88 jaar
jong
Dorpshuis
Ien  en
Mien
Damclub Huizum        Opgericht  februari 1932                   www.damclubhuizum.nl      
Steun Damclub Huizum 
NL43INGB0003482516 t.n.v. penningmeester
Damclub Huizum te Leeuwarden
Clubavond: donderdag (sep - mei)
Word nu lid van Damclub Huizum

Word nu lid van Damclub Huizum

Huizum-nieuwtjes

-  januari - oktober 2020  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie voor clubteams

Huizum-1 wint van Heerenveen-1

 

Op zaterdag 3 oktober 2020 won Huizum-1 in Het Hof van Schoterland te Mildam van Heerenveen-1. Anton Schotanus maakte het verschil of eigenlijk deed Aize Plantinga dit zelf.

Op de foto ziet de kersverse PFDB-voorzitter dat het goed is.

 

Foto: SAN

 

 

Redactie: Sietse Nagel.

 

04-10-2020:  Huizum-1 wint in Mildam van Heerenveen-1

 

Op zaterdag 3 oktober 2020 was ronde 2 van de nationale damcompetitie voor clubteams.

Huizum-1, Huizum-2 en Huizum-Fryslân CT speelden uitwedstrijden tegen achtereenvolgens Heerenveen-1 in Mildam, Dokkum in Rinsumageest en SSS Kampen in Kampen.

 

Ook deze wedstrijddag werd verspeeld onder de coronaregels. In de speelzaal van Het Hof van Schoterland betekende dit dat de tafels ruim stonden opgesteld. Waar anders 60 man bijeen zijn, waren het er nu 16. Een forse aanslag op de omzet, gaf voorzitter en uitbater Henk Hosper aan in zijn woord vooraf. Het zijn barre tijden, sprak zijn vrouw Antsje.

Behalve met spelregels en het wedstrijdreglement hadden we te maken met een coronaprotocol van de KNDB en verder nog met het horecaprotocol. Deze werden allemaal geacht bekend te zijn. Toch gaf Hosper nog even een korte uitleg. Handen ontsmetten, de spelers hoefden niet na de partij naar buiten toe, maar konden op gepaste afstand kijken naar het wedstrijdverloop. In het cafédeel niet staan, maar zitten.

 

 

Hoofdklasse A   KNDB  -  ronde 2  -  3 oktober 2020

 

   DCH Heerenveen-1            - Huizum-1                   7-9

1. Oscar Veltman (1160)        - Sietse Nagel (1117)        1-1  6

2. Johan Teake Dekker (1350)   - Jan Adema (1243)           1-1  3

3. Tjipke Smedinga (1216)      - Anne Piet Kooistra (1251)  1-1  5

4. Sipke Doller (1173)         - Waylon Poot (1229)         1-1  1

5. Aize Plantinga (1082)       - Anton Schotanus (1263)     0-2  7

6. Peter Achterstraat (1106)   - Piet Bouma (1188)          1-1  4

7. Johnny Modderman (1061)     - Meinze Feenstra (985)      1-1  2

8. Henk Hosper (1116)          - Bart Visser (1136)         1-1  8

 

 

Aan Heerenveen-kant geen Sjoerd Koopman, aan Huizum-kant geen Rein van der Pal, noch Tjalling van den Bosch, laat staan Jacob de Vries.

Een spannende pot kon na afloop van de wedstrijd worden vastgesteld.

Waylon Poot en Sipke Doller hielden het spel degelijk en in evenwicht. 1-1.

Van Meinze mochten we niet teveel verwachten, zei hij zelf. Meinze deed het echter uitstekend.

Hij kwam iets beter uit het middenspel dan Johnny Modderman. En of er nou wel of niet een winstgang is, ondergetekende vond hem uiteindelijk niet, Modderman wikkelde af naar remise.

2-2.

Jan Adema trof aan bord 2 de sterkste speler van Heerenveen, ons oud-lid Johan Teake Dekker. Zijn wereldrecordpoging kloksimultaan kon geen doorgang vinden en blijkbaar wordt er niet op zaterdag rugby gespeeld. Het spel ging gelijk op en aan beide kanten werd geen gevaar gesticht. De heren gingen door tot een 4-tegen-4-eindspel en toen was duidelijk dat er niets meer te halen viel. 3-3.

Piet Bouma was als 4e uit tegen Peter Achterstraat. Achterstraat stond wat gemakkelijker en daarom koos Piet voor een remiseoplossing. 4-4.

Anne Piet probeerde de aanval te krijgen en kreeg dit ook wel, maar dit maakte problemist Tjipke Smedinga allemaal niet zoveel uit. Hij redde zich ermee. Anne had wel een schijf meer in het eindspel met elk een dam, maar winst zat er niet in. 5-5.

 

Sietse Nagel formeerde naar hij dacht een aardige stand op het bord tegen Oscar Veltman.

Maar in plaats dat hij zelf gevaar kon stichtten met een aanval op een centrumschijf was het Oscar, die voordeel verkreeg op zijn rechtervleugel. Tijd om creatief te worden met een schijf minder. Het doorzettingsvermogen en het weglopen van de tijd bij Oscar zorgden uiteindelijk voor remise. Een gelukje. 6-6.

En er was meer geluk.  In het eindspel moest Aize Plantinga, nee niet van het Planetarium, dat was Eise, even een schijf van Anton Schotanus naar achteren laten slaan om zelf fatsoenlijk op dam te kunnen komen. Met een schijf minder worden de kansen wel een beetje minder, vooral als de tegenspeler nog vier stukkek op het bord heeft staan. Maar Met elk een dam op het bord  moest er nog even geschoven worden, waarbij Aize even het overzicht verloor en niet alleen nog een schijf kwijtraakte, maar per ongeluk ook nog zijn dam. De enige overwinning tot dan toe en naar later bleek van de hele wedstrijd, want Bart Visser en Henk Hosper concludeerden in het slot van de laatste partij dat er geen winst meer mogelijk was. in het eindspel waarin Henk de meerderheid had. 7-9 voor Huizum.

 

De volgende wedstrijd is thuis tegen Nijverdal op 17 oktober a.s.

(in verband met de coronacrisis en de gedeeltelijke lockup is ronde 3 uitgesteld !)

 

1e klasse A  KNDB  -  ronde 2  -  3 oktober 2020

 

   Dokkum                   - Huizum-2                      9-7

1. Linze Houwink (1134)     - Jan T. Terpstra (971)         2-0  8

2. Dirk Alb.Zijlstra (1133) - Jilles van Kesteren (904)     1-1  1

3. Bouwe Ringnalda (976)    - Marcel de Vries (1124)        0-2  5

4. Willem Nuveld (1024)     - Kerst Hoekstra (1082)         1-1  2

5. Minze Osinga (1012)      - Henk Veldhorst (901)          1-1  3

6. Dirk Sinnema (1063)      - Thijs Talsma (992)            2-0  4

7. Binne Brouwer (1122)     - Gauke Dirk Nijholt (853)      1-1  6

8. Arend Dijkstra (982)     - Gerrit Reitsma (999)          1-1  7

 

Superinvaller Jilles van Kesteren profiteerde in dorpshuid De Beijer te Rinsumageest van een ondoordacht achterloopje van tegenspeler Dokkumer Dirk Albert Zijlstra en als oud-jeugdleider ben ik blij om te zien hoe Jilles als een volleerd dammer een plakker combineert met een meerslag-gaat-voor-truc. Dan heb je de basis onder de knie. Remise in de pocket.  1-1.

Kerst Hoekstra's partij is nog niet beschikbaar op Toernooibase. Tegen Willem Nuveld kwam hij tot remise. 2-2.

Ook rouleerinvaller Henk Veldhorst, die zich uit clubbelang heen en weer liet sturen van Huizum-2 naar Huizum-Fryslân en weer terug naar  Huizum-2, kwam tegenover Minze Osinga te zitten.

Ook hiervan geen beelden. Wel een uitslag 1-1, wat de stand brengt op 3-3.

Aan bord 6 verloor Thijs Talsma het van veteraan Dirk Sinnema, die ooit ook nog voor Huizum uitkwam in de gloriejaren. Na een aantal jaren in de luwte is Dirk in de afgelopen jaren weer begonnen. Thijs ervoer dat hij het nog niet verleert is. Dirk won. Hoe weten we niet. 5-3.

 

Marcel de Vries springt er wat rating betreft uit in het team van Huizum-2 en hij maakte zijn rol van kopman waar in zijn partij tegen Bouwe Ringnalda, die net na de opening in een bekend slagje trapte, een schijf achter kwam en opgaf. 5-5.

 

Een andere exponent van de voormalige jeugdclub in Husma Herne is Gauke Dirk Nijholt, inmiddels vader van Nijholt junior. Hij haalde zowaar een punt tegen Binne Brouwer. Op het juiste moment deed hij een 3-om-3-ruil.  6-6.

Gerrit Reitsma leek de schijven niet helemaal ideaal te hebben staan. Toch kwam de remise tegen Arend Dijkstra niet in gevaar. 7-7.

 

Alleen Jan T. Terpstra zat toen nog tegen Linze Houwink. De zwarte stand van Jan was nergens op gefundeerd. Op de 38e / 39e zet kreeg Houwink de kans om een 4-om-2 naar dam te nemen en die nam ie. Hierna bleek dat twee schijven voorsprong ook niet alles is. Na een aantal zetten ging de witte vlag in de lucht en was de eindstand 9-7 voor Dokkum.

 

De volgende wedstrijd is op 17 oktober a.s. is thuis tegen Damcombinatie Fryslân-2.

 

 

2e klasse A    KNDB   -   ronde 2   -   3 oktober 2020.

 

SSS Kampen                  - Huizum Fryslân CT             9-7

1. Antoine Koster (1164)   - Jan Sloot (732)               2-0  3

2. Nico Lugthart (1203)    - Harm Terpstra (952)           2-0  1

3. Geert v.d. Molen (988)  - Theo Wolthers (851)           2-0  2

4. Harwin Reuvekamp (925)  - Arnold Wiegersma (1002)       0-2  8

5. Jan van der Kolk (951)  - Fedde van der Laan (743)      0-2  5

6. Bart Jonker (970)       - Bram Scholma (923)            0-2  6

7. Johan Wezenberg (926)   - Engel Vrouwe (681)            1-1  7

8. Harm Kist (885)         - Bart Adema (768)              2-0  4

 

Als we de totaaluitslag bekijken, dan valt die alleszins mee, vooral als je weet  dat Strijt Sonder Spijt uit Kampen begon met een 8-0 voorsprong.

Harm Terpstra was als eerste aan de beurt tegen de sterke Nico Lugthart. Het ging na een ambitieuze opening meteen niet zo goed. Lugthart nam Harm in een opsluiting.

Daarna probeerde Harm nog wel iruimte te zoeken, maar al spoedig bleek dat hij geen kant meer op kon. 2-0.

Theo Wolthers deed twee minder goede zetten achter elkaar en kon opgeven met twee schijven minder. De 38e zet leek niet zo nodig. 4-0

Jan Sloot aan bord 1 zette zijn partij nogal afwijkend op met veel schijven op rechts en veel op links. Toch had hij, zo gaf Hendrik Veenstra aan op Toernooibase, op de 33e zet kunnen toeslaan en zich onstervelijk kunnen maken met een schijfwinnende combinatie.

Maar dit deed hij niet.  6-0.

Bart Adema liet zich ..eh.. kisten door Harm Kist.  Blijkbaar wilde Bart niet een grote ruil op zijn rechter vleugel toestaan en sloeg daarom naar het centrum, toen zijn tegenspeler een schijf gaf.

Direct hier achteraan kreeg hij nog twee schijven, waarna Kist met een slag doorbrak. 8-0.

 

Toen was het welletjes. Nou ja, Fedde van der Laan kreeg ineens de winst in de schoenen geworpen en deze liet hij niet meer lopen. 8-2.

Eerst leek het er niet op, maar uiteindelijk won Bram Scholma van Bart Jonker. 8-4.

Een mooie wederopstanding van Huizum-Fryslân CT.

Engel Vrouwe deed het prima tegen de op papier betere Johan Wezenberg. Met een plakker kwam hij er doorheen en omdat de schijven van Wezenberg midden op het bord stonden, kon de remise worden afgedwongen. 9-5.

