83 jaar
68 jaar
in Tivoli
Damclub Huizum        Opgericht  februari 1932                   www.damclubhuizum.nl      

Huizum Nieuwtjes - september-oktober 2015

         Nationale Damcompetitie - ronde 3:  Huizum-2 - BEGB Britsum

Reinout Sloot - Jan de Vos.

Foto: SAN
Steun Damclub Huizum 
NL43INGB0003482516 t.n.v. penningmeester
Damclub Huizum te Leeuwarden
Clubavond: donderdag (sep - mei)
Word nu lid van Damclub Huizum
en ontvang het jubileumboek 2007
(zolang de voorraad strekt)
Word nu lid van Damclub Huizum
en ontvang het jubileumboek 2007
(zolang de voorraad strekt)

 

Redactie: Sietse Nagel.

 

07-11-2015: Ere-voorzitter De Oldehove, Henk Posthumus, overleden

 

Op maandag 2 november 2015 is Henk Posthumus (74) plotseling overleden.

Drie weken geleden was hij nog arbiter bij de thuiswedstrijd van de beide Huizumer tientallen in Tivoli.

Henk Posthumus is geboren in Huizum-west in dezelfde omgeving als waar Anton Schotanus en Douwe de Jong hebben gewoond. Veel bestuurlijk talent op de vierkante meter. Zelfs Ruud Palmer heeft er nog een tijdje verbleven bij zijn oma. En de man van het Suikertoernooi, Wiebe Visser, woonde er. Niet te geloven.

Henk Posthumus was jarenlang het gezicht van onze buurclub. Ooit was hij jeugdlid van Damclub Leeuwarden. Dit na mee te hebben gedaan aan het in die tijd door o.a. Jelmer Miedema en Geert Bosma georganiseerde schooldamkampioenschap. Op het werk roerde collega Sieds Dijkstra het dammen aan en toen is Henk lid geworden van damclub De Oldehove, de club die is voortgekomen uit Damclub Leeuwarden en de op christelijke leest geschoeide club Gezellig Samenzijn. In 1975 werd hij voorzitter van deze club. In die tijd startte de damcarrière van de huidige voorzitter van Damclub Huizum. Het moet in 1976 zijn geweest dat deze tijdens een damtoernooi in gebouw Irene aan de Nieuweburen voor het eerst in zijn leven een eerste prijs won in de eerste klas. De jeugd-, 3e- en 2e-klas waren al een gepasseerd station en dit was een belangrijke volgende stap. De medailles waren op. De man achter de organisatie-tafel, die later Henk Posthumus zou blijken te zijn, zou er eentje opsturen. Deze medaille is waarschijnlijk onderweg onderschept ....  Henk zette zich dubbel en dwars in voor zijn club en vormde er voor dat Damclub Huizum een geduchte concurrent in de stad had. Diverse keren stond De Oldehove op uit het dal en wist men Huizum te overklassen. In Hendrik van der Zee had De Oldehove een tot grootmeester uitgroeiend talent, waar omheen diverse jonge dammers uit Friesland konden worden aangetrokken. In zijn rol van arbiter kon hij uit zijn slof schieten als je vlak voor de wedstrijd aan het materiaal kwam. Dit kwam waarschijnlijk omdat hij de wedstrijd niet rommelig van start wilde laten gaan. En er waren wel eens vaker van die momentjes met deze en gene. Henk stond echter altijd vooraan als er iets in Friesland georganiseerd moest worden. In 1989 leidde hij het NK Dammen in de Leeuwarder Bowlinghal. Een prachtig evenement. Hij was ook betrokken bij het WK Junioren in de studio van Omrop Fryslân als kartrekker en één van de organisatorren van de jubileumactiviteiten van de PFDB in 2003. Naast zijn functies in besturen (o.a. De Oldehove en de PFDB), het teamleiderschap, het arbiterschap is Henk lange tijd het perscontact namens de bond geweest. Hij probeerde ook anno 2015 nog steeds een stukje in de krant te krijgen van de damcompetitie en was de stem van dammend Friesland op de zaterdagmiddag op Omrop Fryslân radio.

Hij was niet voor niets Erelid van de PFDB, erelid van De Oldehove en lid van verdienste van de KNDB.

Bernard Post, tot voor kort enige jaren alleen lid van De Oldehove had een goede ervaring met Henk toen hij in het ziekenhuis belandde. Hij was één van de eersten, die hem bezocht. Jammergenoeg is dit andersom niet meer mogelijk geweest.

 

Wij wensen zijn echtgenote Marion en kinderen sterkte met dit verlies.

 

.07-11-2015: Provinciale Clubteamcompetitie

 

De provinciale competitie is inmiddels in de meeste klassen twee ronden oud.

We geven een overzicht van de gespeelde wedstrijden door Huizum-teams.

 

Ereklas PFDB - ronde 1   -   7-1-2015

 

   Oerterp                 - Huizum-1                 4-8

1. Jan van Dijk (1366)      - Bart Visser (1136)       2-0 2

2. Sipke Doller (1192)      - Rein van der Pal (1419)  1-1 5

3. Gerben de Wit (1210)     - Anton Schotanus (1234)   1-1 6

4. Hendrik Veenstra (1201)  - Jan Adema (1255)         0-2 4

5. Dennie van Dijk (1094)   - Piet Bouma (1209)        0-2 1

6. Fokke Heidsma (953)      - Erwin Heslinga (1282)    0-2 3

 

Huizum-1 ging voortvarend van strat met een 4-8 overwinning op Oerterp. Meervoudig kampioen van Friesland Jan van Dijk won van Bart Visser, maar voor de rest was er niet veel aan de hand, lijkt het. Belangrijk was de overwinning van Jan Adema op Hendrik Veenstra, want van Sipke Doller en Gerben de Wit valt niet te winnen

 

Ereklas PFDB - ronde 2   -   3-11-2015

 

   DCH Heerenveen-1        - Huizum-1                 7-5

1. Oscar Veltman (1141)     - Piet Bouma (1209)        2-0 2

2. Tjipke Smedinga (1160)   - Jan Adema (1255)         2-0 4

3. Anne Dekker (1063)       - Erwin Heslinga (1282)    1-1 1

4. Henk Hosper (1141)       - Bart Visser (1136)       0-2 6

5. Waylon Poot (1211)       - Anne Piet Kooistra(1248) 2-0 5

6. Wim van der Molen (1083) - Anton Schotanus (1234)   0-2 3

 

In ronde 2 ging het mis in Mildam tegen Heerenveen-1. Erwin Heslinga won niet van Anne Dekker en Piet Bouma capituleerde tegen Oscar Veltman. Invaller Anton Schotanus trok de stand recht tegen invaller Wim van der Molen, maar Heerenveen nam meteen repressailles met overwinningen van Tjipke Smedinga op Jan Adema en van de altijd gevaarlijke Waylon Poot op Anne Piet Kooistra.

