83 jaar
68 jaar
in Tivoli
Damclub Huizum        Opgericht  februari 1932                   www.damclubhuizum.nl      


N
i
e
u
w
t
j
e
s


N
i
e
u
w
t
j
e
s
D.C.H.
D.C.H.
Steun Damclub Huizum 
NL43INGB0003482516 t.n.v. penningmeester
Damclub Huizum te Leeuwarden
Clubavond: donderdag (sep - mei)
Word nu lid van Damclub Huizum
en ontvang het jubileumboek 2007
(zolang de voorraad strekt)
Word nu lid van Damclub Huizum
en ontvang het jubileumboek 2007
(zolang de voorraad strekt)
Anton Schotanus kampioen van Damclub Huizum 2014-2015
Op donderdag 4 juni 2015 was de prijsuitreiking tijdens de ledenvergadering.
Anton Schotanus ontving de prijs voor het clubkampioenschap, Piet Bouma won de Interne bekerstrijd en Bart Visser werd gehuldigd als Sneldamkampioen van Huizum. Behalve prijzen werden er ook speldjes uitgereikt wegens het 40-jarig lidmaatschap van de KNDB. Jan Bosselaar reikte het speldje uit aan oud-lid Sijtze de Visser, Piet Bouma en Sietse Nagel. Rein van der Pal ontvangt het speldje later.
Foto's :  SAN.


Redactie: Sietse Nagel.13-06-2015: Ledenvergadering Damclub Huizum

Op donderdag 4 juni was de ledenvergadering van Damclub Huizum in Zalen Tivoli.

Bij het punt opening verklaarde voorzitter Sietse Nagel de aanwezigheid van oud-voorzitter Anton Schotanus aan de bestuurstafel. In april trad secretaris Rein van der Pal tussentijds af. Van der Pal had er toen tien jaar als secretaris opzitten. In die periode heeft hij het secretariaat goed uitgevoerd. Als extra inzet nam hij de verantwoording op zich van het damtechnische deel van het in 2007 verschenen jubileumboek.
Door het aftreden ontstond er een gat, dat na enige weken is ingevuld door Anton Schotanus. Schotanus is tot de ledenvergadering in september plaatsvervangend secretaris. Hierna is hij bereid de functie officieel op zich te nemen.

Vier Huizum-leden kwamen in aanmerking voor het bondsspeldje dat hoort bij het 40-jarig lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Dambond, te weten, Sijtze de Visser, Rein van der Pal, Piet Bouma en Sietse Nagel. Jan Bosselaar spelde het speldje op bij De Visser en Bouma. Nagel kreeg het in een doosje overhandigd, bij gebrek aan een 'jasje'. Later zal ook Van der Pal het speldje ontvangen.

Wanneer men precies lid is geworden van de bond, is niet helemaal duidelijk.
Sietse Nagel is bij de bond opgegeven met ingang van 1-1-1975. Hij werd samen met Bert Hollander lid op waarschijnlijk donderdag 19 december 1974. Het eerste tiental was toen net een aantal weken landskampioen. De heren kwamen nietsvermoedend als
13 jarigen de grote zaal van Tivoli binnen en konden gelijk aanschuiven in één van de onderste groepen van het toen geplande kerstsneldamtoernooi. Allebei gingen ze met een eetbare prijs naar huis. Het was een diepvrieskip.  Deze werd netjes thuis afgeleverd door Nagel, maar zelf heeft hij er geen hap van gehad. Het stond hem toen al niet aan. Maar dan kom je wel feestelijk binnen bij een damclub.

Damclub Huizum zou in het komende seizoen 2015-2016 weer uitkomen met een eerste tiental en met een team in combinatie met De Oldehove. In het vorige seizoen was dit goed bevallen. Het bestuur zette hier op in. Een telefonisch voorstel van de kant van De Oldehove op 28 april jl. om met alle teams samen te werken kwam kort voor de datum 1 mei, waarop de KNDB moest weten met welke teams er uitgekomen zou worden door de clubs. We konden hierop zo snel niet goed reageren. Aan een dergelijk voorstel kleven nogal wat consequenties. De clubnaam zou o.a. moeten veranderen en de vraag is of je dergelijke veranderingen moet willen om als team beter uit de verf te komen. Moet een club zich als het ware hiervoor opheffen. Denkende vanuit een 83-jarige vereniging is enige terughoudendheid geboden, vooral als niet alle leden voorstander zijn. Denkende vanuit een sporthart of vanuit een verantwoordelijk-heidsgevoel voor het dammen in Leeuwarden zou je ervoor kunnen zijn.
Je kunt je club wel op het spel zetten en een jaar later constateren dat een aantal spelers voor wie je het doet er helemaal niet meer isn. Dat zou jammer zijn.

Het bestuur heeft in ieder geval aangegeven door te willen gaan met het combinatieteam. Enige weken later gaf de buurclub aan geen spelers genoeg te hebben voor het combinatieteam en dat Damclub Huizum het team zelf moest invullen.
Zo het nu lijkt, gaat dat lukken.
Besloten is in september het voorstel te bespreken in de ledenvergadering en dan De Oldehove officieel antwoord te geven.

Prijsuitreiking

Onderlinge Competitie 2014-2015

Algemeen klassement
1. Anton Schotanus
2. Anne Piet Kooistra
3. Erwin Heslinga

Hoogstgeplaatste spelers van provinciale teams
Huizum-2:  Bart Visser
Huizum-3:  Marten Martens
Huizum-4:  Johan Bosgra

Topscorers Clubteams

Nationaal
Huizum-1:  Rein van der Pal
Huizum-2:  Thijs Talsma

Provinciaal
Huizum-1:  Jan Adema
Huizum-2:  Sietse Nagel
Huizum-3:  Thijs Talsma
Huizum-4:  Hidde Risselada

Winnaar Interne Bekercompetitie Huizum
1. Piet Bouma (na een overwinning in de finale op Bart T. Visser)

Winnaar Intern Sneldamkampioenschap Huizum
1. Bart T. Visser met een score van 16 punten uit 9 partijen. (2. Piet Bouma 14 p.)