Het slotapplaus was voor invaller Arnold Wiegersma. Rond de 47e zet kwam hij ineens 3 schijven gratis voor tegen Harwin Reuvekamp. De eindstand werd; 9-7.

 

De volgende wedstrijd is thuis op 17 oktober a.s. tegen Warffum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Adema nieuwe voorzitter P.F.D.B.

 

Op woensdag 30 september 2020 is Jan Adema tot voorzitter gekozen van de P.F.D.B.

Dit gebeurde in Het Hof van Schoterland te Mildam.

Een jaar na het overlijden van Reinout Sloot heeft de Provinciale Friese Dambond weer iemand aan het roer staan. Op de foto reikt secretaris Oscar Veltman de hamer aan.

Jan is de 12e voorzitter van de PFDB sinds 1928.

 

In het verleden waren de volgende leden van Damclub Huizum voorzitter van de PFDB:

Roel Bergsma, Wim Meijer sr., Jan Bosselaar en Reinout Sloot.
Anton Schotanus was zelfs ooit voorzitter van de KNDB.

 

Foto: SAN

30-09-2020:  Corona en maatregelen

 

Regels om het coronavirus terug te dringen :

 

- 1,5 meter

- was handen regelmatig

- kuch en hoest in elleboog

- bij verkoudheid / ziekte / koorts thuisblijven

- niet meer dan 30 personen in een ruimte

- niet met meer dan vier personen samen zijn

- gebruik mondkapje in auto en openbaar verv.

- na afloop geen nazit in een kantine

- horeca dicht om 22.00 uur

- geen publiek bij wedstrijden in de zaal

  via internet wel natuurlijk

 

Sinds de laatse overheidspersconferentie mag de horeca niet langer open dan tot 22.00 uur 's avonds. Er mogen niet meer dan 30 personen in een zaal. Er nogen niet meer dan 4 personen samen zijn.

 

Na overleg met 'Ien en Mien' is besloten om de clubavond eerder te laten beginnen.

Niet om 20.00 uur starten met de competitie, maar om 19.00 uur met het verzoek van  competitieleider Piet Bouma om aanwezig te zijn om 18.45 uur, zodat hij de competitie kan indelen.

Wie wil spelen, maar iets later komt, dient even een berichtje te sturen naar Piet Bouma.

Zijn gegevens zijn te vinden onder het kopje informatie + bestuur en organisatie in het rolmenu.

 

Wat de nationale competitie betreft kunnen we voldoen aan het aantal spelers in één zaal.

Er bestaan sub-regels, waarbij de regels voor o.a. de damsport iets ruimer zijn, maar de accommodatie zelf heeft weer eigen regels.

 

De PFDB-vergadering op woensdag 30 september 2020 zal doen blijken of de provinciale competitie wel of niet door kan gaan. Veel clubteams doen niet mee, de locaties zijn vaak te krap en bovendien moeten diverse zalen dusdanig vroeg sluiten dat er van een volwaardige damwedstrijd geen sprake kan zijn.

Leuker wordt het er sowieso niet op als spelers die klaar zijn met hun sport het speellokaal direct moeten verlaten. Dit is niet goed uitvoerbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie clubteams - hoofdklasse A KNDB

 

Op zaterdag 19 september 2020 speelde Huizum-1 thuis in dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum tegen Lent (bij Nijmegen). De wedstrijd werd gewonnen met 10-6, dankzij o.a. overwinningen van Waylon Poot, Jan Adema en Jacob de Vries. Laatstgenoemde had overigens geen tegenspeler.

Op de foto zien we Anne Piet Kooistra tegenover Gert van Willigen.

In de eindfase kon Kooistra winnen, maar volhouder Van Willigen sleepte er nog een puntje uit.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie voor clubteams op zaterdag 19 september 2020

in de sportzaal van dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum

 

Coronafunctionaris Hans van Dijk houdt toezicht.

Hylke Dykstra speelt namens BEGB Britsum tegen Theo Wolthers

van het combinatieteam Huizum-Fryslân. Wolthers zou gaan winnen.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie voor clubteams op zaterdag 19 september 2020

in de sportzaal van dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum

 

Zoon Daniël Boxum loopt langs de partij van vader Alex Boxum en Kerst Hoekstra.

De tafels waren vanwege de coronamaatregelen ruim opgesteld in de sportzaal
van dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie voor clubteams op zaterdag 19 september 2020

in de sportzaal van dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum

 

Gerrit Reitsma van Huizum-2 is aan zet tegen Daniël Boxum van Damkring Marknesse.

Op 4 meter afstand zitten Jacob Post - Jan T. Terpstra en Marty van Houtert - Marcel de Vries.

Al deze partijen eindigden in 1-1.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie voor clubteams op zaterdag 19 september 2020

in de sportzaal van dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum

 

Jan Peters heeft net een hap uit zijn boterham genomen, dat kan bij dammen.

Het lijkt wel wielrennen. Ondanks deze brandstoftoevoer kwam Gauke Dirk Nijholt

als winnaar naar voren. Ja zijn voormalige jeugdleider is weer trots. Goed gedaan.


Foto: SAN.

20-09-2020:   We hebben gewonnen, ...........  en ook verloren ja

 

 

Het spande erom in de aanloop naar de 1e ronde van de nationale damcompetitie voor clubteams. Konden we dammen of niet. Voldeden we aan de eisen of niet.


 De teams waren vanwege de coronacrisis door de KNDB ingekrompen van

10-tallen naar 8-tallen. Er kon alleen gespeeld worden als we als thuisclub de zaak op orde hadden. Dit betekende dat er ten eerste voldoende ruimte moest zijn om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en verder dat er looppaden van 3 meter breed moesten zijn.

We leggen het even verder uit voor de geschiedschrijvers. Elke club moest één of meer coronafunctionarissen benoemen, die in de gaten moesten houden dat iedereen zich aan de voorschriften hield. Bij verkoudheid en andere ziekteverschijnselen mocht je niet komen.

Hans van Dijk was onze coronafunctionaris en kweet zich goed van zijn taak.
 

In overleg met beheerder Arnold Ruitenberg van dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum konden we twee teams kwijt in de sportzaal en Huizum-1 zou dan spelen in de Wiardazaal.

Maar ondanks deze mooie oplossing was de bond nog niet echt tevreden over de ventilatie.

Maar van de bondsvoorzitter mocht er gespeeld worden.

Wie de foto's ziet, zal kunnen concluderen dat er geen mooiere accommodatie denkbaar was.

Veel clubs zullen niet zoveel ruimte kunnen bieden als Huizum dit deze zaterdag kon doen.

 

Huizum-1 ontving Lent.

Huizum-2 ontving Damkring Emmeloord

Huizum-Fryslân Combinatie Team ontving Bezint Eer Gij Begint te Britsum.

 

Toen het rooster bekend werd en de naam Lent als eerste naar voren kwam, klikte ik eens in het archief. De eerste klik op 1979 leverde meteen het gegeven op dat Lent toen kampioen van Nederland was. Vijf jaar na Huizum. Huizum had toen Harm Wiersma en Frank Drost in het team. Vijf jaar later had Lent Harm Wiersma en Frank Drost in het team !

Dit wilde ik in het welkomstwoord nog even momoreren, maar zodra ik bezig ben, slaat de chaos in mijn gedachten toe en wens ik al snel iedereen een sportieve strijd.

 

In de sportzaal richtte ik het woord tot Emmeloord. In de polder staat namelijk weer een
NK Dammen op het programma van 29 oktober tot 7 november in Kraggenburg en het zou al gek zijn als IJsbrand Haven (Friese wortels, hoewel hij afgelopen week weer in de uien zat) hier niet een vinger bij in de pap had.

Tegen de aanwezige Britsumers kon ik nog even verklappen dat ik stiekem deze zomer een nacht in de kerk van Britsum had geslapen. Nou ja, helemaal stiekem was dit niet. Men biedt slaapplaatsen aan, aan lange afstandswandelaars, zoals die van het Jacobspad.

Na 30 kilometer met een wandelmaatje slaap je zelfs in een kerk, waarvan de klok elk halfuur

laat weten hoe laat het is.

 

Tot onze verrassing bestond het team van Lent uit 7 dammers. Ze speelden ook nog met een invaller, want zowel Maarten Nas als Denise van Dam waren niet van de partij.

Wij speelden zonder onze kopman Rein van der Pal en zonder Tjalling van den Bosch.

Waylon Poot was als eerste uit. Hij en Willem van den Berg speelden een gekke opening, waarin Waylon na 16 zetten gewonnen bleek te staan. Jacob de Vries was nog in afwachting van een officiële winst tegen 'Lege Stoel'. Gelukkig was het mooi weer en kon hij de val van de vlag op de wedstrijdklok buiten afwachten onder het genot van een drankje.

Het (ook al) vroege verlies van Sietse Nagel tegen Steven Wijker kon bij de 4-0 voorsprong redelijk verteerd worden. Sietse zat nog niet lekker in het spel en besloot in het gat naar de rand te ruilen. Nooit had hij er aan gedacht dat de sterke Steven met 47-41 zou komen.

Met een schijf minder en elk een dam, ging het andermaal mis en was het tijd om op te geven.

 

Anton Schotanus en Marco Bronswijk kwamen tot een stand, waarin Anton een ruil toeliet om de remise veilig te stellen. 5-3 voor Huizum-1.

Piet Bouma en Gerold Kosman gaven elkaar geen duimbreed toe. Op de 40e zet in een 8-om-8-stand kwamen ze remise overeen.  6-4.

Jan Adema en Joppe Lemmen (clubvoorzitter van Lent)  kwamen tot een stand, die Joppe best nog remise had kunnen maken, maar omdat hij even een klein dingetje, een vangstelling, over het hoofd zag, won Jan toch nog.

Dit soort meevallers werken goed mee in zo'n wedstrijd. 8-4.

 

Bart Visser kwam tot remise in een 6-om-6-stand tegen Eep van Manen.
Van Manen doet iets in de prefabdaken, vertelde hij geïllustreerd met foto's.

Binnen enkele uren heb je een dak op je huis staan. 9–5.

In de slotpartij leek winst voor Anne Piet Kooistra tegen teamleider Gert van Willigen een kwestie van tijd. De tijd verstreek, maar de winst kwam er niet. 10-6.

 

De volgende wedstrijd is op zaterdag 3 oktober uit tegen Heerenveen in Mildam.

 

 

Hoofdklasse A KNDB  - ronde 1 - 19-9-2020

 

   Huizum-1                  - Lent                       10-6

1. Jan Adema (1243)          - Joppe Lemmen (1145)         2-0   6

2. Anton Schotanus (1263)    - Marco van Bronswijk (1214)  1-1   4

3. Anne Piet Kooistra (1251) - Gert van Willigen (1242)    1-1   8

4. Sietse Nagel (1117)       - Steven Wijker (1415)        0-2   3

5. Waylon Poot (1229)        - Willem van den Berg (1126)  2-0   1

6. Piet Bouma (1188)         - Gerold Kosman (1151)        1-1   5

7. Bart Visser (1136)        - Eep van Manen (1141)        1-1   7

8. Jacob de Vries (1190)     - niet opgekomen              2-0   2

 

 

Huizum-2 wist bij de start tegen Damkring Emmeloord ook dat  de eerste 2 punten binnen waren. Jan Bosselaar had geen tegenstander.  Het zou de enige overwinning blijven voor Huizum-2. Voordat de tijd om was en de vlag was gevallen had de jeugdige Matheo Boxum al toegeslagen ten koste van Meinze Feenstra. Via een fraaie vierklapper over de hoofdlijn naar dam. Zo zie je ze niet vaak. Gelukkig kunnen we het allemaal nabeleven via Toernooibase.

 

Damkring Emmeloord kwam op voorsprong door een overwinning van IJsbrand Haven op Bram Scholma. Bram dacht even de schijf op veld 6 in het spel te moeten brengen en hups, er zat een venijnig zetje in met damgeven. 2-4 voor de gasten.

Er brak een fase aan van remises. En dat had ook heel anders kunnen zijn, want in de wonderlijke partij van Jan Terpstra gebeurden de meest gekke dingen. Jan had een doorbraak kunnen nemen, maar deed dit niet. In plaats hiervan schoof Jan een schijf naar voren, waarna het Jacob Post was, die naar dam combineerde. Een paar zetten later nam Jan de dam af.

