van de Jeugddamclub Huizum in wijkgebouw Husma Herne aan de Huizumerlaan.
Behalve de jeugdleden zelf waren er veel ouders, een grootouder, broertjes, zussen en vrienden aanwezig.
Ook wijkbestuurder Jelle Hoekema kwam er gezellig bijzitten, nadat hij een kan koffie had neergezet.
Het hele jaar was Hoekema er om de deur van het gebouw open te doen enz. Hiervoor werd hij bedankt.
Jeugdleider Sietse Nagel en (assistent-)jeugdleider Gauke Dirk Nijholt kunnen terugzien op een geslaagd seizoen. De belangrijkste feiten werden nog even gememoreerd.
Vervolgens was de uitreiking van de diploma's
Het examen, gehouden op 23 maart j.l., gaf de volgende resultaten:

Jannes van der Wal-diploma:
- Elske Bak             20  goed > geslaagd
- Anne Sjoerd Bandstra  21½ goed > geslaagd
- Danny van der Molen   22  goed > geslaagd Cum Laude

Wiersma-diploma wit:
- Martijn Schaafsma     22½ goed > geslaagd
- Daniël v.d. Linden    24½ goed > geslaagd
- Nathalie v.d. Linden  28½ goed > geslaagd
- Niels Heij            30  goed > geslaagd

Wiersma-diploma zwart:
- Jeroen de Vries       24  goed > geslaagd
- Jillis Tingen         27  goed > geslaagd
- Jilles van Kesteren   31  goed > geslaagd

Sijbrands-diploma wit:
- Jilles van Kesteren   31  goed > geslaagd

Na de diplomauitreiking volgde er een soort dia-voorstelling op een notebook-computer-beeldscherm met
beelden van het afgelopen seizoen en afbeeldingen met iets daarop, wat met dammen te maken heeft.
De spelers mochten zeggen wat zij zagen en wat het plaatje voorstelde. Jeugdleider Sietse gaf verdere uitleg. Zelfs een paar korte videobeelden werden getoond.
Hierna volgde het spel 'Raad het aantal schijven in de doorzichtige plastic zak', waarmee 7 prijzen te verdienen vielen. Wie niet met dammen in de prijzen was gekomen, kon zo toch nog met iets thuiskomen.
Velen hadden op het invulbriefje een veel te laag aantal ingevuld. Er zaten 284 schijven in de zak.
Anne Sjoerd Bandstra gokte op 37, terwijl Martijn Schaafsma dacht dat er 407 schijven in zouden zitten.
Jilles van Kesteren kwam het dichtste in de buurt met 314. Hij won een Feeststol. Wilma Bandstra kwam hierna het dichtste bij met het aantal van 250. Zij koos een oranje kookwekkertje uit in de vorm van een ei.
Angela del Grosso en Elisa van Kesteren (200) kozen voor een damboekje voor beginners. Jillis Tingen (154) ging voor een zakje Apenkop-drop en Danny van der Molen voor de prijs, die nog over was, een damboekje.

Het was inmiddels al 19.15 uur en dus de hoogste tijd voor de prijsuitreiking.
Iedereen ontving in ieder geval een zakje paaseitjes en een vaantje. Alle categorieprijzen worden gesponsord door
ZALEN TIVOLI
Angela del Grosso, pas later in het seizoen begonnen, haalde net haar partijen niet. Toch ontving zij de 2e prijs in de categorie welpen.
Overzicht prijswinnaars:

Algemeen klassement
1. Jilles van Kesteren (32 partijen gewonnen van de 34)
2. Jeroen de Vries
3. Jillis Tingen

Categorie Pupillen (11 t/m 13 jaar)
3. Elske Bak
(Jilles en Jillis vallen ook in deze categorie, terwijl Jeroen de Vries tot de aspirantencategorie behoort)

Categorie Welpen ( t/m 10 jaar)
1. Nathalie van der Linden
2. Angela del Grosso

Hierna was het tijd voor het maken van enkele foto's.
Jilles van Kesteren werd succes gewenst tijdens zijn deelname aan de halve finale van het NK Pupillen op 14 en 15 april in Enkhuizen.
Op 21 september begint het nieuwe jeugdseizoen.
Nieuwe spelers zijn van harte welkom.