De promotieprijs wordt overhandigd aan Reinout Sloot wegens het behalen van de hoogste score in de onderlinge competitie, zijn inzet voor allerlei teams en zijn teamleiderschap van Huizum 3.


De teamsamenstellingen voor de komende nationale competitite zijn bekendgemaakt. Helemaal definitief zijn deze nog niet. Het is steeds een puzzel, die moet worden ingevuld. Soms past een speler beter in Huizum-1 en soms in Huizum-2.
Allerlei factoren kunnen hierin een rol spelen. Uitgangspunt is de onderlinge competitie, vervolgens de wensen van spelers en praktische redenen. Sommige spelers willen algemeen reserve zijn, zoals Erwin Heslinga, Jacob de Vries en Katrinus Posthumus.
Er is ook nog een groepje andere invallers.

Natuurlijk kan er nog plaats ingeruimd worden voor nieuwe spelers. Zij kunnen contact opnemen met het bestuur.

   Huizum 1
 1. Anton Schotanus
 2. Anne Piet Kooistra
 3. Bart Visser
 4. Sietse Nagel
 5. Marten Martens
 6. Jan Adema
 7. Rein van der Pal
 8. Jan Bosselaar
 9. Enkhtuul Dondov
10. Hans van Dijk

  Huizum 2 (teamleider Erwin Heslinga)
 1. Meinze Feenstra
 2. Jan Terpstra
 3. Jan de Vos
 4. Bart Adema
 5. Hidde Risselada
 6. Fedde van der Laan
 7. Thijs Talsma
 8. Gerrit Reitsma
 9. Henk Veldhorst
10. Gauke Dirk Nijholt


Afgesproken wordt dat partijen voor de interne bekercompetitie mogen meetellen, als beide spelers dit willen, voor de onderlinge competitie.

Het bestuur beraadt zich nog over hoe om te gaan met het door de PFDB aangeboden donateurschap.aan niet-leden. Hiervoor is Ook bestaande leden kunnen er om financiële redenen gebruik van maken. De PFDB wil meer leden aan zich binden. Het kan de KNDB leden kosten. Sommige recreatief ingestelde spelers hebben niet veel met de KNDB en hebben ook niet veel geld over voor een lidmaatschap van een club.
Er zijn ook leden, die om principiële redenen niet langer lid willen zijn van de KNDB, bijvoorbeeld omdat ze het niet eens zijn met het beleid.

Leden van een bij de KNDB aangesloten damclub zijn echter automatisch lid van de KNDB. Dit staat in de statuten. Moeten clubleden dan ook clubdonateur worden met het recht aan clubwedstrijden mee te doen  en aan door de PFDB georganiseerde wedstrijden ? Je hebt dan twee verschillende soorten leden. De B-leden kun je dan als club nooit inzetten in een teamwedstrijd. Zij hebben dan ook minder zeggenschap.


31-05-2015: Piet Bouma bekerwinnaar Huizum

Op donderdag 21 mei 2015 werd de finale gespeeld van de strijd om de Damclub Huizum-beker tussen Bart T. Visser en Piet Bouma. De afvalwedstrijd begon eerder in het seizoen met 16 spelers. In de halve finale won Bart Visser het sneldammen na de reguliere remisepartij van Thijs Talsma en Piet Bouma won het sneldammen na de reguliere remisepartij van Sietse Nagel.
In de finale bleek Piet Bouma de beste te zijn. Door Bart te verslaan is hij de nieuwe bekerkampioen van Huzium. Gefeliciteerd.

29-05-2015: Bart T. Visser Sneldamkampioen van Huizum 2015

Op donderdag 28 mei 2015 werd in Zalen Tivoli gespeeld om het Sneldamkampioenschap van Huizum. Bart T. Visser bleek in bloedvorm te zijn.
Hij kwam tot een score van 16 punten uit 9 partijen. Hij bleef ongeslagen.
Ook nummer 2, Piet Bouma, behield deze status, maar was met 14 punten iets minder productief. Jan Adema werd 3e met 13 punten. Auke Spijkstra werd knap 4e door Reinout Sloot op SB-punten voor te blijven. Zie verder de eindtabel, die we van Toernooibase hebben gekopieerd. We feliciteren Bart T. Visser met deze mooie prestatie.

Pl Naam KNDB-rating        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  We  Wi Re Ve Pt SB
  1 Bart Visser 1120       X 1 2 2 2 1 2 2 2 2   9   7  2  0  16 125
  2 Piet Bouma 1193        1 X 2 1 2 2 1 1 2 2   9   5  4  0  14 114
  3 Jan Adema 1237         0 0 X 2 1 2 2 2 2 2   9   6  1  2  13  84
  4 Auke Spijkstra 1131    0 1 0 X 1 1 2 2 1 2   9   3  4  2  10  65
  5 Reinout Sloot 1127     0 0 1 1 X 1 1 2 2 2   9   3  4  2  10  62
  6 Jan de Vos 1028        1 0 0 1 1 X 0 2 2 2   9   3  3  3   9  60
  7 Dirk Zwier 774         0 1 0 0 1 2 X 0 2 0   9   2  2  5   6  50
  8 Meinze Feenstra 961    0 1 0 0 0 0 2 X 1 2   9   2  2  5   6  34
  9 Johan Bosgra 779       0 0 0 1 0 0 0 1 X 2   9   1  2  6   4  20
10 Fedde van der Laan 825 0 0 0 0 0 0 2 0 0 X   9   1  0  8   2  12

29-05-2015: Huizum had kansen tijden ronde 1 KNDB-beker, maar...