Dit kostte een schijf, maar Jacob deed hier iets aan. Een niet zo nodige ruil bood Jan tegenkansen. Hij kon zomaar een schijf oppakken, waarna beide spelers met elk 6 schijven verder speelden en het elkaar niet al te moeilijk meer maakten. 3-5.

 

Thijs Talsma en Bé Hensen hadden een ruilerige partij. 4-6.

Het lukte Gerrit Reitsma niet de spanning in de stand te brengen, die nodig is om te winnen.

Daniël Boxum hield de zaak keurig in evenwicht. Na de 40e zet werd remise overeengekomen.

Bij de stand 5-7 won Alex Boxum van Kerst Hoekstra. Ze hadden spannend spel op het bord, waarin bepaalde slagzetten wel of net niet konden. Alex kwam er beter uit. 5-9 voor DKE.

Marcel de Vries en Marthy van Houtert kwamen in de eindfase toch weer terecht in het klassieke genre, waarin de meest ervaren speler een ruilmogelijkheid zag, die tot remise leidde. 6-10 voor Damkring Emmeloord.

 

Huizum-2 mag het op zaterdag 3 oktober weer proberen in en tegen Dokkum.

 

 

1e klasse A KNDB  - ronde 1  - 19-9-2020

 

    Huizum 2                 - Damkring Emmeloord         6-10

1. Jan Bosselaar (1058)      - niet opgekomen              2-0   2

2. Bram Scholma (923)        - IJsbrand Haven (1195)       0-2   3

3. Meinze Feenstra (985)     - Matheo Boxum (1188)         0-2   1

4. Kerst Hoekstra (1082)     - Alex Boxum (1179)           0-2   7

5. Gerrit Reitsma (999)      - Daniël Boxum (829)          1-1   6

6. Thijs Talsma (992)        - Bé Hensen (878)             1-1   5

7. Jan T. Terpstra (971)     - Jacob Post (1183)           1-1   4

8. Marcel de Vries (1124)    - Marthy van Houtert (1128)   1-1   8

 

 

Huizum-Fryslân CT is het combinatieteam met spelers van Huizum en van Damcombinatie Fryslân. In de eerste wedstrijd tegen Bezint Eer Gij Begint (Britsum) ontstond er meteen achterstand met verlies van Jan Sloot en Engel Vrouwe. Jan bouwde zijn linker vleugel op zonder een architect te raadplegen. Al spoedig bleek dat Eeltje Terpstra hier voordeel uit kon putten, want hij kon doorlopen naar dam en won. 0-2. Engel had waarschijnlijk op de 22e zet een ruil moeten doen, want later kreeg hij o.a. last van een halve hekstelling.

In eerste instantie leek het allemaal goed te gaan, maar uiteindelijk moest er geofferd worden en was de doorbraak voor Sjoerd Schaaf niet ver meer weg. 0-4.

 

Harm Terpstra en Sietse Bronger waren fijn aan het schuiven, maar op een bepaald moment vond Sietse het welletjes en besluit over te gaan tot een ruil, die beide spelers een doorbraak bracht en zelfs een schijf voorsprong voor Sietse. Remise. 1-5

Ton Bouwkamp speelde een goede partij tegen Ruurd Winkel. Ruurd kwam wel iets beter het eindspel in, maar Ton kon zich tijdig uit de moeilijkheden ruilen en ook doorbreken. Remise 2-6.

 

Fedde van der Laan had na 43 zetten een schildpad op het bord staan, qua vorm. Alex Hoekstra kreeg even later het voordeel aan zijn zijde en won. 2-8.

De stand van Theo Wolthers leek zich in tweeën te splitsen, maar het kwam weer goed.

Hij verkreeg voordeel door een plotselinge dreiging. Hylke Dykstra mocht niet achterlopen vanwege een slag naar dam.  Hylke probeerde nog wat, maar Theo was er te snel doorheen.

De winst van Theo zette de tussenstand op 4-8.

Bart Adema kwam een schijf achter tegen Pieter Dijkstra. Bart hield vol, kwam nog een eind, maar uiteindelijk ontving hij een nul. 4-10.

In de slotpartij  won Gauke Dirk de partij van Jan Peters. Een mooie opening met daarna een nogal volle rechter vleugel van Gauke. Maar hij ontworstelde zich hieraan en na een paar onzorgvuldige zetten van Jan, kon Gauke een 2-om-3 ruil doen en later op dam komen.

De eindstand werd daarmee bepaald op 6-10 voor BEGB.

 

De volgende wedstrijd is uit op zaterdag 3 oktober tegen SSS Kampen.

 

 

2e klasse A KNDB  -  ronde 1  - 19-9-2020

 

    Huizum Fryslân CT        - Bezint Eer Gij Begint      6-10

1. Harm Terpstra (952)       - Sietse Bronger (974)        1-1   3

2. Gauke Dirk Nijholt (853)  - Jan Peters (920)            2-0   8

3. Theo Wolthers (851)       - Hylke Dykstra (1018)        2-0   6

4. Bart Adema (768)          - Pieter Dijkstra (981)       0-2   7

5. Fedde van der Laan (743)  - Alex Hoekstra (904)         0-2   5

6. Jan Sloot (732)           - Eeltje Terpstra (917)       0-2   1

7. Engel Vrouwe (681)        - Sjoerd Schaaf (805)         0-2   2

8. Ton Bouwkamp (632)        - Ruurd Winkel (816)          1-1   4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Piet Kooistra, clubkampioen van Damclub Huizum 2020.

Henk Veldhorst kijkt toe op 1,5 meter.

 

Foto: Sietse Nagel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competitieleider Jan Adema is op donderdag 3 september 2020 afgetreden
als bestuurslid van Damclub Huizum.

Hij treedt  op 30 september 2020 toe tot het PFDB-bestuur.  

Anton Schotanus ziet hoe  Adema op de foto wordt gezet.

 

Foto: Sietse Nagel.

04-09-2020:  Ledenvergadering Damclub Huizum

 

Voor het eerst sinds 12 maart 2020 kwamen de leden van Damclub Huizum op donderdag
3 september 2020 weer bij elkaar in dorpshuis Ien en Mien te Goutum. Niet om te dammen, maar om te vergaderen. De voorjaarsvergadering heeft niet plaatsgevonden en dus viel er nog het één en ander te bespreken en uit te reiken.

 

Het is alweer 1 jaar geleden dat Reinout Sloot is overleden, stelde voorzitter Sietse Nagel vast.

 

In de hoop dat er weer meer zou kunnen, was het intern sneldamkampioenschap van Huizum gepland op 10 september, maar Piet Bouma had terecht opgemerkt dat dit nog niet kan gezien de vele contacten, die je dan hebt. Dit toernooi gaat dit jaar dus niet door.

De interne bekerstrijd, die al in de eindfase verkeerde, kan nog wel worden afgemaakt.

Gerrit Reitsma zou nog tegen Erwin Heslinga moeten spelen en Anton Schotanus tegen Waylon Poot. Aangezien Erwin Heslinga niet meer lid is, gaat Reitsma door naar de finale.

Hij mag het opnemen tegen de winnaar van het duel Poot-Schotanus.

 

Vanwege de coronacrisis heeft de KNDB een coronaprotocol opgesteld. Ook onze speellocatie heeft een protocol. Bij de ingang staan flesjes met desinfecterende middelen, er zijn looplijnen op de vloer geplakt en er wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.

Op de donderdagavond blijven de biljarters, de salsadansers en de dammers in hun eigen ruimtes. De koffie en thee worden met een presentie/comsumptielijst in de zaal neergezet.

De  later-op-de-avond-drankjes worden ...eh... later op de avond opgenomen en gebracht.

Het is even niet anders.

Elke vereniging moest een coronafunctionaris aanstellen, die in de gaten houdt of de regels goed worden nageleefd. Handenschudden is taboe, en bij verkoudheid wordt je naar huis gestuurd. Bij verkoudheid kun je dus beter thuisblijven en je tijdig afmelden.

Hans van Dijk heeft zich spontaan bij het bestuur gemeld en zal dus deze functie het komende seizoen vervullen en hij is al als een speer van start gegaan. Behalve een spray en gel heeft hij ook andere attributen al gebruiksklaar gemaakt, zoals geplastificeerde waarschuwingsaffiches, presentielijsten en mapjes met coronaprotocollen.

 

Tijdens de vijf thuiswedstrijden van de nationale competitie zal er worden gespeeld in de naastliggende gymzaal. In de afgelopen maanden is er een combinatieteam gevormd met spelers van DC Fryslân, dat in de 2e klasse A zal uitkomen onder de naam Huizum-Fryslân.

Er spelen drie 8-tallen in de gymzaal, die verder goed aan de eisen voldoet, wat ventilatie en ruimte betreft.

Afgesproken is dat er per team een paar spelers zijn, die meehelpen de wedstrijdzaal op te bouwen. De wedstrijden van Huizum beginnen om 13.00 uur. Een uurtje later dus.

 

Het jaarverslag van de secretaris zal de leden worden toegestuurd per e-mail.

 

Het verslag van de penningmeester gaf dankzij o.a. de coronacrisis een licht positief resultaat.

Namens de kascommissie, bestaande uit Henk Veldhorst en Anne Piet Kooistra, gaf laatstgenoemde aan dat alles in orde is bevonden en dat penningmeester Meinze Feenstra décharge kan worden verleend.

Henk Veldhorst verlaat de kascommissie, Piet Bouma wil er wel weer in en Gauke Dirk Nijholt wil wel reserve staan. De begroting voor het komende seizoen laat een flink negatief resultaat zien, maar wordt goedgekeurd.

 

De samenstellingen van de nationale teams Huizum-1, Huizum-2 en Huizum-Fryslân CT worden goedgekeurd. Behalve de rating werd er rekening gehouden met de wensen van de spelers. De KNDB maakte in verband met corona de teams kleinder. Tientallen werden achttallen. Hierdoor zijn er twee spelers per team over. Zij zullen rouleren en invallen.

Door de coronacrisis lijkt her erop dat niet alle spelers beschikbaar zijn, waardoor de invallers aan hun trekken zullen komen.

 

De samenstelling van de provinciale teams (zestallen) Huizum-1, Huizum-2 en Huizum-3 konden nog niet definitief worden vastgesteld.

Het bestuur hoopt zo spoedig mogelijk met wat schuiven tot duidelijkheid te komen.

 

Prijsuitreiking

 

Nat.comp.   - topscorer Huizum-1 > Rein van der Pal met 15 pnt. uit   8 partijen.

                    - topscorer Huizum-2 > Marcel de Vries  met  17 pnt. uit 10 partijen.

 

Prov.comp.  - topscorer Huizum-1 > Rein van der Pal met  9 pnt. uit    5 partijen.

                     - topscorer Huizum-2 > Bart Visser met  3 pnt. uit 4 partijen

                       (Piet Bouma behaalde met invalbeurten in Huizum-1 in totaal meer punten,

                         maar hij gunt Visser de prijs).

                     - topscorer Huizum-3 > Henk Veldhorst met 6 pnt. uit 6 partijen.

 

Onderlinge competitie 2019-2020 > 1. Anne Piet Kooistra      1.615 - 1.159 - 1.387 gem.

De competitie eindigde door corona al op 12 maart 2020. Normaal gesproken zou Anne Kooistra zijn partijen gemakkelijk hebben gehaald en qua gemiddelde score ook niet meer kunnen worden ingehaald. Daarom is hem het kampioenschap toegekend.
Ook in 2018 was hij kampioen. Zodra de wisselbeker gevonden is, zal deze aan hem worden overhandigd. De laatste winnaar was Anton Schotanus.

 

De competitieleider stelt voor om donderdags om 19.50 uur aanwezig te zijn en niet vlak voor 20.00 uur binnen te komen, omdat de paring dan vaak net gedaan is en de boel dan weer op de schop moet. Even appen of bellen zou beter zijn. Maar niet meer met hem of zijn vrouw, want komend jaar zal Piet Bouma de competitie in gaan delen, niet als bestuurslid overigens.

 

Bestuur

Competitieleider Jan Adema verlaat na 6 jaar het bestuur. In 2014 trad hij toe en sindsdien was hij bijna iedere clubavond aanwezig (met zoon Bart). Diverse malen mocht het bestuur voor vergaderingen gebruik maken van zijn gastvrijheid in de Ibisstraat. Steeds stond er een natje en een droogje klaar. In de zomer was er zelfs cake van zijn partner Sietske in de achtertuin.

