Open Nieuwjaars Sneldamtoernooi 07-01-2016
H U ! Z U M Tik tik tik tik tik tik     6-1-2016 > 20.15 uur
Donderdagavond 7 januari 2016 in Zalen Tivoli Leeuwarden-Huizum. Aanvang 20.00 uur; slot 23.20 uur
7 ronden volgens het Zwitsers Systeem. De computer verzorgt de loting na ronde 1
Een gezellige krachtmeting. Bescheiden geldprijzen. Inleg 4 euro vanaf wie in 2016  17 jaar is / wordt (t/m 16 gratis)
De plaats in de eindrangschikking is een lotnummer, waarmee een E-dammer kan worden gewonnen.
Voorgaande toernooien Staat uw naam er nog niet tussen ? Graag melden
Opgave bij: Sietse Nagel sanagel@planet.nl Dit kan in de zaal tot 19.45 uur do. 7 januari, maar liever eerder per e-mail !!!
voorl.  
Deelnemerslijst 2016 cat rating   Ratingvolgorde cat rating Deelnemerslijst 2015 cat rating
1. Jan  Adema Leeuwarden   1255 Tjalling Goedemoed Leeuwarden   1389 1. Jan G. Adema Leeuwarden A 1237
2. Bert Begeman Groningen   1092 Klaas-Hendrik Leijenaar Groningen   1367 2. Marco Bekema Harlingen C  599
3. Menno de Block Sneek   1190 Maikel Palmans Groningen   1361 3. Roel Boomstra Groningen A 1544
4. Tjalling v.d. Bosch Achlum   1172 Erwin Heslinga Leeuwarden   1282 4. Tjalling v.d. Bosch Achlum A 1168
5. Johan Bosgra Leeuwarden   742 Sjoerd Koopman Rotsterhaule   1274 5. Jan Bosselaar Marrum B 1080
6. Jan Bosselaar Marrum   1078 Jan  Adema Leeuwarden   1255 6. Piet Bouma Harlingen A 1193
7. Piet Bouma Harlingen   1209 Anton Schotanus Leeuwarden   1234 7. Sietse Bronger Stiens B 990
8. Sietse Bronger Stiens   986 Hans   Zondervan Britsum   1228 8. Meinze Feenstra Leeuwarden B 961
9. Hans van Dijk Veenwouden   989 Piet Bouma Harlingen   1209 9. Tjalling Goedemoed Leeuwarden A 1416
10. Meinze Feenstra Leeuwarden   991 Menno de Block Sneek   1190 10. Martijn van Gortel Sittard A 1242
11. Nick de la Fonteyne Leeuwarden   1084 Tjalling v.d. Bosch Achlum   1172 11. Erwin Heslinga Leeuwarden A 1254
12. Geoffrey de la Fonteyne Leeuwarden   967 Tjipke Smedinga De Knipe   1160 12. Martijn de Jong Groningen A 1294
13. Tjalling Goedemoed Leeuwarden   1389 Sietse Nagel Leeuwarden   1154 13. Gerlof Kollk Leeuwarden A 1382
14. Joop de Graaf Oudega   910 Bart T. Visser Veenwouden   1136 14. Taeke Kooistra Rinsumageest A 1320
15. Erwin Heslinga Leeuwarden   1282 Reinout Sloot Leeuwarden   1128 15. Anne Piet Kooistra Franeker A 1244
16. Jaap Huizinga Groningen   1051 Auke Spijkstra St. Annaparochie   1124 16. Sjoerd Koopman Rotsterhaule A 1291
17. Sytze Jonker Oudega   900 Iskander Al Sarayfi Drachten   1097 17. Gepke Koopman Rotsterhaule C 0
18. Henk Jonker Oudega   1090 Bert Begeman Groningen   1092 18. Richard Koot Drachten A 1173
19. Sjoerd Koopman Rotsterhaule   1274 Henk Jonker Oudega   1090 19. Douwe Kootstra Leeuwarden A 1178
20. Gepke Koopman Rotsterhaule   0 Nick de la Fonteyne Leeuwarden   1084 20. Marten Martens Leeuwarden B 1031
21. Piet Leijenaar Leeuwarden   1069 Aize Plantinga Heerenveen   1084 21. Sietse Nagel Leeuwarden A 1169
22. Klaas-Hendrik Leijenaar Groningen   1367 Jan Bosselaar Marrum   1078 22. Tjalling   Oegema Mūnein B 1051