De overwinning van Bart Visser kon het allemaal niet meer keren.

 

Hoofdklas PFDB - ronde 1  -  1-10-2015

 

   Huizum-2                - DCH Heerenveen-2        10-2

1. Anton Schotanus (1234)   - Aize Plantinga (1084)    2-0 6

2. Sietse Nagel (1158)      - Martin Boersbroek (1012) 2-0 2

3. Reinout Sloot (1128)     - Wim van der Molen (1083) 2-0 1

4. Marten Martens (1012)    - Sjoerd Hofman (1095)     1-1 4

5. Anne Langhout (995)      - Tabe de Vries (903)      2-0 5

6. Meinze Feenstra (991)    - Marten Zijlstra (987)    1-1 3

 

Huizum-2 staat na 2 ronden op kop van de ranglijst in de hoofklasse PFDB.

De overwinning op Heerenveen-2  was een vrij duidelijke. Wat is blijven hangen, is het slot van de partij Schotanus-Plantinga. Laatstgenoemde had niet veel tijd meer en vond dat het eindspel remise was. Eerstgenoemde probeerde echter nog wat en verraste zijn tegenspeler nog. Schotanus had even eerder al kunnen winnen, maar schatte het anders in. Volgens de opmerkingen op Toernooibase zou Aize ook remise hebben kunnen maken, maar dat is nog maar de vraag.

 

Hoofdklas PFDB - ronde 2  -  5-11-2015

 

   Huizum-2                - DC Dokkum                9-3

1. Anton Schotanus (1234)   - Piet Pieters (1038)      2-0 4

2. Sietse Nagel (1158)      - Jetze Hoogterp (1083)    2-0 1

3. Reinout Sloot (1128)     - Willem Nuveld (1075)     0-2 2

4. Jan Bosselaar (1078)     - Bouwe Ringnalda (950)    2-0 6

5. Anne Langhout (995)      - Sjoerd Bloem (944)       1-1 5

6. Marten Martens (1012)    - Alex Hoekstra (917)      2-0 3

 

Alweer thuis in Tivoli, ditmaal tegen Dokkum. Ooit was Dokkum een grote vereniging. Enige tijd had men Fortuin als lichte sponsor. De concurrentie van clubs als Rinsumageest en tegenwoordig Damcombinatite Fryslân zorgen ervoor dat de oude verenigingen wat stil zijn komen te staan. Dokkum merkt dit nu ook. Er zijn nog maar 12 leden. De geografische ligging speelt hierin misschien een rol, omdat er minder kans is op nieuwe aanwas.

Sietse Nagel kwam vlot tot winst. Een vergissing van teamleider Reinout Sloot bracht de tussenstand op 2-2. Marten Martens begreep dat er enige actie nodig was en won van Alex Hoekstra. Ook Schotanus en Bosselaar wonnen hun partijen. Langhout sloot de partij tegen Bloem af met 1-1.

Genoeg voor weer een klinkende overwinning.

 

1e klasse B  PFDB - ronde 1  -  8-10-2015

 

   Huizum-3                 - DCT Twijzelerheide      9-3

1. Thijs Talsma (1016)       - Freerk Douma (618)      2-0 3

2. Henk Veldhorst (878)      - Henk Bosgraaf (1032)    0-2 4

3. Jan T. Terpstra (1003)    - Johannes vd Meulen(623) 2-0 1

4. Jilles van Kesteren (928) - Binne Brouwer (1080)    1-1 5

5. Bart Adema (739)          - Jan Zwaagstra (806)     2-0 2

6. Fedde van der Laan (789)  - Piet Wiersma (856)      2-0 6

 

Jan Terpstra, Bart Adema en Thijs Talsma legden de basis voor de latere overwinning. Jilles van Kesteren speelde knap remise tegen Binne Brouwer. Toen Fedde van der Laan ook nog eens wist te winnen, werd de einduitslag wel heel fors.

 

1e klasse B  PFDB - ronde 2  -  3-11-2015

 

   DCH Heerenveen-3         - Huizum-3                9-3

1. Johnny Modderman (1079)   - Jan T. Terpstra (1003)  1-1

2. Wim Riddersma (880)       - Thijs Talsma (1016)     2-0

3. Tabe de Vries (903)       - Henk Veldhorst (878)    1-1

4. Geert Rozenberg (856)     - Jilles v.Kesteren (928) 2-0

5. Jan van de Vegt (789)     - Gauke D. Nijholt (849)  2-0

6. Benno de Vries            - Bart Adema (739)        1-1

 

En na zonneschijn komt regen. Huizum-3 werd hardhandig onderuit gehaald door Heerenveen-3. Vooral Wim Riddersma was hier bij betrokken. Hij vloerde Thijs Talsma.

Als Talsma zelf even had gewonnen en de jongens Van Kesteren en Nijholt  even een puntje hadden gepakt, dan zat er wellicht een gelijkspelletje in. Maar goed, dit was niet aan de orde.

