Open Nieuwjaars Sneldamgala Huizum

 

- 5 januari 2017-Zalen Tivoli-Huizum-Leeuwarden

 

Jan van Dijk winnaar 2017

 

 

Pl†††††† Naam†††††††††††††††††††††† Woonplaats†††††††††† Cat††††† AW+=-†† Pt†† WP†† SB

†† 1††† 1 Jan van Dijk†††††††††††††† Ureterp††††††††††††† A†††††††† 75- 2- 0†† 12†† 64108

†† 2††† 2 Piet Bouma†††††††††††††††† Harlingen††††††††††† A†††††††† 75- 2- 0†† 12†† 58†† 96

†† 3††† 3 Rein van der Pal†††††††††† Heerenveen†††††††††† A†††††††† 75- 1- 1†† 11†† 59†† 88

†† 4††† 5 Jan Adema††††††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 75- 1- 1†† 11†† 54†† 86

†† 5††† 8 Sjoerd Huitema†††††††††††† Sneek††††††††††††††† A†††††††† 74- 2- 1†† 10†† 56†† 73

†† 6†† 13 Tjipke Smedinga††††††††††† De Knipe†††††††††††† A†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 63†† 71

†† 7††† 9 Hans Zondervan†††††††††††† Britsum††††††††††††† A†††††††† 73- 3- 1††† 9†† 57†† 64

†† 8††† 6 Erwin Heslinga†††††††††††† Leeuwarden††††† †††††A†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 57†† 63

†† 9††† 7 Reinout Sloot††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 73- 3- 1††† 9†† 57†† 60

10††† 4 Anton Schotanus††††††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 56†† 57

11†† 12 Hendrik Veenstra†††††††††† Ureterp††††††††††††† A†††††††† 73- 3- 1††† 9†† 54†† 68

12†† 10 Sjoerd Koopman†††††††††††† Rotsterhaule†††††††† A†††††††† 73- 3- 1††† 9†† 50†† 62

13†† 16 Gerlof Kolk††††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††† ††74- 1- 2††† 9†† 48†† 50

14†† 15 Dirk Albert Zijlstra†††††† Dokkum†††††††††††††† A†††††††† 73- 3- 1††† 9†† 47†† 55

15†† 19 Nick de la Fonteyne††††††† Leeuwarden†††††††††† B†††††††† 74- 1- 2††† 9†† 46†† 53

16†† 11 Tjalling van den Bosch†††† Achlum†††††††††††††† A†††††††† 74- 0- 3††† 8†† 57†† 58

17†† 21 Piet Leijenaar†††††††††††† Leeuwarden†††††††††† B†††††††† 74- 0- 3††† 8†† 52†† 48

18†† 14 Kerst Hoekstra†††††††††††† Sneek††††††††††††††† B†††††††† 72- 3- 2††† 7†† 56†† 52

19†† 20 Wim Riddersma††††††††††††† Drachten†††††††††††† C†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 54†† 45

20†† 22 Douwe Douma††††††††††††††† Twijzelerheide†††††† B†††††††† 72- 3- 2††† 7†† 52†† 41

21†† 18 Sietse Nagel†††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† A†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 50†† 43

22†† 29 Jacob de Vries†††††††††††† Sneek††††††††††††††† A†††††††† 72- 3- 2††† 7†† 50†† 38

23†† 27 Gerrit Terpstra††††††††††† Bakkeveen††††††††††† B†††††††† 72- 3- 2††† 7†† 49†† 39

†††††† 27 Meinze Feenstra††††††††††† Leeuwarden†††††††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 49†† 39

25†† 16 Henk Jonker††††††††††††††† Oudega S.††††††††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 49†† 35

26†† 31 Jan Terpstra†††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 49†† 33

27†† 36 Marten Martens†††††††††††† Leeuwarden†††††††††† B†††††††† 73- 1- 3††† 7†† 40†† 28

28†† 25 Marcel de Vries††††††††††† Sneek††††††††††††††† B†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 59†† 48

29†† 23 Bart Visser††††††††††††††† Feanw‚lden†††††††††† A†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 48†† 34

30†† 35 Hans van Dijk††††††††††††† Feanw‚lden†††††††††† B†††††††† 71- 4- 2††† 6†† 45†† 32

31†† 37 Piet Wiersma†††††††††††††† De Triemen†††††††††† C†††††††† 73- 0- 4††† 6†† 44†† 24