Foto's  

07-04-2006: Wanswerd bekerkampioen; Huizum-2a tweede
Gisteravond heeft Huizum-2a in Zalen Tivoli de finale van de PFDB-beker verloren van Wanswerd. Wanswerd pakte op alle borden de volle buit.

   Huizum-2a       - Wanswerd-1a         0-8
1. Sipke Doller    - Gabriël Heerema     0-2 (1)
2. Bart Visser     - Gerlof Kolk         0-2 (2)
3. Jan Bosselaar   - Taeke Kooistra      0-2 (3)
4. Thijs Talsma    - Hans Zondervan      0-2 (4)

De overwinning van Gerlof Kolk kwam tot stand na een theoretische opening.
Het werd gezellig toen behalve Harm Wiersma ook Maikel Palmans, Klaas-Hendrik Leijenaar en Tjalling Goedemoed als toeschouwer aanwezig waren.

04-04-2006: Prijsuitreiking jeugd op 13 april a.s.
Op 6 april komt de Jeugddamclub Huizum nog één keer bij elkaar om voor de competitie te dammen.
Een week later is de prijsuitreiking in dorpshuis 'Husma Herne' aan de Huizumerlaan 146-a (naast de school). Dat iedereen het even weet.

Jilles van Kesteren doet zaterdag mee aan de Nationale Jeugddamdag in Harderwijk.
Op 14 + 15 april speelt hij mee in de halve finale van Nederland voor Pupillen te Enkhuizen.
Alvast veel plezier en succes.

04-04-2006: www.damclubhuizum.nl
Sinds vandaag is de domeinnaam www.damclubhuizum.nl in werking. De internetpagina van Damclub Huizum is hiermee gemakkelijker te vinden en het adres is gemakkelijker aan iemand te verstrekken.
De secretaris kan dit gegeven in zijn brieven opnemen.
Deze domeinnaam kan ook in andere publicaties worden opgenomen. Dit staat net even professioneler.

01-04-2006: Wie wil landelijk voor Huizum spelen ?
Huizum komt ook volgend jaar uit met 3 tientallen in de KNDB-competitie op 11 zaterdagen.
Huizum-1 speelt in de hoofdklasse, Huizum-2 in de 1e klasse en Huizum-3 in de 2e klasse.
Wie nu nog niet lid is van Huizum, maar het wel leuk zou vinden om op zaterdag te dammen, mag zich melden per e-mail, telefonisch of mondeling.
Wij zullen dan kijken in welk team jij/u het beste past.
We houden van enthousiaste, positief ingestelde mensen, die op een leuke manier hun sport willen bedrijven (M/V).
Wie op zaterdag in de nationale club-team-competitie meespeelt, hoort er helemaal bij.
Het is een goede training voor jong en oud.
Een prima stap voor jeugddammers, die zich willen ontplooien. Ook de reeds ervaren speler kan lekker uit de voeten in de landelijke competitie.
Schroom niet. Neem even contact op.
We zijn op zoek naar jou ! (Dit is geen grap).

22-03-2006: Huizum gaat naar Huissen !
(door Erwin Heslinga)
In Mildam speelde Huizum-2a voor de beker om een landelijke plaats. Mildam had een aparte opstelling bedacht die bedoeld was om te winnen denk ik.
Tegen Huizum 1B slaagde de opzet omdat 4-4 voldoende was, maar tegen Huizum-2a was 4-4 nog spannend, omdat dan een winstpartij op het hoogste bord zou tellen.
Het was onduidelijk waarom ze de sterkste speler op bord vier hadden gezet.

   Mildam-1a        - Huizum-2a       4-4
1. Aize Plantinga   - Bart Visser     1-1
2. Peter Veltman    - Sipke Doller    1-1
3. Marten Zijlstra  - Johan Beuker    0-2
4. Tjipke Smedinga  - Jan Bosselaar   2-0

Huizum bekert dus verder vanwege een winstpartij aan een hoger bord. (En zal over 2 weken waarschijnlijk thuis de finale tegen Wanswerd spelen).