 

3e klasse B  PFDB - ronde 1  -  13-10-2015

 

   Rinsumageest-2           - Huizum-4                1-7

1. Pieter de Vries (706)     - Fedde van der Laan (789)0-2 2

2. Gaatze de Vries (768)     - Hidde Risselada (795)   0-2 3

3. Age Zwaagstra (691)       - Johan Bosgra (742)      0-2 1

4. Johannes van der Woude    - Ton Bouwkamp (649)      1-1 4

 

Het roemruchte Huizum-4 speelde de eerste wedstrijd van het seizoen uit tegen Rinsumageest-2. Dit ging uitstekend. Er was winst voor achtereenvolgens Bosgra, Van der Laan en Risselada. Teamleider Ton Bouwkamp zelf aanschouwde het en zag dat het goed was. Hij kwam remise overeen met Johannes van der Woude. De buit was binnen.

 

 

17-10-2015: Huizum-1 houdt Nijverdal op 10-10

 

Huizum-1 heeft op zaterdag 17 oktober 2015 in Tivoli een kostbaar punt verovert op het altijd lastig te bestrijden tiental van Nijverdal. De sterkste speler aan Nijverdalkant, Artem Ivanov,  speelde tegen Hans van Dijk en die had dit zien aankomen, gezien zijn reactie op Facebook. Hij verloor, maar vond het prachtig.  Er volgden twee remises in de wedstrijd aan de borden van Jan Adema en Rein van der Pal. Zij hadden dan ook een gelijkwaardige tegenstander in Van Marle en Boom. Hoewel gezegd moet worden dat Rienk van Marle een mogelijkheid heeft gemist tegen Jan. Zie Toernooibase.

Verrrassend was de overwinning van Ronny Koop op Katrinus Posthumus.

Marten Martens kreeg te maken met de broer van Ronny, Michel Koop, op papier de betere, maar Marten kwam nog wel op dam. Hierna ging het niet helemaal goed en was verlies een feit. Bij de inmiddels lfikse achterstand wees onze man uit Sneek, Jacob de Vries, de goede richting met alweer een overwinning  op John Drees.   Anne Kooistra kreeg Paul Everloo er niet onder en andersom ook niet. En net toen het nodig was scoorde  Tjalling van den Bosch de aansluitende treffer tegen Harrie Hoonhorst.

Anton Schotanus trof  Ronald Sempel en won gedegen. Bij de stand 9-9 informeerde de laatste bord-speler, Sietse Nagel, maar eens naar de tussenstand. Hij stond er penibel voor op dat moment. Terwijl hij het scorebord probeerde te ontcijferen, deelde Hans mee dat het 9-9 stond. 'Nee, ook dat nog', riep Nagel en beende terug naar zijn bord. Met kunst en vliegwerk maakte hij Marinus Morsink een punt afhandig, waardoor het 10-10 werd. Huizum-1 staat in de middenmoot. De volgende wedstrijd is tegen Heerenveen in Mildam op zaterdag 31 oktober a.s.

 

Hoofdklasse A - KNDB

 

    Huizum-1                -  Nijverdal             10-10

 1. Katr. Posthumus (1193)  - Ronny Koop (1091)       0-2 (4)

 2. Rein van der Pal (1419) - Gerrit Boom (1346)      1-1 (3)

 3. Jacob de Vries (1158)   - John Drees (844)        2-0 (6)

 4. Anton Schotanus (1234)  - Ronald Sempel (811)     2-0 (9)

 5. Jan Adema (1255)        - Rienk van Marle (1269)  1-1 (2)

 6. Hans van Dijk (989)     - Artem Ivanov (1516)     0-2 (1)

 7. Marten Martens (1012)   - Michel Koop (1239)      0-2 (5)

 8. Anne Kooistra (1248)    - Paul Everloo (1131)     1-1 (7)

 9. Tjalling vd Bosch (1172)- Harrie Hoonhorst (1047) 2-0 (8)

10. Sietse Nagel (1158)     - Marinus Morsink (1255)  1-1(10)

 

Huizum-2 boppe

Na de klinkende overwinning van vandaag op BEGB Britsum staat Huizum-2 mee bovenaan in de 2e klasse A van de KNDB. Hoera, wat doen deze spelers het goed.

Thijs Talsma opende de wedstrijd met winst op Sietse Bronger. Henk Veldhorst en Sjoerd Schaaf hielden elkaar op remise. Andermaal was er winst en wel van Bart Adema op Willem Lep.  Maar toen was er even een kentering, omdat de van Birdaard overgekomen Eeltje Terpstra  Fedde van der Laan verschalkte. Fedde keek op een bepaald moment vreemd op toen hij na het halen van een consumptie terugkwam en achter  bord 9 plaatsnam in plaats van achter zijn eigen bord 8. Yke Miedema, die er tegenover zat, begreep het ook niet, vooral niet nadat Fedde vroeg: 'Welke hè jou deen'.

De stand kwam hem niet bepaald bekend voor, maar dit klopte dus wel. Snel schoof hiij een stoel op.  Hidde Risselada maakte van de verwarring gebruik en versloeg Miedema.

Het clubgenotenduel De Vos-Sloot eindigde onbeslist. Hetzelfde geldt voor de partij tussen Meinze Feenstera en Jan Peters.  Meinze was op de goede weg tegen Jan Peters. Er was schijfwinst, maar  dit restulteerde helaas niet in partijwinst.

En dan was daar de grote kans voor Gauke Dirk Nijholt. Na afloop liet hij zien wat hij had moeten spelen om van Romke Toering te winnen. Maar hij deed het in het echt niet.

De tragiek van iedere dammer na afloop van een partij.

Jan Terpstra en Jeppe Bronger maakten er weerk een mooie strijd van met een vredige puntendeling tot gevolg. De kers op de taart, de slagroom op de koffie enzovoort werd geproduceerd door Gerrit Reitsma uit Rien. Pieter Dijkstra zag de dubbele bodem van een achterloopje van Gerrit aankomen en dit koste een schijf en de partij.

De volgende wedstrijd is tegen Heerenveen-2 op zaterdag 31 oktober a.s.