Op zaterdag 23 mei 2015 vertrok het Huizumer bekerviertal, bestaande uit Rein van der Pal, Sietse Nagel, Reinout Sloot en Jan Bosselaar naar Huissen om daar drie wedstrijden te spelen met als speeltempo 30 minuten plus 20 seconden per zet.
Het Noorden was niet echt op sterkte en dus leken we kans te hebben. Jan Bosselaar hield Nick Hoving op remise en Sietse Nagel leek iets te bereiken tegen Michiel Kroesbergen. Wat de rest niet lukte, lukte Rein van der Pal wel aan bord 1. Hij versloeg Johan Rademaker. Het werd hierdoor 4-4.
In ronde 2 gingen Jan en Reinout er af, kon Sietse zijn schijf voorsprong en hekstelling niet verzilveren, maar was het wel weer Rein van der Pal, die tot winst kwam.
5-3 voor DES Lunteren. Dat wel.
Tegen Zenderstad (IJsselstein) moest gewonnen worden, maar dan nog waren we afhankelijk van de sportieve inzet van de Luntenaren tegen Het Noorden.
We moesten dus winnen, alleen dit deden we niet.
Jan liet zich beetnemen door Antonio Ramirez  en de rest bleef steken in remise.
Laura Timmerman sloeg spijkers met koppen en hield Rein op remise.
Sietse zag zijn partij verwateren en moest hopen op en knokken voor een punt.
Ook Reinout kon geen handen met ijzer breken, nou ja dat misschien wel, maar geen ijzer met handen. Alweer 3-5 verlies en tijd om richting Staphorst te reizen om bij Waanders de mislukte missie weg te spoelen, dan wel te eten.
De volgende bekerronde werd niet gehaald. Damcombinatie Fryslân en De Oldehove deden het wat dit betreft beter. Ook Heerenveen/Mildam lukte het niet om verder tekomen.

Huizum                    - Het Noorden                4-4
Rein van der Pal (1416)   - Johan Rademaker (1008)     2-0 4
Sietse Nagel (1169)       - Michiel Kroesbergen (1426) 0-2 2
Reinout Sloot (1127)      - Bob van der Mark (980)     1-1 3
Jan Bosselaar (1080)      - Nick Hoving (1337)         1-1 1

DES Lunteren              - Huizum                     5-3
Ronald van de Beek (1201) - Rein van der Pal (1416)    0-2 4
Arno Bos (1086)           - Sietse Nagel (1169)        1-1 3
Erwin van Hierden (1383)  - Reinout Sloot (1127)       2-0 2
Arwin Lammers (1142)      - Jan Bosselaar (1080)       2-0 1

Huizum                    - Zenderstad                 3-5
Rein van der Pal (1416)   - Laura Timmerman (1070)     1-1 3
Sietse Nagel (1169)       - Ruud Klaarenbeek (1047)    1-1 4
Reinout Sloot (1127)      - Rutger Oskam (1070)        1-1 2
Jan Bosselaar (1080)      - Antonio Ramirez (912)      0-2 1

Pl Teams                    1 2 3 4  We Pu Bs
1. DES Lunteren              X 6 6 5  3  6  10
2. Het Noorden               2 X 6 4  3  3   0
3. Zenderstad                2 2 X 5  3  2  -6
4. Huizum                    3 4 3 X  3  1  -4


16-05-2015: Gauke Dirk getrouwd

Op 15-5-2015 is ons lid Gauke Drik Nijholt in het huwelijk getreden met Defeny Nazir. We wensen het kersverse echtpaar veel geluk toe.

16-05-2015: Onderlinge Competitie en Interne Beker

Interne Beker DCH
Vorige week werd de halve finale verspeeld van de strijd om de interne beker van Damclub Huizum.  De partij tussen Bart Visser en Thijs Talsma eindigde in remise.
Het sneldammen erna won Bart Visser.
De partij tussen Piet Bouma en Sietse Nagel resulteerde eveneens in remise.
De sneldampartij met elk 10 minuten, die volgde, leverde ook geen beslissing op.
Bouma leek te winnen, maar kreeg het net niet rond.
De hierop volgende partij met elk 5 minuten was spannend. Hoe deze partij zou zijn afgelopen, zullen we nooit weten, want de tijd van de klok van Nagel stond op een gegeven moment op nul, waardoor de winst naar Bouma ging.
De finale zal worden gespeeld door Bart Visser en Piet Bouma.
Laatstgenoemde dreigt nu het minimale aantal van 16 partijen voor de onderlinge competitie niet te halen.

Onderlinge Competitie DCH
De ranglijst van de onderlinge competitie wordt aangevoerd door Anton Schotanus.
Damclub Huizum heeft gelukkig nog een goed bezochte onderlinge competitie.
Dit is het kloppend hart van een damvereniging, want behalve het spelen van een leuke partij, is er het noodzakelijke sociale contact met met collegadammers. Je hebt het over clubzaken, actuele zaken in de wereld, over toernooien, wedstrijden en over de partijen, die op zo'n avond gespeeld worden. Je bent er eens even uit en kunt er hierna weer een hele week tegen.
Achter Schotanus is het gevecht gaande tussen Anne Piet Kooistra en Erwin Heslinga.
Tjalling van den Bosch en Bart Visser staan hoog. Van den Bosch haalt zijn partijen jammergenoeg niet.
Er zijn verschillende prijzen te verdelen. Op 4 juni a.s. is de prijsuitreiking.

Op donderdag 28 mei wordt er nog gespeeld om het Interne Sneldamkampioenschap van Huizum. Misschien dat Piet Bouma zijn 16e partij dan nog kan halen in het geweld op die avond, maar dan moet er werl een tegenspeler beschikbaar zijn.

