Open Nieuwjaars Sneldamtoernooi 05-01-2017
H U ! Z U M Tik tik tik tik tik tik     05-01-2017 > 18.30 uur
Donderdagavond 5 januari 2017 in Zalen Tivoli Leeuwarden-Huizum. Aanvang 20.00 uur; slot 23.20 uur
7 ronden volgens het Zwitsers Systeem. De computer verzorgt de loting na ronde 1
Een gezellige krachtmeting. Bescheiden geldprijzen. Inleg 4 euro. Geen inleg voor spelers t/m 16.
De plaats in de eindrangschikking is een lotnummer, waarmee een E-dammer kan worden gewonnen.
Voorgaande toernooien Staat uw naam er nog niet tussen ? Graag melden
Opgave bij: Sietse Nagel sanagel@planet.nl Dit kan in de zaal tot 19.45 uur do. 5 januari, maar liever eerder per e-mail !!!
voorl.  
Deelnemerslijst 2017 cat rating   Ratingvolgorde cat rating Deelnemerslijst 2016 cat rating  
1. Jan G. Adema Leeuwarden   1251 Rein van der Pal Heerenveen A 1419 1. Jan  Adema Leeuwarden   1255
2. Heddy Andringa Offingawier   825 Gerlof Kolk Leeuwarden A 1367 2. Bert Begeman Groningen   1092
3. Tjalling v.d. Bosch Achlum   1176 Jan van Dijk Ureterp A 1366 3. Menno de Block Sneek   1190
4. Johan Bosgra Leeuwarden   731 Erwin Heslinga Leeuwarden A 1289 4. Tjalling v.d. Bosch Achlum   1172
5. Piet Bouma Harlingen   1219 Sjoerd Huitema Sneek A 1282 5. Johan Bosgra Leeuwarden   742
6. Sietse Bronger Stiens   968 Anton Schotanus Leeuwarden A 1272 6. Jan Bosselaar Marrum   1078
7. Hans van Dijk Feanwālden   1002 Sjoerd Koopman Rotsterhaule A 1264 7. Piet Bouma Harlingen   1209
8. Jan van Dijk Ureterp   1366 Jan G. Adema Leeuwarden A 1251 8. Sietse Bronger Stiens   986
9. Douwe Douma Twijzelerheide   902 Piet Bouma Harlingen A 1219 9. Hans van Dijk Veenwouden   989
10. Meinze Feenstra Leeuwarden   1004 Hans   Zondervan Britsum A 1211 10. Meinze Feenstra Leeuwarden   991
11. Nick de la Fonteyne Leeuwarden   1096 Hendrik Veenstra Ureterp A 1201 11. Nick de la Fonteyne Leeuwarden   1084
12. Joop de Graaf Oudega S.   867 Jacob de Vries Sneek A 1186 12. Geoffrey de la Fonteyne Leeuwarden   967
13. Erwin Heslinga Leeuwarden   1289 Tjalling v.d. Bosch Achlum A 1176 13. Tjalling Goedemoed Leeuwarden   1389
14. Kerst Hoekstra Sneek   1060 Tjipke Smedinga De Knipe A 1174 14. Joop de Graaf Oudega   910
15. Robin Hoekstra Sneek   820 Bart T. Visser Feanwālden A 1142 15. Erwin Heslinga Leeuwarden   1282
16. Sjoerd Huitema Sneek   1282 Sietse Nagel Leeuwarden A 1121 16. Jaap Huizinga Groningen   1051
17. Henk Jonker Oudega S.   1063 Dirk Albert Zijlstra Dokkum A 1107 17. Sytze Jonker Oudega   900
18. Sietse Jonker Oudega S.   883 Nick de la Fonteyne Leeuwarden B 1096 18. Henk Jonker Oudega   1090
19. Gerlof Kolk Leeuwarden   1367 Aize Plantinga Heerenveen B 1083 19. Sjoerd Koopman Rotsterhaule   1274
20. Gepke Koopman Rotsterhaule   0 Piet Leijenaar Leeuwarden B 1067 20. Gepke Koopman Rotsterhaule   0
21. Sjoerd Koopman Rotsterhaule   1264 Henk Jonker Oudega S. B 1063 21. Piet Leijenaar Leeuwarden   1069
22. Fedde v.d. Laan Leeuwarden   823 Kerst Hoekstra Sneek B 1060 22. Klaas-Hendrik Leijenaar Groningen   1367
23. Piet Leijenaar Leeuwarden   1067 Tjalling Oegema Mūnein B 1059 23. Marten Martens Leeuwarden   1012
24. Marten Martens Leeuwarden   1011 Gerrit Terpstra Bakkeveen B 1046 24. Sietse Nagel Leeuwarden   1154