 

2e klasse A - KNDB

 

    Huizum-2                - BEGB Britsum           13-7

 1. Jan de Vos (1044)       - Reinout Sloot (1128)    1-1 (6)

 2. Thijs Talsma (1016)     - Sietse Bronger (986)    2-0 (1)

 3. Meinze Feenstra (991)   - Jan Peters (962)        1-1 (7)

 4. Jan Terpstra (1003)     - Jeppe Bronger (920)     1-1 (9)

 5. Gerrit Reitsma (998)    - Pieter Dijkstra (949)   2-0(10)

 6. Gauke Dirk Nijholt (849)- Roel Toering (888)      1-1 (8)

 7. Henk Veldhorst (878)    - Sjoerd Schaaf (846)     1-1 (2)

 8. Fedde van der Laan (789)- Eeltje Terpstra (914)   0-2 (4)

 9. Hidde Risselada (795)   - Yke Miedema (747)       2-0 (5)

10. Bart Adema (739)        - Willem Lep (843)        2-0 (3)

 

Een groot aantal partijen is na te spelen op Toernooibase. Doen !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale Damcompetitie - ronde 2 - Damcombinatie Fryslân - Huizum-2.

 

Anton Schotanus noteert een zet van Bastiaan Hollander.

 

Foto: SAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damcombinatie Fryslân - Huizum-1: Hans Zondervan - Anne Piet Kooistra.

Verder o.a. Piet Leijenaar - Rein van der Pal, Bert Oegema - Jan Bosselaar, Durk de Vries - Tjalling van den Bosch.

 

03-10-2015: Rein van der Pal wint als enige tegen Damcombinatie Fryslân

 

Met Tjalling van den Bosch en Anne Kooistra in de opstelling was Huizum-1 aardig op sterkte voor de strijd tegen Damcombinatie Fryslân-1 in Wânswert.

Het was prachtig najaarsweer. Het was ook het team van Amersfoort gelukt het dorp te vinden. Geen vuiltje aan de lucht.

 

DCF-1 bleek vier vaste krachten niet in de opstelling te hebben staan. Een kans voor Huizum-1 om er een echte wedstrijd van te maken. Lang ging het goed. Jan Adema hield Tjalling Goedemoed bezig en liet hem niet verder dan een punt komen. Hans van Dijk debuteerde als vaste kracht in Huizum-1. Ook hij bracht een punt binnen tegen Tjalling Oegema.

Er ontstond een dikke dip in de wedstrijd door twee verliespartijen achter elkaar. Teamleider Sietse Nagel verloor tegen Willem Leijenaar door een rare  denkfout de macht over zijn stand. Marten Martens was toen al in het nadeel beland. Taeke "Kooistra maakte het vakkundig af. Anne Kooistra en Tjalling van den Bosch speelden remise tegen Hans Zondervan en Durk de Vries. Het staat dan 8-4 in het voordeel van DCF.

Bart Visser probeerde zich nog te redden, maar zijn stand was te krachteloos.

Douwe Edelenbos zorgde voor een 10-4 stand.  Het was de inleiding van de 2e dip in de wedstrijd, want Jan Bosselaar volgde met verlies tegen Bert Oegema. Althans volgens mijn briefje. Volgens de KNDB-site was de volgorde net anderom. Klassiek spel is soms lastig. Verlies was een feit. Anton Schotanus wist de remise veilig te stellen tegen Bastiaan Hollander. De eer werd gered door Rein van der Pal. Tegen Piet Leijenaar ging de kopman linea recta naar een 4-tegen-1-eindspel en won.

 

De volgende wedstrijd is thuis in Tivoli tegen Nijverdal.

 

Hoofdklasse A - KNDB - ronde 2

 

    Damcombinatie Fryslân-1  - Huizum-1              13-7

 1. Willem Leijenaar (1263)  - Sietse Nagel (1158)    2-0 (3)

 2. Taeke Kooistra (1319)    - Marten Martens (1012)  2-0 (4)

 3. Douwe Edelenbos (1213)   - Bart Visser (1136)     2-0 (8)

 4. Tjalling Goedemoed (1389)- Jan Adema (1255)       1-1 (1)

 5. Bastiaan Hollander (1299)- Anton Schotanus (1234) 1-1 (9)

 6. Hans Zondervan (1228)    - Anne Kooistra (1248)   1-1 (5)

 7. Piet Leijenaar (1069)    - Rein v.d. Pal (1419)   0-2(10)

 8. Bert Oegema (994)        - Jan Bosselaar (1078)   2-0 (7)

 9. Tjalling Oegema (1074)   - Hans van Dijk (989)    1-1 (2)

10. Durk de Vries (1064)     - Tjalling vd Bosch(1172)1-1 (6)

 

Huizum-2 won voor de tweede keer dit seizoen. Het werd een 8-12 overwinning in Surhuisterveen tegen Troch Tinken Sterk.  Jan Terpstra gaf Huizum-2 de leiding met een overwinning op Karel de Bruin. De thuisploeg sloeg terug via Jan Hoogsteen, die Fedde van der Laan op een nul tracteeerde. Thijs Talsma zette zijn team weer op voorsprong, Jan de Vos consolideerde deze en vervolgens wonnen Gauke Dirk Nijholt en Henk Veldhorst hun partijen. Voor ons gevoel, zie de partijen op Toernooibase, had Bart bijna de remise te pakken. Helaas liep het anders. Luitzen van der Heide hengelde de twee punten binnen. Meinze Feenstra miste op de 36e zet een goede mogelijkheid tegen Rein van der Wal en ging eraf. Jacob de Vries zorgde voor de wedstrijdwinst. Zijn overwinning was het 11e punt.  Gerrit Reitsma drukte er voor de zekerheid tegen Gerrit Terpstra nog een puntje bij en zo kwam de eindstand op 8-12.. Trouwens, wie Toernooibase bezoekt en de partij van Gerrit oproept, ziet dat Hendrik Veenstra in een live-analyse een paar winnende mogelijkheden aangeeft voor onze Gerrit.

 

De volgende wedstrijd is thuis in Tivoli tegen BEGB Britsum.