14-05-2015: WK Dammen Vrouwen met Enkhtuul Dondov 12 - 23 mei 2015 China

Van 12 t/m 23 mei wordt in het Chinese Wuhan het WK Dammen voor Vrouwen gehouden. In het veld met deelneemsters bevindt zich Enkhtuul Dondov.
Enkhtuul Dondov komt van oorsprong uit Mongolië, woont in Oostenrijk en zal in het seizoen 2015-2016 een aantal wedstrijden uitkomen in de Nationale Damcompetitie voor het eerste tiental van Damclub Huizum.
Na zes ronden heeft Enkhtuul vier punten gehaald, o.a. door een overwinning op Tamara Tansykkuzhina in ronde 2. In ronde 1 werd de remise gemist, maar in ronde 3 werd het punt wel binnengehaald. Zoja Golubeva was in ronde 4 iets te sterk. Ook in ronde 5 werd verlies geleden. De herstelremise volgde in ronde 6.

Het toernooi duurt nog even. We zijn benieuwd hoe het verder gaat.
Alles is te volgen op Toernooibase >
WK Dammen Vrouwen Wuhan.

11-05-2015: Anton Schotanus neemt secretariaat waar

In april heeft Rein van der Pal de functie van secretaris tussentijds neergelegd.
Hij heeft deze functie met verve vervult sinds 2005. Wij danken hem voor zijn inzet als secretaris gedurende deze periode, waarin hij zich ook heeft ingezet als mederedacteur van het jubileumboek. Ook is Rein samen met Tjalling van den Bosch een aantal jaren actief op het weblog 'Huizumer Highlights'.
Het secretariaat van Damclub Huizum werd even overgenomen door voorzitter Sietse Nagel, maar intussen is Anton Schotanus bereid gevonden het secretariaat voorlopig en wie weet in de toekomst over te nemen. Zijn gegevens staan op de bestuurspagina.

Op donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag. Dan hebben we geen clubavond.
Op 21 mei is er een ronde van de onderlinge competitie, op 28 mei zal het interne sneldamkampioenschap van Huizum worden verspeeld en op donderdag 4 juni houden we de ledenvergadering in Zalen Tivoli.

04-05-2015: Piet Bouma hoofdklasse kampioen van Fryslân
De slotronde van het persoonlijk damkampioenschap van Friesland was op 2 mei 2015 in wijkgebouw De Insulinde, Gaspeldoornstraat te Leeuwarden.
Onder het toeziend oog van een speciale arbiter, de Belg Johan Demasure, werd er flink gestreden op de helft van de honderd velden. Henk Posthumus was namens Omrop Fryslân aanwezig. In de Ereklas viel geen beslissing. 'De Jantjes' (Van Dijk, Algra en Adema) speelden remise en bleven met 9 punten op kop staan met zijn drieën.
Een herkamp volgt op een later moment, want Jan Adema, die zijn partij al op maandagavond speelde, was niet aanwezig.

In de hoofdklas was het duidelijk. Piet Bouma torende met 11 punten uit boven de rest van het veld. Dit kwam mede doordat bedreiger Bart Visser een nul kreeg van Nick de la Fonteyne. Visser werd toch nog 2e en Reinout Sloot 3e.
In de eerste klas gebeurde er van alles. Piet Leijenaar kwam van onderop, na winst op Arnold Wiegersma, aan de leiding, samen met Lolke Huitema.
Meinze Feenstra kwam op gelijke hoogte met Wiegersma.
Om zowel het kampioenschap als om de 3e plaats moest een herkamp worden gespeeld in een versneld speeltempo. De eerste twee partijen eindigden in remise.
In de 3e omloop won Huitema van Leijenaar en won Feenstra van Wiegersma.
Lolke Huitema werd zo kampioen en Meinze Feenstra klasseerde zich als 3e.
Willem Lep werd kampioen door in de 2e ronde van de kruisfinale te winnen van zijn BEGB- clubgenoot Sjoerd D. Schaaf. Schaaf eindigde als 2e en Wilco Terpstra als 3e.

Ereklas
Sietse Nagel (1169)      - Jan Adema (1237)           1 - 1
Sipke Doller (1218)      - Anton Schotanus (1322)     2 - 0 R
Tjalling Goedemoed (1416)- Jan van Dijk (1363)        1 - 1
Erwin Heslinga (1254)    - Jan Algra (1324)           1 - 1

Hoofdklas
Hans van Dijk (993)      - Marcel de Vries (1064)     1 - 1
Reinout Sloot (1127)     - Kerst Hoekstra (1058)      1 - 1
Bart Visser (1120)       - Nick de la Fonteyne (1092) 0 - 2
Jacob de Vries (1169)    - Piet Bouma (1193)          1 - 1

1e klas
Piet Leijenaar (1055) - Arnold Wiegersma (926)        2 - 0
Marten Martens (1031) - Lolke Huitema (1030)          0 - 2
Bert Oegema (1005)    - Geoff. de la Fonteyne(998)    2 - 0
Danny Ruiter (1008)   - Meinze Feenstra (961)         1 - 1

Barrage 1e / 2e plaats
Piet Leijenaar - Lolke Huitema 1-1 1-1 0-2

1e plaats > Lolke Huitema

Barrage 3e / 4e plaats
Arnold Wiegersma - Meinze Feenstra 1-1 1-1 0-2

3e plaats > Meinze Feenstra

Kruisfinale 2e klas ronde 2
Sjoerd Schaaf   - Willem Lep                 0 - 2
Wilco Terpstra  - Fedde van der Laan         2 - 0
Theo Wolthers   - Geert Rozenberg            0 - 2
Lucas Huitema   - Sijtze Terpstra            0 - 2
Andries Oord    - Jan Sloot                  1 - 1
Jorn Kruit      - Bart Adema                 0 - 2

1e plaats > Willem Lep
2e plaats > Sjoerd D. Schaaf
3e plaats > Wilco Terpstra04-05-2015: Nog twee clubavonden voor de onderlinge

Het wordt tijd om de agenda op te maken, want het seizoen nadert met rasse schreden het einde.