Zaterdag 12 mei is de eerste ronde in Huissen.
Bart, Sip, Johan en Jan, BEDANKT!!!

19-03-2006: Huizum blijft hoofdklasser na sneldamwinst op Zaanstreek
Op zaterdag 18 maart moest het eerste tiental van Damclub Huizum aantreden voor de na-competitie tegen Damcombinatie Zaanstreek.
Deze 1e klasse club is een combinatie van damclubs uit Krommenie, Zaandam, Assendelft en Koog, die als doel had hogerop te komen te beginnen met winst in de nacompetitie op degradatiekandidaat in de hoofdklasse Huizum. Huizum ging voor handhaving. Tijdens de heenreis zorgde een omleiding ervoor dat de laatste zes Huizum-spelers met moeite het speellokaal in Wormerveer konden vinden. Hun binnenkomst viel juist in het applaus voor het welkomstwoord van de voorzitter.
Voor acclimatisering en een kop koffie was even geen tijd, maar gelukkig is het mogelijk om tegelijk te dammen en koffie te drinken.
Het werd een heet middagje in Wormerveer, dat duurde van 12.00 uur 's middags tot kwart voor 7 's avonds. Alfred Hitchcock zelf leek de leiding van de middag te hebben. De wedstrijd wilde voor de Huizumers maar niet op gang komen. Erwin Heslinga, die speciaal aan bord 9 zat om te winnen, speelde remise tegen Daan van Os.
Katrinus Posthumus hield Jan de Ruiter op remise.
Bart Visser behaalde eenzelfde score tegen Piet Smit en krachtpatser Tjalling van den Bosch deelde de punten met Wout Rijs. Bij de stand 4-4 kreeg Sipke Doller klop van de kopman van Zaanstreek, Biem Ramdien. Dit verlies was ingecalculeerd, maar zorgde wel voor een achterstand, die in één van de overige vijf partijen moest worden goedgemaakt.
Intussen kwamen er allerlei supporters voor de Zaanstrekers binnen, die bloed roken. Sommigen stonden bijna in je oor de ademen.
Huizum-kopman Rein van der Pal kwam niet langs Peter Groot en Anne Kooistra niet langs Barbara Graas. Het stond op dat moment met nog slechts drie partijen te gaan 8-6 voor Zaanstreek.
De thriller kwam tot een climax toen Sietse Nagel in een licht voordelig eindspel de blunder van de eeuw beging. Tegenspeler Paul Teer gaf zijn dam weg en kon zo vier schijven van het bord rapen.
10-6 voor Zaanstreek verscheen op het scorebord.
Iemand ging alvast bloemen bestellen voor de thuisclub. Om 10 minuten voor 6 zette Anton Schotanus zijn voordeel in winst om tegen Ruud Groot. De Zaanstrekers leefden ineens weer tussen hoop en wanhoop. Wie een mes had kon de spanning snijden. Om 5 voor 6 won ook Jan Adema een moeilijk eindspel tegen Ruud Holkamp.
De eindstand kwam hierdoor toch nog uit op 10-10.

Om een beslissing te krijgen, volgde er een sneldam-wedstrijd met voor elke speler 10 minuten op de klok. Het kon nu alle kanten opgaan.
De Huizumers pepten elkaar op en de oud-krachttrainer van de Amerikaanse schaatsploeg, Tjalling van den Bosch, zette hier en daar een speler aan tot concentratie voor de tweede krachtmeting.
Sietse Nagel begon met rek- en strek-oefeningen.
Wat dit met een denksport te maken heeft, wist hij zelf ook niet, maar het hielp wel.
Jan Adema verloor, nadat hij een acht zetten diepe dam had gehaald. Zijn tegenspeler, die volkomen was verrast, kon de dam tot zijn opluchting vervolgens heel simpel afnemen.
Tjalling van den Bosch en Bart Visser kwamen tot remise. Sietse Nagel had iets goed te maken. Hij won na een damcombinatie en een rondslag erachter aan. Anton Schotanus was de volgende met winst.
Het stond daarmee 4-6. Voor de nog spelenden was er op het slagveld geen tijd om te zien hoe het team ervoor stond. Katrinus Posthumus, Anne Kooistra en Rein van der Pal speelden remise.
Sipke Doller verloor en toen stond het 9-9.
Om te gillen. Iedereen verdrong zich vervolgens rondom bord 9, alwaar Erwin Heslinga de verlossing mocht brengen met winst op Daan van Os, die in de hitte van de strijd nog ergens een schijf op het bord liet vallen. Huizum won de zinderende beslissingswedstrijd met 9-11.
Sponsor Erik van der Haar had voor Chrysanten gezorgd. Die werden aan de Huizumers gegeven. Een sportief gebaar na een spannende wedstrijd.De voldoening was groot. Huizum blijft hoofdklasser.