 

2e klasse A - KNDB - ronde 2

 

    Troch Tinken Sterk       - Huizum-2               8-12

 1. Ype Kroodsma (873)       - Thijs Talsma (1016)    0-2 (3)

 2. Steven Veenstra (1006)   - Jacob de Vries (1158)  0-2 (9)

 3. Karel de Bruin (929)     - Jan Terpstra (1003)    0-2 (1)

 4. Haye Wittermans (996)    - Jan de Vos (1044)      1-1 (4)

 5. Rein van der Wal (1098)  - Meinze Feenstra (991)  2-0 (8)

 6. Gerrit Terpstra (1058)   - Gerrit Reitsma (998)   1-1(10)

 7. Jan Hoogsteen (837)      - Fedde v.d. Laan (789)  2-0 (2)

 8. Joop de Graaf (910)      - Henk Veldhorst (878)   0-2 (6)   9. Simen Atsma (669)        - Gauke D. Nijholt (849) 0-2 (5) 10. Luitzen v.d. Heide (905) - Bart Adema (739)       2-0 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rein van der Pal al meer dan 40 jaar lid van de KNDB

 

Voor het 40-jarig lidmaatschap van de dambond had Rein van der Pal nog een speldje tegoed. PFDB-voorzitter Jan Bosselaar deed de uitreiking ervan.

 

Foto: SAN.

 

 

21-09-2015: Dubbelslag voor Huizum-1 en -2 ten koste van Drachten en Sneek

 

Op zaterdag 19 september 2015 speelden de twee Huizumer damtientallen in Tivoli tegen de tientallen van Ons Genoegen Drachten en de Sneeker Damclub.

Huizum-1 speelt in de hoofklasse A, waarin in totaal vijf Friese teams deelnemen.

OG Drachten is nieuw in de klasse. Huizum-2 speelt in de 2e klasse A.

We waren er klaar voor, hoewel Hans van Dijk plotseling de griep kreeg en er een invaller aan moest treden. Dit werd Jacob de Vries.

 

Schimmelschijven.

Bij het opstellen van het materiaal kwam aan het licht dat in diverse kistjes schijven zich een schimmelcultuur had ontwikkeld. De nonplaying materiaalcommissaris Erwin Heslinga kon meteen aan het werk, door de kistjes weer in te nemen om ze thuis weer speelklaar te maken.

Bij een allergietest deed blijken dat de voorzitter alleen een allergische reactie vertoonde bij een bosschimmelprikje. Er moet nog iets aan zijn schijven hebben gezeten, want hij kreeg zijn schijven tijdens de wedstrijd niet daar waar ze moesten staan. Paddestoelen kunnen een vreemd effect geven en dat is ook schimmel.

 

Het ging deze dag heel goed met beide teams. Het moet aan het openingspraatje hebben gelegen, waarin de voorzitter neuzelde over het plezier dat Piter Bergsma in het verleden op het gezicht had tijdens zijn partij en over 'mindfulness'. Dit laatste heeft iets te maken met het bannen van de drukte in het hoofd, proberen te leven in het hier en nu, alert zijn, maar ook dat wanneer je plotseling gewonnen komt te staan je niet al te zenuwachtig moet worden, maar dit gewoon moet accepteren.

 

Hoofdklasse A - KNDB

Ons Genoegen kwam deze middag na de drukwinst van de kersverse papa Katrinus Posthumus op Germ Kooi op voorsprong na tweemaal verlies van Jan  Bosselaar tegen Wopke de Vries en Sietse Nagel tegen Jeroen Cremers.  De jonge jongens van OG.

Is dit hun grote doorbraak, denk je dan meteen. De kleine doorbraak hebben ze al eens gemaakt. Jeroen zat na een jaar van stilzitten voor het eerst weer achter het bord.

Hij beet zich vast en liet niet meer los. Jan Bosselaar raakte onderweg een schijf kwijt, speelde nog wel door, maar er kwam geen engeltje op zijn schouder zitten.

Jacob de Vries trok de stand gelijk. Tegenspelr Eake Roosma was niet helemaal zorgvuldig en dit werd vakkundig afgestraft. Nog voordat de helft van de wedstrijd erop zat, zorgde Anne Kooistra met zijn overwinning op Iskander Al Selfy (zoiets stond op het scorebord) Al Sarayfi dus, dat Huizum een voorsprong kreeg. Aanvankelijk leek er niet veel aan de hand, maar nadat de centrumschijf van Iskander was weggeruild, was de stand ineens een beetje prut.

Aan bord 1 werd Jan Adema geconfronteerd met een speler, die ook wel 'de bunker' wordt genoemd, vanwege zijn degelijke betonspel. Het was Sipke Doller. Naast het bord lagen twee tegeltjes met de wijsheden: 'De enige bank die ik vertrouw is de vensterbank' en 'Geniet van het leven, want dit duurt maar even'. Psychologische oorlogsvoering van de bovenste plank. De reservekampioen van Fryslân is niet gewend om met de betonmolen om te gaan. In het eindspel werd de vrede getekend. Hierna begon Huizum flink uit te lopen, want Rein van der Pal verzilverde zijn partij tegen Richard Koot. Langzaam maar zeker nam Rein alle strategische velden in bezit. En toen ook Anton Schotanus won van Jan Hoogterp leek de wedstrijd beslist. Sterker nog, het 11e punt was binnen. Anton stond nog flexibel, terwijl Hoogterp in een mooie vorm stond, waarbij zijn tempi op waren. De 'oude' meester kan het nog. Knap was het puntje, dat Marten Martens behaalde op de tijdverslindende Henk Jonker. Waarschijnlijk nog knapper de remise van Bart Visser op de absolute kopman van OG, Gabriël Heerema.

Teamleider Nagel is tevreden. De volgende wedstrijd is op zaterdag 3 oktober. Dan speelt Huizum-1 tegen Damcombinatie Fryslân in Wânswert.

 

    Huizum-1               - Ons Genoegen Drachten    13-7

 1. Jan Adema (1255)       - Sipke Doller (1192)      1-1 (6)

 2. Rein van der Pal (1419)- Richard Koot (1179)      2-0 (7)

 3. Bart Visser (1136)     - Gabriël Heerema (1389)   1-1(10)

 4. Sietse Nagel (1158)    - Jeroen Cremers (1116)    0-2 (3)

 5. Marten Martens (1012)  - Henk Jonker (1090)       1-1 (9)

 6. Anton Schotanus (1234) - Jan Hoogterp (1228)      2-0 (8)

 7. Anne Kooistra (1248)   - Iskander Al Sarayfi(1097)2-0 (5)

 8. Jan Bosselaar (1078)   - Wopke de Vries (1093)    0-2 (2)

 9. Katr. Posthumus (1193) - Germ Kooi (892)          2-0 (1)

10. Jacob de Vries (1158)  - Eake Roosma (946)        2-0 (4)

 

 

2e klasse A

 

De score van de wedstrijd Huizum-2 - SDC liep op naar 8-0 voor de thuisploeg.