- donderdag   7 mei    > onderlinge competite
- donderdag 14 mei   > Hemelvaartsdag (geen clubavond)
- donderdag 21 mei   > onderlinge competitie
- donderdag 28 mei   > Intern Sneldamkampioenschap van Huizum
- donderdag   4 juni   > ledenvergadering Damclub Huizum

Het komend seizoen speelt Huizum op dezelde manier in de nationale competitite als in het afgelopen seizoen. Huizum-1 speelt in de hoofdklas en er is weer een combinatieteam met De Oldehove in de 2e klas.

De interne bekercompetitie telt nog 2 ronden.
Programma ronde 3:
Thijs Talsma       - Bart T. Visser
Sietse Nagel        - Piet Bouma

Uitslagen bekerronde 2:
E- Heslinga         - B.T. Visser  *         1-1
M. Martens          - P. Bouma              0-2
S. Nagel              - Br. Visser              2-0
T. Talsma *         - J. Bosselaar          1-1  

31-03-2015:  Huizum-1b wint PFDB-beker 2015

Ronde 5 - Finale 9-4-2015
   Huizum 1B               - Damcomb. Fryslån 1A     5 - 3
1. Piet Bouma (1193)       - Teake Kooistra (1320)   1 - 1 2
2. Anne P. Kooistra (1244) - Hans Zondervan (1243)   2 - 0 3
3. Jan Bosselaar (1080)    - Douwe Edelenbos (1221)  0 - 2 4
4. Ben Stenekes (1093)     - Arnold Wiegersma (926)  2 - 0 1

De aanloop naar deze wedstrijd gaf enige strubbels. Even leek er slechts een half team opgesteld te kunnen worden.  Rein van der Pal ontbrak op het appèl nadat hij te laat was benaderd. Hij had graag willen spelen. Jan Bosselaar en Ben Stenekes werden bereid gevonden het team compleet te maken. En wonder boven wonder werd er gewonnen van Damcombinatie Fryslân-1A. Ben Stenekes gaf een goed signaal af door te winnen van Arnold Wiegersma. Piet Bouma hield Taeke Kooistra op remise en Anne Piet Kooistra maakte een voordelige stand mooi af met een vangstelling in het slot van de partij. De winst was toen al binnen, waardoor het verlies van Jan Bosselaar tegen Douwe Edelenbos acceptabel was. Huizum-1B won de beker.

Op zaterdag 23 mei 2015 is Huizum van de partij tijdens de strijd om de KNDB-beker.

Ronde 4 - 31-3-2015
   Heerenveen/Mildam 2A     - Huizum 1B               3 - 5
1. Jelle Jongsma (907)      - Rein van der Pal (1416) 0 - 2 1
2. Wim van der Molen (1075) - Anne P.Kooistra (1244)  0 - 2 2
3. Sjoerd Koopman (1291)    - Piet Bouma (1193)       1 - 1 3
4. Martin Boersbroek (997)  - Jacob de Vries (1169)   2 - 0 4

Dankzij de overwinningen van Rein van der Pal en Anne Kooistra wwon Huizum-1b in ronde 4 van Heerenveen/Mildam-2A. Jacob werd verrast door het tegenspel van Boersbroek. De ogenschijnlijke vleugelcontrole was er ineens niet meer. Dit hinderde ook allemaal niet, want Piet Bouma had intussen het 5e punt binnengehaald tegen Sjoerd Koopman. De finale was bereikt.

Ronde 3 - 19-3-2015
Huizum 1B              - De Oldehove 1A               8 - 0 R

De wedstrijd in ronde 3 van de strijd om de PFDB-beker tussen Huizum-1B en
De Oldehove-1A, die gepland stond op donderdag 19 maart 2015, is niet gespeeld.
De Oldehove gaf de wedstrijd kado.

31-03-2015: Prov. Comp. - Huizum-1 wint van Bolsward/Workum-combinatie

Op vrijdag 13 maart 2015 won het provinciale Huizum-1 met 3-9 van Bolsward/Workum-combinatei. De eerste twee punten op het scorebord waren van Jan Terpstra. Hij won dankzij een eenvoudig slagje van Danny Ruiter. Jan Adema en Piet Bouma volgden zijn voorbeeld. Rein van der Pal hield de sterke Jan Mente Drent onder controle en Jacob de Vries kon geen potten breken tegen Douwe Kunst. Het voordeel van Schotanus was niet genoeg voor winst. De Oldehove werd kampioen van Friesland. Op de tweede plaats eindigde Damcombinatie Fryslân-1 en Huizum-1 werd derde. Huizum-2 sloot de rij.

Ereklas PFDB - ronde 7

   Bolsward Workum Comb.    - Huizum-1                3 - 9
1. Jan Mente Drent (1323)   - Rein van der Pal (1416) 1 - 1 4
2. Sjoerd Huitema (1271)    - Anton Schotanus (1322)  1 - 1 6
3. Durk de Vries (1068)     - Jan Adema (1237)        0 - 2 2
4. Fedde Piet Huitema (1025)- Piet Bouma (1193)       0 - 2 3
5. Douwe Kunst (1019)       - Jacob de Vries (1169)   1 - 1 5
6. Danny Ruiter (1008)      - Jan T. Terpstra (966)   0 - 2 1

Eindstand Ereklas PFDB 2014-2015

Pl Teams                      1 2 3 4 5 6  7 8  We Pu  Bs
1 De Oldehove                 x 6 7 7 6 7  9 9  7  12  18
2 Damcombinatie Fryslân       6 x 5 7 9 8  7 7  7  11  14
3 Huizum                      5 7 x 5 9 7 10 7  7  10  16
4 DCH Heerenveen              5 5 7 x 8 4 10 6  7   7   6
5 Bolsward Workum Combinatie  6 3 3 4 x 7  8 7  7   7  -8
6 Oerterp                     5 4 5 8 5 x  9 8  7   6   4
7 De Oldehove 2               3 5 2 2 4 3  x 9  7   2 -28
8 Huizum 2                    3 5 5 6 5 4  3 x  7   1 -22


