81 jaar
66 jaar
in Tivoli
Damclub Huizum  Opgericht  februari 1932                             www.damclubhuizum.nl      
Dammers
Naam Dammer
Woonplaats
Geboren te
Leeuwarden-Huizum
Anjum
overleden
Terwispel
Warten
overleden
Terherne
Warten
overleden
Groningen
Donkerbroek
overleden
Leeuwarden
Grou ?
Groningen
Huizum
overleden
Leeuwarden
Achlum
overleden
Hurdegaryp
Bergum
overleden
Groningen
Opeinde
overleden
Goutum
Leeuwarden