Het was Jan Terpstra, die de eerste 2 op het scorebord zette. Bam. Tegenspeler Jorn was iets te optimisch te strijde getrokken. Dirk Zwier, die de controle over de notatie na een tijdje kwijtraakte, behield tegen Robin Hoekstra de controle over de partij en won in een vloeiende stijl. Gerrit Reitsma trof Wim Oldekamp, die zichzelf in feite de das omdeed door een klein zetje open te zetten. 6-0. Het werd 8-0 door de ovewinning van Jan de Vos op Jan Sloot. Sloot had iets te laat door, dat hij er al in zat.

Het eerste punt aan de kant van SDC kwam van Marieke Altena, die stoer aan bord 1 plaatsnam tegenover Thijs Talsma. Marieke haar spel oogde mooier dan dat van Thijs en waarschijnlijk was dat ook zo. Op de 12e zet zou ze een betere voortzetting hebben kunnen doen, volgens een reactie op Toernooibase van een bekende Friese damtrainer.

Er volgde nog een remise van Feenstra en Hoekstra. Fedde van der Laan liet het aankomen op een eindspel van 5-tegen-5, waarin Martin de Vries ineens moest offeren. En van het één kwam het ander. Fedde nam de felicitaties in ontvangst. Gauke Drik Nijholt kwam in moeilijkheden tegen het geheime wapen van Sneek, Theo Diemeer.

De damcombinatie die opdoemde viel niet meer te ontlopen. Bart maakte optimaal gebruik van de kansen in het eindspel en dwong remise af tegen Jesse de Boer.

Tot slot won Henk Veldhorst van nota bene Marcel de Vries, die nog niet jarig was.

Een paar dagen later wel. Een mooie 15-5 overwinning. In ronde 2 mag Huizum-2 het opnemen tegen TTS in Surhuisterveen.

 

    Huizum-2               - Sneeker Damclub         15-5

 1. Thijs Talsma (1016)    - Marieke Altena (893)     1-1 (5)

 2. Jan de Vos (1044)      - Jan Sloot (729)          2-0 (4)

  3. Gerrit Reitsma (998)   - Wim Oldekamp (735)       2-0 (3)

 4. Jan Terpstra (1003)    - Jorn Kruit (720)         2-0 (1)

 5. Henk Veldhorst (878)   - Marcel de Vries (1086)   2-0(10)

 6. Meinze Feenstra (991)  - Kerst Hoekstra (1033)    1-1 (6)

 7. Gauke D. Nijholt (849) - Theo Diemeer (905)       0-2 (8)

 8. Fedde vd Laan (789)    - Martin de Vries (701)    2-0 (7)

 9. Dirk Zwier (777)       - Robin Hoekstra (833)     2-0 (2)

10. Bart Adema (739)       - Jesse de Boer (925)      1-1 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenvergadering Damclub Huizum op donderdag 4 september 2015

 

Clubvoorzitter Sietse Nagel overhandigt één van de vele prijzen aan Piet Bouma.

 

 

23-08-2015: Het laatste nieuws voor de start van het nieuwe seizoen

 

Gedurende de zomermaanden, als de clubavond even stilligt, gaan diverse dammers door in de open zomercompetitie (in Surhuisterveen en Mildam) of bezoeken één of meer zomertoernooien in Nederland of in Europa. Af en toe kom je een dammer tegen in de stad, op de Schrans of langs het Van Harinxmakanaal in het Huzumer Aldlân. Op de Schrans troffen we Brant Visser aan naast iets dat het midden had van een moutainbike en een normale fiets. Hij was net klaar met een gesprek, die hij naadloos liet overlopen in een gesprek met het gezinsgroepje van drie tot wie ik behoorde. En dan hoor je nog eens wat. Het scheelde niet veel of Brant was opgebrand. Tijdens het verwisselen van een gasfles in een tent ontstond er een enorme steekvlam. Beetje bij beetje komt het haar van zijn wenkbrauwen terug.

Afgelopen week stond de overlijdensadvertentie in de Leeuwarder Courant van de broer van Brant, Jelke Visser, geboren in de Westereen en overleden in Leeuwarden. Jelke was jarenlang donateur en kwam hierdoor ook nogal eens als deelnemer op onze sneldamtoernooien. We wensen zijn vrouw Janny en natuurlijk ook ons lid Brant sterkte met dit verlies.

 

Op het wandelpad langs het Van Harinxmakanaal kwam iemand aanfietsen, die naarmate hij dichterbij kwam, mij steeds bekender voorkwam. Uiteindelijk bleek het Fedde van der Laan te zijn. Hij zette zijn fiets neer en kwam even naast mij en de hond op het bankje zitten. Terwijl de bootjes van links naar rechts voeren en andersom vertelde Fedde dat hij bij het ziekenhuis was geweest voor controle voor de aandoening, waarmee hij een aantal jaren terug werd geconfronteerd. Om de zoveel jaar kijken ze hoe de waarden erbij liggen. Het zag er goed uit, waardoor hij weer gezond de toekomst in kan kijken.

 

Secretaris Schotanus schreef onlangs dat hij nu pas tijd heeft om eens wat huisbezoeken af te leggen. Hij heeft een hele ronde gemaakt. Zo is hij op bezoek geweest bij Hidde Risselada, Jan Koops, Truida en Brant Visser, Boele en Josephine Land, Trijntje Wiersma (moeder van Harm), Jaap Kieffer, Wim Kieffer, Avylon en Katrinus Poshumus. Avylon en Katrinus heeft hij gefeliciteerd met de geboorte van hun zoon Ymaldo. In dit kader wil ik ook nog even melding maken van het feit dat ons oud-lid Gabriël Heerema en zijn partner Alie een zoon hebben gekregen, Owen Yme genaamd.