Eindstand 1e klasse B PFDB 2014-2015

Pl Teams                      1 2 3 4  5  6 7  We Pu   Bs
1 Troch Tinken Sterk          x 9 8 7 10 10 8  6  12   32
2 Damcombinatie Fryslân 2     3 x 9 7  7  8 9  6  10   14
3 Huizum 3                    4 3 x 9  8  8 6  6   7    4
4 Rinsumageest                5 5 3 x  7 10 7  6   6    2
5 DCH Heerenveen 3            2 5 4 5  x  6 9  6   3  -10
6 Haulerwijk                  2 4 4 2  6  x 7  6   3  -22
7 Bezint Eer Gij Begint 2     4 3 6 5  3  5 x  6   1  -20


3e Klasse B PFDB - ronde 9

   Damcombinatie Fryslån 3  - Huizum 4                4 - 4
1. Abe Reitsma (823)        - Johan Bosgra (779)      1 - 1 1
2. Wiebe de Boer (724)      - Hidde Risselada (795)   1 - 1 4
3. Simon de Boer (595)      - Fedde van der Laan (825)1 - 1 2 4. Jetske Smit (675)        - Ton Bouwkamp (653)      1 - 1 3

Huizum-4 sloot het seizoen af met een gelijkspel tegen Damcombinatie Fryslân-3.
Alle vier partijen eindigden in remise. Ondanks dat er in het afgelopen seizoen ook nog werd gewonnen van Hemrik, eindigde Huizum-4 als laatste. Het zat niet mee.

Eindstand 3e klasse B PFDB 2014-2015

Pl Teams                       1 2 3 4 5 6 7 8 9  We Pu  Bs
1 OKK Gerkesklooster           x 6 2 4 4 8 6 6 8   8 12  24
2 Troch Tinken Sterk 2         2 x 4 5 6 6 5 3 6   8 11  10
3 Damcombinatie Fryslån 3      6 4 x 6 5 1 4 4 4   8 10   4
4 Bezint Eer Gij Begint 3      4 3 2 x 5 3 5 5 5   8  9   0
5 Rinsumageest 2               4 2 3 3 x 5 4 5 6   8  8   0
6 De Harste Houdt Stand 2      0 2 7 5 3 x 1 5 5   8  8  -8
7 Hemrik                       2 3 4 3 4 7 x 5 2   8  6  -4
8 Oudega 2                     2 5 4 3 3 3 3 x 5   8  5  -8
9 Huizum 4                     0 2 4 3 2 3 6 3 x   8  3 -18


10-03-2015: Van de voorzitter

Een bekende titel. Oud-voorzitter Schotanus heeft deze aanhef vaak gebruikt.

Leden van Damclub Huizum,
De eieren liggen bijna weer in het land en veel damclubs in de provincie denken dan al aan stoppen. In april is het dan al gebeurd. Nu het rapen van kievitseieren aan banden is gelegd, zal dit wel niet anders zijn.  Damclub Huizum gaat meestal nog even door tot begin juni.  Alleen op Hemelvaartsdag (donderdag) is er geen clubavond.

Maar waarom nu al denken aan stoppen. De damagenda is drukker dan ooit.
In maart en april in het FK Dammen. Leden van Damclub Huizum en De Oldehove organiseren dit kampioenschap nu voor de tweede maal.
Er wordt gespeeld in Tivoli en in Insulinde te Leeuwarden.

Speeldata FK Dammen 2015
- 14 maart > Insulinde
- 21 maart > Tivoli
-   4 april   > Insulinde
- 11 arpil   > Tivoli
- 18 april   > Insulinde
- 25 april   > Tivoli
-   2 mei    > Insulinde

Informatie bij Erwin Heslinga e.heslinga@chello.nl of bij Nick de la Fonteyne fonteyne.058@gmail.com

Ik hoop dat veel Huizum-leden van de partij zullen zijn en wens hen veel succes.

Op 10 april begint het NK Dammen in het Van der Valk Hotel in Emmeloord,
In mei is het WK Dammen voor Vrouwen 2015 in China lezen we in het bericht van Anton Schotanus.
Onverwacht doet hier een lid van Damclub Huizum aan mee namens Mongolië.
Dit betreft Enkhtuul Dondov. We hebben haar nog niet ontmoet, maar we wensen haar alle succes toe. De reis naar China zal de voorzitter niet maken. Misschien dat de ere-voorzitter deze taak op zich wil nemen.
Als nieuw lid hebben we in de afgelopen weken steeds al belangstellende Folkert Weistra mogen begroeten. De naam Weistra is niet onbekend in damland. Vader Haitze was actief bij De Oldehove. Folkert heeft voorheen zelf ook gedamd bij Damclub Leeuwarden, als we het goed hebben.
Op donderdag 5 maart stond de provinciale wedstrijd op het programma tussen nummer laatst in de erelklasse Huizum-2 en nummer eerst De Oldehove-1.
De Oldehove-1 won de wedstrijd en is kampioen van Friesland. gefeliciteerd.

Jan Terpstra heeft de loting verricht van het interne bekertoernoooi van Damclub Huizum.

Achtste Finale
 1 Sietse Nagel   - 2 Ton Bouwkamp
 3 R.Sloot        - 4 E.Heslinga
 5 M.Martens      - 6 M.Feenstra
 7 B.Stenekes     - 8 Th.Talsma
 9 G.D. Nijholt   - 10 J.Bosselaar
11 J.Bosgra       - 12 P.Bouma
13 Bart Visser    - 14 J.de Vos
15 F.v.d. Laan    - 16 Brant Visser

De komende weken zullen de partijen hiervoor moeten worden afgewerkt.
Wie verliest ligt uit de bekerstrijd. De speler uit een lager team is in het voordeel als er remise wordt gespeeld. Dit is de charme van het geheel.

