91 jaar
jong
Dorpshuis
Ien  en
Mien
Damclub Huizum        Opgericht  februari 1932                   www.damclubhuizum.nl      
B e s t u u r


Voorzitter / jeugd & publiciteit / website
Sietse Nagel
(  06-33708991
sanagel@planet.nl

Secretaris
Bram Scholma
(  06-50967368
b.scholma@upcmail.nl

Penningmeester
Meinze Feenstra
(  06-51468171
meinze.feenstra@gmail.com

Buiten het bestuur:

Competitieleider
Piet Bouma
(  06-53986664
pietbou@hetnet.nl


C l u b - i n f o


Speellokaal  
Dorpshuis 'Ien en Mien'
Buorren 13-a
9084 BB  Goutum (ten ziuden van Huizum-Leeuwarden).

Speelavond, -tijd, -periode
Donderdagavond
Inloop om 19.30 uur         (door corona start 18..45-19.00)
Start partij om 20.00 uur  (corona-sluitingstijd gebouw 22.00 uur)  

De clubavonden zijn in de periode
van begin september tot derde week in mei.
Inclusief ledenvergaderingen, interne bekercompetitie en sneldamtoernooien.
Tijdens de clubavonden kunnen partijen worden gespeeld voor de onderlinge competitie, de bekercompetitie of voor één van de teams.
Wie mee wil tellen in de eindstand van de onderlinge competitie dient minimaal 15 partijen te hebben gespeeld hiervoor. Er is geen speel-verplichting, dus wanneer je een keertje niet kunt komen, dan is dit niet erg.
Het Moyennesysteem, gebaseerd op een eigen en een tegengemiddelde, leent zich hiervoor.

Betalingen
IBAN NL43 INGB 0003 4825 16     ( Biccode: INGBNL2A )
ten name van:
penningmeester Damclub Huizum, Leeuwarden

Contributie
Senioren € 130,00 per jaar
Studenten € 65,00 per jaar

Homepage
www.damclubhuizum.nl

https://damclub-huizum.blogspot.com/  (nieuws)

  
J
eugd-damclub Huizum
- Op dit moment is er geen jeugddamclub actief.
  Wie weet ontstaat dit weer bij voldoende belangstelling

- Jongens of meisjes, die willen dammen, kunnen toch
  lid worden en aan toernooien meedoen in Friesland of
  daarbuiten. Er bestaan Regio Cup damtoernooien in de
  noordelijke provincies.
   Ook is er een persoonlijke damkampioenschap van Friesland.
 
   Vanaf een bepaalde leeftijd kan worden meegespeeld
  in de onderlinge competitie van Damclub Huizum op
  de donderdagavond in dorpshuis 'Ien en Mien' te Goutum
  (op fietsafstand van Leeuwarden/Huizum).