De reden is dat Adema gevraagd is om toe te treden tot het PFDB-bestuur. Hij wil niet in twee besturen tegelijk zitten. Op 30 september a.s. zal dit worden beklonken tijdens de PFDB-vergadering in Mildam. Behalve felicitaties hiervoor ontving Adema een gevuld houten mandje als blijk van waardering voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

Voorlopig gaat het bestuur verder met drie man, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Voor de toekomst zou een vierde bestuurslid geen overbodige luxe zijn.

Als er nu iemand uitvalt, moet er eigenlijk een capabel / ervaren bestuurslid klaarstaan.

 

Tot komende donderdag.

23-03-2020:  Regering legt alle samenkomsten stil tot 1 juni 2020

 

 

Hedenavond heeft de Nederlandese regering een eerdere maatregel, waarbij o.a. sportverenigingen niet meer mogen samenkomen in verband met het Coronavirus tot 6 april, verlengd naar 1 juni 2020. Dit omdat het hoogtepunt van het virus in Nederland nog niet bereikt is en met een snelle verspreiding ervan zoveel als mogelijk wil voorkomen.

 

Voor Damclub Huizum betekent dit dat het seizoen zo goed als zeker voorbij is.

De onderlinge competitie kan niet worden afgemaakt, de interne bekercompetitie kan niet worden afgemaakt, het intern sneldamkampioenschap van Huizum kan niet worden verspeeld, de bestuursvergadering kan niet doorgaan en de ledenvergadering op 14 mei wordt opgeschort of afgelast.

 

Het is te hopen dat we na de zomer wel weer van start kunnen met het nieuwe seizoen.

We moeten even bekijken of er dan nog aan het oude seizoen kan worden gedaan.

 

Intussen hopen we dat iedereen gezond blijft.

14-03-2020:  Corona-virus > canceling komende clubavonden in maart

 

 

Op advies NOC-NSF en KNDB en in navolging van andere sportorganisaties, theaters en scholen heeft het bestuur besloten de komende clubavonden in maart te schrappen.

De beheerder van het dorpshuis 'Ien en Mien',  die zelf een e-mail rondzond, is op de hoogte gesteld. Er zullen geen huurkosten in rekening worden gebracht wegens de bijzondere omstandigheden.

 

Op donderdag 19 maart en op donderdag 26 maart 2020 zijn er dus geen clubbijeenkomsten.

De contacten zijn daarmee geminimaliseerd en we hopen dat we daarmee het risico op

besmetting met het Corona-virus zullen indammen en voorkomen.

We zijn zuinig op onze leden en op de mensen om hen heen.

 

Na 1 april kijken we hoe het dan is gesteld.

We houden jullie op de hoogte.

 

Namens het bestuur,

 

Sietse Nagel, voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - hoofdklasse A - ronde 11 (slot)

Nijverdal - Huizum-1

 

Artem Ivanov - Gauke Dirk Nijholt

Michel Koop - Anne Piet Kooistra

 

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - hoofdklasse A - ronde 11 (slot)

Nijverdal - Huizum-1

 

Rienk van Marle - Jan Adema, de na-analyse.

Links Ronnie Koop, staand Harry Hoonhorst en aan de rechterkant Marinus Morsink
en Anne Piet Kooistra.

 

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huizum-2 kampioen !!!

 

Nationale Damcompetitie - 2e klasse A - ronde 11
De Vechtstreek Oosterveen Gramsbergen - Huizum-1

 

V.l.n.r.:  Marten Martens, Kerst Hoekstra, Bram Scholma, Jan Bosselaar, Marcel de Vries,
Hans van Dijk, Jan Terpstra, Thijs Talsma, Theo Diemeer en Gerrit Reitsma.

Op de foto ontbreken: Bart Adema, Fedde van der Laan, Gauke Dirk Nijholt en Meinze Feenstra.

 

Foto: Hans van Dijk

29-02-2020:   Huizum-2 de beste van de 2e klasse A, dus KAMPIOEN !

 

- Marcel de Vries topscorer van de hele 2e klasse A -

 

 

Op schrikkelzaterdag 29 februari 2020 was het D-Day voor Huizum-2. Huizum-1 was al veilig en kon vrijuit spelen, met twee invallers, dat wel.

 

Doordat Waylon Poot niet meespeelde en Bart Visser geveld werd door griepverschijnselen, speelden in hun plaatsen mee Sietse Nagel en Gauke Dirk Nijholt. Voor laatstgenoemde was het zijn debuut in Huizum-1.

 

In het gebouw van Postduivenvereniging Vitesse aan de Veldsweg waren de paringen dusdanig dat de uitslagen van enkele partijen voorspelbaar waren. Maar het moest nog maar even.

Terwijl Jan Adema en Rienk van Marle met een kleur op de wangen achter het bord zaten, trok Anton Schotanus zijn jas aan. En even later zag ik Jan ook met een sjaal om.

 

Erwin Heslinga zag een gaatje op veld 4 en wachtte op het moment, dat inderdaad kwam na de 18e zet van Jan Boender. Er verscheen een dam op veld 4 en daarna was het kat in het bakkie.

0-2.

Nijverdal sloeg meteen hard terug. De uit de Oekraïne overgevlogen Artem Ivanov, die eerst pogingen deed om uit te zoeken wie zijn opponent eigenlijk was, dacht lang na in de opening en het leek alsof hij tegenover een kenner zat, want Gauke speelde het in eerste instantie volgens het boekje. In tweede instantie vergat hij eerst een schijf te geven alvorens te ruilen.

Toen dit niet gebeurde kwam Ivanov een schijf voor en dat is veelal voldoende voor de overwinning, zo ook nu.  2-2.

Tjalling van den Bosch leek tegenspeler Ronnie Koop wel wat uit de tent te krijgen, qua positie, maar deze kwam goed terug en wist zelfs invloed uit te oefenen op het centrum, waarbij Van den Bosch met een randschijf zat. Maar voordat er gekke dingen gebeurden in het slot werd er remise overeen gekomen. 3-3.

De andere (oud-)Achlumer zat tegen de andere Koop, Michel. Anne Piet Kooistra is in vorm en dus beloofde dit wat. In deze wedstrijd kwam het er niet goed uit. 4-4.

 

Aan bord 8 zaten Sietse Nagel (wit) en Marinus Morsink (zwart) elkaar te testen op de Van Westerloo-variant. Morsink nam een appeltje, ik koffie, Morsink nam een sinaasappel, in nog een koffie en later een banaan. Morsink weet vast en zeker het enige vanaf. Hij had een slim plan, die nog maar weinigen op het bord hebben gehad.

Buzinsky, Valneris en Annikeev kregen dezelfde situatie als witspelers op het bord, maar helemaal identiek was het niet. Morsink liet een schijf winnen om even later de stand weer gelijk te maken met een aanval op wits rechter vleugel. Wit kon intussen twee stapjes maken en zo de rechter vleugel van zwart op slot te zetten.

Hierna moest er nog heel wat gebeuren, langs wonderlijke wegen, om de partij tot een goed einde te brengen. Het is een verdienste van Morsink dat hij bleef spelen en zich niet richte op afbraak. Op een bepaald moment zag ik dat ik het vrij lang vol kon houden. Soms moet je ook wel. aan het eind van het middenspel had zwart nog een laatste mogelijkheid. Eerst een offer en dan een 3-om-3-ruil naar dam. Wit ging nu ook voor de doorbraak. Als zwart het goed had gespeeld en eerst met een schijf had geslagen in plaats van met de dam, dan zou de uitkomst remise zijn geworden. Door te slaan met de dam werd het toch nog winst. 4-6 voor Huizum-1.

 

Anton Schotanus en Bill Neven kregen elkaar niet op de rug tot het einde toe bleef het evenwicht, hoewel Schotanus dit nog wel even moest onderstrepen met dam geven en en plakken, maar toen was het weer volstrekt remise. 5-7.

 

Jan Adema kreeg een soort Ghestemdoorstoot voorgeschoteld door Rienk van Marle.

Ergens ging het mis in het tegenspel van Adema. Van Marle stond goed in de slotfase en maakte het af met een lichte combinatie. 7-7.

 

Onze topscorer Rein van der Pal speelde gecontroleerd en geduldig tegen Ronald Sempel.

Erwin, die allang uit was, grapte nadat de overwinning binnen was, dat het wel wat lang duurde.

De partij verliep niet onaardig, totdat Sempel te laat doorhad dat wit plannen smeedde op de rechter vleugel, op de linker van zwart. Een achterloopje en een hielslag leverden schijfwinst op.

Sempel werkte nog goed tegen, maar Van der Pal had nog een stukje techniek in petto.

De schijf die hij eerder had gewonnen, gaf hij terug en wel zodanig dat de zwarte randvork onbruikbaar werd en zwart alleen nog maar kon opgeven.  7-9.

 

In de partij van Jacob de Vries en Harry Hoonhorst zat het venijn niet in de kop, noch in de staart. In het eindspel braken beide spelers door en werd remise overeengekomen. 8-10.

 

Het 10e punt was binnen en het 11e en 12e kwamen eraan, want Piet Bouma bleek de macht over het centrum te verkrijgen en een paar vorken later bleek het 4-tegen-4-eindspel winnend te zijn. 8-12 voor Huizum-1.

 

In de topscorerslijst van de hoofdklasse A staat Rein van der Pal op plaats 10 met 15 uit 8.

Alexander Presman voert de lijst aan met 19 uit 11. Als Rein alle wedstrijden had kunnen meedoen, dan zou er zomaar 21 uit 11 hebben kunnen staan, zo goed was hij bezig dit seizoen. Het blijft gissen en we zullen het nooit weten.

Erwin Heslinga werd 2e met 12 uit 9, Anton Schotanus 3e met 12 uit 11, evenveel als Tjalling van den Bosch, die een iets lichter programma heeft gehad.

 

Het was weer een geslaagd seizoen met een mooie afsliuting.

Tijd om naar de Chinees in Staphorst te gaan, waar ook het kampioensteam van de 2e klasse A naartoe zou komen.

 

De voorzitter sprak de kampioenen toe en liet alle aanwezigen in de eetruimte een groot applaus aanheffen.

 

Hoofdklasse A  KNDB - ronde 11

 

    Nijverdal                  - Huizum-1                  8-12

 1. Bill Neven (1290)          - Anton Schotanus (1279)    1-1  6

 2. Rienk van Marle (1330)     - Jan Adema (1237)          2-0  7

 3. Ronald Sempel (830)        - Rein van der Pal (1431)   0-2  8

 4. Jan Boender                - Erwin Heslinga (1305)     0-2  1

 5. Artem Ivanov (1509)        - Gauke Dirk Nijholt (845)  2-0  2

 6. Michel Koop (1223)         - Anne Piet Kooistra (1242) 1-1  4

 7. Herman Damman (1159)       - Piet Bouma (1181)         0-2 10

 8. Marinus Morsink (1250)     - Sietse Nagel (1117)       0-2  5

 9. Ronny Koop (1114)          - Tjalling vd Bosch (1183)  1-1  3

10. Harrie Hoonhorst (1036)    - Jacob de Vries (1189)     1-1  9

 

 

 

Huizum-2 kampioen van de 2e klasse A

 

Het hele seizoen, in ieder geval vanaf ronde 2, stond Huizum-2 bovenaan in de ranglijst met als trouwe volger De Vechtstreek Oosterveen (Gramsbergen). De Vechtstreek won net als Huizum-2 alle wedstrijden, maar liep alleen met het bordsaldo iets achter.

De onderlinge wedstrijd aan het slot van het seizoen was de grote klapper, waar alle ogen op gericht zouden zijn. Vanuit Nijverdal werden de berichten op Facebook en op de WhatsApp-groep van Damclub Huizum nauwlettend in de gaten gehouden.

 

Jan Terpstra zette als eerste een punt op het scorebord tegen Jan Timmer.  1-1.

Marten Martens volgde met remise tegen Leo Peters. 2-2.

Theo Diemeer bleef niet achter tegen Damon Winter. 3-3.

Thijs Talsma kreeg te maken met Katarzyna Ptak. Gerrit Draaisma vond uit dat wit het net iets scherper had kunnen aanpakken en dan zou kunnen winnen. (Zie Toernooibase).