Vorige week ontvingen we een e-mail van Wiebe Kooistra. Hij wil eens in de 14 dagen spelen bij Damclub Huizum. Op de andere donderdagen zwemt hij.
Wiebe heeft wel een beetje hulp nodig af en toe van de andere leden. Hij weet wat dammen is, maar kan ook nog wel wat leren. We hoeven hem niet te sparen, schreef hij. Dit laatste heb ik bij Damclub Huizum ook nog nooit meegemaakt.
Om zijn zetten te doen, gebruikt Wiebe een hulpmiddel.
Van Jan Terpstra hoorde ik dat Wiebe lid is van damclub De Dijk (van Brant Visser).

Op donderdag 19 maart 2015 houdt de KNDB in Tivoli een Rondje NL.
Iedere geïnteresseerde mag hier komen en zijn ideeën enz. lanceren. Diverse clubs in Friesland zijn hiervoor uitgenodigd. Wat hier op afkomt weten we niet.
Eén van de clubs mag een presentatie houden. Men mag het grootste succes noemen en verklaren hoe dit zo is gekomen. Men mag ook de grootste uitdaging, die de club heeft gehad naar voren brengen.

08-03-2015: Huizum-1 blijft in landelijke hoofdklas na winst op 's-Gravenpolder

Op zaterdag 7 maart 2015 stond de nacompetitiewedstrijd tegen het Zeeuwse
PWG 's-Gravenpolder op het programma. PWG zou kunnen promoveren naar de hoofdklas, terwijl Huizum-1 zou kunnen degraderen naar de 1e klas.
Huizum was de thuisspelende club, maar omdat de afstand tussen beide clubs nogal groot was, werd gespeeld in hetzelfde gebouw in Amstelveen, het Go-centrum, waar  020 het opnam tegen TDV. Bij 020 speelt o.a. ons oud-lid Johan Capelle.

In de eerste drieeneenhalf uur gebeurde er niet veel. Er stond op dat moment in ieder geval nog geen uitslag op het scorebord. Wel waren er enkele positieve ontwikkelingen op een aantal borden te bespeuren. Ook een aantal mooi opgebouwde standen.
Jan Terpstra durfde het aan om een Partie Bonnard op het bord te knallen.
Jacob de Vries  en tegenspeler Jacob Provoost investeerden veel tijd in hun bloemkoolstand, die met voor onze Jacob een minuut of 13 op de klok en voor de andere Jacob een minuut of 7 of minder weldra tot ontploffing zou komen, waarna ze een flink aantal minuten zouden kunnen bijverdienen. Per zet krijgen de spelers er bij het Fisher-systeem een minuut op de electronische klok erbij.

Jan Bosselaar zag diverse oude bekenden uit zijn Zeeuwse tijd.  Hij zette het eerste punt op het scorrebord. Wat rating betreft een terechte uitslag tegen Danny de Jager.
Sietse Nagel volgde na een remise-aanbod van Aart Walraven. Misschien iets te direct aangenomen. Het gevoel zei dat Walraven een schijf zou kunnen aanvallend.
Een toeschouwer van TDV zei direct na afloop dat dit niet kon. 2-2.
Rein van der Pal dwong een vergissing af bij Cees Rijk. 4-2. Vervolgens won ook Marten Martens, die onlangs een Oehoe op de foto heeft gezet in Noordeinde, een aantal kilometers onder Kampen. Om een aanval van het beest af te slaan had hij voor de zekerheid een pet opgezet. Tijdens de wedstrijd droeg hij geen pet, omdat hij zelf als een roofvogel tekeer ging. Tegenspeler Cor Boot kwam in raar vaarwater terecht en werd bovendien ook nog eens verrast met een foefje  in het slot, waarbij een dam van het bord vloog. In restaurant 'De Zingende Wielen' stak teamgenoot Jan Adema de loftrompet. De precieze woorden zijn we even kwijt, maar Martens weekend was weer goed. Nadat ook Anton Schotanus van Jos de Wild had gewonnen gloorde de overwinning. Het stond 8-2. Jan Adema hield veelvoudig kampioen van Zeeland Johnny de Leeuw op remise. Johnny heeft schoenen, die een enorm piepend geluid veroorzaken bij het wandelen. Zelf had ik ook dergelijk schoeisel, maar ben blij dat ik inmiddels geluidloze schoenen heb aangeschaft, waarmee ik mij kan verplaatsen zonder dat iemand dit doorheeft. Helaas werkt de vloer in Tivoli in de Tuinzaal niet altijd even goed mee. Maar daar kunnen mijn schoenen niets aan doen. 9-3.
Jacob de Vries kwam zonder kleerscheuren uit de strijd. De naam Provoost boezemt ontzag in, omdat er een naamgenoot bestaat met een behoorlijke staat van dienst.
Jacob Provoost zelf is overigens topscorer van PWG met een punt of 16 en dat is ook bepaald niet een onaardige score. 10-4. Met dit punt was in ieder geval een sneldamwedstrijd afgedwongen. Jan Terpstra wist dit te verijdelen door in plaats van te winnen een gelijkspel te bewerkstelliggen. 11-5. De overwinning was binnen.
Anne Kooistra maakte er 13-5 van. Nog niet zo lang geleden was Anne nog op zoek naar zijn vorm en naar motivatie. Door gewoon te blijven spelen komen dit soort dingen vanzelf weer terug. Het feest kon bijna losbarsten, ware het niet dat PWG Huizum nog een tik op de neus gaf in de slotpartij. Erwin Heslinga, die van de scheids niet semi-live mocht spelen op zijn mobiele telefoon en daar de pest over in had, verloor van Niels Roelofsen. Wie ? Niels Roelfsen ! Volkomen terecht en gegund daar niet van.
Afijn, het mocht de pret niet drukken. Huizum speelt komend seizoen weer in de hoofdklas. Een paar goede spelers erbij zou mooi zijn. Op Toernooibase zijn enkele partijen te zien. Het is gratis.