Teamleider Erwin Heslinga mailde:
'Ik hoorde wel iemand roepen dat het goed ging, maar vlak daarna kwam ik erachter dat het 9-9 stond! Gelukkig had ik vrijdag tot diep in de nacht geoefend door naar het sneldamtoernooi in Wanswerd te gaan. Ik had een winnende stand op het bord gebracht, en de tegenstander had nog maar 6 seconden op de klok toen hij een schijf op het bord liet vallen. Hij wist
niet meer welke, en plots stond ik na mijn schijfwinst zelfs 2 schijven voor waarna mijn tegenstander opgaf.'

  Damcomb.Zaanstreek - Huizum-1      10-10  + 9-11
                                     Normaal + Sneld.
 1. P.J. Groot      - R. v.d. Pal    1-1 (6)  1-1 (8)
 2. R. Holtkamp     - J. Adema       0-2(10)  2-0 (1)
 3. W.H. Rijs       - Tj. v.d. Bosch 1-1 (4)  1-1 (2)
 4. Piet Smit       - B.T. Visser    1-1 (3)  1-1 (3)
 5. B. Ramdien      - S. Doller      2-0 (5)  2-0 (9)
 6. P. Teer         - S. Nagel       2-0 (8)  0-2 (4)
 7. J. de Ruiter    - K. Posthumus   1-1 (2)  1-1 (6)
 8. R.S.C. Groot    - A. Schotanus   0-2 (9)  0-2 (5)
 9. D.J.A.M. van OS - E. Heslinga    1-1 (1)  0-2(10)
10. Barbara Graas   - A.P. Kooistra  1-1 (7)  1-1 (7)

11-03-2006: Pupillen 4-tal Drachten Fries kampioen
Vandaag werd in Dorpshuis 'De Kamp' te Sumar het Damkampioenschap van Friesland voor Pupillen-club-4-tallen gehouden. Er deden 7 teams mee. Het viertal van Ons Genoegen uit Drachten, bestaande uit Jeroen Cremers, Wopke de Vries, Wietze Suijker en Tjaart de Vries, werd kampioen voor het team van Heerenveen (Joel Meindertsma, Henri de Vries, Johan Krist en David Buist). De Oldehove-1 (Geoffrey de la Fonteyne, Yael Samanter, Melisa de Meer en Michael Dreunhuizen) werd 3e.
Behalve de provinciale titel stond ook deelname aan het landelijke vervolg op het spel.

Het team van Huizum kwam wat moeizaam op gang, maar kreeg in de loop van het toernooi weer wat vat op zichzelf. Danny van der Molen werd de verrassende topscorer van het team met 7 punten en geen enkele verliespartij.
Er werd met veel inzet en plezier gedamd.
Volgend jaar doen er hopelijk nog meer teams mee.