Het werd remise. 4-4.

Kerst Hoekstra en Gerrit Draaisma speelden de 5e remise van de dag. Het geeft wel aan hoe gewaagd beide ploegen aan elkaar waren. 5-5.

De partij van Gerrit Reitsma en Jan Siegers verliep na enig ruilwerk naar remise. 6-6.

 

Een kentering in de wedstrijd kwam toen Hans van Dijk een 3-om-2-doorbraak in de stand had gevlochten en uitvoerde tegen Evert Schokker. Het won, omdat zwart niet de beste zetten deed. Maar gelukkig zou het volgens Gerrit Draaisma, die het weer van het programma Kingsrow heeft, alsnog winnen als wit een derde dam zou halen. 6-8.

 

Bram Scholma had in Jan Nijmeijer de sterkste tegenspeler. Nijmeijer kreeg niet veel poten aan de grond. De partij eindigde in een wederzijdse doorbraak in remise. 7-9.

 

En toen was de topscorer van de hele 2e klasse A aan de beurt. Johan van Aalderen deed er van alles aan om iets op het bord te krijgen, sloeg tweemaal een remisevoorstel af, omdat het team achterstond en kwam vervolgens in het nadeel. Marcel won en daarmee Huizum-2.

Bij de stand van 7-11 tekenden ook Jan Bosselaar en André Nijmeijer de vrede.

 

Marcel de Vries dus algeheel topscorer met 17 uit 10.

Hans van Dijk 3e in het algeheel klassement van de 2e klas  met 16 uit 10.

De nummer 3 van het team is Bram Scholma. Hij werd 7e van de 2e klas met 14 uit 9.

 

Samen met Huizum-1  werd het kampioenschap gevierd bij de Chinees in Staphorst.

Op een bepaald moment kwam de mededeling dat het bier op was.

 

Komend seizoen speelt Huizum-2 mee in de 1e klasse A.

Graag horen we van alle leden en eventuele nieuwe leden of ze op zaterdag kunnen en willen spelen.

 

 

2e klasse A  KNDB - ronde 11

 

    De Vechtstreek Oosterveen  - Huizum-2                  8-12

 1. Jan Siegers (865)          - Gerrit Reitsma (986)      1-1  6

 2. Jan Timmer (927)           - Jan T. Terpstra (952)     1-1  1

 3. André Nijmeijer (1116)     - Jan Bosselaar (1072)      1-1 10

 4. Damon Winter (1071)        - Theo Diemeer (935)        1-1  3

 5. Johan van Aalderen (1091)  - Marcel de Vries (1088)    0-2  9

 6. Gerrit Draaisma (1098)     - Kerst Hoekstra (1085)     1-1  5

 7. Jan Nijmeijer (1175)       - Bram Scholma (914)        1-1  8

 8. Katarzyna Ptak (973)       - Thijs Talsma (1014)       1-1  4

 9. Leo Peters (1020)          - Marten Martens (998)      1-1  2

10. Evert Schuttert (896)      - Hans van Dijk (965)       0-2  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - hoofdklasse A - ronde 10
Huizum-1 - ADG Amersfoorts Damgenootschap
 

Rein van der Pal - Cees Strooper
Piet Bouma -  Ton Bollebakker
 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - 2e klasse A  -  ronde 10

Huizum-2  -  Troch Tinken Sterk  Surhuisterveen

 

Hans van Dijk haalt het 11e punt binnen tegen Steven Veenstra.

Hierdoor werd het 11-9 voor Huizum-2.

 

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - hoofdklasse A - ronde 10

Huizum-1 - Amersfoorts Damgenootschap

 

Waylon Poot - Bryan Brank

 

Een fraaie slagcombinatie van Waylon Poot.

We gaan even terug naar het punt in de partij, waar de slag begon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwart heeft net (2-7) gespeeld.

Wit blaast nu de hele zwarte stand op.

16-02-2020:  Handhaving Huizum-1 en Huizum-2 werkt toe naar slotwedstrijd
 

                                            -    Waylon Poot slaat superslag     -

 

 

Op zaterdag 15 februari 2020 stroomde dorpshuis 'Ien en Mien weer vol voor de twee wedstrijden, die gespeeld gingen worden. Huizum-1 kreeg  in de hoofdklasse A het Amersfoorts Damgenootschap op bezoek, terwijl Huizum-2 in de 2e klasse A Troch Tinken Sterk uit Surhuisterveen ontving.

Huizum-1 moest zien te winnen om in de hoofdklasse A te blijven.

Huizum-2 was nog in de race voor het kampioenschap en het zou mooi zijn als dat zo bleef tot de slotronde op 29 februari a.s. in Gramsbergen als tegen alleswinnaar De Vechtstreek Oosterveen aangetreden moet worden.

 

In de aanloop naar de wedstrijd waren er nog wat wisselingen in de opstelling van Huizum-2.

Bart Adema viel uit (beterschap)  en Theo Diemeer meldde zich af.  Marten Martens was nog niet uit de ziekenboeg en Thijs Talsma was niet van de partij.

En dan is het mooi dat Huizum-2 ruim in zijn jasje zit.

 

Huizum-1 was blij dat zij weer konden beschikken over topscorer Rein van der Pal.

 

Het was mooi om te zien dat er diverse toeschouwers op de wedstrijden afkwamen.

Zo zagen we vader Martin de Vries met zoon Max, Theo Diemeer, Hidzer van der Tuin, Folkert Weistra, Wim en Leo Kieffer, Hidde Risselada............ Zelfs Karel de Bruin was een soort van toeschouwer.

Kerst Hoekstra was nogal snel klaar met hem. Het verslag van de wedstrijd van Huizum-2 is dieze keer verzorgd door Gerrit Terpstra (zie onder).f

 

De wedstrijd van Huizum-1 tegen het Amersfoorts Damgenootschap werd opengebroken door Anton Schotanus. Naar eigen zeggen gingen alle credits naar publicist Gerrit de Bruijn, want het was geen beste partij. Gelukkig beging De Bruijn op de 35e zet een foutje, waardoor hij de partij met een combinatie kon afmaken. 2-0 voor Huizum-1.

Bart Visser zag de paring vooraf en constateerde dat het goed zou komen. Zelf zat hij aan bord 10 tegen Wim Martin en deed een poging het centrum in te nemen. Martin neutraliseerde de stand, waarna er een 6-tegen-6-stand overbleef. Remise.  3-1.

En toen was Waylon Poot aan de beurt. Hij zag iets moois schitteren tegen Bryan Brank en besloot er op te gaan spelen. Brank wist niet wat er gebeurde, op het moment dat Poot de eerste vijf schijven begon weg te geven. Brank (her)kende het allemaal niet en dat is hem niet kwalijk te nemen. Voor velen zal de fraaie dubbele combinatie nieuw zijn, in ieder geval onverwacht. Poot gaf nog 2 schijven weg, sloeg vervolgens 5 vijandelijke schijven en nadat zwart een schijf had geslagen, sloeg hij nog eens over 4 schijven naar dam op veld 1.

Deze slag gaat viraal. 5-1.

 

Jan Adema leek regelrecht op winst af te stevenen tegen Marcel Everloo, nadat deze op de 30e zet in de fout ging.  Everloo revancheerde zich toen Adema op de 45e zet niet spijkers met koppen sloeg. Een tegencombinatie haalde alle winstmogelijkheden van het bord. 6-2

Een belangrijke overwinning kwam van de hand van Jacob de Vries vlak voor rust.

Het spel was klassiek en tegenspeler Frits Stuger probeerde met een offer van Dussaut uit de penarie te komen. Na achter 3 schijven te zijn gelopen, plakte De Vries en sloeg er ook 3.

Hij was snel op dam en kwam snel gewonnen te staan. 8-2.

 

Met nog 5 spelers achter het bord, begon de overwinning te gloren.

De eerstvolgende partij die eindigde was die tussen Rein van der Pal en Cees Strooper.

Hoewel Van der Pal voordeel kreeg, was dit onvoldoende om te winnen. Toch moet er winnend voordeel in hebben gezeten. Zie de opmerking van Brank op Toernooibase. 9-3.

 

Erwin Heslinga had het moeilijk tegen Nico Kruijswijk. Deze overhoorde hem in een 3-tegen-1-eindspel. De rollen waren omgedraaid. Niet Heslinga, maar Kruijswijk  had 3 stukken.

Tegen een specialist is winst dan ver te zoeken. Heslinga kon het niet laten om Gerrit de Bruijn nog even te bedanken voor zijn boek over de 3-tegen-1, ten teken dat hij zich niet zou laten ringeloren. 10-4.

 

Nog 1 punt en deze kwam uit de partij Anne Kooistra - Harry de Waard. De Waard kwam gevaarlijk opzetten over de rechter vleugel. Maar met een snelle tegenactie werd erger voorkomen. 11-5.

 

Op de 40e zet zorgde een Ghestem doorstoot van Tjalling van den Bosch dat het decor op het bord werd gewisseld. Jan de Ruiter kwam hierna nog wel op dam, maar de meerderheid op het bord was van Van den Bosch.  Van den Bosch won, maar de vraag blijft hangen, waarom er op zet 65 niet 11-2 werd gespeeld door De Ruiter. Misschien is schrijver dezes damblind. 13-5.

(TvdB: Hendrik Veenstra laat een winstmogelijkheid zien op Toernooibase op zet 42 !)

 

De partij tussen Piet Bouma en Ton Bollebakker was niet foutloos, was de conclusie van beide spelers op Toernooibase. Er waren eenvoudigere methodes om remise af te dwingen.

Direct na afloop van de partij ging het over de anti-Scouppe.

Strooper vond dat er nog wel winst in had gezeten, als Bollebakker de juiste tempi had genomen. Bouma was het er niet mee eens op grond van het feit dat het de anti-Scouppe was.

Hoe dan ook, de partij eindigde in remise en de wedstrijd in 14-6 voor Huizum-1.

 

Huizum-1 heeft zich met de wedstrijd tegen Nijverdal uit nog voor de boeg gehandhaafd in de hoofdklasse. Dit dankzij o.a. de versterking, die dit seizoen kon worden ingezet.

Op zaterdag 29 februari a.s. is de laatste wedstrijd alweer en dan gaan we over op het persoonlijk kampioenschap van Friesland en de strijd om de KNDB-cup.

 

We zijn intussen benieuwd hoe het Huizum-2 zal vergaan. We wensen het team alle succes toe in de wedstrijd tegen De Vechtstreek Oosterveen te Gramsbergen. Zet um op !

 

 

    Huizum-1                  - Amersfoorts Damgenootschap   14-6

 1. Waylon Poot (1235)        - Bryan Brank (1059)           2-0  3   2. Jan Adema (1237)          - Marcel Everloo (1053)        1-1  4   3. Anton Schotanus (1279)    - Gerrit de Bruijn (1232)      2-0  1

 4. Erwin Heslinga (1305)     - Nico Kruijswijk (1041)       1-1  7

 5. Rein van der Pal (1431)   - Cees Strooper (1331)         1-1  6

 6. Piet Bouma (1181)         - Ton Bollebakker (1231)       1-1 10

 7. Anne P. Kooistra (1242)   - Harry de Waard (1163)        1-1  8

 8. Tjalling vd Bosch (1183)  - Jan de Ruiter (1204)         2-0  9

 9. Jacob de Vries (1189)     - Frits Stuger (993)           2-0  5

10. Bart Visser (1146)        - Wim Martin (1078)            1-1  2

15-02-2020:  Zaterdagteam TTS legt kampioenskandidaat het vuur na aan de schenen

 

 

door Gerrit Terpstra - RTV NOF

 

Zaterdag 15-02-2020

 

GOUTUM - In Ien en Mien te Goutum moesten de Feanster dammers het in ronde 10 opnemen tegen kampioenskandidaat Huizum 2. Met lood in de schoenen werd onder de rook van Leeuwarden de strijd aangebonden om op stipt 12.10 na een uitgebreid welkomstwoord van voorzitter Sietse Nagel. TTS voorzitter Karel de Bruin was blijkbaar nog niet geheel wakker want binnen 20 minuten kreeg hij een fatale slagzet om de oren die geen andere mogelijkheid bood dan opgeven.