 

Johannes Postma heeft aangegeven dat hij in contact is met damclub Samen Sterk uit Hazerswoude dorp. Waarschijnlijk zal hij voor hen een aantal wedstrijden meespelen in de nationale competitie. Niet alle wedstrijden, want zijn zoon zit op voetbal en daar mag hij af en toe ook niet ontbreken.

 

Bernard Post daarentegen wil graag weer meespelen in de mooiste onderlinge van dammend Nederland en ver daarbuiten, namelijk de onderlinge competitie van Damclub Huizum. Jannes van der Wal zei ooit dat de beste training die de spelers van Damclub Huizum kregen de onderlinge competitie was van deze club.

 

We kunnen ons voorstellen dat veel meer dammers mee willen spelen in de onderlinge competitie van Damclub Huizum. Dit is niet ondenkbaar, want door je gewoon aan te melden als lid, kun je op de eerste de beste donderdagavond al aanschuiven in Zalen Tivoli, Huizumerlaan 59, 8934 BD  Leeuwarden / Huizum. Achter Tivoli is een grote parkeerplaats van de school erachter, te bereiken via de Henri Dunantweg (rechtdoor op de kruising met de Huizumerlaan) en de Jansoniusstraat. Na 50 meter linksaf en dan nog 100 meter het parkeerterrein op. Via de naast Tivoli gelegen steeg, komt u bij de vooringang. Wie met de trein komt, kan via de Schrans en de Huizumerlaan in 15 minuten naar Tivoli lopen, mits in een regelmatige tred.

 

Hieronder leest u nog eens wanneer alles begint.

Wordt dus nu lid van Damclub Huizum.

Tot donderdagavond vanaf ongeveer 19.45 uur (start 20.00 uur) in Tivoli.

 

Lees ook het blog 'Huizumer Highlights' van het duo Van der Pal / Van den Bosch over de onderlinge van Huizum en bekijk enkele partijfragmenten tussen Anton Schotanus en Piet Bouma. http://huizumerhighlights.blogspot.nl/

 

30-07-2015: Start nieuwe seizoen

 

Damclub Huizum begint het nieuwe seizoen op donderdagavond 27 augustus met een ronde voor de onderlinge competitie. Een week later, op donderdagavond 3 september 2015, is de ledenvergadering. Vervolgens gaat op donderdagavond 10 september de onderlinge competitie weer verder met ronde 2.

 

Op zaterdag 19 september is ronde 1 van de nationale clubteamcompetitie.

Hoofdklasse A: Huizum-1      - Ons Genoegen Drachten. Aanvang: 12.00 uur.

2e klasse A     : Huizum-1      - Sneeker Damclub. Aanvang: 12.00 uur.

 

Oudjaarsavond valt op donderdag 31 december. Dan is er geen clubavond.

Het Nieuwjaars Sneldamgala 2016 zal worden gehouden op donderdag 7 januari.

 

21-07-2015: 2e plaats Jan Adema na herkamp FK; Jan van Dijk kampioen

 

Midden in de zomer lukte het om de drie koplopers van het persoonlijk damkampioenschap van Friesland 2015 bij elkaar te krijgen om een herkamp te spelen.
Jan van Dijk was de enige van de drie, die al twee keer kampioen is geweest.
Om 20.00 uur werd de klok met versneld speeltempo door arbiter Henk Posthumus in werking gesteld in het Hof van Schoterland te Mildam. De partij tussen Jan Algra en Jan Adema was spannend met voor beide spelers kansen. Het werd remise.
In de tweede partij leek Jan Adema even in zijn favoriete spel terecht te komen, dit gebeurde ook, maar vervolgens wist Jan van Dijk dit beter af te handelen. Hij won en stond er toen als beste voor. Hij won ook zijn partij tegen Jan Algra. De kampioen was daarmee bekend om ca. 22.00 uur. Wie het zilver zou krijgen moest hierna nog even worden uitgeknokt door Algra en Adema. De eerste vier potjes gingen in een snel speeltempo met een aantal seconden per zet erbij. Hierna ging de organisatie over op een tijd die overbleef bij de laatst gespeelde partij. Dit betekende dus dat er nog harder moest worden aangeschoven. Jan Adema bereikte bij potje 6 of 7 een overmachtseindspel en won. Voor hem de 2e plaats en voor Jan Algra de 3e plaats. Het was inmiddels half twaalf.

 

13-06-2015: Ledenvergadering Damclub Huizum

 

Op donderdag 4 juni was de ledenvergadering van Damclub Huizum in Zalen Tivoli.

 

Bij het punt opening verklaarde voorzitter Sietse Nagel de aanwezigheid van oud-voorzitter Anton Schotanus aan de bestuurstafel. In april trad secretaris Rein van der Pal tussentijds af. Van der Pal had er toen tien jaar als secretaris opzitten. In die periode heeft hij het secretariaat goed uitgevoerd. Als extra inzet nam hij de verantwoording op zich van het damtechnische deel van het in 2007 verschenen jubileumboek.

Door het aftreden ontstond er een gat, dat na enige weken is ingevuld door Anton Schotanus. Schotanus is tot de ledenvergadering in september plaatsvervangend secretaris. Hierna is hij bereid de functie officieel op zich te nemen.

 

Vier Huizum-leden kwamen in aanmerking voor het bondsspeldje dat hoort bij het 40-jarig lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Dambond, te weten, Sijtze de Visser, Rein van der Pal, Piet Bouma en Sietse Nagel. Jan Bosselaar spelde het speldje op bij De Visser en Bouma. Nagel kreeg het in een doosje overhandigd, bij gebrek aan een 'jasje'. Later zal ook Van der Pal het speldje ontvangen.

 

Wanneer men precies lid is geworden van de bond, is niet helemaal duidelijk.