Eindstand:             1  2  3  4  5  6  7  Pt BP
1. OG (Drachten)       X  6  4  7  8  6  8  11 39
2. Damclub Heerenveen  2  X  5  6  8  6  6  10 33
3. De Oldehove-1       4  3  X  5  7  5  7   9 31
4. Damclub Huizum      1  2  3  X  4  6  8   5 24
5. Sneeker Damclub     0  0  1  4  X  6  2   3 13
6. BEGB (Cornjum)      2  2  3  2  2  X  6   2 17
7. De Oldehove-2       0  2  1  0  6  2  X   2 12

Ronde 1
   Heerenveen        - Huizum              6-2
1. Joel Meindertsma  - Jilles van Kesteren 2-0 (2)
2. Henri de Vries    - Elske Bak           2-0 (1)
3. Jelmer Krist      - Danny v.d. Molen    0-2 (3)
4. David Buist       - Jillis Tingen       2-0 (4)

Onverwacht verlies van Jilles v. Kesteren.
In de 2e ronde is het team vrij en wordt er patat besteld.

Ronde 3
   Huizum            - Sneeker Damclub     4-4
1. Elske Bak         - Sion de Leeuw       0-2 (3)
2. Danny v.d. Molen  - Erik Nobbe          2-0 (1)
3. Jillis Tingen     - Dennis Holkema      2-0 (2)
4. Anne Sj. Bandstra - Willem Stokkel      0-2 (4)

Danny verrast aangenaam met een 2e overwinning.
Jillis Tingen laat zien dat hij het ook kan.

Ronde 4
   Ons Genoegen (Dr) - Huizum              7-1
1. Wopke de Vries    - Danny v.d. Molen    1-1 (4)
2. Jeroen Cremers    - Anne Sj. Bandstra   2-0 (1)
3. Wietze Suijker    - Jilles van Kesteren 2-0 (3)
4. Tjaart de Vries   - Elske Bak           2-0 (2)

Danny komt op winst te staan tegen drievoudig welpenkampioen van Friesland Wopke de Vries, maar springt iets te gemakkelijk met zijn kansen om, waarna het remise wordt. Nog steeds een uitstekend resultaat.
Jilles van Kesteren begint het geloof in zichzelf te verliezen na verlies tegen Wietze Suijker. Gelukkig herpakt hij zich even later.

Ronde 5
  Huizum             - De Oldehove         2-6
1. Jillis Tingen     - Geof.de la Fonteyne 0-2 (3)
2. Anne Sj. Bandstra - Yael Samanter       0-2 (4)
3. Danny v.d. Molen  - Melisa de Meer      1-1 (2)
4. Jilles v. Kesteren- Michael Dreunhuizen 2-0 (1)

Jillis speelt teveel zijn schijven uit het midden, maar herstelt dit later nog redelijk. Anne Sjoerd Bandstra, kleinzoon van de grote Menno Bandstra, kan in een 7-om-7-stand zomaar twee schijven slaan van Yael Samanter als deze een 2-om-2-ruil denkt te doen. 'Je moet zo slaan', wijst hij met zijn vinger aan. Anne Sjoerd slaat zo hem het wordt aangewezen, maar had ook anders twee schijven kunnen slaan. Nu verloor hij het overblijvende 5-om-5-einspel.
Jilles van Kesteren boekt een herstelwinst.

Ronde 6
  De Oldehove-2      - Huizum              0-8

1. Kirsten Tjam      - Jillis Tingen       0-2 (2)
2. Mohamed Jaddioui  - Jilles van Kesteren 0-2 (1)
3. Nathalie Nouamane - Anne Sj. Bandstra   0-2 (4)
4. Daniël Deep Singh - Elske Bak           0-2 (3)

De partij van Anne Sjoerd Bandstra valt het meest op.
Tijdens het toernooi viel op dat hij nogal eens de belangrijke 'kroonschijf' opspeelde. Of dat hij teveel vanuit het midden naar de kant schoof, zodat er ruimte kwam voor de tegenstander om via het midden door te breken. In de partij tegen Nathalie boekt hij eerst succes met een klein slagzetje. Nadat Nathalie ergens tussen was gelopen, verzuimde Anne Sjoerd te plakken met 12-7, waarna hij dam had kunnen halen. Hij koos voor weglopen, waarna Nathalie drie schijven oppeuzelde. Hierna mocht Anne Sjoerd weer een voordeeltje opstrijken en verkreeg hij een overmachtseindspel. Hierin kon hij twee stukken weggeven om zo de dam van zijn tegenspeelster te vangen. Elske sloeg in deze ronde keihard toe met winst       op Daniël Deep Singh.