 

Jan Hoogsteen de TTS veteraan in het gezelschap was iets te avontuurlijk bezig tegen Marcel de Vries. De theoretische kennis van Marcel was voldoende om Jan aan zijn zegekar te binden. Joop de Graaf geposteerd op positie 1 dacht bij zichzelf hierin verandering te moeten aanbrengen. In een afwijkend spelbeeld moest Meinze Feenstra toezien dat Joop vrij gemakkelijk de remisehaven bereikte. Dit was ook de uitslag in de pot tussen Gerrit Terpstra en Gerrit Reitsma nadat de angels uit het spel waren gehaald. Jan Kunnen op bord 5 leek voor de verrassing van de middag te zorgen. Tegen voormalig bondsvoorzitter Jan Bosselaar had Jan een brikje veroverd en een prachtige uitgangspositie om zijn rating te laten exploderen. Een te afwachtend speltype liep uit in een voordeel voor Jan B en deze was meer dan tevreden met het onverdiende puntje. Kunnen verscheen hierdoor wel in blauw in de uitslagenlijst op toernooibase.

 

Pieter Dijkstra wist de wedstrijdleider van Huizum Gauke Dirk Nijholt te verschalken. In de analyse bleek iets anders ook mogelijk te zijn geweest. Anton van der Ploeg en “invaller” Jan Terpstra waren aan elkaar gewaagd en kwamen remise overeen. Sietse Jonker bracht de spanning volledig terug door een eclatante zege op good old Fedde van der Laan.
Met nog 2 partijen te gaan leek een surprise op komst. Bram Scholma deed dit grotendeels teniet door te winnen van Ype Kroodsma.

 

Met een tussenstand van 10 tegen 8 lag alle verantwoordelijkheid nu op de schouders van Steven Veenstra in zijn partij tegen Hans van Dijk. Optisch leek zijn stand voordelig te staan. Zoals op de foto’s te zien werd dit gevolgd door een grote groep dammers. Na nog ongeveer 3 kwartier verder te hebben gespeeld bleek Hans het remisegaatje te hebben gevonden.
De kleinst mogelijke nederlaag van 11 tegen 9 was daarmee een feit. Over 14 dagen wordt al weer de laatste ronde gespeeld voor de landelijke zaterdagcompetitie. Dan een thuiswedstrijd tegen BEGB uit Britsum.

 

Detailuitslagen:

 

    Huizum-2                - Troch Tinken Sterk Surhuist.  11-9

 1. Meinze Feenstra         – Joop de Graaf                 1-1  3

 2. Gauke Dirk Nijholt      – Pieter Dijkstra               0-2  6

 3. Kerst Hoekstra          – Karel de Bruin                2-0  1

 4. Marcel de Vries         – Jan Hoogsteen                 2-0  2

 5. Jan Bosselaar           – Jan Kunnen                    1-1  5

 6. Gerrit Reitsma          – Gerrit Terpstra               1-1  4

 7. Hans van Dijk           – Steven Veenstra               1-1 10

 8. Jan Terpstra            – Anton vd Ploeg                1-1  7

 9. Bram Scholma            – Ype Kroodsma                  2-0  9

10. Fedde van der Laan      – Sietse Jonker                 0-2  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 9 - 1 februari 2020
DCF-1 - Huizum-1

Bastiaan Hollander - Jacob de Vries
 

Foto: SAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 9

Winschoten - Huizum-2

 

Marcel de Vries - Johan Tuenter

 

Foto: Bram Scholma.

03-02-2020:  Huizum-2 handhaaft zich aan kop na overwinning

 

 

Door met 6-14 te winnen in en van Winschoten houdt Huizum-2 zicht op promotie naar de 1e klasse A. Er zijn nog 2 ronden te gaan. De komende ronde op 15 februari wordt thuis gespeeld tegen Troch Tinken Sterk (Surhuisterveen) en op 29 februari is dan de grote apotheose uit tegen

mede-koplopter De Vechtdstreek Oosterveen te Gramsbergen.

 

Intussen wordt het tijd dat Huizum-1 uit de boze droom ontwaakt en er weer eens lekker op los gaat scoren. Slecht was de wedstrijd tegen Damcombinatie  Fryslân-1, in Insulinde te Leeuwarden dit keer, niet.  Invaller Gerrit Reitsma haalde gewoon een punt binnen tegen
Jan Algra. Hier was enige creativiteit voor nodig van beide kanten.

 

Maar eerst had Sietse Nagel al verloren van Gerlof Kolk, Erwin Heslinga remise gespeeld tegen Jappie de Vries en Piet Bouma verloren van Sjoerd Huitema.

Sietse Nagel koos voor een aanvallende opstelling om het gevaar van Kolk voor te blijven.

Kolk pakte het fraai aan door eerst al zijn basisschijven op hun plek te laten en intussen prikjes uit te delen op wit zijn linkervleugel. De mogelijke slagjes bleven in de stand zitten. Wit moest een keuze maken. Naar de linker vleugel spelen zou betekenen dat de ruil naar rechts niet meer zou kunnen. Dus eerst dat maar gedaan. De achterloop en opvang, die volgden, brachten de

3-om-4-ruil naar dam aan het licht. Een 'och'-momentje.

Erwin, die voor de grap het sponsorshirt van het tegenteam, dat nog in de kast hing van vorig seizoen, had aangetrokken,  bereikte niets tegen de taaie Jappie de Vries.

Piet Bouma zag zijn vaargeul dichtslibben tegen Sjoerd Huitema. Huitema had gemakkelijker spel, terwijl Bouma zijn schijven niet meer met elkaar in gesprek waren.  Piet probeerde nog door te breken, maar dat was tegen beter weten in.  5-1 voor DCF-1.

 

Na de remise van Gerrit Reitsma volgde Tjalling van den Bosch met eveneens remise tegen Douwe Edelenbos. In deze partij was weinig aan de hand.

In de partij van Anton Schotanus en Wytze Sytsma werd gespeeld. Een echte opening met daarna een innige omhelsing, die uitmondde in een gelijkwaardige remise, zij het dat Anton als eerste een dam had. Maar hiermee kon hij niet voorkomen dat ook Sytsma de overkant zou kunnen bereiken. 8-4.

De aansluitende treffer kwam op naam van Jan Adema. Tegenspeler Taeke Kooistra maakte een licht keuzefoutje (zie opmerking Hendrik Veenstraop Tb), waarna Jan het eindspel won.
Volgens Anton de Stand van de Markies of Marquis. Het detail schijf van wit op 47 van zwart op 36. Verder heeft wit een dam en een schijf en zwart nog twee dammen en een schijf.
Zie maar even naar het eindspel op Toernooibase. 8-6.

De wedstrijd was nog niet gedaan. Er leken kansen te zijn op de overige drie nog spelende borden. Waylon Poot brak door de linies van Oege Dijkstra, maar tot een beslissing kwam net niet. 9-7.

Een Bom-zet van Anne Piet Kooistra richtte minder schade aan in de stelling bij Willem Leijenaar dan verwacht. Misschien moest Anne Piet deze drastische maatregel wel nemen.

In de partij deed Willem nog een onnodig offer, voordat hij dam haalde. Dit maakte het nog een beetje pikant. Maar het werd remise. 10-8.

In de slotpartij was het niet Jacob de Vries, die de heldenrol mocht vervullen. Bastiaan Hollander plaatste een Ghestem doorstoot, die de stand van Jacob lam legde. Eindstand:  12-8.

 

De volgende wedstrijd is op zaterdag 15 februari thuis in dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum tegen het Amersfoorts Damgenootschap (ADG). Twee weken later mag Huizum-1 uit tegen Nijverdal. Handhaving in de hoofdklasse A is nog in eigen hand dus.

 

 

Hoofdklasse A  KNDB  -  ronde 9  -  1 februari 2020

 

    Damcombinatie Fryslân-1   - Huizum-1                  12-8

 1. Taeke Kooistra (1296)     - Jan Adema (1237)           0-2  7

 2. Jappie de Vries (1191)    - Erwin Heslinga (1305)      1-1  2

 3. Oege Dijkstra (1264)      - Waylon Poot (1235)         1-1  8

 4. Gerlof Kolk (1380)        - Sietse Nagel (1117)        2-0  1

 5. Bastiaan Hollander (1311) - Jacob de Vries (1189)      2-0 10

 6. Wytze Sytsma (1325)       - Anton Schotanus (1279)     1-1  6

 7. Sjoerd Huitema (1287)     - Piet Bouma (1181)          2-0  3

 8. Willem Leijenaar (1269)   - Anne Piet Kooistra (1242)  1-1  9

 9. Douwe Edelenbos (1261)    - Tjalling vd Bosch (1183)   1-1  5

10. Jan Algra (1285)          - Gerrit Reitsma (986)       1-1  4

 

 

Wat luxeproblemen in de aanloop wat spelers betreft voor Huizum-2. De teamleiders bogen zich het hoofd over de kansen in de laatste ronden van de competitie en hoe deze het beste te benutten. Welke spelers wel opstellen en welke niet. In ieder geval was Kerst Hoekstra terug van weggeweest. Hij kon het team weer een stukje stabieler maken.

Als je bovenaan staat, kun je omkijken naar de achtervolgers of je kunt gewoon doorkachelen richting kampioenschap. Dit laatste deed Huizum-2, althans men is nog steeds van plan om kampioen te worden. Waarschijnlijk komt alles op de laatste ronde aan tegen De Vechtstreek.

Beide teams maken het spannend.

 

De wedstrijd in Winschoten verliep uitermate goed. Thijs Talsma won als eerste van een onbekende dammer. De onbekende soldaat kennen we allemaal wel, maar deze is tot nu toe een mysterie. Of wacht, we zien bij de partij nu Dylano Stoter staan. Op de 18e zet beging Stoter een foutje door 15-20 op te spelen. Thijs combineerde Talsmatisch naar dam.
Theo Diemeer kreeg de overwinning in de schoot geworpen. Jilje Scheeringa zette een Coup Royal in, die 2 schijven verlies opleverde.  0-4.

Hans van Dijk zette 0-6 op het scorebord, nadat Jancik Lanting zijn kans schoon dacht te zien om een hekstelling in te nemen. Zover kwam het niet, want hij was nog maar net op weg naar het hek, toen Hans een combinatie naar dam inzette.

Bart Adema maakte er na remise 1-7 van.

De tegenstander van Meinze Feenstra, Jan Starke, zoch het in de randgebieden. Meinze bleef wat meer in het midden van het bord. Uiteindelijk leverde dit winst op. 1-9 voor Huizum-2.

Na de gelijkwaardige remise van Jan Terpstra en Geert Lubberink, deelde Bram Scholma een klap uit aan Ben Haan. Haan sloeg in de opstartfase met de verkeerde schijf en stond meteen een schijf achter. 2-12. De sterkste speler bij Winschoten, Frederik Bos, kwam steeds iets beter te staan tegen Jan Bosselaar. Een dam in het eindspel bewaakte de hoofdlijn en dit resulteerde tot de enige overwinning van de kant van Winschoten. 4-12.

Kerst Hoekstra kwam tot remise tegen Demi Peters en Marcel de Vries kon een 1-om-3 dammeneindspel niet winnen, omdat Johan Tuenter niet in een schaar liep.

6-14 voor Huizum-2. Op naar de volgende wedstrijd.

 

1e klasse A   KNDB  -  ronde 9  -  1 februari 2020

 

    Winschoten                - Huizum-2                   6-14

 1. Geert Lubberink (973)     - Jan T. Terpstra (952)      1-1  6

 2. Frederik Bos (1167)       - Jan Bosselaar (1072)       2-0  8

 3. Marchinus Mulder (820)    - Bart Adema (778)           1-1  4

 4. Ben Haan (1019)           - Bram Scholma (914)         0-2  7

 5. Janick Lanting            - Hans van Dijk (965)        0-2  3

 6. Demi Peters (749)         - Kerst Hoekstra (1085)      1-1  9

 7. Johan Tuenter (864)       - Marcel de Vries (1088)     1-1 10

 8. Jilje Scheeringa          - Theo Diemeer (935)         0-2  2

 9. Jan Starke (829)          - Meinze Feenstra (994)      0-2  5

10. Onbekend                  - Thijs Talsma (1014)        0-2  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 8 - 18 januari 2020
Huizum-1 - DIOS Achterhoek.

