88 jaar
jong
Dorpshuis
Ien  en
Mien
Damclub Huizum        Opgericht  februari 1932                   www.damclubhuizum.nl      
Dammers
Naam Dammer
Woonplaats
Geboren te
Leeuwarden-Huizum
Anjum
overleden
Terwispel
Warten
overleden
Terherne
Warten
overleden
Groningen
Donkerbroek
overleden
Groningen
Huizum
overleden
Leeuwarden
Achlum
overleden
Hurdegaryp
Bergum
overleden
Groningen
Opeinde
overleden
Goutum
Leeuwarden