Ronde 7
  Huizum             - BEGB Cornjum        6-2

1. Jilles v. Kesteren- Romke Panstra       2-0 (2)
2. Jillis Tingen     - IJsbrand Panstra    2-0 (1)
3. Danny v.d. Molen  - Geart v.d. Ploeg    1-1 (3)
4. Elske Bak         - Peter Moonen        1-1 (4)

Een 4-0 voorsprong, Jilles en Jillis winnen, wordt niet meer uit handen gegeven. Danny voegt weer een punt aan zijn verzameling toe en komt uit op 7 punten uit 5 partijen. Hiermee is hij de topscorer van het team.
Jilles komt evenals Jillis uit op 6 punten, Elske op 3 punten en Anne Sjoerd op 2 punten (uit 4).
Elske bood haar tegenspeler een paar keer remise aan in een mindere stand. Wonderwel accepteerde hij dit.

11-03-2006: Anton Schotanus sluit halve finale NK af met remise tegen Kloosterziel
Vandaag werden de slotwedstrijden verspeeld van de halve finale van het damkampioenschap van Nederland 2006. In groep 1 speelde Auke Scholma rustig remise tegen Fred de Koning, wat voldoende was voor een plek in de finale. Ook Leopold Sekongo slaagde erin de finale te bereiken. De Koning kan nog iets bereiken in een beslissingstoernooi met de nummers 3 uit de andere drie groepen: Jasper Lemmen, Jeroen van den Akker en Michiel Kloosterziel. Laatstgenoemde kwam niet verder dan remise tegen Anton Schotanus, die daarmee zijn puntentotaal op 7 bracht in groep 4. Johan Sterrenburg eindigde in deze groep verrassend bovenaan.
Gabriël Heerema verloor in groep 1 van Marc Bremer.
Hij is op grond van het aantal winstpartijen 5e in de groep geworden, waardoor hij niet in aanmerking komt voor een plaats in de halve finale van 2007.In Vrouwengroep 2 pakte Iepie Poepjes-Koopman uit Lemmer het goud door in de slotronde damkoningin Irene Stegeman uit Westerhaar te verslaan, terwijl concurrent Laura Andriessen onverwacht verloor van Christien Fung.

10-03-2006: Huizum-2a overleeft ronde 4 PFDB-beker
Op donderdagavond 9 maart 2006 speelden alle drie nog overgebleven bekerteams van Huizum thuis in Zalen Tivoli tegen respectievelijk Wanswerd-1a, Mildam-1a en Gorredijk-1a. De vonken spatten er in de tijdnoodfase vanaf. De partijen van alle drie wedstrijden eindigden apart genoeg in remise. Van alle kanten werd best partij gegeven.
Mildam-1a had genoeg aan een 4-4 uitslag tegen Huizum-1b, wegens het spelen in een lagere klasse. Huizum-1a moest sneldammen tegen Wanswerd-1a en Huizum-2a moest sneldammen tegen Gorredijk. Het slot van de avond werd bloedstollend. Nadat de kruitdampen waren opgetrokken bleek Wanswerd-1a het sneldammen met 2-6 te hebben gewonnen. Meester Rein van der Pal hield grootmeester Martin Dolfing op remise! Meester Anton Schotanus werd in een voordelige stand en met meer tijd door de vlag gedrukt door Fries kampioen Gabriël Heerema. Na afloop constateerde Schotanus dat zijn armen te kort waren geweest, omdat de klok aan de linker kant stond.
Huizum-2a moest het hebben van een op tijd winnende Theo Knoppers. Tegenstander Willem van der Velde kon niet van zijn overmacht profiteren. Aan bord 1 was Johan Teake Dekker ontstemt over het feit, dat er ineens een electronische klok naast zijn bord stond, terwijl hij in de normale partij nog met een houten klok had gespeeld. Op het wedstrijdformulier werd protest aangetekend.
Wanswerd-1a, Mildam-1a en Huizum-2a zijn een ronde verder en bij de laatste vier teams, die gaan uitmaken, wie er kampioen wordt en wie er doorgaan naar de landelijke bekerwedstrijden.
Na afloop van deze hete avond, werden de hersenen afgekoeld aan de stamtafel.