Dimitri Druzinin - Piet Bouma.
In de hoek winnaar Waylon Poot.

 

Foto: SAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 8 - 18 januari 2020

Huizum-2 - BEGB Britsum

 

Fedde van der Laan - Yke Miedema

Bart Adema - Klaas Koopman (91 jr.)

 

Foto: SAN

19-01-2020:  Wederom verlies voor Huizum-1;  wederom winst voor Huizum-2

 

 

Op zaterdag 18 januari 2020 speelden de Huizumer tientallen thuis in dorpshuis 'Ien en Mien' tegen achtereenvolgens DIOS Achterhoek en Bezint Eer Gij Begint Britsum.

 

 

Huizum-1 kon niet beschikken over Rein van der Pal,.

Maar eens kijken hoe het ging. Anton Schotanus kwam tegenover een hele sterke speler te zitten, namelijk Alexander Presman. Deze  greep op de 30e zet de macht over de stand met een grote ruil. Schotanus offerde een schijf en daarna was de stand reddeloos.

 

Erwin Heslinga kwam niet tot bloei tegen Han Seinhorst. Hij moest uiteindelijk remise maken. Intussen was Tjalling van den Bosch al een tijdje in moeilijkheden. De openingsbehandeling was niet helemaal zuiver en dit werd genadeloos afgestraft door Arnoud de Greef.

Na de remise van Jan Adema en Fits Zegelink stond het 2-6 voor DIOS.

Ook Bart Visser kwam remise overeen met Cor Westerveld. In de klassieke 10-om-10-stand zat weinig muziek meer.  3-7.

 

Het was slechts het verschil van 1 zet, vond Hendrik Veenstra uit (zie Toernooibase), het verschil tussen remise en verlies. Piet vond de verliezende zet. Dimitri Druzinin won en toen stond het 3-9.

En wat deed de vervanger van Rein van der Pal ? Doordat Ap van Ingen besloot een schijf te offeren, kreeg Sietse Nagel ineens een winnende stand op het bord. Anne Kooistra geeft op Toernooibase aan dat Van Ingen het iets anders had kunnen doen, waardoor het remise zou zijn geworden. Maar goed het de achterstand was gekrompen naar 5-9.

 

Jacob de Vries leek zijn aanval te gaan verzilveren, maar in de praktijk wist Bert van Oosterom naar remise te glippen.

Nadat Anne Kooistra Erik ten Hagen had geneutraliseerd was er bij de stand 7-11 nog één partij bezig. In de hoek van de zaal beredeneerde Waylon Poot geduldig de weg naar winst.

Theo Stoverinck probeerde verlies te verijdelen, maar dit bleek tevergeefs. DIOS won met 9-11.

 

De volgende wedstrijd is op zaterdag 1 februari 2020 uit tegen Damcombinatie Fryslân-1, waarschijnlijk in Oentsjerk.

 

Hoofdklasse A  KNDB - romde 8

 

   Huizum-1                  - DIOS Achterhoek             9-11

 1. Jan Adema (1237)         - Frits Zegelink (1223)       1-1  4

 2. Anton Schotanus (1279)   - Alexander Presman (1449)    0-2  1

 3. Erwin Heslinga (1305)    - Han Seinhorst (1256)        1-1  2

 4. Anne P. Kooistra (1242)  - Erik ten Hagen (1272)       1-1  9

 5. Sietse Nagel (1117)      - Ap van Ingen (1122)         2-0  7

 6. Jacob de Vries (1189)    - Bert van Oosterom (1096)    1-1  8

 7. Waylon Poot (1235)       - Theo Stoverinck (1096)      2-0 10

 8. Piet Bouma (1181)        - Dimitri Druzinin (1308)     0-2  6

 9. Bart Visser (1146)       - Cor Westerveld (1210)       1-1  5

10. Tjalling vd Bosch (1183) - Arnoud de Greef (1259)      0-2  3

 

 

Het doel van Huizum-2 was duidelijk: winnen !

Dit leek er eerst niet zo op. Thijs Talsma, Gerrit Reitsma, Bart Adema, Fedde van der Laan en Jan Terpstra kwamen alle vijf niet verder dan een vredesakkoord. Dit ging af en toe wel langs wonderlijke wegen. Fedde van der Laan liet zich verrassen door Yke Miedema. Deze wist het echter niet af te maken.

De partijnotatie van Bart Adema - Klaas Koopman was na zet 20 niet meer leesbaar, aldus onze partijinvoerder Meinze Feenstra.

 

Huizum-2 kwam op voorsprong door de overwinning van Jan Bosselaar op Alex Hoekstra.

Hoekstra liet een 5-om-3 slag naar dam toe.

Hans van Dijk en Pieter Dijkstra vochten het uit op de linker vleugel. Elk op de zijne. Er vielen hierdoor weinig slachtoffers. In een 7-om7-stand werd er niet meer verder gedamd.  8-6.

 

Gauke Dirk Nijholt deelde halverwege een speldeprikje uit aan Jan Peters, maar na wat vlugzout kwam deze weer terug in de strijd. Nijholt koos vervolgens niet voor de kant en klare remiseweg, maar besloot te offeren, om het zijn tegenspeler zo moeilijk mogelijk te maken. Dit werkte, want Peters kwam met een schijf meer niet meer tot een doorbraak. 10-6.

 

Even kijken wie zitten er nog in het spel. Marcel de Vries en Scholma.

Marcel de Vries heerste over het centrum en Jeppe Bronger moest via de buitenkant richting de overkant. Dit valt niet mee, zo merkte hij ook. Na een offer van Bronger, was De Vries er razendsnel bij met zijn dam om een ontsnapte schijf terug te halen en vervolgens te winnen.

12-6.

Scholma, die in de na-analyse zijn tegenspeler Sietse Bronger nog wel probeert te verleiden tot een variant, waaruit wit als winnaar tevoorschijn komt, zag in werkelijkheid Bronger naar dam gaan. Gelukkig was er daarna nog wat mogelijk om remise te halen. 13-7 voor Huizum-2.

Het team is nog steeds ongeslagen.

 

De volgende wedstrijd is op zaterdag 1 februari 2020 uit in en tegen Winschoten.

 

2e klasse A  KNDB - ronde 8

 

    Huizum-2                 - Bez. Eer Gij Beg. Britsum  13-7

 1. Bram Scholma (914)       - Sietse Bronger (992)        1-1 10

 2. Gauke Dirk Nijholt (845) - Jan Peters (924)            2-0  8

 3. Gerrit Reitsma (986)     - Hylke Dykstra (1018)        1-1  2

 4. Hans van Dijk (965)      - Pieter Dijkstra (988)       1-1  7

 5. Jan Bosselaar (1072)     - Alex Hoekstra (921)         2-0  6

 6. Marcel de Vries (1088)   - Jeppe Bronger (921)         2-0  9

 7. Thijs Talsma (1014)      - Eeltje Terpstra (919)       1-1  1

 8. Jan T. Terpstra (952)    - Ruurd Winkel (828)          1-1  5

 9. Fedde van der Laan (755) - Yke Miedema (749)           1-1  4

10. Bart Adema (778)         - Klaas Koopman (902)          1-1  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 7

 

Harderwijk-1  -  Huizum-1    11-9

Marcel de Vries   -   Kees de Jong

 

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 7

 

Harderwijk-1  -  Huizum-1    11-9

Waylon Poot won van Jan Hendrik Kok

 

 

Foto: SAN

05-01-2020:  Ontkracht Huizum-1 verliest van Harderwijk-1

 

 

Op zaterdag 4 januari 2020 stond de wedstrijd tegen Harderwijk-1 op het programma.

Een wedstrijd die meestal rond de 10-10 eindigt. Spannend dus.

Huizum–1 kan dit seizoen sterker uitkomen dan in het vorige seizoen, maar helaas was

dit deze wedstrijd niet zo. Topscorer Rein van der Pal en Erwin Heslinga ontbraken.

Maar toch gingen we er in volle vertrouwen tegenaaan.

Marcel de Vries en ondergetekende moesten alleen ons best even doen.

 

We waren mooi op tijd gearriveerd in het altijd weer plotseling opdoemende straatje met het clublokaal van de postduivenvereniging, dat midden tussen een aantal garagebedrijven is gesitueerd. Het is omgeven door een volstrekt keurige woonwijk met schrijversnamen.

Oud-kampioen van Friesland (1963)  Auke Steensma woont op een steenworp afstand van het gebouw. Sterker nog, we hadden de auto voor zijn deur geparkeerd.

Hij speelde deze dag mee in het 2e team van Harderwijk tegen DIOS/IJsselstraat CT.

 

Het gesprek op de heenweg ging trouwens over gezonde voeding. Jan Adema blijkt een paar keer per week in de sportschool te zitten en eet weinig ongezonde dingen. Hij drinkt wel ongezonde dingen. Anton houdt van zoet, maar eet bijna nooit chips.

Bart T.V. is vaak buiten, fietst o.a. Sietse is van plan de voorraad voor Kerst en Oud en Nieuw in zijn kast op te eten en nu het nieuwe jaar is begonnen, zijn inkopen te wegen, zodat het allemaal weer wat normaliseert.

 

Tjalling van den Bosch kwam als eerste remise overeen tegen Fred Elgersma, na een partij, waarin beide spelers elkaar niets toestonden.

Sietse Nagel speelde een onderhoudende partij tegen Egbert van Hatttem, waarbij eerstgenoemde een beetje op moest passen dat zijn linker vleugel niet in het gedrang zou komen. Toen Egbert per ongeluk een gelijkwaardige afruil toeliet, werd ook hier op de 41e zet remise overeengekomen.

Aan bord 8 trof Piet Bouma de oud-Franeker-speler Henry Offenga, die alweer jaren uitkomt voor Harderwijk. Hij is de kleinzoon van Adam Hillebrand, vroeger een bekende verschijning in de damzalen. In de speelzaal was door een storing geen wifi, maar Piet kon ook op eigen kracht semi-live de lucht in. Volgens de voorzitter kan het zijn dat de postduivenvereniging de rekening niet heeft betaald. E-mailen deden ze waarschijnlijk toch wel per postduif, dacht ik.

In de partij werd de ruil niet geschuwd. Na zet 40 was het remise.  3-3.

 

Jan Adema bracht het volgende punt binnen. Hij speelde tegen de ervaren René Schaafsma, die ongetwijfeld Fries bloed in zich heeft. Helaas zijn er nog geen beelden van deze partij.

Naar eigen zeggen heeft Jan ergens wel gewonnen gestaan.

 

Anne Piet Kooistra mocht tegen de sterke Niek Kuijvenhoven. Anne paste een onorthodoxe speelstijl toe, die hem al snel in moeilijkheden bracht.  De partij duurde 46 zetten, maar had op de 33e zet al door zwart kunnen worden beslist, vond Hendrik Veenstra uit op Toernooibase.

6-4 voor Harderwijk.

 

Ook van de partij van Anton Schotanus versus Gerwin van der Meer nog geen beelden.

Deze achternaam komt ook veelvuldig voor in Friesland. Remise > 7-5.

 

Het werd tijd om orde op zaken te stellen en dat gebeurde ook. Waylon Poot kwam in het voordeel tegen Jan Hendrik Kok en won. 7-7.

 

Jacob de Vriesl moest even tot het uiterste gaan, maar toen had ook hij een punt binnen tegen Jan Willem Hoeve. 8-8.

Bart Visser leek de remise tegen Ruurd Wuestman even niet meer in eigen hand te hebben in het ontstane 4-om-4-eindspel. Maar hij wist toch nog een gaatje te vinden. 9-9.

 

Iedereen stond vervolgens rond het bord van invaller Marcel de Vries, die tegenover Kees de Jong zat. Dat het nou juist van hem moest komen. Hij probeerde van alles. Winnen kon niet meer. Zelfs een gelijk spel kon niet meer. Kees de Jong had zijn witte schijven steeds goed staan. Opgeven was het enige wat restte voor Marcel.  11-9 voor Harderwijk.

 

Ronde 8 is op 18 januari 2020. Huizum-1 ontvangt dan DIOS Achterhoek.