     Huizum-1              - PWG 's-Gravenpolder      13-7
1. Jan Adema (1237)       - Johnny de Leeuw (1362)   1-1 (6)
2. Anne Kooistra (1244)   - Jaap Veerhoek (1154)     2-0 (9)
 3. Jacob de Vries (1169)  - Jacob Provoost (1077)    1-1 (7)
4. Rein van der Pal (1416)- Cees Rijk (1142)         2-0 (3)
5. Erwin Heslinga (1254)  - Niels Roelofsen (1114)   0-2(10)
6. Anton Schotanus (1322) - Jos de Wild (1032)       2-0 (5)
7. Sietse Nagel (1169)    - Aart Walraven (1157)     1-1 (2)
 8. Jan Bosselaar (1080)   - Danny de Jager (1048)    1-1 (1)
 9. Marten Martens (1031)  - Cor Boot (965)           2-0 (4)
10. Jan Terpstra (966)     - Ko Louwerse (1017)       1-1 (8)

020 - TDV eindigde in 10-10. De sneldamwedstrijd eindigde ook in 10-10.
De tweede sneldamwedstrijd eindigde in 13-7. Dit sneldammen ging gepaard met een stukje spanning en ook een stukje toneel aan één van de borden, waar iets aan de hand was met de klok. De spelers Smits en De Paepe maakte wat stampij. Gelukkig wisten arbiter en teamgenoten de spelers weer tijdig te kalmeren.

08-03-2015: Provinciale Competitie


Ereklas PFDB  -  ronde 6 - wo. 11-02-2015

   Oerterp                - Huizum-1                  5 - 7
1. Jan van Dijk (1363)     - Anton Schotanus (1322)    1 - 1 4
2. Sipke Doller (1218)     - Jan Adema (1237)          1 - 1 3
3. Hendrik Veenstra (1204) - Anne Piet Kooistra (1244) 0 - 2 1
4. Gerben de Wit (1214)    - Piet Bouma (1193)         2 - 0 5
5. Dennie van Dijk (1093)  - Jacob de Vries (1169)     1 - 1 2
6. Ultsje Hosper (860)     - Bart Visser (1120)        0 - 2 6

Ereklas PFDB  -  ronde 6  -  vr. 13-02-2015

   Bolsward Workum Comb.  - Huizum-2                  7 - 5
1. Jan Mente Drent (1323)  - Anton Schotanus (1322)    1 - 1
2. Sjoerd Huitema (1271)   - Bart Visser (1120)        2 - 0
3. Fedde P. Huitema (1025) - Meinze Feenstra (961)     1 - 1  
4. Douwe Kunst (1019)      - Jan Bosselaar (1080)      2 - 0
5. Danny Ruiter (1008)     - Jan T. Terpstra (966)     0 - 2  
6. Lolke Huitema (1030)    - Anne Langhout (1019)      1 - 1


Ereklas PFDB  -  ronde 7  -  do. 05-03-2015

   Huizum-2               - De Oldehove               3 - 9
1. Anton Schotanus (1322)  - Klaas H. Leijenaar (1347) 0 - 2 6
2. Jan Bosselaar (1080)    - Oege Dijkstra (1269)      1 - 1 4
3. Sietse Nagel (1169)     - Jappie de Vries (1175)    1 - 1 5
4. Bart Visser (1120)      - Jan Algra (1324) 0 - 2 2
5. Thijs Talsma (1008)     - Nick de la Fonteyne(1092) 0 - 2 1 6. Jan T. Terpstra (966)   - Douwe Kootstra (1178)     1 - 1 3


1e klasse B PFDB - ronde 7 - do. 12–02-2015

   Huizum 3               - Bezint Eer Gij Begint 2   6 - 6
1. Ben Stenekes (1093)     - Sake Sloot (783)          2 - 0 5
2. Marten Martens (1031)   - Willem Lep (822)          2 - 0 1
3. Thijs Talsma (1008)     - Hylke Schaaf (815)        2 - 0 4
4. Jilles v. Kesteren (940)- Yke Miedema (716)         0 - 2 2
5. Henk Veldhorst (877)    - Roel Toering (899)        0 - 2 3
6. Bart Adema (763)        - Ruurd Winkel (845)        0 - 2 6


3e klasse B PFDB - ronde 8 -  do. 26-02-2015

   Huizum-4               - Hemrik                    6 - 2
1. Johan Bosgra (779)      - Peter Huiberts (806)      0 - 2 1
2. Fedde van der Laan (825)- Johannes Konijn (610)     2 - 0 4
3. Hidde Risselada (795)   - Pieter de Groot (679)     2 - 0 2
4. Ton Bouwkamp (653)      - Henk Mekkes (699)         2 - 0 3

Daar was ie dan, de langverwachte overwinning van Huizum-4.

08-03-2015: PFDB-bekercompetitie

PFDB-beker - ronde 2 - do. 26-02-2015

   Huizum 1B               - Bezint Eer Gij Begint 1A 6 - 2
1. Anne Piet Kooistra (1244)- Oege Dijkstra (1269)     0 - 2 3
2. Piet Bouma (1193)        - Sietse Bronger (990)     2 - 0 2
3. Sietse Nagel (1169)      - Pieter Dijkstra (927)    2 - 0 4
4. Jacob de Vries (1169)    - Yke Miedema (716)        2 - 0 1

    Huizum 3A               - Damcomb. Fryslån 1A      1 - 7
1. Reinout Sloot (1127)    - Taeke Kooistra (1320)     1 - 1 4
2. Bart Adema (763)        - Douwe Edelenbos (1221)    0 - 2 2
3. Marten Martens (1031)   - Hans Zondervan (1243)     0 - 2 1
4. Thijs Talsma (1008)     - Arnold Wiegersma (926)    0 - 2 3

Op donderdag 19 maart speelt Huizum-1b tegen De Oldehove-1a.