   Huizum-1a               - Wanswerd-1a               4-4
1. Rein van der Pal (1402) - Martin Dolfing (1509)     1-1 (3)
2. Anton Schotanus (1320)  - Gabriël Heerema (1346)    1-1 (4)
3. Anne P. Kooistra (1229) - Gerlof Kolk (1383)        1-1 (2)
4. Erwin Heslinga (1262)   - Teake Kooistra (1284)     1-1 (1)

   Huizum-1b               - Mildam-1a                4-4
1. Jan Adema (1217)        - Aize Plantinga (1099)    1-1 (1)
2. Sietse Nagel (1162)     - Tjipke Smedinga (1179)   1-1 (4)
3. Bernard Post (1165)     - Henk Hosper (1179)       1-1 (3)
4. Tjalling vd Bosch (1190)- Marten Zijlstra (1000)   1-1 (2)

   Huizum-2a               - Gorredijk-1a              4-4
1. Bart Visser (1189)      - Johan Teake Dekker (1343) 1-1 (2)
2. Sipke Doller (1185)     - Pieter Bergsma (1251)     1-1 (3)
3. Jan Bosselaar (1135)    - Anne Dekker (1087)        1-1 (4)
4. Theo Knoppers (1123)    - Willem v.d. Velde (980)   1-1 (1)

Sneldammen met verwisselde kleuren, aan hetzelfde bord:
   Huizum-1a               - Wanswerd-1a               1-7
1. Rein van der Pal (1402) - Martin Dolfing (1509)     1-1 (4)
2. Anton Schotanus (1320)  - Gabriël Heerema (1346)    0-2 (3)
3. Anne P. Kooistra (1229) - Gerlof Kolk (1383)        0-2 (1)
4. Erwin Heslinga (1262)   - Teake Kooistra (1284)     0-2 (2)

   Huizum-2a               - Gorredijk-1a              5-3
1. Bart Visser (1189)      - Johan Teake Dekker (1343) 1-1 (4)
2. Sipke Doller (1185)     - Pieter Bergsma (1251)     1-1 (3)
3. Jan Bosselaar (1135)    - Anne Dekker (1087)        1-1 (2)
4. Theo Knoppers (1123)    - Willem v.d. Velde (980)   2-0 (1)

05-03-2006: Anton Schotanus Fries Sneldamkampioen
Op 4 maart werd in het Andringahuis te Aldeboarn het Sneldamkampioenschap van Friesland gehouden. In de Zwitserse groep deden na een paar afmeldingen 38 spelers mee. De jeugdgroep bestond uit 14 welpen en pupillen. De organisatie was in handen van damclub Ontspanning uit Aldeboarn en de Provinciale Friese Dambond. In de afgelopen 24 jaar werd het FK in Sumar verspeeld. Het bestuur van de PFDB besloot dit jaar om het toernooi te laten rouleren. Clubs, die iets te vieren hebben, kunnen hiervoor een aanvraag doen.
Anton Schotanus werd met 18 punten uit 12 ronden kampioen. Hij haalde evenveel punten als nummer 2 Foeke Tiemensma en nummer 3 Klaas-Hendrik Leijenaar, maar bereikte dit aantal tegen iets sterkere tegenstanders, wat aan het aantal weerstandspunten is af te lezen. Katrinus Posthumus werd knap 7e met 14 punten, Jan Bosselaar 10e met 14 punten, Jan T. Terpstra 12e met 14 punten, Jan T. de Vos 22e met 12 punten, Sietse Nagel 23e met 12 punten, Sjoerd D. Schaaf 24e met 11 punten,  Hans Brouwer 27e met 10 punten en Gauke Dirk Nijholt 33e met 8 punten.
Jilles van Kesteren deed het uitstekend in de jeugdgroep.
Hij werd 2e achter Jeroen Cremers (Drachten).
Zie voor de eindstand: www.pfdb.nl
Nieuws-archief
www.damclubhuizum.nl