Sietse Nagel is bij de bond opgegeven met ingang van 1-1-1975. Hij werd samen met Bert Hollander lid op waarschijnlijk donderdag 19 december 1974. Het eerste tiental was toen net een aantal weken landskampioen. De heren kwamen nietsvermoedend als

13 jarigen de grote zaal van Tivoli binnen en konden gelijk aanschuiven in één van de onderste groepen van het toen geplande kerstsneldamtoernooi. Allebei gingen ze met een eetbare prijs naar huis. Het was een diepvrieskip.  Deze werd netjes thuis afgeleverd door Nagel, maar zelf heeft hij er geen hap van gehad. Het stond hem toen al niet aan. Maar dan kom je wel feestelijk binnen bij een damclub.

 

Damclub Huizum zou in het komende seizoen 2015-2016 weer uitkomen met een eerste tiental en met een team in combinatie met De Oldehove. In het vorige seizoen was dit goed bevallen. Het bestuur zette hier op in. Een telefonisch voorstel van de kant van

De Oldehove op 28 april jl. om met alle teams samen te werken kwam kort voor de datum 1 mei, waarop de KNDB moest weten met welke teams er uitgekomen zou worden door de clubs. We konden hierop zo snel niet goed reageren.Een dergelijk voorstel kan grote gevolgen hebben. Bij een samenwerking over de hele breedte of fusie zou de clubnaam moeten veranderen, kan de locatie wijzigen en de vraag is of je dergelijke veranderingen moet willen om als team beter uit de verf te komen. Dan worden de oude clubs als het ware opgeheven. Denkende vanuit een  83-jarige vereniging, is enige terughoudendheid geboden, vooral als niet alle leden voorstander zijn. Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor het overeindhouden van de club, zolang het kan.
Denkende vanuit een sporthart of vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor het dammen in Leeuwarden zou je voor een samengaan kunnen zijn.

Maar je kunt je club wel op het spel zetten en een jaar later constateren dat een aantal spelers voor wie je het doet er helemaal niet meer is. Dat zou jammer zijn.

 

Het bestuur heeft in ieder geval aangegeven door te willen gaan met het combinatieteam. Enige weken later gaf de buurclub aan geen spelers genoeg te hebben voor het combinatieteam en dat Damclub Huizum het team zelf moest invullen.

Zo het nu lijkt, gaat dat lukken.

Besloten is in september het voorstel te bespreken in de ledenvergadering en dan De Oldehove officieel antwoord te geven.

 

Prijsuitreiking

 

Onderlinge Competitie 2014-2015

 

Algemeen klassement
1. Anton Schotanus
2. Anne Piet Kooistra
3. Erwin Heslinga

 

Hoogstgeplaatste spelers van provinciale teams

Huizum-2:  Bart Visser

Huizum-3:  Marten Martens

Huizum-4:  Johan Bosgra

 

Topscorers Clubteams

 

Nationaal

Huizum-1:  Rein van der Pal

Huizum-2:  Thijs Talsma

 

Provinciaal

Huizum-1:  Jan Adema

Huizum-2:  Sietse Nagel

Huizum-3:  Thijs Talsma

Huizum-4:  Hidde Risselada

 

Winnaar Interne Bekercompetitie Huizum

1. Piet Bouma (na een overwinning in de finale op Bart T. Visser)

 

Winnaar Intern Sneldamkampioenschap Huizum

1. Bart T. Visser met een score van 16 punten uit 9 partijen. (2. Piet Bouma 14 p.)

 

De promotieprijs wordt overhandigd aan Reinout Sloot wegens het behalen van de hoogste score in de onderlinge competitie, zijn inzet voor allerlei teams en zijn teamleiderschap van Huizum 3.

 

 

De teamsamenstellingen voor de komende nationale competitite zijn bekendgemaakt. Helemaal definitief zijn deze nog niet. Het is steeds een puzzel, die moet worden ingevuld. Soms past een speler beter in Huizum-1 en soms in Huizum-2.

Allerlei factoren kunnen hierin een rol spelen. Uitgangspunt is de onderlinge competitie, vervolgens de wensen van spelers en praktische redenen. Sommige spelers willen algemeen reserve zijn, zoals Erwin Heslinga, Jacob de Vries en Katrinus Posthumus.

Er is ook nog een groepje andere invallers.

 

Natuurlijk kan er nog plaats ingeruimd worden voor nieuwe spelers. Zij kunnen contact opnemen met het bestuur.

 

   Huizum 1

 1. Anton Schotanus

 2. Anne Piet Kooistra

 3. Bart Visser

 4. Sietse Nagel

 5. Marten Martens

 6. Jan Adema

 7. Rein van der Pal

 8. Jan Bosselaar

 9. Enkhtuul Dondov

10. Hans van Dijk

 

  Huizum 2 (teamleider Erwin Heslinga)

 1. Meinze Feenstra

 2. Jan Terpstra

 3. Jan de Vos

 4. Bart Adema

 5. Hidde Risselada

 6. Fedde van der Laan

 7. Thijs Talsma

 8. Gerrit Reitsma

 9. Henk Veldhorst

10. Gauke Dirk Nijholt

 

 

Afgesproken wordt dat partijen voor de interne bekercompetitie mogen meetellen, als beide spelers dit willen, voor de onderlinge competitie.

 

Het bestuur beraadt zich nog over hoe om te gaan met het door de PFDB aangeboden donateurschap.aan niet-leden. Hiervoor is Ook bestaande leden kunnen er om financiële redenen gebruik van maken. De PFDB wil meer leden aan zich binden. Het kan de KNDB leden kosten. Sommige recreatief ingestelde spelers hebben niet veel met de KNDB en hebben ook niet veel geld over voor een lidmaatschap van een club.

Er zijn ook leden, die om principiële redenen niet langer lid willen zijn van de KNDB, bijvoorbeeld omdat ze het niet eens zijn met het beleid.

 

Leden van een bij de KNDB aangesloten damclub zijn echter automatisch lid van de KNDB. Dit staat in de statuten. Moeten clubleden dan ook clubdonateur worden met het recht aan clubwedstrijden mee te doen  en aan door de PFDB georganiseerde wedstrijden ? Je hebt dan twee verschillende soorten leden. De B-leden kun je dan als club nooit inzetten in een teamwedstrijd. Zij hebben dan ook minder zeggenschap.