32†† 24 Johan Bosgra†††††††††††††† Leeuwarden††††† †††††C†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 41†† 29

33†† 38 Bram Scholma†††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 72- 2- 3††† 6†† 40†† 29

34†† 26 Tjalling Oegema††††††††††† MŻnein†††††††††††††† B†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 53†† 35

35†† 29 Aize Plantinga†††††††††††† Heerenveen†††††††††† B†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 49†† 28

36†† 32 Sietse Bronger†††††††††††† Stiens†††††††††††††† B†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 49†† 24

37†† 33 Bert Oegema††††††††††††††† MŻnein†††††††††††††† B†††††††† 71- 3- 3††† 5†† 4528

38†† 34 Robin Hoekstra†††††††††††† Sneek††††††††††††††† C†††††††† 72- 1- 4††† 5†† 45†† 25

39†† 39 Fedde van der Laan†††††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 71- 2- 4††† 4†† 45†† 18

40†† 41 Kornelis Tjeerdsma†††††††† Oudega S.††††††††††† C†††††††† 71- 2- 4††† 4†† 41†† 12

41†† 40 Gepke Koopman††††††††††††† Rotsterhaule†††††††† C†††††††† 71- 2- 4††† 4†† 40†† 17

42†† 42 Heddy Andringa†††††††††††† Offingawier††††††††† C†††††† ††71- 2- 4††† 4†† 38†† 23

43†† 43 Sytze Jonker†††††††††††††† Oudega S.††††††††††† C†††††††† 70- 4- 3††† 4†† 35†† 13

44†† 44 Joop de Graaf††††††††††††† Oudega S.††††††††††† C†††††††† 71- 2- 4††† 4†† 33†† 12

45†† 45 Willem Twijnstra†††††††††† Offingawier††††††††† C†††††††† 71- 1- 5††† 3†† 37††† 8

46†† 46 Dirk Zwier†††††††††††††††† Leeuwarden†††††††††† C†††††††† 70- 2- 5††† 2†† 34††† 8

 

 

Jan van Dijk winnaar Open Nieuwjaars Sneldamgala 2017

Op donderdagavond 5 januari 2017 was het Open Nieuwjaars Sneldamgala in Zalen Tivoli te Leeuwarden - Huizum weer een ware reŁnie
met Friese topspelers, een flinke groep subtoppers en een fantastisch aantal bijna toppers in de C-categorie. Ze kwamen uit alle hoeken van Frysl‚n.


Na 7 ronden volgens het Zwitsers systeem bleek dat Jan van Dijk kampioen was. Het hele toernooi ging hij aan de leiding.
Terwijl andere kanshebbers foutjes maakten, bleef Jan gestaag doorgaan met slechts twee remises tussen de overwinningen door.

Intussen zat Piet Bouma op het vinkentouw in de underdogpositie. Hij haalde net als Jan 12 punten uit 7 ronden.
Alleen die weerstandspunten, die nekten hem. Piet eindigde als 2e en Rein van der Pal na een stroeve start als 3e.
Hij kwam net als Jan Adema tot 11 punten. De A-, B- en C-categorie waren mooi evenwichtig verdeeld.


Het deelnemersveld, bestaande uit 46 dammers, mocht er zijn.. Zalen Tivoli zorgde voor wat hapjes.
Harm Wiersma kwam langs en op 23.10 uur kon de prijsuitreiking beginnen. Eerst trok Gepke Koopman even twee lotnummertjes.

De plaats in de eindranglijst was een gratis lotnummer.  Nick de la Fonteyne won hiermee een Edammer kaas, ook wel de Nagel-kaas genoemd.
De troostprijs, een zak appels, ging naar Bert Oegema.

Op Toernooibase is de eindstand te bekijken en ook via de toernooilink is deze te zien.

De verdeling van de prijzen per categorie was als volgt.

Categorie A
1. Jan van Dijk        Ureterp            12 punten  64 wp
2. Piet Bouma          Harlingen          12         58
3. Rein van der Pal    Heerenveen         11         59

Categorie B
1. Nick de la Fonteyne Leeuwarden          9         46
2. Piet Leijenaar      Leeuwarden          8         52
3. Kerst Hoekstra      Sneek               7         56

Categorie C
1. Wim Riddersma       Drachten            7         54
2. Piet Wiersma        De Triemen          6         44
3. Johan Bosgra        Leeuwarden          6         41