23. Marten Martens Leeuwarden   1012 Piet Leijenaar Leeuwarden   1069 23. Bert Oegema Mūnein B 1005
24. Sietse Nagel Leeuwarden   1154 Jaap Huizinga Groningen   1051 24. Bernard Post Leeuwarden A 1140
25. Maikel Palmans Groningen   1361 Jan de Vos Akkrum   1044 25. Anton Schotanus Wenen A 1322
26. Aize Plantinga Heerenveen   1084 Marten Martens Leeuwarden   1012 26. Reinout Sloot Leeuwarden A 1127
27. Gerrit Reitsma Rien   998 Jan T. Terpstra Leeuwarden   1003 27. Danny Staal Groningen A 1318
28. Iskander Al Sarayfi Drachten   1097 Gerrit Reitsma Rien   998 28. Ben Stenekes Leeuwarden B 1093
29. Anton Schotanus Leeuwarden   1234 Meinze Feenstra Leeuwarden   991 29. Frank Teer Heesch A 1336
30. Reinout Sloot Leeuwarden   1128 Hans van Dijk Veenwouden   989 30. Jan T. Terpstra Leeuwarden B 966
31. Tjipke Smedinga De Knipe   1160 Sietse Bronger Stiens   986 31. Jan T. de Vos Akkrum B 1028
32. Auke Spijkstra St. Annaparochie   1124 Geoffrey de la Fonteyne Leeuwarden   967 32. Folkert Weistra Leeuwarden C 0
33. Jan T. Terpstra Leeuwarden   1003 Joop de Graaf Oudega   910 33. Arnold Wiegersma Rinsumageest B 926
34. Jan Tuintjer Oudega   712 Tabe de Vries Heerenveen   903 34. Theo Wolthers Leeuwarden C 839
35. Bart T. Visser Veenwouden   1136 Sytze Jonker Oudega   900 35. Hans Zondervan Britsum A 1243
36. Jan de Vos Akkrum   1044 Johan Bosgra Leeuwarden   742 36.          
37. Tabe de Vries Heerenveen   903 Jan Tuintjer Oudega   712 37.          
38. Hans  Zondervan Britsum   1228 Gepke Koopman Rotsterhaule   0 38.          
39.                     39.          
40.                     40.          
41.                     41.          
42.                     42.          
43.                     43.          
44.                     44.          
45.                     45.          
46.                     46.          
47.                     47.          
48.                     48.          
49.                     49.          
50.                     50.          
51.                     51.          
52.                     52.          
53.                     53.          
54.                     54.          
55.                     55.          
56.                     56.          
57.                     57.          
58.                     58.          
59.                     59.          
60.                     60.          
61.                     61.          
62.                     62.          
63.                     63.          
64.                     64.          
Niet-deelnemers / afmeldingen: Niet-deelnemers / afmeldingen:
1. Wim Riddersma Drachten   880           1. Wim Riddersma Drachten   890
2.                     2. Ton Bouwkamp Leeuwarden    
3.                     3. Nick de la Fonteyne Leeuwarden    
4.                     4. Geoffrey de la Fonteyne Leeuwarden    
5.                     5. Aise  Plantinga Heerenveen    
6.                     6. Jan Algra Sumar A 1324
7.                     7. Piet Leijenaar Leeuwarden B 1055
8.                     8.