 

 

    Harderwijk-1               - Huizum-1                  11-9

 1. Fred Elgersma (1145)       - Tjalling vd Bosch (1183)  1-1  1

 2. Niek Kuijvenhoven (1353)   - Anne Piet Kooistra (1242) 2-0  5

 3. Jan Willem Hoeve (1186)    - Jacob de Vries (1189)     1-1  8

 4. Jan Hendrik Kok (1210)     - Waylon Poot (1235)        0-2  7

 5. Kees de Jong (1222)        - Marcel de Vries (1088)    2-0 10

 6. Ruurd Wuestman (1192)      - Bart Visser (1146)        1-1  9

 7. Henry Offenga (1184)       - Piet Bouma (1181)         1-1  3

 8. Egbert van Hattem (1174)   - Sietse Nagel (1117)       1-1  2

 9. Gerwin van der Meer (1178) - Anton Schotanus (1279)    1-1  6

10. René Schaafsma (1148)      - Jan Adema (1237)          1-1  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Teake Dekker wint
 Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020

Top-3:  2. Oege Dijkstra, 1. Johan Teake Dekker en 3. Jan van Dijk.

 

 

Foto: SAN.

03-01-2020:  Johan Teake Dekker wint Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020

 

Eindstand Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020

 

Het Open Nieuwjaars Sneldamgala 2020 op donderdagavond 2 januari in het clublokaal van Damclub Huizum in dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum was met 46 deelnemers uit alle hoeken van Friesland en zelfs Groningen weer een prachtig toernooi.
Er werden 7 ronden volgens het Zwitsers systeem gespeeld met voor elke speler 10 minuten op de wedstrijdklok.

 

Even na elven kon overgegaan worden tot de prijsuitreiking en de kleine verloting.

Een anonieme gulle gever zorgde ervoor dat de geldprijzen iets omhoog konden in de drie categorieën.

 

Dit nieuwe jaar ontvingen de twee laatstgeëindigden een chocoladeletter D. Deze poedelprijzen waren voor Eelke Steringa en Joop de Graaf.

 

Hierna volgde de echte prijsuitreiking.

 

Johan Teake Dekker uit Gorredijk meldde trots op Facebook dat hij voor het eerst het Open Nieuwjaars Sneldamgala op zijn naam had geschreven. Echter op 2 januari 2014 was hij ook al winnaar. Hij won nu door 5 maal te winnen en door tweemaal remise te spelen. Oege Dijkstra (Leeuwarden) verrastte met de 2e plaats en 11 punten, nipt voor Jan van Dijk (Ureterps), die ook 11 punten haalde.

Hierna kwam nog een aantal spelers, die het beter deden dan verwacht.

De B-spelers wisten te infiltreren in het A-categoriegebied.

 

De beste B-speler was Piet Leijenaar (Leeuwarden) met de 6e  plaats en 10 punten.

Henk Jonker (Oudega S.) werd 2e met 9 punten en Kerst Hoekstra (Sneek) werd 3e met eveneens 9 punten.

 

In categorie C kwam Gauke Dirk Nijholt (Leeuwarden) als beste uit de bus met de 25e plaats en 7 punten. Henk Veldhorst werd 2e met de 27e plaats en 7 punten en Wim Riddersma 3e met de 28e plaats en 6 punten.

 

De weerstandspunten maken het verschil bij evenveel wedstrijdpunten.

 

 

Cat. A - Algemeen klassement

1. Johan Teake Dekker,  Gorredijk           7-12    63

2. Oege Dijkstra, Leeuwarden                7-11    62

3. Jan van Dijk, Ureterp                    7-11    61

 

Cat. B

1. Piet Leijenaar, Leeuwarden               7-10    53

2. Henk Jonker, Oudega Sm.                  7- 9    53

3. Kerst Hoekstra, Sneek                    7- 9    49

 

Cat. C

1. Gauke Dirk Nijholt, Leeuwarden           7- 7    50

2. Henk Veldhorst, Leeuwarden               7- 7    44

3. Wim Riddersma, Drachten                  7- 6    50

 

 

Het eerste door Gepke Koopman getrokken lotnummer viel op plaats 46. Joop de Graaf won hiermee de Nagel-kaas, een Edammer.

Het tweede lotnummer was plaats 25. Gauke  Dirk Nijholt won een pakketje triplebier.

Het derde lotnummer was 34. Lolke Huitema won hiermee een wokpan met een paar gratis plasticlepels.

Hierna volgde de nazit in het grandcafé van 'Ien en Mien'. Het bleef nog lang gezellig.

06-12-2019:  Open Nieuwjaars Sneldamgala op 2 januari 2020

 

Deelnemerslijst

 

Op donderdagavond 2 januari 2020 organiseert Damclub Huizum vanaf 20.00 uur in het gezellige Dorpshuis ‘Ien en Mien’ een Open Nieuwjaars Sneldamtoernooi.

Kom tijdig !

 

De inschrijving staat open voor geoefende dammers, maar ook voor recreatiedammers,
die het gezellig vinden om gewoon een keer mee te doen.

Er zullen 7 ronden worden gespeeld volgens het zogenaamde Zwitsers systeem.
Dit wil zeggen dan de computer iedere ronde bepaalt wie tegen wie moet spelen.

Alleen de eerste ronde wordt geleid ingedeeld.


Elke speler krijgt per ronde 10 minuten op de wedstrijdklok.

Wie te lang nadenkt en zijn tijd terug laat lopen naar 0:00 heeft verloren als het spel dan nog niet is afgelopen.


Dus ook al sta je gewonnen, de twee punten gaan dan naar je tegenstander.

Er zijn prijzen in diverse categorieën te winnen. Bovendien is de plaats in de ranglijst een lotnummer en kunt u een Edammer winnen.


De inleg is 5 euro voor spelers boven de 16 jaar.

Spelers tot 16 jaar betalen 3 euro.


Aanmelding kan bij Sietse Nagel >
sanagel@planet.nl of 0633708991 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie

ronde 6   -   21 december 2019:  

Huizum-2 wint in Sporthal De Ringen te Delfzijl van het Provinciaal Gronings Tiental.

 

Feiko Stoppels  -  Thijs Talsma.

 

Foto: SAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie   -   ronde 6

 

Provinciaal Gronings Tiental  -  Huizum-2

Marcel de Vries - Johan Zijlstra.

 

Foto: SAN

22-12-2019:  Huizum-1 en -2 naar winst in ronde 6 van de Nationale Competitie

 

 

-   Rein van der Pal nog steeds op 100% met 12 punten uit 6 partijen   -

 

 

Hoofdklasse A   KNDB   -  ronde 6

 

    Hijken DTC-2            - Huizum-1                     9-11

 1. Jan Mente Drent (1316)  - Waylon Poot (1235)           2-0 10

 2. Rik Smit (1110)         - Rein van der Pal (1431)      0-2  3

 3. Henk Kalk (1280)        - Piet Bouma (1181)            2-0  2

 4. Jaap Knipper (1124)     - Bart Visser (1146)           0-2  5

 5. Kor de Groot (1129)     - Tjalling vd Bosch (1183)     1-1  9

 6. Rob Knevel (1068)       - Anne Piet Kooistra (1242)    1-1  8

 7. Jacob Okken (1374)      - Jacob de Vries (1189)        1-1  4

 8. Siep Buurke (1228)      - Erwin Heslinga (1305)        0-2  1

 9. Bert Dollekamp (1182)   - Jan Adema (1237)             2-0  6

10. Berend Plijter (1092)   - Anton Schotanus (1279)       0-2  7

 

 

 

2e klasse A    KNDB    -   ronde 6

 

    Prov. Gronings Tiental  - Huizum-2                     9-11

 1. Johan Zijlstra (1111)   - Marcel de Vries (1088)       1-1  8

 2. John Thimister (1209)   - Hans van Dijk (965)          1-1  3

 3. Geert Greven (919)      - Bram Scholma (914)           2-0 10

 4. Jacob Reinders          - Jan T. Terpstra (952)        0-2  7

 5. Rob van Heukelem (880)  - Jan Bosselaar (1072)         1-1  6

 6. Jack Westerdijk (919)   - Gerrit Reitsma (986)         1-1  9

 7. Sietze Rozema (1016)    - Theo Diemeer (935)           2-0  4

 8. Hiltjo Haze             - Sietse Nagel (1117)          0-2  2

 9. Koos Prak (979)         - Bart Adema (778)             1-1  5

10. Feiko Stoppels (871)    - Thijs Talsma (1014)          0-2  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 5

 

Huizum-1 - Het Noorden-1

Na afloop volgde de gezellige na-analyse van de partijen in het Grand-Café van 'Ien en Mien'.

Tamar Visser, Henk Stroetinga kijken hoe het ook kon.

 

Foto:  SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 5

 

Huizum-1 - Het Noorden-1

Danny Staal - Jan Adema

Jacob Pronk - Rein van der Pal.

 

Foto: SAN

22-12-2019:  Huizum-1 lijdt groot verlies tegen Het Noorden-1

 

 

 

Hoofdklasse A   KNDB  -  ronde 5

 

    Huizum-1                 - Het Noorden-1 Groningen     7-13

 1. Rein van der Pal (1431)  - Jakob Pronk (1169)          2-0  3

 2. Jan Adema (1237)         - Danny Staal (1364)          1-1 10

 3. Sietse Nagel (1117)      - Bert de Jong (1121)         0-2  7

 4. Anton Schotanus (1279)   - Jan van Meggelen (1313)     0-2  8

 5. Anne Piet Kooistra (1242)- Owen Donkers (1146)         1-1  9

 6. Waylon Poot (1235)       - Gedion van Eiken (1119)     0-2  2

 7. Bart Visser (1146)       - Floris Tol (1098)           1-1  5

 8. Piet Bouma (1181)        - Tamar Visser (912)          1-1  5

 9. Jacob de Vries (1189)    - Martijn de Jong (1289)      0-2  4

10. Tjalling vd Bosch (1183) - René Wijpkema (1256)        1-1  1

 

 

2e klasse A   KNDB  -  ronde 5

 

    Huizum-2                 - Het Noorden-2 Groningen     12-8

 1. Gauke Dirk Nijholt (845) - Johan Rademaker (1006)      0-2  3

 2. Jan T. Terpstra (952)    - Henk Stroetinga (1159)      1-1  7

 3. Meinze Feenstra (994)    - Yneke Goerres (806)         0-2  2

 4. Hans van Dijk (965)      - Sander Staal (909)          2-0  6

 5. Marcel de Vries (1088)   - Jacob Ganzevoort (849)      2-0 10

 6. Gerrit Reitsma (986)     - Folkert Eerdmans (747)      1-1  4

 7. Theo Diemeer (935)       - Bob van der Mark (967)      1-1  5

 8. Jan Bosselaar (1072)     - Marinus Damkat (919)        1-1  8

 9. Bram Scholma (914)       - Alyne Goerres               2-0  4

10. Fedde van der Laan (755) - Thomas Bouma                2-0  1

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Vanaf 25 mei 2018 wil Damclub Huizum voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming, de AVG.

 

De onder staande linken verwijzen naar de diverse verklaring van club en van lid:

 

- Privacyverklaring

 

- Geheimhoudingsverklaring

 

- Toestemmingsverklaring van het lid

 

 

Leden die niet herkenbaar op foto's of filmpjes willen voorkomen, kunnen dit aangeven.

Het voorkomen van namen van spelers in o,a, ranglijsten is inherent aan het lidmaatschap van de club of deelname aan competities.

►
Filmpje met stukje onderlinge competitie Damclub Huizum

Cornelis Bruinsma maakte in 1968 een film over het in de vaart brengen van
het Huzumer skûtsje, It Doarp Huzum. De film begint met beelden van het dorp Huizum en vervolgt met het tonen van enkele verenigingen in Tivoli. Er werd een link naar deze HCL-film gezet in de Huizum-groep op Facebook. Hiervan heb ik een korte versie proberen te maken en er, omdat er geen geluid bij is, een muziekje onder gezet.

We zien o.a. Jan T. Terpstra en Anton Schotanus in deze korte versie.
In de langere versie zien we tussen de mannen van het skûtsje Marten Nicolaï aan de stamtafel een glas heffen.
Ook Tjitze Kramer en vrouw zijn in de
uitgebreidere film te zien.
Kramer was in de jaren 50, 60 en begin 70 uitbater van Tivoli en verwierf voor zijn inzet
bij feestavonden e.d. het erelidmaatschap van Damclub Huizum.

Voor de  lange versie met het skûtsje zie op Facebook in de Huizum-groep.