25. Sietse Nagel Leeuwarden   1121 Marcel de Vries Sneek B 1044 25. Maikel Palmans Groningen   1361
26. Bert Oegema Mūnein   999 Marten Martens Leeuwarden B 1011 26. Aize Plantinga Heerenveen   1084
27. Tjalling Oegema Mūnein   1059 Meinze Feenstra Leeuwarden B 1004 27. Gerrit Reitsma Rien   998
28. Rein van der Pal Heerenveen   1419 Hans van Dijk Feanwālden B 1002 28. Iskander Al Sarayfi Drachten   1097
29. Aize Plantinga Heerenveen   1083 Bert Oegema Mūnein B 999 29. Anton Schotanus Leeuwarden   1234
30. Wim Riddersma Drachten   872 Sietse Bronger Stiens B 968 30. Reinout Sloot Leeuwarden   1128
31. Geert Rozenberg Mildam   856 Jan T. Terpstra Leeuwarden B 964 31. Tjipke Smedinga De Knipe   1160
32. Bram Scholma Leeuwarden   0 Douwe Douma Twijzelerheide B 902 32. Auke Spijkstra St. Annaparochie   1124
33. Anton Schotanus Leeuwarden   1272 Sietse Jonker Oudega S. C  883 33. Jan T. Terpstra Leeuwarden   1003
34. Tjipke Smedinga De Knipe   1174 Wim Riddersma Drachten C  872 34. Jan Tuintjer Oudega   712
35. Gerrit Terpstra Bakkeveen   1046 Joop de Graaf Oudega S. C  867 35. Bart T. Visser Veenwouden   1136
36. Jan T. Terpstra Leeuwarden   964 Geert Rozenberg Mildam C  856 36. Jan de Vos Akkrum   1044
37. Kornelis Tjeerdsma Oudega S.   706 Piet Wiersma De Triemen C  850 37. Tabe de Vries Heerenveen   903
38. Willem Twijnstra Offingawier   0 Heddy Andringa Offingawier C  825 38. Hans  Zondervan Britsum   1228
39. Hendrik Veenstra Ureterp   1201 Fedde v.d. Laan Leeuwarden C  823 39.          
40. Bart T. Visser Feanwālden   1142 Robin Hoekstra Sneek C  820 40.          
41. Jacob de Vries Sneek   1186 Dirk Zwier Leeuwarden C  742 41.          
42. Marcel de Vries Sneek   1044 Johan Bosgra Leeuwarden C 731 42.          
43. Piet Wiersma De Triemen   850 Kornelis Tjeerdsma Oudega S. C 706 43.          
44. Dirk Albert Zijlstra Dokkum   1107 Gepke Koopman Rotsterhaule C  0 44.          
45. Hans   Zondervan Britsum   1211 Bram Scholma Leeuwarden C  0 45.          
46. Dirk Zwier Leeuwarden   742 Willem Twijnstra Offingawier C  0 46.          
47.                     47.          
48.                     48.          
49.                     49.          
50.                     50.          
51.                     51.          
52.                     52.          
53.                     53.          
54.                     54.          
55.                     55.          
56.                     56.          
57.                     57.          
58.                     58.          
59.                     59.          
60.                     60.          
61.                     61.          
62.                     62.          
63.                     63.          
64.                     64.          
Niet-deelnemers / afmeldingen: Niet-deelnemers / afmeldingen:
1. Anne Kooistra Franeker   1242           1. Wim Riddersma Drachten   880
2. Richard Koot Drachten   1174           2.          
3.                     3.          
4.                     4.          
5.                     5.          
6.                     6.          
7.                     7.          
8.                     8.